Record details

Conspectus category
    549
Article
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    23. Colloquium spectroscopicum internationale
    50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
    75 let Jaroslava Haka
    80 let od památného nálezu křepického zlata
    120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
    120. výročí narození doc. dr. Felixe Cornu (1882-1909)
    125 let od narození prof. Vojtěcha Rosického
    140 let od narození Josefa Klvani
    150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího
    160 let od narození Františka Šafránka
    190 let od narození Julia Schröckingera
    220. výročí narození Johanna Antona Stolze - geologa, lékaře a filantropa
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Ab initio X-ray powder structure determination of parascorodite, Fe(H2O)2AsO4
    Absolutní intenzity RTG-difrakčních linií souboru minerálu zjištěné experimentálním měřením
    Accesory minerals in metapelites of the Malé Karpaty Mts.
    Accessory minerals of granitoid rocks of Bokná and Hlohovec blocks, the Považský Inovec Mts.
    Accessory minerals of the Cínovec (Zinnwald) granite cupola, Czech Republic: indicators of petrogenetic evolution
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Accompanying clays of Sokolov coal mines (on the way from wasted opportunity to practical use)
    Acháty
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    Acháty z Botswany
    Acháty z Mongolského Altaje
    Adaptace biologického mikroskopu na jednoduchý mikroskop polarizační
    Adsorption properties of iron riched clays
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Age of granitoids from the Kohút Veporic zone according to Rb-Sr isochrone analysis
    Akcesorické minerály granitoidů brněnského masívu
    Akcesorické minerály metapelitov a ich vzťah k metamorfóze v oblasti Záhorskej Bystrice (Malé Karpaty)
    Akcesorické minerály světlých žilných hornin brněnského masívu
    Akcesorické minerály v granitoidných horninách a v metamorfnom plášti Malej Fatry
    Akcesorické minerály z kaolinizované žilné horniny polzenitového charakteru z oblasti Hamru u České Lípy
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Akcesorický magnetit ze sillimanitických rul od České vsi u Jeseníku
    Akcesorický schreyerit ve vanaden bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava)
    Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Albit-fluoritový typ mineralizace v Hřebečné u Abertam
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Almandin od Malenic u Volyně
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Alpská parageneze v jihočeském regionu
    Altait - nový telurid z ložiska Zlátá Baňa
    Alteration of allanite -(Ce) in Třebíč pluton, Bohemian Massif
    Altered monazite from the Lower Carboniferous culm sediments of the Drahany Uplands (Bohemian Massif) - a result of high-temperature diagenesis?
    Aluminium release rates from acidified clay structures : comparative kinetic study
    Alumosilikáty, ilmenit, fluorapatit a šokový křemen u Lipna nad Vltavou
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Amazonitový peň "Avdarant" (Tev Aimag)
    Amblygonit z lithného pegmatitu z Dolní Rožínky
    Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou
    Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
    Amfiboly
    Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Ammonium minerals from burning coal-dumps of the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Analysis of low concentration of free ferric oxides in clays by Vis diffuse reflectance spectroscopy and voltrammetry
    Anatas ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea
    Anatas z křídových sedimentů kutnohorské Práchovny
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    Antigorit aus Metalultramafiten der Westkarpaten unter dem Transmissions-Elektronenmikroskop (TEM)
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Anton Seidel (1865-1942) - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Děčína
    Antraxolit z barrandienské části Českého masívu
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Apatity z Čejova
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie
    Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Aragonit z Braňan
    Aragonit z Hřídelce
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    Aragonit z Měrunic
    Aragonit ze sicilských ložisek síry
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Arborescent palladiferous gold and empirical Au2Pd and Au3Pd in alluvium from southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Archeologický výzkum středověké těžby drahých kamenů u Ciboušova v Krušných horách
    Argentopyrite and Sternbergite from polymetallic veins of the skarn deposit Měděnec, Krušné hory Mts., Czechoslovakia
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudný deposit, Bohemian Massif
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Arzeničnan hliníku a vzácných zemin (arzenoflorencit-Ce) v severočeské křídě
    Arzenové nerosty a chryzoberyl z pegmatitů severozápadní Moravy
    As-mineralizace ze Sumrakova u Telče
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Asociace těžkých minerálů ve fluviálních sedimentech v jižní části Dolnomoravského úvalu
    Aspects of order and disorder in clay minerals and layer silicate structures
    Associacija akcessornych mineralov v nekotorych porodach Gordušsko-Šťavnickogo intruzivnogo kompleksa
    The atomic structure and hydrogen bonding of deuterated melanterite, FeSO4.7D2O
    Au a Au-Sb zrudnenie v oblasti Pezinka
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    Authigenic REE minerals from greywackes of the Drahany Uplands, Czech Republic and their significance for diagenetic processes
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Axinit a klinozoisit z Hlinného u Tachova
    Badania cyrkonów jako wskaźników petrogenetycznych w niektórych skałach granitoidowyc dolnego Sląska
    Bájný vrch Kozákov
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Baotite - a rock forming mineral of Ba-rich hyperpotassic dyke rocks
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    Barevné odrůdy křemene, vznik a vlastnosti
    Barium in dyke rocks of the minette series
    Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá
    Baryt z neovulkanitov Pohronskej pahorkatiny
    Baryt ze skarnového ložiska Měděnec v Krušných horách
    Baryt ze Studence jjv. od Jilemnice
    Bázické dajkovité intrúzie v oblasti Hnilčíka a Závadky s magmatickými akumuláciami Fe-Ti minerálov
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Bentonic alteration of basalts in the České Středohoří Mts. (Bohemia)
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl - nový minerál nízkotatranských pegmatitov
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Beryl a příbuzné minerály
    Beryl
    Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
    Beryl composition and evolution trends: an example from granitic pegmatites of the beryl-columbite subtype, Western Carpathians, Slovakia
    Beryl z Horské Kvildy na Šumavě
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Bibliografie Doc. RNDr. Karla Paděry, CSc.
    Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc.
    Bibliografie Karla Tučka
    Bibliografie prof. RNDr. Vladimíra Boušky, DrSc.
    Bibliografie RNDr. Františka Nováka, CSc.
    Bibliografie RNDr. Jiřího Kouřimského, CSc.
    Bibliografie RNDr. Milana Fengla
    Bílina-Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu"
    Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, southern China)
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)
    Bizmutín a tetradymit na Sb ložisku Dúbrava
    Bizmutit z revíru Preisselberg v Krupce
    The black box of the stress analysis based on calcite twinning
    Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc.
    Bluelizardite, Na7(UO2)(SO4)4Cl(H2O)2, a new uranyl sulfate mineral from the Blue Lizard mine, San Juan County, Utah, USA
    Bohemian garnet
    Bohemian Mineralogy in the Early 19th Century : the "Vaterländisches Museum des Königreichs Böhmen" in Prague
    Bohemian mineralogy in the early 19th century : the Vaterländisches Museum in Böhmen
    Bolid Morávka - pátrání po dalších dopadech
    Boron and lithium isotopic compositions as provenance indicators of Cu-bearing tourmalines
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Bračské mramory
    Brannerit na uranovém ložisku Dyleň u Mariánských Lázní
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Brucit a hydromagnezit z lokality Borek jv. od Vilémova
    Budování přírodovědných sbírek a odborného přírodovědného pracoviště Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Burgessite, Co2 (H2O)4 (AsO3(OH))2 (H2O), a new arsenate mineral species from the Keeley mine, South Lorrain Township, Ontario, Canada
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
    Calcite concretions in Turonian marly silicites, Central Bohemia
    Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
    Carbonatization of agate nodules from Permian andesites, Krkonoše Piedmont Basin
    Catagenesis of clay minerals and organic matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin
    Cathodoluminescence of silicified trunks from the Permo-Carboniferous basins in eastern Bohemia, Czech Republic
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
    Celebration of the career contribution of Stanislav Vrána
    Celestiny ze Sahary
    Celestite in Eocene formations of the Sirt Basin (Libya)
    Cenozoic fluorite mineralization from the Brunovistulicum, southeastern margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Cetechovické mramory
    Chabazit z Černé v Pošumaví
    Chalcedon a jeho odrůdy
    Chalcedon z Hostákova u Třebíče
    Chalcedon z Nové Vsi u Křemže
    Chalkantit z Krásna nad Teplou a z Telnice v Krušných horách
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Changes in clay fraction mineralogical composition in the loess profile Praha-Sedlec of the Last Interglacial and Early Glacial
    The changes of lattice parameters during the dehydroxylation of kaolinite
    Chapmanit z Pezinka
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
    Characteristics of accessory minerals in the selected samples of the west Carpathians granitoids
    Characteristics of the accessory minerals from some basic granitoid rock types of the western Carpathians
    Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
    Charakteristika antimonitových žíl južne a juhovýchodne od masívu Zlatého stola v Spišsko-gemerskom Rudohorí
    Charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum)
    Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Chemical composition of tourmaline from granitic rocks; geochemical versus crystal-structural constraints
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemické zloženie arzenopyritu v niektorých zlatonosných zrudneniach v tatraveporiku
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chemizmus a kryštalochémia niektorých chloritov zo Spišsko-gemerského rudohoria
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
    Chlorites from the polymetallic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Chlority vrbenské skupiny
    Choceňské železo - stále záhadné
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče
    Chromit z roveňského pásma v Kutné Hoře
    Chryzotilový azbest z telies serpentinitov pri Jasove a Brezničke
    Chvaleticeite, (Mn, Mg)SO4 . 6 H2O, a new mineral
    Cinklipskombit ZnFe23+(PO4)2(OH)2 - novyj mineral
    Cínové a wolframové minerály ve sbírkách Geologického pavilonu prof. F. Pošepného
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    Clay and man: clay raw materials in the service of man
    Clay mineralogy, heavy minerals and trace elements of the red soils in Northern Calcareous Alps, Austria
    Clay minerals in the Carboniferous red beds of the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Clay minerals including related phyllosilicates: interdisciplinary research and inward integration
    Clay minerals of some soils developed from magmatic and metamorphic rocks
    Clay minerals of the ponor area sediments (northern part of the Moravian Karst)
    Clay science at the threshold of the new millennium : a look at the history and present trends
    Clay testing for their use in the ceramic insulating materials
    Clinopyroxene from an alkali pyroxenite xenolith, Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif: crystal chemistry and structure
    Clinopyroxene from basaltic rocks of the Erzgebirge-Krušné hory Mts. - implications for modelling of the magnetic plumbing system
    Clinopyroxenes in the cenozoic volcanics of the České středohoří Mts. : a review
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Co nového v Úhrově?
    Cobaltoan staurolite from Zambia
    Coexisting biotites and garnets of paragneisses from the Rudňany area (the Paleozoic, the Spišsko-gemerské rudohorie Mts., west Carpathians)
    Collomorph calcite in hydrothermal veinlets from Culmian greywackes: possible relationships to genesis, fluid flow and their bacterial content
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    Columbit z pegmatitu u Kovářové
    Common gem opal: An investigation of micro- to nano-structure
    Comparative mineralogical-petrographical characteristics of metagabbro from borehole KV-3 near Rohovce and of amphibolites of Hladomorná valley formation (Slovenské Rudohorie MTS.)
    Comparison of the relative comparator and k0 neutron activation analysis techniques for the determination of trace-element concentrations in pyrite
    Complex twinning, polytypism and disorder phenomena in the crystal structures of antimonpearceite and arsenpolybasite
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Composition of tourmalines from tin-tungsten-bearing country rock of the Variscan Karkonosze granitoid - a record of the wall rock and hydrothermal fluid interaction
    Compositional data for Bi-Pb tellurosulfides
    Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    Compositional zoning of garnets from the veporide crysstalline rocks
    Connellit ze Studence u Jilemnice
    Contribution to the crystal chemistry of andersonite
    Coordination of al atoms III in melts of the system CaO-Al2O3-SiO2
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Cordierit také projevem pozdně impaktní hydrotermální fáze?
    Covellin z Harrachova (Krkonoše)
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    Crystal chemical relationships in the tourmaline group: Structural constraints on chemical variability
    Crystal chemistry of elbaites from some lithium pegmatites of the Czech Massif
    The crystal chemistry of tourmalines of the schorl-dravite series
    The crystal structure and compositional range of mckinstryite
    Crystal structure of a synthetic tin-selenium representative of the cylindrite structure type
    Crystal structure of argentopyrite, AgFe2S3, and its relationship with cubanite
    The crystal structure of meurigite
    Crystal structure of natural orthorhombic Ag0,71Pb1,52Bi1,32Sb1,45S6, a lillianite homologue with N = 4; comparison with gustavite
    The crystal structure of near-end-member ferroaxinite from an iron-contaminated pegmatite at Malešov, Czech Republic
    Crystal structure of owyheeite, Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: refinement from powder synchrotron X-ray diffraction
    The crystal structure of synthetic kutinaite, Cu14Ag6As7
    Crystal structure of vanadinite: Refinement of anisotropic displacement parameters
    The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite
    The crystal structures, solid solutions and infrared spectra of copiapite-group minerals
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
    Crystallographic and chemical constraints on the nature of the proustite-pyrargyrite solid-solution series
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Cu-rich rucklidgeite and an unnamed Pb-Au-Bi sulphotelluride from the gold deposit Jílové u Prahy
    Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone
    Cyclonic brine-flow pattern recorded by oriented gypsum crystals in the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep
    Cymrit z ložiska Horní Benešov
    Čedičové amfiboly na Novojičínsku
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    České nerosty ve sbírkách Fersmanova muzea v Moskvě
    České zkušební kameny
    Československé azbesty
    Český granát
    "Český granát" z Korutan
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v letech 1999 a 2000
    Činnost mineralogické sekce Společnosti národního muzea v období 2005-2006
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1996
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2001
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v roce 2002
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2004
    Činnost sběratelů minerálů v Třebíči
    Čištění minerálů peroxidem vodíku a čpavkem
    Členění sedimentů Severočeské hnědouhelné pánve na základě geochemických a mineralogických kritérií
    Čtvrtstoletí tišnovských mezinárodních burz minerálů
    Čtyři historické smaragdy
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Další nález vltavínu na Táborsku
    Další nález vltavínu z Konic u Znojma
    Další nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Další poznatky o mineralogii solných pňů v Íránu
    Danalit z pegmatitu od Horních Novosedel sv. od Písku
    Darrellhenryit, NaLiAl2Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, nový minerál ze skupiny turmalínu z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Datolit z Vlastějovic
    Dawsonit a realgár - nové minerály ložiska Špania dolina
    Deformační lamely v apatitu z Dobřejovic šokové?
    Deformační lamely v píseckých berylech
    The dehydroxylation mechanism of clay minerals
    Dějiny hornictví v díle B. Ježka
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Description and crystal structure of a new mineral - plimerite, ZnFe(3+)4(PO4)3(OH)5 - the Zn-analogue of rockbridgeite and frondelite, from Broken Hill, New South Wales, Australia
    Deset let lokality wolframitu v Jeřmanicích u Liberce
    Deset let vývoje vltavínových šperků
    Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
    Determining the rate constant ok kaolinite dehydroxylation
    Detritial Cr-spinels in Culm sediments and their tectonic significance
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Diaspor a další minerály z agrárních hald v okolí Potůčníku
    Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Diopsid ze skarnu od Petrova u Kunštátu
    Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F
    Distribúcia Au a Ag v stredoslovenských dinasových kremencoch
    Distribúcia Bi v sulfidoch hydrotermálnej mineralizácie Nízkych Tatier
    Distribúcia cínu na ložisku Zlatá Baňa a jeho väzba na minerály
    Distribution of iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Distribution of zinc and its role in the stabilization of spinel in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Do Alp za drahokamovými almandiny
    Do Kiruny za železnou rudou
    Do Písečného moře za libyjským sklem
    Dobrova u Dravogradu ve Slovinsku - klasická lokalita dravitu
    Doc. dr. Jan H. Bernard CSc. sedmdesátiletý
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Doc. RNDr. Jan H. Bernard, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. osmdesátníkem
    Doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc. sedmdesátníkem
    Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc., šedesátiletý
    Docent Pavel Povondra jubilující
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
    Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    Doktor Jiří Kouřimský sedmdesátníkem!
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování cinabaritu v Horních Lubech u Chebu, Česká republika
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Domnělý vernadit (+ kryptomelan) z Javoříčka
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Dr. Eduard Burkart - "Mährens Minerale und ihre Literatur"
    Dr. Jiří Litochleb, přednosta min.-petr. odd. NM v Praze - padesátiletý
    Drahé kameny - kulturní a přírodní památky
    Drahé kameny biochemického původu v Podkrkonoší
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Drahé kameny Jizerské louky a jejich původ
    Drahé kameny Krušných hor
    Drahé kameny Kuby
    Drahé kameny Kuby
    Drahé kameny miarolitických pegmatitů masivu Gorkhi v Mongolsku
    Drahé kameny Mongolska
    Drahé kameny období staroasyrských kárumů v Anatólii (Turecko)
    Drahé kameny Sjednocené republiky Tanzanie
    Drahé kameny Srí Lanky
    Drahé kameny Vietnamu a perspektivy jejich využití
    Drahé kameny z Krušných hor
    Drahé kameny západní části Českého středohoří
    Drahokamové beryly z Písku
    Drevenícke travertíny
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Druhotné sulfáty z Hromnic u Plzně
    Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva
    Dufrenit z Poniklé v Krkonoších
    Důkaz berylia v minerálech
    Důkaz cínu v kasiteritu
    Důkaz halogenů v minerálech
    Důkaz niklu v minerálech
    Důkaz vanadu v minerálech
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech
    Dva výskyty goethitu v podkrkonoší
    The early history of mineralogy at the Vienna University : some remarks concerning the studies of Franz Zippe (1791-1863)
    Eclarite and associated Bi sulfosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts, Slovak Republic)
    The effect of As-Sb substitution in the Raman spectra of tetrahedrite-tennantite and pyrargyrite-proustite solid solutions
    The effect of clay mineralogy and pH on sorption and desorption of cadmium and lead: the overlying clay formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    Effect of cyanobacterial growth on biotite surfaces under laboratory nutrient-limited conditions
    Egypt a zkamenělá dřeva
    Electron microprobe analyses of moldavites
    Elektronenstrahlmikroanalytische Untersuchungen von Erzmineralen aus der Zinnlagerstätte Altenberg (Erzgebirge, DDR). 1. Mitteilung: ein neuer Nachweis von Russelit und Aikinit
    Elektronenstrahlmikroanalytische Untersuchungen von Erzmineralen aus der Zinnlagerstätte Altenberg (Erzgebirge, DDR). 2. Mitteilung: erster Nachweis der seltenen Erden-Minerale Fluocerit ung Bastnäsit
    Elektronenstrahlmikroanalytische Untersuchungen von Erzmineralen aus der Zinnlagerstätte Altenberg (Erzgebirge, DDR). 3. Mitteilung: die Scheelit-Powellit-Mischkristallreihe
    Elektronenstrahlmikroanalytische Untersuchungen von Erzmineralen aus der Zinnlagerstätte Altenberg (Erzgebirge, DDR). 4. Mitteilung: Fahlerze - Chemismus und Nomenklatur
    Element mobility during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminiscence and electron microprobe study of an example from a tonalite (High Tatra, Poland-Slovakia)
    Emanuel Bořický (1840-1881)
    Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia
    Emine Bojir Chasar - aragonitová pokladnice
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Epsomit : Nález velkých akumulací epsomitu na ložisku Šturec v Kremnici (Slovensko)
    Epsomit a dexahydrit z mesozoika tríbečskej série na juh od Nitry
    Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Eudialyt ve fonolitu libyjské Sahary
    Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany
    Evropské sympozium o fluidních inkluzích v Göttingenu v NSR
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Exkurze Sljudjanka
    Expansive clays in track subgrade in deep cut (section Třebovice-Rudoltice, Czech Republic)
    Experimental reference intensity ratios of various kaolinite forms
    Experimental study and mathematical modeling of Cs(I) and Sr(II) sorption on bentonite as barrier material in deep geological repository
    Experimentální zvětrávání perthitického živce
    Exploratory studies of element substitutions in synthetic tetrahedrite. Part II, Selenium and tellurium as anions in Zn-Fe tetrahedrites
    Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
    Exsolution in niobian rutile from the pegmatite deposit at Greenbushes, Australia
    Extraterrestrial mineral raw materials: brief view on futurology
    Fakolit ze Zlatého vrchu u Lísky
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Farmakosiderit z Přebuzi v Krušných horách
    Fázové strukturní přechody vybraných přírodních zeolitů
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra
    Fe-disul'fidy v severočešskom burougol'nom bassejne
    The Fe-Mo-Nb-S system: Phase relations of edgarite
    Fe-Montmorillonit z Brhloviec
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts.
    Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
    Fe-sulfidy z SHR
    Fe3+ ion exchange reactions of clay minerals
    Felix Cornu (1882-1909): Staggering Career of a Mineralogist, the Founder of Colloidal Chemistry in Geology
    Fenomén Chlum u Ločenic
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    Fericopiapit z Vyšehořovic u Českého Brodu
    Ferrimolybdit z Hůrek u Nové Bystřice
    Ferrimolybdit z Videl u Vrbna pod Pradědem
    Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta + Nb)
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Florencit z Nové Vsi u Rýmařova
    Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Fluorine-rich hibschite from silicocarbonatite, Afrikanda complex, Russia: crystal chemistry and conditions of crystallization
    Fluorit a celestín z karbonatických hornín triasu z podložia Viedenskej panvy
    Fluorit a "Vassa Murrina"
    Fluorit z Vlastějovic
    Fluoritová ložiska v Mongolsku
    Formy a modifikace uhlíku
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova
    František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště
    František Kretschmer 1848-1921
    František Slavík 1876-1957
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863) : böhmischer Erdwissenschafter als Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der Universität Wien
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche
    Fyzikálne a chemické vlastnosti pyritu z Sb ložiska Dúbrava
    Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu
    Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
    Gahnit z Přílez u Toužimi
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
    Galenit ze Suchovršic u Trutnova
    Garnet amphibolites of the Western Carpathians
    Garnet-fassaitic pyroxene skarn from the granulite complex of Southern Bohemia
    Garnet from the Shavarin.Caram deposit, Mongolia
    Garnets of the pre-Devonian rocks in the eastern part of the Hrubý Jeseník Mts. (North Moravia, Czechoslovakia)
    Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
    Gemmologická a genetická klasifikácia drahých a ozdobných kameňov Slovenska
    Genetická interpretace ryzosti zlata na příkladu endogenních ložisek Uralu
    Genetická klasifikácia opálov Slovenska
    Genetické postavení stříbrné mineralizace v Českém masívu
    Genetické typy mineralizovaných štruktúr v Rudnianskom rudnom poli
    Genetičeskije tipy cirkonov v metamorfičeskich gornych porodach: obsuždenije rezul'tatov na rastrovom elektronovom mikroskope
    Geochémia západokarpatského barytu
    Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
    Geochemické a mineralogické zhodnocení scheelitové mineralizace u Hostákova
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemie niobu v osečenském komplexu, severní Čechy
    Geochemistry and mineralogy of altered rocks in Tatiar intrusive complex (Štiavnické vrchy Mts.)
    Geochemistry of a weathering kaolin profile in the Karlovy Vary area (Czech Republic)
    Geochemistry of variscan granites of the Westerzgebirge-Vogtland region : an example of tin deposit-generating granites
    Geolog František Drahný, aneb, Na počátku byla kniha
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geologie
    Geology and mineralogy of Ti-kaolins in the Karlovy Vary area
    Geotectonic environment of the late variscan mineralization of the Bohemian massif
    Geotermometrija i izmenenije mineral'nych ravnovesij pri perekristallizacii granat-sljudjanych slancev v kordijeritovyje rogoviki v oreole rochovskich granitov (Slovackoje Rudogor'je, rajon ss. Rochovce-Chižne)
    Germanium
    Glaucophanised amphibolites and gneisses near Rudník (Slovenské Rudohorie Mts.)
    Gmelinit - vzácný zeolit našich vulkanitů
    Goethe jako geolog v Čechách
    Goethit, nový minerál pro Markovice
    Goethit z Frýdštejna, severně od Turnova
    Gold distribution in sulphide and non-ore minerals at the Pezinok-Kotlárský vrch deposit
    Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice : 33-21 Slavonice
    Granát sblížený s čočkami šokového křemene od Horní Stropnice
    Granáty pararúl centrálnej zóny Západných Karpát
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    Granity a pegmatity komplexu alkalických hornin Chan Bogd
    Granulitové těleso u Běstviny v Železných horách
    Gravitationally banded ("Uruguay-type") agates in basaltic rocks - where and when?
    Grosulár z Dolního Města na Havlíčkobrodsku
    Grygovský paradox a jeho možná interpretace
    Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    H2O-CO2-NaCl-CH4 fluid inclusions in beryls from pegmatites of the Sudety Mts
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Haleniusite-(La) from the Bastnäs deposit, Västmanland, Sweden: a new REE oxyfluoride mineral species
    Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku
    Hematit z ložiska Zálesí u Javorníka
    Hematite, hexahydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Heřmanovské koule, mineralogický unikát
    Heulandit a laumontit z Loučné nad Desnou
    Heulandit z Rovní u Dolní Kalné
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historické nerosty popsané ze Španej Doliny na Slovensku
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historie berounského muzea s přihlédnutím ke geologickým sbírkám
    Historie novoveského pegmatitu
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách I
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách (pokračování)
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Hliník - stříbro z hlíny
    Hmotnost vltavínů ve sbírce Jihočeského muzea
    Hodnocení kvality šperkových výbrusů
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Horní Bory near Velké Meziříčí
    Horninotvorné minerály metamorfik v současné literatuře
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Hořčíkem a železem bohatý modrý beryl ze Skal u Rýmařova
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Hugo Strunz pětadevadesátiletý
    Humboldtin z Lomnice u Sokolova
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Hvězdovec aneb křemen hvězdnatý z Bělé pod Pradědem
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Hydration products of GGBS in Portland cement concrete
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Hydroapatit z pegmatitů od Nového Města na Moravě
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Hydrogen traces in genetically different cassiterites
    Hydrohalloyzit, halloyzit a gibbsit v súvrství košickej štrkovej formácie
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic
    Hydrotermálne premeny andezitových vulkanoklastík so vznikom hydrohalloyzitu v oblasti Dubníka, JV od Prešova
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydrotermální alterace bentonitu v nízkoteplotní oblasti
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální kaolinizace v San Andrés - Los Azufres (Michoacan, Mexico)
    Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko
    Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
    Hydrotermální mineralizace v břidlicových souvrstvích spodního karbonu Nízkého Jeseníku : 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    Hydrothermal assemblage of Cl-, F- and OH-bearing apatite-group minerals from Maglovec, near Prešov, Slovakia
    Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Uplands
    Hydrothermogenous clay minerals of some localities in moldanubian rocks
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    I. celoslovenské stretnutie zberateľov nerastov
    I tak se chová mineralog...
    Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
    Identification of magnetic minerals by scanning electron microscope and application of ferrofluid
    Identifikácia niektorých hypergénnych minerálov na ložisku Sb-rúd v Pezinku
    Ignác rytíř Born (*1742, +1791)
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    The illitization of dickite: chemical and structural evolution of illite from diagenetic to metamorphic conditions
    Ilmenit z Dlouhé Lhoty u Tábora
    Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova
    Ilmenit z křemenných čoček u Stradova
    Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí
    Ilmenite from pegmatites of western moravia
    In memoriam Františka Peštála st. (1903-1977)
    In memoriam mineraloga Radomíra Sládka
    In memoriam RNDr. Tomáše Kruti, CSc., *14.2.1906- +18.1.1998
    In memoriam RNDr. Vladimíra Hoffmana
    Indexové parametry jílové hmoty - indikátor bobtnavosti pelitických sedimentů
    Indices for numerical characterization of the alteration processes of magnetic minerals taking place during investigation of temperature variation of magnetic susceptibility
    The influence of the hydration changes on the structure of vermiculites
    Infrared and Raman spectroscopy of acid treated vermiculites
    Infrared reflection spectra of selected minerals
    Infrared reflection spectra of selected natural zeoltes
    Inkluze wittichenitu v bornitu z Huberova pně u Horního Slavkova
    Inkrustace z drahého kamene - vrcholný projev interiérové úpravy v české gotické architektuře
    Interaction of freshly precipitated silica gel with aqueous silicic acid solutions under ambient and near neutral pH-conditions: a detailed analysis of linear rate law
    Interpretation of selected structures of the bismuthinite - aikinite series as commensurately modulated structures
    Inversion twinning in troilite
    Iron in biotites and its Mössbauer spectroscopy
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Isokite : new occurrence and new data
    Isotopic constraints on the age at the Schlema-Alberoda uranium deposit (Erzgebirge)
    Izotopický poměr C12/C13 v antraxolitech hydrotermálního uranového zrudnění
    Jáchymovské nerosty v dějinách mineralogie
    Jáchymovský uraninit a Marie Curie-Sklodowská
    Jan Běluša - šedesát let
    Jantar
    Jantarová okna do minulosti : inkluze v jantaru vyprávějí o dávné přírodě Země
    Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna
    Jaroslav Kokta
    Ještě jedno jaro ...
    Jihočeská karlovarská dvojčata
    Jihočeské dravity
    Jihočeské křemenné žíly
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    Jihočeské zlato
    Jiří Skalický - 70 let
    Jiří Škovíra šedesátiletý
    Johann Anton Stolz. 220 let od narození geologa, lékaře a filantropa (11.6.1778-17.8.1855)
    Johannes Mathesius (1504-1565), historiograf jáchymovského hornictví a "otec" sběrateství nerostů
    Jonassonite, Au(Bi,Pb)5S4, a new mineral species from Nagybörzsöny, Hungary
    Josef Kratochvíl 1878-1958
    Josef Sekanina
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    Jubilejní vzpomínka na českého mineraloga Prof. RNDr. Jiřího Nováka
    K chemickému vzorci sabugalitu, uranospathitu a arsenuranospathitu
    K historii turnovského kamenářství
    K mineralogii Českého středohoří
    K mineralogii lokality Smolné Pece
    K otázce původu křepického zlata
    K otázce výskytu "alemontitu" v jižních Čechách
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    K sedmdesátinám doc. ing. Dušana Němce
    K sedmdesátinám Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    K sedmdesátinám Jiřího Čejky
    K sedmdesátým narozeninám Zdeňka Doubka
    K stému výročí narození Jaroslava Kokty
    K úmrtí profesora RNDr. Rudolfa Rosta
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    K významnému jubileu Abrahama Gottloba Wernera
    K životnímu jubileu RNDr. Františka Nováka, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Vladimíra Šreina, CSc.
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
    Kalcit v Českém středohoří
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Kámen z kolínské dlažby
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenné sekyrky od Jablonce nad Nisou
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Kameny na českých korunovačních klenotech
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu
    Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
    Kaolinit - nový minerál z lazilitovej paragenézy v pohorí Tríbeč na Slovensku
    Kaolinit a chemická-mineralogická zralost jílových sedimentů SHR
    Kaolinit v jílech mostecké hnědouhelné pánve
    Kaolinites from uranium deposit Stráž pod Ralskem and their crystallochemical characteristics
    Kaolinization of phylonitized granodiorite
    Karbonatity - jejich klasifikace, názvosloví, petrografie, mineralogie a chemismus
    Karbonáty v lomu Markovice
    Karkonosze intragranitic pegmatites and their minerals
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    Karlovarská umělecká mozaika
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Kasiterit z Kovářové
    Kasiterit z Muckova jz. od Českého Krumlova
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Katodová luminiscence : čtení zápisu z dob vzniku horniny
    Keple - křemenné žíly
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Klinoptilolitová a karbonátová mineralizácia andezitu v kameňolome pri Kozárovciach
    Kodifikace zkratek minerálů
    Koktait - minerál poprvé popsaný z Moravy
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Koncentrační gradienty na rozhraní fází krystal-sklo, indikátor podmínek formování silikátové taveniny měsíčních skel
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    Kontaktní metamorfóza a mineralizace na příbramském uranovém ložisku
    "Korálové jámy" u Žulové věčné a vděčné
    Korodovaný obecný opál z Herľan
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Korund v krušnohorských eklogitech
    Krása hydrotermální mineralizace W-Cu(Ag)-Sn ložiska Panasqueria v Portugalsku
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Krásnohorsko-milešovská "Au-Sb formace"
    Krátke pôsobenie I.A. Borna a F. Pošepného v Banskej Štiavnici
    Kremeň v štrkopieskových náplavoch Dunaja
    Kristall Galerie, Swakopmund, Namibie - stojí za návštěvu
    Die Kristallstruktur des Minerals Hainit
    Krupka - nová lokalita mixitu
    Krupkait - povstání z popela
    Krystalochemie vybraných Ag-minerálů ložisek Českého masívu
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Krystaly minerálů a problémy mikrosvěta
    Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Křemenné geody v kremnicko-štiavnických ryolitech
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Křemeny z Milenců u Nýrska
    Křišťál, záhněda a růženín s šokovými lamelami v Moldanubiku, také projevy ultrazvuku?
    Křišťálová industrie z okolí Ostrova nad Oslavou
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    "Květnice hora" (z mineralogických potulek po Květnici u Tišnova)
    Kyanit z fosilních náplavů od Kozohlod
    Lapis lazuli z oblasti Bajkalu
    Lattice parameters of tourmalines of the draviteschorl series and their relation to chemical composition
    Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice
    Laumontit z kamenolomu Štíleček u Sedlčan
    Lavičky near Velké Meziříčí
    Lawsonit v horninách Sierry de Escambray (Kuba)
    Lebníkový hematit z Horního Slavkova
    Lechatelierit v některých přírodních sklech
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Li-pegmatit v Nové Vsi u Křemže
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Linarit a brochantit ze struskových hald v údolí Vrchlice v Kutné Hoře
    Linarit a brochantit ze Stříbra
    Lithné pegmatity Mongolska
    Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika
    Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (moldanubikum, Západní Morava)
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Local structure of iron in tectites and natural glass: An insight through X-ray absorption fine structure spectroscopy
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
    Lokalita krystalovaného křemene Hutě u Bechyně
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Lokalita žezlového křemene Mirotínek u Horního Města
    Lokality Tachovské rokle
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Lom Lahošť u Duchcova
    Lom Vycpálek v proměnách času
    Low-angle laser light scattering of kaolins
    Low-temperature calorimetric and magnetic data for natural end-members of the axinite group
    Low-temperature magnetic properties of the Neuschwanstein EL6 meteorite
    Ložisko Křižanovice
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Luminiscenčné spektrá magnezitu
    Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif
    Die magmatische Entwicklung einer mehrphasigen Zinngranitintrusion (Altenberg/Erzgebirge)
    Magnetic and mineralogical investigation of remanent magnetization carriers in selected andesites and olivine basanites from Greece
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí
    Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Manganová mineralizace v podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Manifestation of endogenous mineralization in the Vihorlat Mts. area
    Manifestations of skarn mineralization in the eastern part of the Spišso-Gemerské Rudohorie Mts.
    Markazit ze Štramberka v. od Nového Jičína
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Maršíkov-Scheibengraben : beryl-columbitový pegmatit
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Martin Chovan
    Matečné horniny arménských diamantů
    Mazzettiite, Ag3HgPbSbTe5, a new mineral species from Findley Gulch, Saguache County, Colorado, USA
    McKinstryit a Jalpait ze žíly Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
    Mé seznámení s lokalitami v jesenické oblasti : vzpomínka na Raimunda Götze
    Medium-range order in disordered K-feldspars by multinuclear NMR
    Medlovické porcelanity
    Medovec ze Stránské skály u Brna
    Melafyrové skály na Strážníku
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Měření indexu lomu minerálů pomocí Abbeova refraktometru
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Metal-contaminant leaching from lead smelter fly ash using pH-stat experiments
    The metal-rich part of the Co-Ni-P system at 800 °C
    Metamorphic formation of Sr-apatite and Sr-bearing monazite in a high pressure rock from the Bohemian Massif
    Metapegmatit s berylem z Videl, Hrubý Jeseník
    Metasomatized zircon in equigranular granite from the Karkonosze Pluton, NE Bohemian Massif
    Mežica ve Slovinsku - světoznámé naleziště wulfenitu
    Mgriit - nový selenid mědi a železa z Krušných hor
    Mikromounty
    Mikromounty II
    Mikromounty IV.
    Mikromounty V : Montáž, označení a uložení mikromountů
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Milotaite, PdSbSe, a new palladium mineral species from Předbořice, Czech Republic
    Mineral- und Gesteinschemie der Nephelinite und Melilithite des Vogtlandes
    Mineral assemblages and chemical composition of Al-rich tourmaline from abyssal pegmatites of the Bohemian Massif
    Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Minerale, die nach Personen aus Sachsen bennant sind
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mineralizace zkamenělých stromů severozápadních Čech
    Mineralizacja kruszowa wschodniej strefy kontaktowej granitu karkonoskiego na obszarze Mniszkowa-Rędzin
    Mineralizacja pomagmowa bazaltoidów Małego Śnieżnego Kotła
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    Minerální asociace krušnohorských eklogitických hornin
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Minerální asociace na rudních ložiskách plateau Jos v Nigérii
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum
    Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
    Minerální síla matečních hornin zemědělských a lesních půd na území Jihlavského masívu
    Mineralog a petrograf František Němec - stoleté výročí narození
    Mineralog Josef Staněk a jeho sedmdesátiny
    Mineralog RNDr. Jiří Kouřimský, Csc. pětasedmdesátníkem
    Mineralog RNDr. Rudolf Ďuďa CSc. - 60 let
    Mineralogical and cathodoluminescence characteristics of Ca-rich kutnohorite from the Úrkút Mn-carbonate mineralization, Hungary
    Mineralogical and geochemical characteristics of tuffites and bentonites of the Carpathian Neogene Foredeep
    The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
    Mineralogical responses of metasomatic alteration of granitic rocks by As-rich fluids: the Zinnwald alkali-feldspar granite, Eastern Erzgebirge, Germany
    Mineralogical study of "strigovite" from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic)
    Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika polymetalického zrudnění z Vyskatné u Pelhřimova
    Mineralogická charakteristika strusky z lokality Horničí u Rozseče nad Kunštátem
    Mineralogická charakteristika sulfidického zrudnění u České vsi v Jeseníku
    Mineralogická expozice Slovenského národného múzea v Bratislavě
    Mineralogická muzea státu Minas Gerais v Brazílii
    Mineralogická sbírka RNDr. Jana Oswalda
    Mineralogická sekce společnosti Národního muzea v roce 1998
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Mineralogické lokality v okolí Stříbra
    Mineralogické poměry na lokalitě Bezděčín v letech 1982-1985
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogické postřehy z Kamčatky
    Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogické složení tufitů v krystalických vápencích v severní oblasti moravika
    Mineralogické výskumy Františka Ulricha na Slovensku
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Mineralogické zajímavosti Frýdecko-Místecka
    Mineralogicko-geochemická charakteristika půd fereto na JV Moravě
    Mineralogicko-petrografický výzkum slovanské keramiky z Břeclavi-Pohanska
    Mineralogicko-petrologické oddělení
    Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem
    Mineralogický dar Františka barona Kasky Národnímu muzeu
    Mineralogický kroužek při Domu mládeže v Kralupech nad Vltavou
    Mineralogičeskije osobennosti regenerirovannych sul'fidnych rud
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
    Mineralogie a geochemie fosforitu české křídové pánve
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Mineralogie dúbravského magnezitu a hypotéza předpovídání výsledku flotace
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Mineralogie lokality Žichov
    Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova
    Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Mineralogie sulfidického zrudnění u Prachovic v Železných horách
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogie výskytu měďnatých rud pod Kotlem v Krkonoších
    Mineralogie zlata a doprovodných minerálů ze Zlatého Chlumu u Jeseníku
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Mineralogie železného meteoritu od Vícenic
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogy and chemistry of Fe-rich bentonite from the Lieskovec deposit (Central Slovakia)
    Mineralogy and dressing technology of copper slags
    Mineralogy of clays in Goethes's scientific writings
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Mineralogy of metamanganolites in BIF of the Desná Group
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Mineralogy of the Niederschlema-Alberoda U-Se-polymetallic deposit, Erzgebirge, Germany. III. First indication of complete miscibility between tennantite and giraudite
    Minerálová aureola greisenových ložisek cínu ve Slavkovském lese
    The minerals causing degradation of concrete and their formation processes
    Minerals from the exocontact of a pegmatite and serpentinites in Heřmanov, Czech Republic
    Minerals of the ammonioalunite-ammoniojarosite series formed on a burning coal dump at Czerwionka, Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Minerals of the system Bi-Te-Se-S related to the tetradymite archetype: review of classification and compositional variation
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály bazaltů Jáchymovska
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály hořících hald dolu Jan Šverma u Žacléře
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Minerály Křemžské kotliny
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály mědi v melafyrech v Morcinově u Lomnice nad Popelkou
    Minerály meteoritů
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály na známkách - XIV
    Minerály na známkách - XV
    Minerály na známkách - XXIII
    Minerály na známkách XIX
    Minerály na známkách XVI
    Minerály na známkách XVII
    Minerály na známkách XVIII
    Minerály na známkách XX
    Minerály na známkách XXI
    Minerály na známkách XXII
    Minerály na známkách XXIV
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály ostrova Elba
    Minerály pegmatitových rul od Chlumce u Chabařovic
    Minerály permokarbonských hornin Broumovska
    Minerály serpentinitů v severní části Moravika
    Minerály severní části ratajské zóny (Českomoravská vrchovina)
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerály z kamenolomu Krásné u Šumperka
    Minerály z lomu Kobylí Hora u Prachatic
    Minerály z lomu od Ševětína
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Minerály zlatonosného zrudnění ze Sobětic u Klatov
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    Mixed layer minerals in the Banská Štiavnica ore district
    Mn-bearing "oxy-rossmanite" with tetrahedrally coordinated Al and B from Austria: Structure, chemistry, and infrared and optical spectroscopic study
    Mn-rich tourmaline and fluorapatite in a Variscan pegmatite from Eibenstein an der Thaya, Bohemian massif, Lower Austria
    Mn-rich tourmaline from the Moldanubicum in Austria: structure and chemistry
    Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Mo-W mineralizácia južne od Rochoviec
    Modelling of hysteresis curves of magnetite-hematite mixtures
    Modelling of the theoretical X-ray diffraction patterns of the polytype structures of chlorite and vermiculite
    Moissanit z rozsypov východoslovenského flyšu
    Molecular simulations of clay minerals
    Molecular structure of the uranyl mineral zippeite - An XRD, SEM and Raman spectroscopic study
    Molybdenit v brněnském masívu
    Molybdit - jeden z nových minerálů doc. Pavla Povondry
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Monazite hydrothermal alteration during high-temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Uplands (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Moravský porcelanit
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
    Morphology and genesis of zircon from the pseudotrachyte breccia of the Roztoky central caldera in České středohoří Mts.
    Morphology of kaolinite weathered from a nonfeldspathic mica-phyllite
    Mössbauer parameters of iron in sulfate minerals : What lurks in the Martian roks and soils? Investigations of sulfates, phosphates and perchlorates
    Mössbauer study of iron in some vesuvianites
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    MUDr. Martin Bohatý šedesátiletý
    My first meeting Prof. Dr. Josef Zemann
    Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke : *31.12.1855, Praha, +18.6.1931, Wien
    Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Nález barytové mineralizace v sedimentech permokarbonu u Pecky v Podkrkonoší
    Nález berylu u Přední Výtoně na Českokrumlovsku
    Nález celestinu na Moravě
    Nález celestinu v ropné dutině v obci Nebory
    Nález florencitu - (Ce) v barrandienském ordoviku
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Nález korundu (safíru) ve Vyšším Brodě
    Nález ledové miaroly s největšími turmalíny a drúzami na žíle Sousedka v Zabajkalí
    Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi
    Nález pyroluzitu v dutině achátu ze Železnice u Jičína
    Nález unikátního pegmatitu v Jablonci nad Nisou
    Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Nález vltavínů v pleistocenní terase u Brna
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Naleziště drahých kamenů v Krušných horách
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Naleziště rutilu Zvěrotice a Dobrá Voda u Soběslavi
    Naleziště zkamenělých stromů u Slaného
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
    Nálezy limonitu v Albeřické jeskyni
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Namibite and hechtsbergite from the Nagatare mine, Fukuoka Prefecture, Japan
    Nanocomposites conducting polyaniline/clay
    Napjatostní analýza dvojčatných lamel v kalcitu s využitím OIM (EBSD)
    Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
    Naše největší záhněda z Vysočiny
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    Návštěvou v Sainte-Marie aux Mines
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    Nedávný nález skvělých krystalů barevného elbaitu v pegmatitu Cryo-Genie v Kalifornii
    Nedvědice I
    Nedvědice II
    Negranitické pegmatity - přehled výzkumů
    Nejbohatší typové lokality světa
    Několik postřehů z cesty po Itálii očima mineraloga
    Několik poznámek k objevu koutekitu
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Některé možnosti netradičního využití studia akcesorických minerálů
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří
    Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
    Některé z nových trendů v metodice mineralogicko-geochemického výzkumu jesenických sulfidických ložisek
    Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
    Neobvyklé výskyty berylu v České republice
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Neobvyklý nález datolitu z Libodřic na Kolínsku
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Nephelinites and leucitites in ceramics mass
    Nerostné zajímavosti Osoblažské a Jindřichovské pahorkatiny
    Nerosty alpské asociace, lokalita Korotice u Červených Janovic
    Nerosty amfibolitů na Klatovsku
    Nerosty granulitů moldanubika u Nového Města na Moravě
    Nerosty sedimentárních hornin v regionálním sbírkovém fondu Jihočeského muzea
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Nerosty v tradiční medicíně na území Vietnamu
    Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Netradiční využití českých granátů
    Neues Moldavitmuseum in Český Krumlov/Böhmisch Krumau
    Nevěřil jsem, že jde o diamanty
    New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    A new graphical presentation and subdivision of potassium micas
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Niekoľko poznatkov z mineralogicko-geochemického a paragenetického skúmania na žile Schrämen a Hlavná na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
    Nigerit a högbomit - blízcí příbuzní spinelu
    Niobium-tantalum oxide minerals in granitic and pegmatitic rocks: textural and compositional evidences of magmatic fractionation versus metasomatic processes
    Niobový a tantalový rutil - hojné variety rutilu
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Nontronite as the weathering product in the rocks of Sitno effusive complex in Pukanec region
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    Norské beryly
    Note on the formula of brunogeierite and the first bond-valence parameters for Ge2+
    Nová lokalita brucitu v jižních Čechách
    Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
    Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem
    Nová lokalita rutilu v okrese Tábor
    Nová lokalita zeolitů Rollberg u Kunratic u České Kamenice
    Nová mikrotermometrie fluidních inkluzí na katedře geologie PřF UP v Olomouci : 24-22 Olomouc
    Nové drahé kameny II
    Nové druhy minerálů popsané v roce 1984 a doplňky za rok 1983
    Nové indície Sb mineralizácie vo vrchoch Tríbeč
    Nové lokality anatasu ze žil alpského typu v Hrubém Jeseníku
    Nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Nové ložiskové a mineralogické poznatky na lokalitě Krupka v Krušných horách
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové mineralogické nálezy v okolí Vyššího Brodu
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové minerály. IX
    Nové minerály V
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové minerály VI
    Nové minerály VIII
    Nové minerály z Cínovce v Krušných horách
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové minerály z revíru Knötel v Krupce
    Nové minerály ze serpentinitu od Věchnova u Bystřice n. Pernštejnem
    Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové nálezy minerálů v okolí Velké Bíteše
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy na Náměšťsku
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové nálezy nerostů v Krkonoších (Medvědín, Rýchory, Strážné)
    Nové nálezy rutilu a vltavínu u Týna nad Vltavou a Protivína
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové nálezy vltavínů na Bechyňsku
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Nové nálezy zeolitů na Zlatém a Stříbrném vrchu u Lísky u České Kamenice
    Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nové poznatky o scheelitové mineralizaci v Rakousku
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové poznatky o uranové mineralizaci v jz. části Českého masívu
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy
    Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku
    Nové výskyty sulfidické mineralizace v okolí Novotníků u Nepomuku
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Novinky ze světa drahých kamenů
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Novšie poznatky z mineralógie a geochémie granitoidov Veľkej Fatry
    Nový automatizovaný systém rtg. difrakční analýzy v ÚNS Kutná Hora
    Nový lithný pegmatit ze Zárubic u Třebíče
    Nový nález aragonitu z Obrnic u Mostu
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    Nový nález chryzotilu u Holubova
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu
    Nový nález pseudomorfóz po chabazitu v Doubravicích u Jičína
    Nový nález rutilu ve Veselí nad Lužnicí
    Nový nález vltavínu u Milevska rozšiřuje pádové pole vltavínů k severu
    Nový nález wolframitové mineralizace na Jindřichohradecku
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový výskyt apatitu v horninách moldanubika u Mírkovic na Českokrumlovsku
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    O granátových koulích z Ústupu u Olešnice
    O "griquaitech" kutnohorského krystalinika
    O minerálech berylia ve skarnech
    O nálezu apatitu u Golčova Jeníkova
    O nálezu fosilního železa u Chocně
    O nefritu
    O největších a nejmenších krystalech
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    O zlatech z Jesenicka
    Obecné almandiny z Kolína-Zálabí
    Objektivní kritéria hodnocení kvality šperkových surovin
    Obří krystaly z pegmatitu v Brazílii
    Occurence of alabandite at Vígľašská Huta-Kalinka (neovolcanites of the central Slovakia)
    Occurrence of new (U, Y, REE) Ca fluorocarbonates in the sandstone-hosted uranium deposit at Osečná, North Bohemian Cretaceous Basin
    The occurrence of tetrahedrally coordinated Al and B in tourmaline: An 11B and 27Al MAS NMR study
    Ocenění zásob Ag v Jihlavském rudním revíru
    Odešel profesor Hugo Strunz
    Offretit a harmotom z lokality Stupná u Nové Paky
    OH defects in cassiterite
    Ohlédnutí za XXX. ročníkem mezinárodních expozic minerálů v Tišnově
    Ojedinělé nálezy rutilů na jihočeských vltavínových lokalitách
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce
    Olivines in the Western Carpathians basalts
    Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    On the crystal-chemistry of a near-endmember triplite, Mn2+2(PO4)F, from the Codera Valley (Sondrio Province, Central Alps, Italy)
    Opály v západním okolí Třebíče
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Opožděné vernisáže, aneb, Výstava západomoravských vltavínů v Muzeu Vysočiny v Jihlavě v roce 1968
    Opracování monokrystalů
    Opustili nás: doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc.
    Orientation relationships of carlsbergite in schreibersite and kamasite in the north Chile iron meteorite
    Orientované inkluze sillimanitu v křemenu v granitech melechovského masívu
    The origin of melanophlogite, a clathrate mineral, in natrocarbonatite lava at Oldoinyo Lengai, Tanzania
    Origin of the dolomite mineralization from a pegmatite dike at Horni Bory, Moldanubicum, Czech Republic
    Original mineralogical association and gypsum in Cretaceous black shales, Angola basin
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc.
    Ostrov Topazos v Rudém moři
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Oxidačno-redukčné trendy v zložení biotitov z granodioritu Hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu
    Oxidation-hydration weathering of uraninite: the current state-of-knowledge
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Pádová pole tektitů očima sběratele
    Pádové pole moravských vltavínů a jeho vývoj
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Palygorskit ve Studenci
    Palygorskit ze Studence u Jilemnice
    Pár slov o sbírání vltavínů
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Parageneze druhotných železnatých, hořečnatých a manganatých síranů z Chvaletic
    Parallel growth and overgrowth of thomsonite and natrolite from Dobrná near Děčín, Czechoslovakia
    Parallel intergrowths in cronstedtite-1T: determination of the degree of disorder
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Pašavaite, Pd3Pb2Te2, a new platinum-group mineral species from the Noril'sk-Talnakh Ni-Cu camp, Russia
    Pazourek z Bobrůvky u Křižanova
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    The pearceite-polybasite group of minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules
    Pegmatit "U Tří pramenů"
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Pegmatitový okrsek Nuaparra v Mosambiku
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
    Pegmatity v borském granulitovém masívu
    Pegmatity Vlastějovic
    Pennin z lomu Krty na Strakonicku
    Perimorfóza křemene po fluoritu ze Stříbra
    Peříčkové acháty a Rykartova teorie jejich vzniku
    Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004
    Petrov nad Desnou-Anenský pramen : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Granátovka : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Holubáč : fuchsitické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Petrovský vrch : staurolitické a granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Pezzottait, Cs(Be2Li)Al2Si6O18, nový minerál skupiny berylu
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Phosphide solid-solutions within the metal-rich portion of the quaternary system Co-Fe-Ni-P at 800° C, and mineralogical implications
    Phosphorus-rich garnets from leucocrate igneous rock (Přibyslavice, Moldanubikum, Czech Republic)
    Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic
    Phyllosilicates in the sediment-forming processes : weathering, erosion, transportation, and deposition
    Physicochemical and technological properties of bentonites
    Pihelský vrch: jedna ze zeolitových lokalit Českolipska
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova
    Po stopách saharského amazonitu
    Poběžovicko a Sepekov - nejvýznamnější české lokality hercynitu
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Počiatky mineralógie na Slovensku
    Podmínky vzniku ettringitu a thaumasitu v betonových konstrukcích
    Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu
    Podzemí u Vřídla
    Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě
    PolyLX - the MATLAB TM Toolbox for quantitative analysis of microstructures
    Polymetalická mineralizace u Oskavy v Jeseníkách
    Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska
    Polymetalické mineralizace v třebíčském masivu
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Polymetamorphic sapphirine rocks of the Irumide age in Lower Luangwa Valley, Zambia
    Polytypism in cronstedtite
    Poorly crystalline Pd-Hg-Au intermetallic compounds from Córrego Bom Sucesso, southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Poslové Tyrkysové paní
    Post-magmatic origin of garnets in aplites from the Kamienna Góra granite (the Žulová granitic pluton, SW Poland)
    The postmagmatic alteration of allanite, zircon, and thorite: the role of fluorine
    Postmezozoické alkalické vulkanity severní Moravy
    Potassian hastingsite and potassichastingsite from garnet - hedenbergite skarn at Vlastějovice, Czech Republic
    Potassium micas: A new scrutiny of phase chemistry and physical properties
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Použití drahých kamenů ve šperku a ozdobných předmětech
    Použití gravimetrie k řešení morfologie durbachitového tělesa Čertova břemene ve středočeském plutonu
    Použití konfokální mikroskopie v geologii
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Použití výzkumu společenstev těžkých minerálů v sedimentárních formacích
    Povondra osmdesát??
    Povondrait - železitý turmalín z Bolívie
    Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
    Poznámka k potřebám rozvoje mineralogie a typů mineralogických prací
    Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava)
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
    Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech
    Prachovické kalcity
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Pražské millerity
    Preface (75th birthday of RNDr. Pavel Povondra, DrSc.)
    Prehistory of clay mineralogy - from ancient times to Agricola
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    The present state of some mineralogical localities of the České středohoří Mts.
    Preservation of the samarskite structure in a metamict ABO4 mineral: a key to crystal structure identification
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
    Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
    Príspevok k chemickému zloženiu zirkónov z granitických hornín Hodrušského intruzívneho kompexu
    Probing the motional behaviour of protons in letovicite by static 2H NMR experiments and lineashape simulations
    Problém ochrany unikátních mineralogických lokalit v Českém středohoří
    Problémy klasifikácie akcorických minerálov granitoidov tatroveporíd a gemeríd západných Karpát
    Procesy petrogenetyczne w skałach krystalicznych na wzgórzu Stanek i ich odzwierciedlenie w ewolucji cyrkonu (blok Izerski, Sudety zachonie)
    Prof. Dr. František Dvorský 1846-1917
    Prof. dr. Jan Petránek, DrSc. osmdesátiletý
    Prof. Dr. Jaromír Koutek (1902-1983) a jeho vztah k mineralogii
    Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch a jeho vědecká činnost po první světové válce v Rakousku (26.3.1852 v Homoli - Hummel u Litoměřic, +4.11.1940 ve Vídni)
    Prof. dr. Josef Sekanina, DrSc. - sto let od narození významného mineraloga
    Prof. Dr. Rudolf Rost+ (1912-1999)
    Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (17.8.1929-4.9.1995)
    Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942)
    Profesor Jan Kašpar (1908-1984)
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc., zemřel
    Professor Josef Zemann is the world-renowned scientist
    Projevy hydrotermální mineralizace sázavského hlubinného zlomu na rozhraní strážeckého moldanubika a třebíčského masívu
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Prvky vzácných zemin v horninách kry Pradědu
    Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Předběžná zpráva o mineralogickém výzkumu malé Jizerské louky v Jizerských horách
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled minerálů-prvků zjištěných v České republice
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Přehled přírodních šperkových kamenů modré barvy
    Přehled přírodních šperkových kamenů zelené barvy
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Márodního muzea (říjen 1999-listopad 2000)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1997 - červenec 1998)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (prosinec 2001 - prosinec 2002)
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Překvapivý výskyt molybdenitu v asociaci minerálů alpské parageneze v Libodřicích u Kolína
    Přetvořené turmalíny moldanubika
    Přibyslavice near Čáslav
    Příprava vzorků pro mineralogické studium
    Přírodní fosfáty mědi
    Přírodní skla
    Příspěvek k mineralizaci dislokací v okolí Tišnovské Nové Vsi
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k otázce vztahu mezi stupněm tropie vnitřní stavby horniny a akcesorickými minerály
    Příspěvek k poznání geneze keříčkovitých karbonátových krystalů - jeskynních antoditů
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k poznání zeolitizace oligoklasu a andezinu
    Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
    Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině
    Příspěvek ke geochemii Fe-sulfidů v uhlí SHR
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : III. saléeit
    Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVIII
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Pseudojohannite from Jáchymov, Musonoi, and La Creusaz: A new member of the zippeite-group
    Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů berněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace
    Pseudomorfózy křemene z lokalit Bochovice, Hostákov a Mirošov
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika
    Pseudorutil, chromspinel a pyrop z předkartérní kůry ultrabazitů
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Pumpellyite and coexisting minerals in metapelites and veins from the Federico units in the Internal Zone of the Rif, Spain
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Pyroxeny a amfiboly
    Quantitative X-ray diffraction analysis of minerals in clays
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Radiation-induced defects in apophyllites. I., NH2 free radical in fluorapophyllite
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    Raman spectra of isolated and interconnected pyramidal XS3 groups (X = Sb,Bi) in stibnite, bismuthinite, kermesite, stephanite and bournonite
    Raman spectroscopy as a tool for the non-destructive identification of organic minerals in the geological record
    Ranciéit z Malé Viesky u Košic
    Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
    Raznoobrazije sostava turmalinov i ich chimičeskaja klassifikacija na osnove metoda RHA
    Rb-Sr Analysen des Tonalits und Granits von der Lokalität Křižanovice (Železné hory)
    Re-Os age for molybdenite from the West Sudetes, SW Poland
    Reactions between agate nodules and penetrating CO2 rich fluids - a CL-EMS study
    Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku
    Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    Rejhotice-Mnišské jámy : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Reminiscence of professor Zdeněk Weiss
    Resorption, growth, solid state recrystallisation, and annealing of granulite facies zircon - a case study from the Central Erzgebirge, Bohemian Massif
    Revision of the crystal structure of kettnerite CaBi[OFCO3]
    Revize dufrenitu z Poniklé
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Revize lokalit vltavínů Lhotka v Nových Hradech a Podeřiště
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Revize výskytu vltavínů na zapomenuté lokalitě na Vrábečsku
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation im fluidalen "Nesselhofporphyr" bei Tambach-Dietharz/Thüringer Wald
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation innerhalb der oberen Randfazies des Älteren Oberhöfer Quarzporphyrs am Felsenschlag bei Gehlberg/Thür. Wald
    Riebeck, Sauer und Sokotra
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    Ringwoodit - silikátový spinelid z meteoritů a nitra Země
    RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. *30.5.1926 ve Starém Bozděchově +9.8.2003 v Praze
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc., zemřel
    RNDr. Luboš Rejl šedesátníkem aneb: "...na světě je krásně!"
    RNDr. Milan Fengl (1.4.1949 - 29.4.2001)
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    RNDr. Václav Novák šedesátiletý
    Rohovce - nejkrásnější horniny Sahary
    The role of reactive surface sites and complexation by humic acids in the interaction of clay mineral and iron oxide particles
    Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2o na ložisku Bankov v Košiciach
    Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
    Rosického goniometr
    The Royal Natural History Collection in Vienna (18th century) : from possessing minerals as a private treasure towards territorial ambitions as consciousness
    Rozmístění olivínu v severočeských čedičích
    Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko hill
    RTG analýza horninotvorných minerálov: stanovenia obsahu Fe2+ a Fe3+
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rubidium- and cesium-dominant micas in granitic pegmatites
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní mineralizace radvanického souslojí
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudolf Dvořák a jeho sbírka minerálů
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Růst mladšího křemene na štěpných plochách kopírujících deformační lamely PDF šokových křemenů Čech
    Rutil od Rožmitálu na Šumavě
    Rutil z Chodova u Bečova nad Teplou
    Rutile-titanite mineralization from Głuchołazy (Eastern Sudetes, Poland)
    Rutily na Klatovsku
    Růže pouště
    Rybníčky - Bečkov
    Ryzí měď v achátu z lomu v Doubravici
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Řezba a následná úprava drahokamových odrůd křemene
    Sabugalit z Nového Fojtova
    Sádrovce z Března u Chomutova
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Sádrovec z Března u Loun
    Safíry
    Safíry pravé i nepravé : drahé kameny na středověkých uměleckých předmětech
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Sankt Egidien - neobvyklé naleziště achátů
    Sběratel minerálů - Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc.
    Sběratel MUDr. Petr Jiřík
    Sběratelé minerálů na Oslavansku
    Sběratelství a sběratelé nerostů na ložisku Jáchymov v Krušných horách od 16. století do současnosti
    Sbírkové amfiboly českých vulkanitů
    Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    Scheelit a apofylit z Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Scheelit a jeho vzťah k horninovým komplexom kryštalinika malých Karpát
    Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
    Scheelitová a metasomatická fluoritová mineralizace v taktitech na štole Vykmanov - Kovářská v Krušných horách
    A scheme for the classification of micaceous minerals
    Schneckensteinský topas
    Schorl-oxy-schorl to dravite-oxy-dravite tourmaline from granitic pegmatites; examples from the Moldanubicum, Czech Republic
    Sedimentačné objemy H-montmorillonitov. I. Vplyv podmienok prípravy
    Sedimentární acháty a jejich zvláštnosti
    Sedliště near Polička
    Sedmdesátiny Ing. Jiřího Čejky, DrSc.
    Sedmdesátiny RNDr. Františka Nováka
    Sedmihradské acháty
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Sekaninait - nový horninotvorný minerál pro Irák
    Sekaninait už i v severních Čechách
    Sekaninaite and fingerprint hercynite in South Bohemian granulites
    Sekaninaite from the Satzung granite (Erzgebirge, Germany): magmatic or xenolithic?
    Sekaninaite/cordierite compositional oscillation in some Bohemian hornfelses
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze : X. zippeity
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách
    Selected bibliography of dr. Stanislav Vrána
    Selen
    Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Separation and characterization of pyrophyllite from Lukavice (E. Bohemia)
    Serpierit z Vrančic u Příbrami (střední Čechy)
    Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999)
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Siegenit z dolu Staříč
    Silicitická mineralizace na úpatí Krušných hor u Ahníkova
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Sillimanit v paragenezi s biotitem na puklinách prachatického granulitu
    Simultaneous refinement of two components of an exsolution intergrowth: crystal structures of the lindströmite - krupkaite pair
    Síra ze Sicílie
    Sírany železa z Chvaletic. I.
    Sírany železa z Chvaletic. II.
    Sirníky v kamenivu ložiska Hrabůvka
    Size distributions of nanoparticles from magnetotactic bacteria as signatures of biologically controlled mineralization
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
    Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
    Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Skrytá krása černého turmalínu
    Skrytá krása karlovarského vřídlovce
    Slavče u Trhových Svinů - osud jedné lokality
    Slavikite - Revision of chemical composition and crystal structure
    Sljudjanka - druhá mineralogická rezervace v SSSR?
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Směrný zlom Eliška a jeho mineralizace na povrchovém dole Obránců míru v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Sobotín-Smrčina : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Sobotínský aktinolit
    Sodian-beryllian cordierite from Gammelmorskärr, Keimö island, Finland, and its decomposition products
    Solid solutions within the Quaternary system, Co-Fe-Ni-P
    Solný důl Kłodawa (Polsko)
    Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite
    Sorption properties of reduced-charge montmorillonites
    Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Současný stav některých známých lokalit v okolí Písku
    Současný stav vltavínových lokalit na Chebsku
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Spectrochemical determination of rare earth elements in some minerals from the Western Carpathians and their typomorphic evaluation
    Spektrochemické stanovenie zlata v geologických materiáloch po obohatení pomocou vymieňačov iónov
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Spinel zonation in melilite rocks of the Ploučnice river region, Czechoslovakia
    Spinelidy v brněnském masivu
    Spinelidy z okolí Křemže
    Spinely
    Spinely kriedových sedimentov západných Karpát
    Spinely v historických špercích
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Spodumen LiAlSi2O6 - jedinečný pyroxen
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Spoločné znaky a odlišnosti v mineralizácii vulkanických aparátov Slanských vrchov
    Stálá expozice vltavínů v Týně nad Vltavou
    Stanislav Němec sedmdesátníkem
    Starkoč near Čáslav
    Stáří vulkanických zón a stratiformní mineralizace Jeseníků
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Steady-state luminescence measurement for qualitative identification of rare earth ions in minerals
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    The stibian mustard gold from the Kriváň Au deposit, Tatry Mts., Slovak Republic
    Stilbit-Ca z kamenolomu v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Stopové prvky v živcoch tatrika
    Strategie vyhledávacího průzkumu šperkových kamenů
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
    Structure of vermiculite modified by organic molecules
    Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
    Stříbro a jeho minerály
    Stříbro z let 1968-1974
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Studie rozpouštění obsidiánu ze Zemplína, východní Slovensko
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Studies of zircons and biotites in Štiavnica granitoids part one: zircons
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
    Studium složení boritanů Co(II) a jejich sorpčních vlastností
    Studium složení boritanů Fe(III) a jejich sorpčních vlastností
    Studium teplotní stability přírodního thomsonitu
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Studtit a metastudtit - přírodní hydratované peroxydy uranylu
    Study of organically modified clays : molecular modelling and experiment
    Study of partially disordered structures of natrolites by means of infrared absorption spectra
    Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases
    Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals
    Sůl kamenná, jakou ji neznáme
    Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Svět drahých kamenů
    Svět drahých kamenů
    Světová lokalita vesuvianu z Asbestos, Québec, Canada
    Svjaz' olovjannoj mineralizacii s granitami Nejdeckogo massiva
    Svojanovské granáty
    Symetrie směrů v krystalech kubické soustavy a feromagnetické a feroelektrické fázové přechody
    Syntetický smaragd
    Synthesis and crystal structure of the feldspathoid CsAlSiO4: An open-framework silicate and potential nuclear waste disposal phase
    The system Os-Mo-S
    Školní sbírky nerostů a pomoc muzeí při jejich uspořádání
    Šlichová prospekce
    Šokový křemen v českém kráteru
    Šperkové olivíny z Antarktidy
    Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite
    Štoly ve sprašových hlínách ve Velké Bystřici
    Štúdium niektorých štruktúrno-textúrnych vlastností chryzolitu z Jakloviec, Kalinova a Jasova magnetickými metódami
    Tabulky pro rychlé kvantitativní stanovení minerálů ve šlichových vzorcích a ve vzorcích z drcených hornin
    Tajuplný kámen vltavín
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Technolithology
    Technologická a chemicko-mineralogická charakteristika bauxitov a okolitých hornín pri Drienovci
    Technologické hodnocení bentonitů a doprovodných surovin lokality Ivančice - Réna
    Tektity typu Muong Nong a jejich výskyt mezi vltavíny
    Tellur
    Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
    Tempskya - druhohorní zkamenělý strom
    Tennantit z ložiska Zlaté hory - západ
    Termický rozklad tetraedritového minerálu
    Tetraedrit a baryt ze Kšic s. od Stříbra
    Tetraedrit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Texture analysis of the south Bohemian moldavite strewn-field
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Těžké minerály od Sudějova
    Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002
    Thermal decomposition of kaolinite with additions of Mn, Fe, Ni and Co oxides
    Thermodynamic properties of uvarovite garnet (Ca3Cr2Si3O12)
    Thomsonit z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Three metamorphic monazite generations in a high-pressure rock from the Bohemian Massif and the potentially important role of apatite in stimulating polyphase monazite growth along a PT loop
    Tipomorfnyje akcessornyje mineraly granitoidov kristallinikuma Maloj Fatry
    Titan - bájná síla bohů
    Titanem bohatý pargasit ze spessartitu od Slabců na Křivoklátsku : 12-32 Zdice
    Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce
    Tourmaline from the NYF pegmatites; example from the Třebíč massif
    Tourmalines in metamorphosed carbonate rocks from western Moravia, Czechoslovakia
    Trace element chemistry and textures of low-temperature pyrites associated with shallow fossil subsurface geothermal discharge in the Eger Graben, northwestern Bohemia
    Trace elements accumulation in clay minerals
    Trace elements and cathodoluminescence of igneous quartz in topaz granites from the Hub Stock (Slavkovský Les Mts., Czech Republic)
    Tradice a současnost nikaragujského kamenářství a šperkařství
    Transformation of mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow: an example from the Gföhl Unit (Bohemian Massif)
    Travertin z Pamukkale v Turecku
    Travertine of Karlovy Vary Spa and its newly formed features
    Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů
    Třebíčský durbachitový masiv
    Třebíčští sběratelé a jejich minerály
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Turmalín - drahý kámen přitahující popel
    Turmalín buergerit-dravitové řady z Chabičova (severní Morava)
    Turmalíny
    Turmalíny jako cep
    Turmalíny vlastějovických pegmatitů
    Tuzemské šperkové suroviny
    Two remarkable Czech minerals from the collections of Natural Science Museum of the Ilmen State Reserve (South Ural, Russia)
    Typologie zirkonů a předběžné výsledky mineralogického a izotopického výzkumu drahokamových zirkonů z bazaltů východního Saska (Německo)
    Typomorficzne mineraly pegmatytów masywu granitoidowego Strzegom-Sobótka
    Ultrabasit : ein wiederentdecktes Originalmineral in der Baldauf-Sammlung
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Unikátní nález zkamenělého stromu v Ohři
    Unikátní výskyt ortopyroxenitu u Bohouškovic nedaleko Křemže
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Úprava zahrievacieho stolíka Leitz 350 na kryptometrické účely
    Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
    Uralské acháty
    Uralské acháty
    Uralské acháty
    The uraninite-pyrite association, a sensitive indicator of changes in paleofluid composition: an example from the Ohře (Eger) Graben, Bohemian Massif, Czech Republic
    Uranium mineralization at the deposit Zálesí near Javorník, Silesia, Czech Republic
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Uranofán a torbernit z Kynžvartu u Mariánských Lázní
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Uranové ložisko Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranovyje černi: voprosy genezisa i mineral'nogo sostava
    Určení obsazovacích faktorů atomů ve strukturních polohách minerálů difrakčními metodami
    Určovací systémy rudních minerálů v odraženém světle
    Určování drahých kamenů
    Určování minerálů mikropočítačem IQ 151
    Určovanie Mg a Fe uhličitanov pomocou spektier absorpcie svetla
    Use of Hf isotopes for tracing metamorphic processes
    V Zillertalských Alpách
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
    Vanadové granáty v proterozoických metasilicitech ze Struhadla u Klatov
    Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
    Vápenatý stroncianit z Třince
    Vápníkem bohatá parageneze pegmatitové žíly z Měčichova na Blatensku
    Variation of Li-, Be-, Rb-, and Sn-contents in micas from Variscan granites of the South Bohemian Pluton
    Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš)
    Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral species from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech Republic
    Vázaná voda v metamorfitech silezika
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Velké podeformační krystaly zirkonů z granulitů Plešovic
    Verdelit z Třebíče-Boroviny - Li pegmatit, který unikl pozornosti sběratelů
    Verlamoffit z lokality Bajan Mod v Mongolsku
    Vermiculite mineralization associated with ultramafics in Agasthyapura area, Mysore dist., Karnataka state, India - a mineralogical study
    Vernířovice-Hofberg : manganem bohatý skarn
    Vernířovice-Jelení Hřbet : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Měďný : pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách
    Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
    Vernířovice-Pod Břidličnou : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory
    Vernířovice-Rudná hora : serpentinity v sobotínského masivu
    Vernířovice-Zadní Hutisko : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Vernířovice-Zadní Hutisko : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě
    Věžná near Nedvědice
    Vhodné lepidlo na lepení minerálů na podložku
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. 1., Uranyl, UO2 2+
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. II., Uhličitany uranylu
    Vibrational spectra of kladnoite, natural analogue of phthalimide C6H4(CO)2NH
    Vícestupňovitý vývoj kavitačních lamel v šokových křišťálech Českobudějovicka
    Victor Leopold, Ritter von Zepharovich (1830-1890) : Hommage zur seinem 170. Geburstag in Würdingung seines productiven Wirkens
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Vivianit v K-metasomaticky alternovanom pyroxenickom andezite na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
    Vivianit ze Zlatkova
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou
    Vlčí hora u Černošína - klasické naleziště augitu, amfibolu a olivínu
    Vlčí hora u Černošína a její místo v dějinách geologie a mineralogie Čech
    Vliv výměnných kationtů na vazbu iontů těžkých kovů kaolinitem, illitem a montmorillonitem
    Vltavín z Vémyslic u Moravského Krumlova - nález druhého největšího vltavínu na Moravě
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
    Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
    Vltavíny - rozporuplný fenomén jižních Čech
    Vltavíny a tektity - jejich naleziště a vznik
    Vltavíny
    Vltavíny ve sbírce RNDr. Jana Oswalda
    Vnezemnyje magnitnyje mineraly
    Vojtěch Rosický
    Voltammetric study of clay minerals properties
    Vorkommen von Alumohydrocalcit in dem Flysch der Ostsovakei
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Vulkanické série a Friedrich Johann Karl Becke *31.12.1855, Praha, +18.6.1931 Vídeň
    Výběr nejzajímavějších mineralogických lokalit "bazaltů" České republiky
    Vybrané nové poznatky z mineralogie
    Vypálené nerosty
    Výprava ku Kleti
    Výprava za riebeckitem
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výskyt a mineralogické vazby Ag a Mo na ložisku Hamr
    Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
    Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt Bi-Te minerálov v asociácii polymetalickej mineralizácie neovulkanitov Javoria
    Výskyt bismitu, bismutitu, kettneritu a zavarickitu v Horní Krupce
    Výskyt claushalitu a naumannitu u Těchonic na Horažďovicku
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku
    Výskyt ilmenitu u Týna nad Vltavou
    Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyt křemene, opálu a chalcedonu v krasu
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Výskyt metasomatického sideritu v mladšom paleozoiku pri Rožňave
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výskyt molybdenitu v lomu Žákova strouha u Hosína
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt nitridu titanu (osbornitu) ve strusce z Kladna
    Výskyt opálovej mineralizácie v Pohronskom Inovci
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Výskyt stopových vzácných prvkov a drahých kovov v ťažených sírnikovych rudách na Slovensku
    Výskyt stratiformního barytu v Krhanicích nad Sázavou
    Výskyt Te minerálov v kremnickom rudnom rajóne
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výskyt tří modifikací TiO2 z Havlíčkova Brodu
    Výskyt turmalínu u Senožat u Bechyně
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Výskyty ametystu v Československu
    Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině
    Výskyty barytu na Teplicku
    Výskyty berylu v Sudetách. 1. část
    Výskyty berylu v Sudetách. 2. část
    Výskyty epidotu ve Vlastějovicích
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Výskyty jihočeských vltavínů a problémy jejich těžby
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Výskyty kyanitu v chýnovské jednotce moldanubika
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Výsledky prieskumu magnezitu na lokalite Miková-350 (Dúbravský masív pri Jelšave)
    Vysokoteplotná dehydratácia kaolinitov. III., vplyv parametrov submikroskopickej štruktúry
    Výstava "Kámen ze všech pohledů" v Muzeu Mladoboleslavska
    Výstava "Kameny z okolí i z dálek" v Čelákovicích
    Výstava "Poselství meteoritů" v Národním muzeu
    Výstava "Šutrařská cesta z Brna do Rožné"
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Využití petrologie a mineralogie v průmyslu : brusiva
    Využití rastrovací elektronové mikroskopie a mikroanalýzy pro výzkum nerostných surovin
    Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu
    Využití těžkých minerálů při litostratigrafickém členění severní Moravy
    Využití výplně krušnohorských hydrotermálních žil jako drahých kamenů ve středověku
    Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika
    Vývoj chemismu zonálních amfibolů mafických hornin středočeského plutonu
    Vývoj minerálních druhů
    Vývoj mineralogicko-geologické literatury v oblasti jižních Čech
    Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku : 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
    Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušov a ze středověkých inkrustací
    Výzkum mineralizace mezi Velkou a Malou kotlinou v Hrubém Jeseníku
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Význam a využití mineralogických analýz v pedologii
    Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Významné jubileum RNDr. A. Pfeiferové
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vznik hrachovce
    Vznik hrachovce
    Vzpomínka na docentku RNDr. Jindřišku Němcovou, CSc.
    Vzpomínka na Františka Peštála (1903-1977)
    Vzpomínka na Ing. Karla Rezka
    Vzpomínka na příbramský meteorit
    Vzpomínka na sběratele Františka Hrůzu (24.10.1929 - 11.6.1982)
    Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. : ke stému výročí narození
    Wall painting damage by salts: causes and mechanisms
    Water leaching of alkaline metals, Al and Si from selected aluminosilicates
    Water traces and chemistry of cassiterites
    Das wissenschaftliche Erbe von Gustav Tschermak-Seysenegg (1836-1927): Eine Zusammenstellung biographischer Daten seiner Doktoranden
    Witherit z fluoritového ložiska Běstvina
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    Wolframit od Věchnova na severozápadní Moravě
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Wollastonit v mramorech z Nedvědice na západní Moravě
    Wollastonit z Nezdic na Šumavě
    Wölsendorfit z Milešova u Krásné Hory
    Wstępne dane o minerale z grupy kordierytu z Zimnika (masyw Strzegom-Sobótka)
    X and Q band EPR studies of paramagnetic centres in natural and heated tourmaline
    X-ray nanotomography in fluid inclusions study
    Xenolit křemene z lokality Dobranka
    XRD analysis and modelling of Na-montmorillonite intercalated with octadecylamine
    An XRD, SEM and TG study of a uranopilite from Australia
    Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; substitutions and fractionation trends
    Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 1. část
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 2. část
    Z historie nálezu zlata u jihočeských Křepic : vodňanské zlato
    Z jihočeských nalezišť
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
    Za acháty do Techerău
    Za beryly do portugalského Assunçaa
    Za ing. Janem Bradnou
    Za jakých teplot vznikaly acháty?
    Za Josefem Kafkou
    Za kongsberským stříbrem
    Za meteority do Ománu
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Za minerály do italského Val Malenca
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály na rudní ložiska Maroka
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví
    Za nerosty do okolí Volyně u Strakonic
    Za nerosty do Rumunska
    Za olivíny do říše Kimů
    Za pargasitem do Pargasu
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Za promovaným pedagogem Zdeňkem Mejzlíkem
    Za pyritem do španělského Navajúnu
    Za RNDr. Miroslavem Králíkem (16.8.1926 - 16.3.2001)
    Za univerzitním profesorem RNDr. Rudolfem Rostem
    Za vanadinity do marockého Mibladenu
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
    Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu
    Zajímavé nálezy vltavínů a doprovodných minerálů na moravských vltavínových nalezištích - Čučice
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu
    Zajímavosti z Bečvár
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice
    Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Zaniklá a neplatná česká a slovenská osobní a zeměpisná jména v mineralogickém názosloví
    Zápis o práci a jiné činnosti Geologického klubu východních Čech v Hradci Králové (dříve Mineralogická sekce Klubu mladých přírodovědců)
    Zapomenutá lokalita Malá Hůrka u České Kamenice
    Zapomenutá zeolitová lokalita Eschlers-Bergel u Kunratic u České Kamenice
    Zastavení v Hřídelci
    Zdeněk Doubek - 70 let
    Zdeněk Doubek a Mineralogický klub v Hradci Králové
    Zdeněk Johan oslavil sedmdesátiny
    ZDS - a computer program for full analysis of X-ray powder diffraction patterns
    Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika
    Zemřel doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zemřel František Peštál, významný sběratel minerálů v Třebíči
    Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel mineralog RNDr. Tomáš Kruťa, CSc.
    Zemřel prof. RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.
    Zemřel profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc.
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa
    Zeofylit ze Soutěsek u Děčína
    Zeolit erionit-offretitové skupiny z Uhlířského vrchu u Bruntálu
    Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy
    Zeolites of the České středohoří Mts., Czech Republic
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
    Zeolity
    Zeolity příbramského polymetalického revíru
    Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát
    Zircon from some granitoid rocks of the Velence and Mecsek mountains (Hungary)
    Zirkon z Pačejova
    Zirkonium a hafnium
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Získávání chrysolitu z olivinického čediče
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří
    Zlato a palladium v proterozoických silicitech Barrandienu
    Zlato v karbonu radnické pánve
    Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách
    Zlato vo flyši a v neovulkanitoch východného Slovenska
    Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Zlato z Třebska u Příbrami
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosné zrudnění v moldanubiku u Sobětic na Klatovsku
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory
    Zn-rich ilmenite and pseudorutile: subsolidus products in peraluminous granites of the Melechov Massif, Moldanubian Batholith, Czech Republic
    Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
    Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii
    Zonálnost v distribuci akcesorií kulmu artmanovsko-osoblažské kry
    Zoubekite, AgPb4Sb4S10, a new mineral from Příbram, Czechoslovakia
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří
    Zpráva o druhé mezinárodní konferenci o přírodních sklech v Praze r. 1987
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Zpráva o výzkumu šperků na Krochotách u Kožichovic
    Zpřesnění identifikace některých minerálů z oblasti Jeseníků
    Zvětraliny bazických a ultrabazických hornin letovického krystalilika
    Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika
    Železité hvězdové křemeny z podbrdských lokalit
    Železnatý gahnit z Obřích skal - Hrubý Jeseník
    Železné rudy ostrova Elby (Itálie)
    Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)
    Živce a křemen
    Životní jubileum doc. dr. Karla Paděry
    Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Životní jubileum Petry Burdové
    Životní jubileum profesora Bohuslava Fojta
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana