Record details

Title
    Zpravodaj Unie geologických asociací
ISSN
    1802-162X
Country
    Česká republika
Keyword
    Asociací
    Geologických
    Unie
    Zpravodaj
Articles from this serial
    Amsterdam ´09
    Bylo, nebylo-
    Několik poznámek k legislativě a metodice geologického průzkumu
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nový stavební zákon a geologie a nejen inženýrská
    Odbornost v hydrogeologii a její uplatňování
    RNDr. Oldřich Praus, DrSc. : *8.5.1929 v Doudlebech nad Orlicí +17.5.2006 v Praze
    Výuka geologických oborů na vysokých školách
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Zdeněk Pouba pětaosmdesátníkem