Record details

Conspectus category
    5
Article
    Biotechnologie nerostných hmot na Karlově Univerzitě
    Budování přírodovědných sbírek a odborného přírodovědného pracoviště Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Expertní systém pro diagnostiku a terapii nemocí kamenů
    Matematika jako nástroj poznávání přírody
    Poslední renesanční muž viktoriánské Anglie, sir John Lubbock (1834-1913)
    Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - znalec Českého středohoří
    Racionalizace vrtné sítě
    Technologicko-geologická vrtná laboratoř
    Univerzální strukturně geologické měřidlo - USGM
    Úprava rýsovacího paralelogramu na měřidlo vrásových a střižných izogon
    Zur Racionalisierung des Erkundungsnetzen