Record details

Conspectus category
    371
Article
    Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české
    Fyzická geografie na Univerzitě Karlově v Praze
    GEOCHIM - CGS/UNESCO/SGA training course successfully finished in Czech Republic
    Habsburgs Universitäten, Hochschulen und Akademien und deren Nachfolger auf Münzen und Medaillen
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Hornické školství v severozápadních Čechách
    Ke koncepci a působnosti Hornického učiliště v Příbrami
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    News from joint Prague-Freiberg student chapter
    O potřebě propagace geologie na bazální úrovni
    Počátky středního báňského školství v českých zemích
    Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava
    Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    Profesor Josef Augusta a výuka geologie
    Progress in physical geography
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    Spolupráce mezi státními geologickými službami a vysokými školami v zahraničí
    Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
    Výsledky výskumnej činnosti katedry geológie a mineralógie Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v rokoch 1980-1985
    Výuka geologických oborů na vysokých školách
    Výuka geotechniky na FSv ČVUT v Praze
    Výuka horního odboru VŠB Ostrava do vzniku Hornické fakulty