Record details

Conspectus category
    548
Article
    Amfiboly
    The atomic structure and hydrogen bonding of deuterated melanterite, FeSO4.7D2O
    The changes of lattice parameters during the dehydroxylation of kaolinite
    Complex twinning, polytypism and disorder phenomena in the crystal structures of antimonpearceite and arsenpolybasite
    Crystal chemical relationships in the tourmaline group: Structural constraints on chemical variability
    Crystal structure of a synthetic tin-selenium representative of the cylindrite structure type
    Crystal structure of argentopyrite, AgFe2S3, and its relationship with cubanite
    Crystal structure of CaSeO4 and its relationship to anhydrite
    The crystal structure of meurigite
    Crystal structure of owyheeite, Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: refinement from powder synchrotron X-ray diffraction
    Crystal structure of vanadinite: Refinement of anisotropic displacement parameters
    Determination of potassium feldspars triclinity degree by means of infrared spectroscopy
    Duté krystaly
    Hydrotermální krystalizace v systému Cu-Sb-S. II
    The influence of the hydration changes on the structure of vermiculites
    Koordinační polyedry ve strukturách zeolitů skupiny natrolitu
    Molecular structure of the uranyl mineral zippeite - An XRD, SEM and Raman spectroscopic study
    O největších a nejmenších krystalech
    Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou
    OH defects in cassiterite
    Optically anomalous spessartine and grossular from Chvaletice (east Bohemia)
    Ordering state in orthopyroxene as determined by precession electron diffraction
    Phase equilibria in the Pd-Sn-Te system
    Photoluminescence emission of rare earth elements in natural monazite and synthetic orthophosphates
    PolyLX - the MATLAB TM Toolbox for quantitative analysis of microstructures
    Polytypism in cronstedtite
    Polytypism of pyrophyllite and talc. Part I, OD interpretation and MDO polytipes
    Polytypism of pyrophyllite and talc. Part II, classification and X-Ray identification of MDO polytypes
    Potassium- and amonium- treated montmorillonites. I, Interstratified structures with ethylene glycol and water
    Potassium micas: A new scrutiny of phase chemistry and physical properties
    Povrchová kyslosť a katalytická aktivita montmorillonitu
    Pyroxeny a amfiboly
    Raman spectra of isolated and interconnected pyramidal XS3 groups (X = Sb,Bi) in stibnite, bismuthinite, kermesite, stephanite and bournonite
    Revision of the crystal structure of kettnerite CaBi[OFCO3]
    The role of Ti4+ in the crystal structure of pyroxene isomorphous series: diopside (CaMgSi2O6) - CaTiAl2O6
    Štúdium morfológie minerálnych vlákien zo závodu Nová Baňa
    Total Dynamics of Quartz-Water System at Ambient Conditions
    Traces of structural H2O molecules in baryte
    Vícestupňovitý vývoj kavitačních lamel v šokových křišťálech Českobudějovicka
    Využití modelování rtg. mikroanalýzy metodou Monte Carlo pro submikronové vrstvy granátů
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    X and Q band EPR studies of paramagnetic centres in natural and heated tourmaline
    ZDS - a computer program for full analysis of X-ray powder diffraction patterns
    Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika