Record details

Conspectus category
    37
Article
    Aktivizace žáků ve výuce geologie na střední škole
    Botanické exkurze na ostravské haldy
    Československá didaktika geologie v období mezi světovými válkami (1918-1945)
    Geochemie na Přírodovědecké fakultě UK
    Geologická exkurzia horným Ponitrím
    Geologické a komplexní exkurze do krasových oblastí
    Geologické stanoviště na ZŠ
    Geologicko-geomorfologická exkurze po Šumavě. II., západočeská část
    Geologist honored for studies of ore genesis
    K efektivnosti geologických exkurzí
    K novému pojetí přírodopisu v 8. ročníku základní školy
    K problematice specializovaných geologických exkurzí a terénních cvičení
    Kvalifikace vědeckých kádrů v oboru mineralogie a petrografie, jejich stav a další perspektivy
    Ledovcová zahrada v Luzernu
    Mendel's examination paper on the geological formation of the Earth of 1850
    Mikropočítač IQ 151 ve výuce geologie
    Naučná stezka permokarbonem boskovické brázdy
    Niektoré chránené prírodné výtvory Stredoslovenského kraja a ich didaktické využitie v geológii
    Nový projekt vzdělán a výchovy v geologii na základní škole. VII, Účinky tlakových sil na horniny - poruchy hornin
    Nový projekt vzdělání a výchovy v geologii na základní škole. IV, Přeměna hornin
    Nový překlad Pošepného díla "The genesis of ore deposits"
    Organizace geologických soutěží na základní škole
    Planktonní mikroorganismy jako horninotvorný činitel
    Požadavky na výuku mineralogie a petrografie vyplývající za závěrů XVI. sjezdu KSČ
    Práca s doplnkovou literatúrou
    Promarněná příležitost? : [diskuse k učebnici geochemie]
    Přehled obsahu geologických sbírek ve Středočeském muzeu v Roztokách
    Regionální prvky ve výuce přírodopisu
    Skúsenosti s realizáciou laboratórnej práce v rámci geologickej exkurzie
    Studium ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Světonázorová výchova ve výuce mineralogie a petrologie na vysokých školách
    Školní sbírky nerostů a pomoc muzeí při jejich uspořádání
    Tradice Františka Pošepného na Vysoké škole báňské v Ostravě
    Tradície banského školstva v Banskej Štiavnici
    Výuka baníctva na banskoštiavnickej Baníckej akademii od jej vzniku do polovice 19. storočia
    Výuka geologie a biologie na střední škole ve Francii
    Výuka na geologických lokalitách
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. I.
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. II.
    Zhotovení a využívání modelů ve výuce geologie na ZŠ