Record details

Conspectus category
    01
Article
    "... osmdesátiny s uranem" - Jiří Čejka jubilující
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
    150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího
    160 let od narození Františka Šafránka
    160 let od narození Jana Vratislava Želízka
    Arnoštovi k osmdesátinám
    Autorský a věcný register za roky 1953-1982
    Bibliografia za roky 1981-1985 : soupis prací publikovaných Geologickým ústavem Dionýza Štúra
    Bibliografie Doc. RNDr. Karla Paděry, CSc.
    Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc.
    Bibliografie J. Schenka z oboru dějin hornictví (do r. 1981)
    Bibliografie Petra Jakeše
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bibliography of prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
    Biografický slovník pracovníků v geologii - pokračování
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny
    Břetislav Balatka, seventy-years old
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
    Československá geografická literatura v roce 1982
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc.
    Dvě výročí geologa Františka Pošepného
    Georgius Agricola (1494-1555) : 450 let od úmrtí
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    In memoriam RNDr. Erwin Knobloch (*7.9.1934-?11.4.2004)
    Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
    Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů
    Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
    Jan Hus Bernard oslavil osmdesátku
    Jaroslav Kraft and his studies of graptolites
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého
    K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc.
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    List of publications by Milan Burša
    List of publications of Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    Nové minerály. IX
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý
    Pětaosmdesátiny prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc.
    Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
    Práce vedoucího pracoviště vědeckotechnického rozvoje ÚVR Praha
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
    Professor Musil - 75
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2009
    Publikačná činnosť Gustava Fallera
    Remembering RNDr. Jaroslava Loučková, CSc. (at the occasion of the 75th anniversary of birth)
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Václav Houša, CSc. sedmdesátníkem
    RNDr. Václav Novák šedesátiletý
    Sedmdesátiny RNDr. Petra Morávka
    Selected bibliography of dr. Stanislav Vrána
    Seznam publikací Prof. Zdeňka Pouby
    Sixty years since the fundamental work of J.E. Hibsch: Tectonic and volcanic development of the Ohře (Eger) rift
    Stanislav Němec sedmdesátníkem
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
    Za ing. Janem Bradnou
    Za profesorem Václavem Králem
    Za promovaným pedagogem Zdeňkem Mejzlíkem
    Zdravica k šest'desiatke RNDr. Michala Elečka, CSc.
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa