Record details

Conspectus category
    55
Article
    "... osmdesátiny s uranem" - Jiří Čejka jubilující
    +RNDr. Stanislav Hurník, CSc.
    1. Čs. speleologická expedice Himalaya
    2. sjezd České geologické společnosti
    2. strukturně geologický seminář
    2 významné osobnosti v hornictví úzce spolupracující s naším svazem oslavily významné životní jubileum
    3 - Svahová deformace "Smrdutá" v Hostýnských vrších
    3-D investigation of rock fabrics by deformation measurement, ultrasonic sounding, neutron diffraction and petrographic image analysis
    3-D monitoring of microdisplacements in the zone of Euroasian and African collision
    3-D trend of aseismic creep along active faults in western part of the Gulf of Corinth, Greece
    3D hybrid ray-FD and DWN-FD seismic modelling for simple models containing complex local structures
    3D monitoring of the selected active tectonic structures in Poland, Italy and Greece
    3D projection and interpretation of earthquakes in the Western Bohemia area
    3D stavba lomů Mokrá (předběžné výsledky) : 24-41 Vyškov
    3D tectonics of the Prague synform (Barrandian, Central Bohemia): new preliminary results
    4 - Akumulace periodicky aktivního suťového proudu na východních svazích vrchu Kopce; Lidečko
    5 - Svahové deformace bradlového pásma v Červeném Kameni a na Vršatci
    5 podzemních skvostů
    6 - Hrazená jezera v Zápechové
    6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry (AIG-6)
    7th day programme. Western Carpathians in the territory of the Czech Republic. Frontal part of the Magura Flysch Zone with the Fore-Magura Unit, the Silesian Unit and the Ždánice-Subsilesian Unit (Moravo-Silesian Beskydy Mts. and the Podbeskydská pahorkatina Upland)
    8th day programme. Stop 8.1: Landek Hill, Ostrava-Koblov; Nature Reserve "Landek Hill" in the area of the Mining Museum, the Anselm Mine
    The 9th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference
    10 km minimum throw along the West Bohemian shear zone : evidence for dramatic crustal thickening and high topography in the Bohemian Massif (European Variscides)
    10 let radiouhlíkové geochronologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
    10 years of the Brno Branch of Institute of Geonics at the Academy of Sciences of the Czech Republic
    13C variations in forest soil and soil solution DOC along a N-S European transect - preliminary data
    15. Mezinárodní speleologický kongres v Kerrville, USA
    15N variations in forest soil along a N-S European transect - the effect N deposition on soil organic nitrogen
    19. kongres Mezinárodní asociace hydrogeologů
    22.6.2006 zemřela Ananda Gabašová
    28. Medzinárodný geologický kongres
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    31. mezinárodní geofyzikální sympozium
    40Ar-39Ar ages of selected rocks and minerals from the Kraków-Lubliniec Fault Zone, and their relation to the Paleozoic structural evolution of the Małopolska and Brunovistulian terranes (S Poland)
    50 let CHKO Moravský kras
    50 let od objevu jihočeské křídy
    50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    50 years of geological cooperation with the Czech Republic and the Slovak Republic - the Austrian point of view
    52. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    53. zasedání stálé komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie
    70 let Hibschovy naučné stezky na Dlouhém vrchu u Žitenic v Českém středohoří
    70th birthday of Oldřich Fejfar
    75 let Jaroslava Haka
    The 90th birthday anniversary of dr. Jaroslav Linhart
    100 let od narození profesora Josefa Vachtla
    100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní
    100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
    100 years after Pierre Termier´s discovery of the Tauern Window: What lesson should we learn?
    120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
    125 let od narození prof. Vojtěcha Rosického
    160 let od narození Františka Šafránka
    160 let od narození Jana Vratislava Želízka
    The 1855 Visp (Switzerland) earthquake: early attempts of earthquake intensity classification
    Abrazní jeskyně na Skandinávském poloostrově
    Acháty z Mongolského Altaje
    The acid metavolcanic rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome (Sudetes): their origin and tectono-metamorphic evolution
    Acidification potential of deposition in Norway spruce forests in Finland and the Czech Republic during the 1990´s
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha-Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien)
    Acritarchs and prasinophytes of the Silurian-Devonian GSSP (Klonk, Barrandian area, Czech Republic)
    Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
    Active tectonics research within the sudetic marginal fault zone; Vlčice u Javorníka site
    Activities of Czech geomorphologists in the Research Centre for Earth Dynamics
    Activities of the Czech Geological Survey in Central America
    Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the "roll-back destruction of the lithosphere"
    Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the rollback destruction of the lithosphere
    The actual geodynamic situation in the eastern part of the Cheb basin from the view of mantle derived fluids
    Actual tasks for geoethics
    Additional data and remarks to HANS CLOOS's work in the Karkonosze Mts. (Riesengebirge)
    Advances in cave aerosol research
    Aerosol sinter and the cave development
    Age and depth evidence for pre-exhumation joints in granite plutons: fracturing during the early cooling stage of felsic rocks
    The age of sedimentary fill in the Aragonitová Cave
    Aktivita Slovenskej geologickej společnosti pri SAV za rok 1987
    Aktivitäten im Salzkammergut in den Jahren 2001-2003
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Aktuální otázky eroze půdy v zemědělské krajině
    Aktuální trendy vývoje v oblasti geoinformatiky a geinformačních technologií
    Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci
    Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group
    Albert Maucher Award to David Dolejš
    Albian non-calcareous dinoflagellates of the Western Carpathians
    Alexander Josef Bernard (1859-1912): sto let od úmrtí
    Alois Král zemřel před 30 lety
    Alois Zátopek (1907-1985)
    ALP 2002 Seismic Experiment
    The Alpine-Carpathian-Dinaridic orogenic system: correlation and evolution of tectonic units
    Alpine foreland-problems of Quaternary stratigraphy, nomenclature and interpretation
    "Alpy v době ledové" po stu letech
    Amatérská jeskyně - výsledky a perspektivy speleologického výzkumu
    Ambiguous moment tensors and radiation patterns in anisotropic media with applications to the modeling of earthquake mechanisms in W-Bohemia
    Amplitude spectra of seismograms recorded at equal epicentral distances from blast in NW Bohemia
    Amplitude spectra of surface waves generated by shot-hole explosions
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
    Analogue and numerical modelling of shape fabrics: application to strain and flow determination in magmas
    Analysis of factors forming the groundwater regime in the West Bohemian seismoactive region
    Analysis of multi-component natural remanent magnetization based on the thermal demagnetisation spectrum
    Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Śnieżka Mountain based on GPS and total station technologies
    Analysis of preparatory factors of landslides, Vsetínské vrchy Highland, Czech Republic
    Analysis of short-period Rayleigh waves recorded in the Bohemian Massif area during CELEBRATION 2000 experiment
    Analysis of the diagenesis development of the sedimentary basin through total porosity of sediments on basis of well-logging data
    Analysis of the drainage network of the Hoštice foot step
    Analysis of the stripped gravity map of the Pannonian Basin
    Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
    Analytical partial derivatives of the phase- and group velocities for Rayleigh waves propagating in a layer on a half-space
    Analýza dynamického vývoje reliéfu nikaragujského vulkanického řetězce
    Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín
    Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)
    Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
    Analýza polyfázové vrásové deformace moravika moldanubika v údolí Dyje
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Analýza silikátových a karbonátových hornin metódou AES-ICP
    Analýza zemetrasení použitých na určenie tektonického napätia v oblasti Malých Karpát
    Anatomy of biologically mediated opal speleothems in the World's largest sandstone cave: Cueva Charles Brewer, Chimantá Plateau, Venezuela
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Angular velocity of tectonic plates determined by non-rigorous combination of space geodetic techniques
    Anhang/Nachtrag : Briefwechsel Ferber/Arduino von 1772/1773
    Anisotropic structure of the lower litosphere in central Europe
    Anisotropiy of magnetic susceptibility of rocks in the Rayleigh Law region: modelling errors arising from linear fit to non-linear data
    Anisotropy of European lithosphere and its changes associated with suture zones
    Anisotropy of magnetic susceptibility of rocks measured in variable weak magnetic fields using the KLY-4S Kappabridge
    Anisotropy of seismic waves in the uppermost part of the Earth crust
    Anisotropy of the uppermost crust in the region of Eger Rift
    Anizotropie a nehomogenita litosféry a astenosféry
    The 20th anniversary of the Institute of Geonics, Academy of Sciences of the Czech Republic in Ostrava
    The 25th anniversary of the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
    Anomalie termiczne nad strefa kontaktowa pienińskiego pasa skalkowego z fliszem podhalańskim
    Anomálie těžkých minerálů jako indikátory zlomové stavby a metamorfní zonálnosti v krystaliniku Českého masivu
    Anomalous dips of some Upper Carboniferous strata in the Mšeno-Roudnice Basin based on borehole data and reflection seismic measurements
    Anomalous propagation of refracted waves beneath the Orlík water reservoir, Czech Republic
    Anomalously hot gradient of Barrovian sequence in the Silesian zone (Bohemian Massif): an interplay between Devonian rifting and Carboniferous collision
    Antarktické meteority
    Anthropogenic v. geogenic mass movements : Czech case history
    Antická cunami : Středozemí a vulkanizmus patří k sobě
    Antonín Frič - urputný vědec a gentleman
    Antonín Ivan (60)
    Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Kotliny Oświęcimskiej i Třeboňské pánvi (Trzebońskiej Panvi)
    Antropogenně ovlivněný reliéf okrajové části České tabule
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. II. část (důlní díla)
    Antropogenní montánní tvary reliéfu v Krkonošském národním parku. III. část (zlatonosná ložiska a jejich díla, průzkumné inženýrskogeologické štoly)
    Anwendung des SAR-DGM bei der tektonischen Interpretation des Moldanubikums am Westrand der Böhmischen Masse
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Apatite fission track implications for timing of hydrothermal fluid flow in Tertiary volcanics of the Bohemian Massif
    Apatitspaltspurdaten zur postvariszischen thermotektonischen Entwicklung des sächsischen Grundgebirges - erste Ergebnisse
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Aplikace metody dynamické analýzy při posouzení litologické stavby vrstevních komplexů na seismickém profilu 575/81 ve Východoslovenské nížině
    Aplikace PEP systémů v dálkovém průzkumu Země, geologii a geografii
    Aplikácia faktorovej analýzy pri riešení genézy geotermálnych vôd
    Aplikovanie metód štruktúrnej analýzy pre potreby geomechaniky v baníctve (na príklade ložiska magnezitu Miková-Jelšava)
    La aportación del ingeniero de minas Casiano de Prado (1799-1866) a la teoría de la "Fauna Primordial" de Joachim Barrande (1799-1883)
    The Apoyeque silicic strato-shield volcano, Nicaragua
    Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic)
    Application and evaluation of the new Zr-in-rutile thermometer : an example from the Erzgebirge, Germany
    Application of electrical resistivity tomography (ERT) in the study of various types of slope deformations in anisotropic bedrock: case studies from the Flysch Carpathians
    Application of geophysical methods in the study of landslide movements, taking into account geological conditions in the Sudety Mountains
    The application of morphostructural analysis and its validation by comparison with documented faults within the Zlaté Hory ore district (the northeastern part of the Bohemian Massif)
    Application of newly developed ArcGIS software extensions for localization of faults and natural zones of methane's escape by morphotectonic analysis (Moravosilesian region)
    Application of results of the International Geological Correlation Programme, Project No. 25
    Approximate conditions for the off-axis triplication in transversely isotropic media
    Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my
    Archeology in Prague and the research of environment
    Arches, Canyonlands, Capitol Reef
    El área volcánica de Momotombo (Nicaragua)
    El área volcánica de Telica (Nicaragua) y sus peligros geológicos
    Arnika - druhé dějství
    Arnoštovi k osmdesátinám
    Around the Early/Middle Miocene (Karpatian/Badenian) boundary in the Austrian Neogene basins : a story of gaps
    Asociácie šlichových minerálov a prvkov stream sedimentov vo vzťahu k litologickým komplexom Braniska a Čiernej hory
    The assessment of nutrient retention capacity of lakes and reservoirs
    Assessment of P-wave anisotropy by means of velocity elipsoid
    Assessment of rockburts parameters inferred from in-situ observations
    An asteroid breakup 160 Myr ago as the probable source of the K/T impactor
    Asuánská přehrada - ekonomický význam a ekologické vlivy
    Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Atmospheric effects in the derivation of geoid-generated gravity anomalies
    Atraktivní travertinové vodopády
    August Emanuel Reuss und sein familiäres Umfeld
    Augustín Rebro 60-ročný
    Aussagen der Schlichprospektion zur Metamorphose im Erzgebirge
    Auswirkungen des obersilurischen "Lau events" im Prager Becken
    Automatic location of swarm earthquakes from local network data
    Automatization of the base surface delimitation - case study in Fatransko-Turčiansky region
    Axonometrické pohledy na geologické objekty
    Azory - ostrovy na třech deskách
    Background, summary and aftermath of the 1548 minning law for the Schlackenwald tin mines, Bohemia
    Badatelské středisko Georgia Agricoly v Saské Kamenici
    Badenian evolution of the Central Paratethys Sea: paleogeography, climate and eustatic sea-level changes
    Badenská foraminiferová fauna z lokality Olomouc-Neředín (tramvajová smyčka) (střední miocén, karpatská předhlubeň)
    Bahenní sopky v Ázerbajdžánu
    Balanced geological cross section of the NW part of Outer Flysch Carpathians
    Baltica-related acritarchs from southern Moravia (Early Cambrian)
    Balvanové moře na Mářském vrchu u Vimperka
    Bambusový les z kamene : Kateřinská jeskyně v Moravském krasu
    Bánovská kotlina Depression (northern part of the Danube Basin); Neogene stratigraphy and geological development
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Barrandova skála - výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? : 12-42 Zbraslav
    Basal Emsian (Zlíchovian) event: Dark, graptolite-bearing interval close above the first occurrence of Po. dehiscens - 'Mramorka' quarry near Chýnice
    Basalt weathering in the area of the Cerová vrchovina highlands : geochemical aspectes
    Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
    A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely földrengéskockázatának értékelése
    The Bavarian phase of the Variscan orogeny: Relations between migmatites and granites and potential causes for crustal melting
    Das Bavarikum - eine tektonische Einheit im südwestlichen Moldanubikum (Böhmische Masse)
    Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný "vrt" do podloží křídy
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    The beginning, development and termination of the Middle Miocene Badenian salinity crisis in Central Paratethys
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part I
    Beginnings of regular seismic service and research in the Austro-Hungarian Monarchy. Part II
    Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
    Behaviour of sulfur isotopes in the atmosphere, forest soils and mosses across Europe
    Bemerkungen zum tektonischen Werdegang Südostbayerns
    Benthic agglutinated foraminifera and organic-walled dinoflagellate cysts from Late Cretaceous oceanic deposits at Kalwaria Zebrzydowska, Flysch Carpathians, Poland: biostratigraphy and palaeoenvironment
    Bericht 2000 über die sedimentologische Bearbeitung der Hollabrunn-Mistelbach-Formation auf den Blättern 24 Mistelbach, 25 Poysdorf, 38 Krems, 39 Tulln und 41 Deutsch Wagram
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen südlich von Mailberg auf Blatt 23 Hadres und in der Umgebung von Tiefenthal auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2000 über paläontologische Untersuchungen an der triassischen und liassischen Brachiopodenfauna auf den Blättern 91 St. Johann in Tirol, 94 Hallein, 95 St. Wolfgang, 96 Bad Ischl und 102 Aflenz
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über Aufnahmen von bedeutenden quatärgeologischen Lokalitäten auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Quartär in der Umgebung von Stranzendorf auf Blatt 40 Stockerau
    Bericht 2002 über Mikromorphologie, Typologie und Stratigraphie quartärer Böden vom Buriweg in Langenlois auf Blatt 38 Krems
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen in Quartäraufschlüssen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 37 Mautern, 38 Krems an der Donau, 40 Stockerau und 55 Ober-Grafendorf
    Bericht 2004/2005 über fazielle und biostratigraphische Untersuchungen von Gosau-Vorkommen im Salzkammergut zwischen St. Gilgen am Wolfgangsee und dem Traunsee auf den Blättern 65 Mondsee, 66 Gmunden, 67 Grünau im Almtal, 95 St. Wolfgang und 96 Bad Ischl
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
    Bericht 2005 und 2006 über mikromorphologische Untersuchungen von quartären Böden im Gebiet des unteren Kamptales auf den Blättern 21 Horn und 38 Krems
    Bericht 2007 über biostratigraphische, paläobotanische und fazielle Arbeiten in der Gosau-Gruppe von Rußbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St.Wolfgang im Salzkammergut
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2007 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2008 über Untersuchungen von Brachiopoden in den Raibler Schichten auf Blatt 65 Mondsee
    Bericht 2009 über Untersuchungen unterjurassischer Brachiopoden auf Blatt 65 Mondsee
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Beziehungen des variszischen Orogens zur osteuropäischen Tafel in Mitteleuropa
    Bibliografie Petra Jakeše
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bibliography of prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Zur Bildungsdynamic und Faciesdifferenzierug terrestrischer Quartärablagerungen in extraglazialen Gebieten
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Biogeomorphic effects of trees on rock-mantled slopes: searching for dynamic equilibrium
    Biografický slovník pracovníků v geologii - pokračování
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Bolewski až Botwinkina
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Boule až Bowerbank
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna : 25-12 Hranice
    Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
    Biostratigraphic research of Upper Jurasic limestones of the Čachtice Carpathians (locality Bzince pod Javorinou)
    Biostratigraphical research in caves - its scope in karstogenetic studies in ČSSR
    Biostratigraphy and palaeoenvironment of the Lower Gosau Subgroup of Eisenbach brook in Salzkammergut (Upper Austria)
    Biostratigraphy and paleoenvironmental changes on the transition from the Menilite to Krosno lithofacies (Western Carpathians, Czech Republic)
    Biostratigraphy and radiometric dating in the Vienna Basin Neogene (Slovak part)
    Biostratigraphy, litofacial development and fauna of badenian sediments in the Devín - Zahrádky section (Bratislava)
    Biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Butkov quarry, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians)
    Biostratigraphy of the Jince Formation (Middle Cambrian) in the Příbram-Jince Basin: historical review
    Biostratigraphy of the Lower Cretaceous limestones of the Godula facies of the Silesian Unit, Outer Western Carpathians
    Bipolar thrusting and orogen parallel extension as a result from Early Carboniferous indentation tectonics: The Bohemian Massif
    Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc.
    Block accumulations in the western part of the Podyjí National Park (Czech Republic) : preliminary analysis of their distributions
    Blocks of west Carpathians and Neogene molasse basins
    Bloková stavba centra svratecké klenby v okolí Tišnova
    Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova
    Bloky a paleobloky z hlediska DPZ a PEP systémů
    Bludné mořské víry a evropské klima : jak se tělo Golfského proudu domlouvá s oceánem
    BOHEMIA 2001-2003 : passive seismic experiment to sudy lithosphere-astenosphere system in the western part of the Bohemian Massif
    Bohemia kratero
    Bohemian Cretaceous Basin
    The Bohemian Cretaceous Basin from the crystalline basement to Quaternary: 3D modelling of the geological structure
    Bohemian Paradise Geopark
    Bohemian type bivalves Praeostrea bohemica Barrande, 1881 and Slavinka plicata (Barrande, 1881) from the Silurian and earliest Devonian of the Carnic Alps (Austria)
    Bottom to top lithosphere structure and evolution of western Eger Rift (Central Europe)
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957
    Brachiopoda lokality cementárna Úpohlavy u Lovosic (svrchní turon)
    Brachiopoda triasu a jury Severních vápencových Alp : nové výsledky
    Bradla u Hajtovky a Údola
    Brno a geologie
    Brno-Královo Pole
    Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review
    The Brunovistulicum: assumptions and data
    Břetislav Balatka, seventy-years old
    Březno near Louny
    Budování a provoz automatického registru sesuvů ČSR
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Budujte s námi Svět geologie - aneb prezentace české geologie na internetu
    Bulharské překvapení 2011
    Bulharsko-česká spolupráce v karsologii - obrození tradic
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Burial and exhumation of eclogites in continental accretionary wedge: an indentation model of eclogite formation in Variscan collisional zone
    Bývalý geolog - současný malíř
    Cadomian and Variscan metamorphism in the Teplá Barrandian unit, northwestern Bohemian Massif: implications for the resetting of the U-Pb systematics in monazites
    The Cadomian Orogen: Neoproterozoic to Early Cambrian crustal growth and orogenic zoning along the northwestern periphery of the West African Craton
    Cadomian versus Variscan fabrics in the Desná dome basement rocks, East Sudetes
    Cadomian versus younger deformations in the basement of the Moravo-Silesian Variscides, East Sudetes, SW Poland: U-Pb SHRIMP and Rb-Sr age data
    Calcareous nannofossil biostratigraphy of the Grund Formation (Molasse Basin, Lower Austria)
    The calcareous nannofossil record across the Late Cretaceous Turonian/Coniacian boundary, including new data from Germany, Poland, the Czech Republic and England
    Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
    Calculations and plotting in igneous geochemistry: Corvée abolished at last! (GCDKIT 2.00 released)
    Carbon isotope analysis (delta 13C) of Early to Middle Devonian carbonates from the Prague Syncline, the Carnic Alps, and the Montagne Noire (Czech Republic, Austria, and France)
    Carbon isotope stratigraphy of Lochkovian to Eifelian limestones from the Devonian of central and southern Europe
    Carbon, oxygen and strontium isotope records of Devonian brachiopod shell calcite
    Carbonate microfacies and depositional environments of the Silurian-Devonian boundary strata in the Barrandian area (Czech Republic)
    Carboniferous fauna of the Krkonoše Piedmont Basin
    Carboniferous foraminiferal paleobiogeography in Turkey and its implications for plate tectonic reconstructions
    Carboniferous river valleys identified in the Mšeno-Roudnice Basin in the Slaný and Líně formations (Stephanian B and C) in central Bohemia and their manifestations in geophysical methods
    Carboniferous stratigraphy and development of the Erzgebirge Basin, East Germany
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881) : contribuţie la biografia unui însemnat cercetător din domeniul ştiinţelor naturale
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881) und sein Wirken in Wien
    Carlsbad, ropná pole v Texasu a jeskyně v Novém Mexiku : průtok obrovského množství ohřátých tekutin
    Cataclastic metamorphism of metapelitic and metabasics rocks in the Malé Karpaty Mts.
    Catastrophic debris flows near Machu Picchu village (Aguas Calientes), Peru
    "Cave pearls" as a by-product of building constructions
    Cave sediments from the Postojnska-Planinska cave system (Slovenia): Evidence of multi-phase evolution in epiphreatic zone
    Cave sediments in Slovenia: Results of 10 years of palaeomagnetic research
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    CELEBRATION 2000: P-wave velocity models of the Bohemian Massif
    CELEBRATION 2000 Seismic Experiment
    Celestiny ze Sahary
    Celorepublikové kolokvium muzejníků v Brně
    Cenomanian and Cenomanian-Turonian boundary in the southern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Cenomanian through Lower Coniacian events in the Upper Cretaceous of Saxony, Germany
    Cenomanian-Turonian coastal record in SW Utah, U.S.A.: orbital-scale transgressive-regressive events during oceanic anoxic event II
    Cenozoic convergence history of the Bohemian Massif and Central Western Carpathians
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (discussion)
    Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (reply)
    Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment) : cave sediments and karst morphology
    Cenozoic paleotemperatures and leaf physiognomy - A European perspective
    Center of Earth's Dynamics Research in the years 2005-2010
    CETS-CTS Teplá: the post-conference excursion guide : Mariánské Lázně Complex and its relations to neighbouring metamorphic units
    Changes in acidic deposition on spruce forest ecosystems in the mountains of Bohemia
    Changes in clay fraction mineralogical composition in the loess profile Praha-Sedlec of the Last Interglacial and Early Glacial
    Changes in moment of inertia due to mantle circulation
    Changes in the longitudinal and transversal sections of the loess cover at Modřice near Brno
    Character and dynamics of the floodplain of the Losenice stream, Bohemian Forest
    Characterisation of the groundwater bodies in the crystalline complex of the Jihlava River basin
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Charakteristické vlastnosti mrazových srubů: zaměřeno na srovnání aktivních mrazových srubů ve světě a mrazových srubů v Rusavské hornatině
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Charakteristika tiažového poľa Západných Karpát a ich okolia
    Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł
    Charakterystyka wystąpienia oligoceńskiego bazaltoidu w Małym Kotle Śnieżnym (Karkonosze)
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika : (13-34 Zruč nad Sázavou, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum
    Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
    Chemostratigraphy
    Chitinozoan implications in the palaeogeography of the East Moesia, Romania
    CHKO Labské pískovce
    CHKO Moravský kras - 45 let
    Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá
    Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Chráněná krajinná oblast Orlické hory
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Pálava včera a dnes
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat
    Chronological constraints on the pre-orogenic history, burial and exhumation of deep-seated rocks along the eastern margin of the Variscan Orogen, Bohemian Massif, Czech Republic
    Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno?
    CLAMP and CA proxy data from the Lower Miocene of North Bohemia
    Climate dynamics in the beginning of neoid geomorphologic stage in the West Carpathian Mts.
    Co přinesl projekt IGCP o permu a triasu č. 203
    Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice
    Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
    Coal clasts in the Bolsovian (Westphalian C) sequence of the Kladno-Rakovník continental basin (Czech Republic): implications for the timing of maturation
    Coarse bed sediments in a headwater channel as indicators of fluvial processes and slope-channel coupling: A case study from the Carpathian Mountains (Czech Republic)
    Coaxial magnetic fabrics in the basement rocks of the Western Carpathians: a remnant of the Variscan structure within the Alpine edifice
    Cohesive debrites in the Istebna beds (Upper Senonian-Paleocene) of the Silesian series, Outer Flysch Carpathians
    Cold-climate landform patterns in the Sudetes : effects of lithology, relief and glacial history
    Combination of different space geodesy techniques for EOP and terrestrial reference frame determination
    Combined magnetostratigraphic, palaeomagnetic and calpionellid investigations across Jurassic/Cretaceous boundary strata in the Bosso Valley, Umbria, central Italy
    Combined tectonic-sediment supply-driven cycles in a Lower Carboniferous deep-marine foreland basin, Moravice Formation, Czech Republic
    Combining GPS and VLBI measurements of celestial motion of the Earth´s spin axis and universal time
    Comment on Dörr and Zulauf: Elevator tectonics and orogenic collapse of a Tibetan-style plateau in the European Variscides: the role of the Bohemian shear zone. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) (2010) 99: 299-325
    Comments on the GSSP for the basal Emsian stage boundary: the need for its redefinition
    Compaction of Miocene molasses and neotectonic mobility of the Polish Carpathian Foothils
    Comparative study of karst landscape in Bohemia and Moravia
    Comparative tectonofractography: fracturing in 19 jointing provinces, experimental results, fracture mechanics considerations and province classification
    Comparison of detailed in situ assessment of radon risk and classification based on radon risk maps
    A comparison of exposure due to Chernobyl accident and radon exposure in the Czech Republic
    Comparison of field and laboratory seismic velocity anisotropy measurement (scaling factor)
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Comparison of morphometric characteristics of cirques in the Bohemian Forest
    Comparison of the 1997 and 2000 West Bohemian swarms from the viewpoint of the location, source mechanism and space-time energy release
    Comparison of the new fracture areas created by the formation of en echelon and hackle fringes on joint surfaces
    Comparison of two coal-bearing Carboniferous areas in Czech Republic and their influence for distribution of hydrocarbons deposits
    Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč
    Complex structure study of mutual interaction of Alpine and Variscan orogeny using digital elevation model morphostructural analysis (Moravo-Silesian region - Czech Republic)
    Comprehensive geophysical research of the seismogenic western part of the Bohemian Massif
    A computer interpolation of the Pre-Quaternary surface
    Conceptual remarks for tectonic geomorphology by terrain modelling within GIS
    Conodont apatite delta18O record across the Ludlow Lau Event (Prague Basin, Czech Republic) indicates significant climatic cooling
    Consequences of incorrect design and unqualified realization on reliability and effectiveness of radon reduction measures
    The construction of heat flow density maps
    The contact between the Variscan and Cadomian blocks in the Svratka Dome (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Contact effects of central Vihorlat Mts. intrusive complex on the surrounding sediments
    The contemporary speleological research in Moravian Karst
    Continental biostratigraphy and correlations of the Korneuburg Basin (Karpatin) and the Grund Beds /Molasse Basin (Early Badenian)
    Continuation of the Mariánské Lázne Complex under the Doupov Mts. volcanic complex, W. Bohemia
    Continuous gas monitoring in the West Bohemian earthquake area, Czech Republic
    The continuum between Cadomian orogenesis and opening of the Rheic Ocean: Constraints from LA-ICP-MS U-Pb zircon dating and analysis of plate-tectonic setting (Saxo-Thuringian zone, northeastern Bohemian Massif, Germany)
    Contrasting Early Carboniferous field geotherms: evidence for accretion of a thickened orogenic root and subducted Saxothuringian crust (Central European Variscides)
    Contrasting magnetic fabrics in sedimentary rocks of the accretionary prisms of the Western Carpathians and the eastern Rheno-Hercynian Zone
    Contrasting metamorphic evolution of HP rocks in the Gföhl unit of the Kutná Hora Crystalline Complex and the Moldanubian zone in Austria
    Contrasting metamorphic histories of lenses of high-pressure rocks and host migmatites with a flat orogenic fabric (Bohemian Massif, Czech Republic): a result of tectonic mixing within horizontal crustal flow?
    Contrasting microstructures and deformation mechanisms in metagabbro mylonites contemporaneously deformed under different temperatures (c. 650°C and c. 750°C)
    Contrasting origin of Variscan high-P granulites and high-T peridotites (Bohemian Massif): evidence from Sm-Nd garnet ages
    Contrasting textural record of two distinct metamorphic events of similar P-T conditions and different durations
    Contrastive strain record within the magmatic fabric in the Land's End granite (SW England): a comparative study of the orientation tensor determined
    Contribution of remote sensing analysis to the knowledge of neotectonic active structures in the central part of the Bohemian Karst
    Contribution of the geophysical and space imagery data to surveying of crust's type and its dynamic in the east slovakian part of flysh zone
    Contribution of the Institute of Geonics of the ASCR Ostrava to seismological monitoring in Silesia and northern Moravia
    Contribution of the N.E.W.S. project supported by the cities of Brno and Utrecht to the geology of Léon in Nicaragua
    Contribution to the geology of the northern part of the Plzeň Basin and the southern part of the Carboniferous Žihle Basin
    Contribution to the morphodynamic chronology of Beskydian rivers (Morávka River 1780-1997)
    Contribution to the neotectonics of the West Carpathians
    Contributions to the lithostratotype of "Hofergrabenmergel" (Hochmoos Formation, Lower Gosau Subgroup; Coniacian/Santonian; Upper Austria)
    Control of Cenozoic intra-plate volcanic phenomena by healed boundaries of ancient micro-continents distinguished by different orientations of seismic anisotropy of mantle lithosphere
    Control volume method for the dynamo problem in the sphere with the free rotating inner core
    Controls on a shallow-water hemipelagic carbonate system adjacent to a siliciclastic margin: example from Late Turonian of central Europe
    Conventional and in situ geochronology of the Teplá Crystalline unit, Bohemian Massif : implications for the processes involving monazite formation
    Cooling history of Tatric crystalline basement of Nízke Tatry Mts. (Western Carpathians) inferred from apatite fission track and (U-Th)/He analysis - preliminary results
    Coriolis´ force in the Earth´s solid tidal dynamics
    The correction to stratigraphy of the Cretaceous formation in the Ohře region
    Correlation of European glaciations and their relation to the deep-sea record
    The correlation of granitoids of Brno Massif by results of chemic-geochemical researches
    Correlation of the Alpine Flysch-Zone with the Outer Carpathians (including klippen-zones): new data and new aspects
    Coupling between multiple magmatic fabrics of the Třebíč syenite and exhumation of orogenic lower crust
    Creation of DEM by kriging method and evaluation of the results
    Cretaceous Bryozoa from Scharrergraben (Santonian, Gosau Group, Eastern Alps)
    Cretaceous Bryozoa in the work of Otomar P. Novák
    Cretaceous: Cenomanian/Turonian events: transgressive tract of the Cenomanian-Turonian, anoxic event - Pecínov quarry near Nové Strašecí
    Crinoid skeletal ossicles in the Šléglov Formation of the Velké Vrbno Dome (Moravia, Czech Republic) and their stratigraphic significance
    Critical load of heavy metals in soils calculated from mass balance in small watersheds
    Critical loads and dynamic modelling to assess european areas at risk of acidification and eutrophication
    A critical review of 16-17th century reports on meteorite falls in and around Carpathian Basin : (additions and corrections to the NHM Catalogue of meteorites)
    Cross-border radon index map 1 : 100 000 Lausitz - Karkonosze - Jizera region (northern part of the Bohemian massif)
    Cross-section Lausitz Block-Elbe Zone (Saxo-Thuringian Zone, Bohemian Massif, IGCP 497)
    A cross section through the Moldanubian of the Bohemian Massif and the structural development in its ductile domains
    The crust-mantle transition zone (Moho) beneath the swarm-earthquake area Vogtland/NW-Bohemia in the light of diffrent seismic methods
    Crustal and lithospheric structure of the Carpathian-Pannonian region - a geophysical perspective: regional geophysical data on the Carpathian-Pannonian lithosphere : abstract
    Crustal and uppermost mantle structure of the western part of the Bohemian Massif based on CELEBRATION 2000 experiment
    Crustal-scale thickening and extension: an example from the most northeastern part of the Moldanubian terrane, Sudetes, SW Poland)
    Crustal structure at the western edge of the Bohemian Massif in the light of different seismic methods
    Crustal structure in the Carpatho-Pannonian region: insights from three-dimensional gravity modelling and their geodynamic significance
    Crustal structure of the eastern Variscides, especially of the Saxothuringian Zone (Erzgebirge - Mid German Crystalline Zone)
    Crustal structure of the NE Bohemian Massif (Sudetes) - A teleseismic receiver function study
    Crustal structure of the Western Carpathians from CELEBRATION 2000 data
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
    Cunami a pytláci korálů
    The current P-T condition in the Earth's continental crust
    Current results from 3-D monitoring of active faults in the Western Carpathians
    Cyclonic brine-flow pattern recorded by oriented gypsum crystals in the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep
    Czech-Bavarian Geopark in W Bohemia
    Czech-Italian Geomorphological and Geological Workshop in 1998
    Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
    Czech Republic - August 2002 : another flood disaster of century after five years
    Czeski geolog - profesor Pavel Bosák nowym członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności
    Czwartorzędowe doliny kopalne w Sudetach Zachodnich i stan ich rozpoznania hydrogeologicznego
    Czy struktury koliste w Sudetach mogą mieć genezę uderzeniową?
    Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego?
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero lake - palynological and Quaternary-geological research (Southern Moravia)
    Černá Hora - sesuv na silnici II/377
    Česká asociace geomorfologů (ČAG)
    Česká geologická služba
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
    Česko-slovenská geologická diaspora 20. století
    Český kráter
    Český masív: diskuse o jeho vymezování a tektonickém členění
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Český ráj v rámci evropských geoparků UNESCO
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Český výzkum v Antarktidě
    Český záujem o jaskyne na Slovensku do roku 1918
    Činnost České speleologické společnosti v historickém důlním díle Kovárna v Obřím dole
    Činnost Dionýza Štúra v českých zemích
    Činnost řídících orgánů mezinárodního geologického kongresu (NGK)
    Čínský antropocén
    Členitosť kôry a geodynamický model Západných Karpát
    Čs. geologové v Maroku
    Dajki klastyczne i brekcje sejsmotektoniczne w utworach permu basenu Nachodu (Sudety Środkowe)
    Dálkový průzkum Země
    Dálkový průzkum Země
    Další lokality pěnovců z Českého krasu
    Daphnia resting eggs in the sediment of Bohemian Forest lakes : an evidence for sediment disturbance
    Data transmission from seismic stations via network AGNES using GSM-GPRS technology
    Dating multiply overprinted Sn-mineralized granites - examples fro the Erzgebirge, Germany
    Datování hradecké terasy Ohře
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    "De re metallica" - Das Hauptwerk von Georgius Agricola
    Death of super-continents and birth of oceans heralded by discrete A-type granite igneous events: the case of the Variscan-Alpine Europe
    Debris flow events reconstruction on tree-ring analyses (a case study from the Eastern Sudetes Mts)
    Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region
    Deciphering prograde paths from migmatites and implications for exhumation models
    Deckentektonik im Erzgebirge - von der Idee zur Umsetzung in die geologische Karte
    The deep crustal and upper mantle structure the Bohemian Massif as seen by receiver functions
    Deep drilling - a perspective of research into geodynamics of western part of the Eger Graben
    Deep structure of the Bohemian Massif from phase velocities of Rayleigh and Love waves
    Deep structure of the Western Carpathians
    Deep structure, seismicity pattern and subduction generated concentration of metals in continental wedges overlying convergent plate margins
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in the Śnieżnik Massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003)
    Deformation and seismic properties of lherzolite and granulite xenoliths from NE Pannonian basin (Bákony-Balaton Hills and Little Hungarian Plain)
    Deformation between African and Eurasian Plate estimated from the European and the Egyptian GPS geodetic networks results from preliminary processing
    Deformation phases in the southern Bavarian Forest: constraints from sheared granitoids
    Delta13C record across the late Silurian Lau event: New data from middle palaeo-latitudes of northern peri-Gondwana (Prague Basin, Czech Republic)
    Dendritické struktury v měsíčním materiálu
    Dendrochronological record of coupling between landslides and eroding stream chanel (Western Outer Carpathians, Czech Republic)
    Dendrochronological records of the floodplain morphology transformation of Desná River Valley in the last 150 years, the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)
    Dendrochronologie kuželu blokovobahenních proudů na západním svahu Travného (1 203 m) (Moravskoslezské Beskydy)
    Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště
    Density inhomogeneities in the upper mantle of Central Europe and their gravitational effects
    Denudacja Prakarkonoszy w permokarbonie i mezozoiku
    Deposition of lead in central Czech Republic, trends and impacts on the biogeochemical cycle
    Depositional and hydrocarbon habitats of the Guyana passive margin - preliminary results
    Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Depositional environments and biostratigraphy of the lower part of Rača Unit Paleogene (Magura Nappe, Outer Carpathians, Eastern Slovakia)
    Depositional systems of the Northern Vienna Basin
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Deset let od smrti RNDr. Miroslava Mášky
    Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
    Deset let práce geologické expedice v Jemenské lidové demokratické republice
    Deskově tektonická interpretace moravských a slezských variscid
    Destructional landforms arised from extreme events in the Desná River valley and their vegetation
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Dešifrirovanije sistemy planetarnych razryvov s pomošč´ju kosmičeskich snimkov na territorii ČSSR
    Detailed brittle tectonic analysis of the limestone in the quarries near Vápenná village (case study)
    Detection of Earth impact craters aided by the detailed global gravitational model EGM2008
    The determination of an effective dose for workers in caves
    Determination of the orientation of magnetic minerals from the anisotropy of magnetic susceptibility
    Determining a 1-D velocity model of the uppermost crust from P and S arrival times using the neighbourhood algorithm: synthetic test
    Deterministický model náchylnosti území ke vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Development of a fore-mountain alluvial fan of the Olza River southern Poland) during the Pleistocene
    Development of the Carpathian Foredeep in Poland
    The development of the Prague Basin as a part of a rift-basin system at the southern margin of the Rheic Ocean
    The Development of variscan orogene in Europe
    Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Famennian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
    Devonian brachiopods of the Tamesna Basin (Central Sahara; Algeria and North Niger). Part 1
    Devonian Correlation Table : Supplements 2004
    The Devonian-Permian APWP for the West Sudetes, Poland
    Dévonien
    Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě
    Diagenesis effects on specific carbon isotope composition of plant n-alkanes
    Differences between tectonic styles of Culm and carbonate facies, SE margin of Nízký Jeseník Palaeozoic
    Differential exhumation in an orogenic root domain: Snieznik Dome
    Digital archive of the Czech Geological Survey - Geofond
    Digital elevation model of the crystalline basement, NW Bohemia
    A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
    Die digitale Geologische Karten GK 50 dig ung ihre Nutzung bei der Geologischen Landesaufnahme in Sachsen
    Digitální dokumentace veřejnosti přístupných jeskyní ČR
    Digitální geologická data pro geografické aplikace GIS
    Digitální model krajiny - nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií
    Dinoflagellate cyst record of the deep-sea Cretaceous-Tertiary boundary at Uzgruň, Carpathian Mountains, Czech Republic
    Dinosauři v Čechách - v jakém žili prostředí
    Direct modeling of the gravitational field using harmonic series
    The disastrous Calabro-Messinese 1908 earthquake: the 100-year anniversary
    Discovery of fluid conduits in the seismically active Počátky-Plesná fault zone (western Eger Rift, Czech Republic) : results and hazard potential
    Discovery of the first Quaternary maar in the Bohemian Massif, Central Europe
    Displacements registered around the 13 March 2006 Vrbové earthquake M=3.2 (Western Carpathians)
    Disposal of radioactive waste in rock caverns: situation in the Czech republic
    Dissipation-based treatment of non-steady grain coarsening
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribuce spodnokřídových lamelaptychů na vybraných spodnokřídových lokalitách v jihovýchodní části Španělska (provincie Murcia a Jaén)
    The distribution of agglutinated foraminifera in the Cieszyn Basin, Polish Outer Carpathians
    The distribution of meteoric Cl-36 in precipitation across Europe in spring 2007
    Distribution of the Earth magnetic field of the territory of Slovakia for the epoch 1980 - 5
    Distributional patterns of Upper Berounian (Upper Caradocian) benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages - 'Loděnice-vineyard'
    Diversita a rozšíření pancířníků (Acari: Oribatida) v jeskyních České republiky
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Dlouhodobé změny průtoků Labe v Děčíně
    Dnešní poznatky o vulkanismu mimozemských planet
    Do Písečného moře za libyjským sklem
    Do you separate sets of reactivated faults manually?
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Dobrodiní diamantů pro vědu o Zemi
    Dobrova u Dravogradu ve Slovinsku - klasická lokalita dravitu
    Doc. Dr. Jaromír Karásek, CSc. (60)
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Doc. Ing. Petr Martinec, CSc. (60)
    Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. (*9.4.1940-+10.1.2007)
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc.
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem
    Doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
    Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
    Dochází horským bohům trpělivost? : přírodní ohrožení a rizika v údolí Urubamby v Peru
    The documentation of geological and archaeological features using the lacquer-film method
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
    Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy) : 12-42 Zbraslav
    Does elevated nitrogen deposition or ecosystem recovery from acidification drive increased dissolved organic carbon loss from upland soil? A review of evidence from field nitrogen addition experiments
    Doklady pozdně glaciální remodelace povrchu na břehu jezera Švarcenberk
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Dokumentace speleologických objektů v České republice
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Dolní Věstonice - Biostratigraphie der Sediments einer Hangrinne (ein Beitrag zur Polygenese der holozänen Bodenbildungen
    Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice
    Doplňky k historii geologických a paleontologických výzkumů na Štramberku
    Dopravní tvary georeliéfu a sesuvy v trase silnice I/50 v centrálních Chřibech
    Doyen české geologie doc. RNDr. Zdeněk Roth, DrSc. se 1. prosince 2004 dožil devadesáti let
    Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004
    Dr. Jan Munzar (60)
    Dr. Joseph Anthony Mandarino zemřel
    Dr. Ludmila Slavíková - badatelka s odvážnou duší : Ludmila Slavíková-Kaplanová (1890-1943)
    Dr. Miloslav Rakús, 8. November 1934 - 23. Mai 2005
    Dr. Rudolf Jan Prokop - 70th birthday : Rudolf before his employment at the National Museum, Praha
    Drábovny v Českém Ráji
    Drobné proudové sesuvy ve Zbraslavi
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Drobné tvary na povrchu pískovcových skal : hříčka přírody i cenný typ geologického záznamu
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Držkovské skály
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dual Variscan thrusting in the Brno Massif (eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic)
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Důchodcovské jeskyňářské vzpomínání
    Ductile shear zones and origin of orthogneisses in the thrust sheet of Choustník
    Důkazy globální tektoniky na Venuši?
    Duktilní zlomová tektonika Českého masívu - geofyzikální problematika
    Duration of Eo-Alpine metamorphic events obtained from multi-component diffusion modeling of garnet: A case study from the Eastern Alps
    Dvacet let výroby standardních geologických materiálů v RVHP
    Dvanáctý mezinárodní sedimetologický kongres v Austrálii
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Dvousté výročí turnovského dobrodruha
    The dyke swarm of fractionated tourmaline bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
    Dynamic geoinformatic models
    Dynamic relief development and geological risks of the San Cristobal and Casita Volcanic Groups, Nicaragua
    Dynamical stability of convection cells in the upper mantle
    Dynamics of Cu, Zn, Cd, and Hg release from sediments at surface conditions
    Dynamics of landform evolution in the Makalu-Barun region, Nepal Himalaya
    Dynamics of Mesozoic pre-orogenic rifting in the Western Carpathians
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
    Dynamics of rockfall on the western slope of Smrk Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Dynamics of sulfate oxygen isotopes in a spurce die-back affected catchment and at an unpolluted control site
    Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
    E. Suess v souvislostech se zeměmi Koruny české
    Early Cambrian location and affinities of the Brunovistulian terrane (Central Europe) in the light of palaeomagnetic data
    Early Miocene birds of Djebel Zelten, Libya
    Early Miocene carpological material from the Czech part of the Zittau Basin
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    The Early Miocene olistostromes and "Old Styrian overthrusting" in the Polish Western Carpathians
    Early ontogeny and palaeoecology of the Mid-Miocene rissoid gastropods of the Central Paratethys
    Early Palaeozoic crustal melting in an extensional setting: petrological and Sm-Nd evidence from the Izera granite-gneisses, Polish Sudetes
    Early Palaeozoic palaeobiogeography and palaeoecology of stylophoran echinoderms
    Early Pleistocene continental sediments west of Prague
    Early Variscan strike-slip displacements in central Europe
    Earth orientation parameters and station coordinates from space geodasy techniques
    Earth surface dynamics in the Antarctic coastal oasis witnessing recent deglaciation - an example from the maritime Antarctica, King George Island, South Shetlands
    Earthquake hazard assessment of the Bátaapáti (Üveghuta) Site
    Earthquake swarm - mantle fluid interaction in the western Eger (Ohře) rift area : Czech and German research activities of the last decade
    Earthquake swarm 2008 in the West Bohemia/Vogtland region with respect to previous seismicity
    Earthquake swarms in continental rift zones - a comparison of selected cases in Americka, Africa and Europe
    Earthquake swarms in the western part of the Bohemian Massif and their link with crustal fluids
    Earthquakes in Europe and their relation to basement structures and fault tectonics
    Earthquakes in the Czech Republic since 2000
    Earth's dimension specified by geoidal geopotential
    Eastern thrust tectonics of Czech part of Upper Silesian Coal Basin (Variscan accretion wedge, Bohemian Massif, Czech Republic)
    eEarth and eWater multilingual digital geological database
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Effect of lateral viscosity vartiations in the core-mantle boundary region on predictions of the long-wavelength geoid
    Effect of temperature on downward movement of 34S and 35S in isotopically labelled forest soils: seasonality in organic S cycling
    The effect of temperature on nitrogen transformations in mountain forest soils of Plešné, Černé, and Čertovo Lake watersheds
    Efficiency of individual CRL stations in seismic monitoring of the western Gulf of Corinth
    EFG-Council Meeting in Prag
    Eggenburgian, Ottnangian and Karpatian (Early Miocene) along the Bohemian Massif in Moravia (Czechoslovakia)
    Egidius Leopold Hanke - poštmistr a sběratel minerálů Českého středohoří
    Eifelian-Frasnian Amphipora limestones, biostromes and bioherms, Moravian Karst, Czech Republic
    Eighty years of the Bulletin of Geosciences
    Electronically conducting brittle-ductile shear zones in the crystalline basement of Rittsteig (Bohemian Massif, Germany): Evidence from self potential and hole-to-surface electrical measurements
    Elektrosekvenčná analýza sedimentov sarmatu v severnej časti viedenskej panvy
    Elevator tectonics and orogenic collapse of a Tibetan-style plateau in the European Variscides: the role of the Bohemian shear zone
    Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia
    Emina skála kontra Bártlovka
    Emine Bojir Chasar - aragonitová pokladnice
    Emplacement mechanisms of the thrust sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
    Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
    Energie postupových větrových vln
    Engineering geological models for land-use planing documents
    Enigma šlichových koncentrací v centrální části české křídové pánve
    Environmental geologic mapping in Czechoslovakia
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
    Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě : (34-21 Hustopeče)
    Eolická retuš reliéfu Malých Karpát
    Epilogue
    Epiquasiplatform features of the central West Carpathians
    Die Erfassung geologisch bedeutender Lokalitäten in der Tschechischen Republik
    The Ernstbrunn Limestone and Klentnice Beds (Kimmeridgian to Berriasian; Waschberg-Ždánice Unit; NE Austria and SE Czech Republic) and their fauna - a tale of giants and dwarfs
    Erosional history of the Karkonosze Granite Massif - constraints from adjacent sedimentary basins and thermochronology
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Errors due to the common ray approximations of the coupling ray theory
    Die erste internationale Bodenkarte im Massstab 1:50 000 zwischen den Ländern Deutschland, Polen und Tschechien, BK50 Blatt Zittau
    Erstellung von Höhenmodellen und Bewegungskarten der Erdoberfläche durch Satelliten-Radarinterferometrie
    Eruptive styles of monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Complex - central part of the Krkonoše Piedmont Basin (Rotliegend / Autunian)
    Establishing correlations between magma emplacement and faulting using statistical map analysis: examples from the northwestern Bohemian Massif (Germany/Czech Republic) and the northern Lachlan Fold Belt (Australia)
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Estudio hidrogeológico del sector Norte de los Departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, El Salvador
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Etchplain, rock pediments, glacises and morphostructural analysis of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    ETR en mar-sedimentoj
    Die Europäische Kristallinzone (EKZ) - eine Übersicht
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    European stratigraphy in the early nineteenth century: an interdisciplinary attempt
    The evaluation of precision and trueness of some water analysis procedures in the laboratories of Czech Geological Survey
    Evaluation of rock massif during application of New Austrian Tunnelling Method (NATM) in fault zones of Mrázovka tunnel in Prague
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Evaluation of ultrasound emission foci in loading rock samples
    Event- und Sequenzstratigraphie in der Sächsischen Kreide
    Event stratigraphy of the Badenian selenite evaporites (Middle Miocene) of the northern Carpathian Foredeep
    Evidence for high temperature diffusional creep preserved by rapid cooling of lower crust (North Bohemian shear zone, Czech Republic)
    Evidence for organic cycling of anthropogenic sulfur in forested catchments: S isotope mass balances for 13 sites spanning a 10-fold pollution gradient
    Evidence for rapid environmental changes in low latitudes during the Late Silurian Lau Event: the Burgen-1 drillcore, Gotland, Sweden
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2003
    Evidence jeskyní Českého krasu - stav k 1. říjnu 2005
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    Evidence of contrasting low-grade metamorphic conditions from clay mineral assemblages in Triassic Alpujárride-Maláguide transitional units in the Betic Cordilleras, Spain
    Evoluce názorů na evoluci půd : aneb Cesta tam, ještě kousek dál a trochu zpátky
    Evolution of geochemistry and depositional settings of Early Palaeozoic siliciclastics of the Barrandian (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Evolution of magmatic activity in Iraqi Zagros complexes
    Evolution of Quaternary river terraces related to the uplift of the central part of the Bohemian Massif
    Evolution of rare-metal granitic magmas documented by quartz chemistry
    Evolution of regional metamorphism of the Sophan uplift (the Great Caucasus)
    Evolution of the Carpathian Flysch belt in Moravia and Western Slovakia
    Evolution of the continental crust of the European Hercynides. Short reference list
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland
    Evolution of the Middle Westphalian river valley drainage system in central Bohemia (Czech Republic) and its palaeogeographic implication
    Evolutionary model for exhumation of the Meliata blueschists, Western Carpathians (Slovakia)
    Evorzní tvary ve zpevněných horninách
    Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat
    Ewolucja strukturalna wschodnej części ziemi Kłodzkiej w świetle nowej interpretacji fałdów najstarszych generacji
    Ewolucja tektoniczno-strukturalna synklinorium północnosudeckiego
    Examples of morphometric fold analysis application
    Exhumation and metamorphism of an ultrahigh-grade terrane: geochronometric investigations of the Sudete Mountains (Bohemia), Poland and Czech Republic
    Exhumation of lower crustal rocks during orogenesis on the example of the eastern margin of the Bohemian Massif
    Exkursion 6 : Westrand der Böhmischen Masse : Ostbayerisches Moldanubikum - Gabbroamphibolitmasse von Neukirchen b. Hl. Blut, SW-Ecke des Bohemikums
    Exkurze do neovulkanických oblastí Českého masívu
    Exkurze do siluru a devonu velkého a malého Kavkazu
    Exkurze po význačných lokalitách podél styku lugika a silezika
    Exodynamic analysis of the western part of Bohemian Massif
    Exogénne reliéfotvorné procesy modelového územia Bzince pod Javorinou (Biele Karpaty)
    Exokrasový reliéf střední části konicko-mladečského pruhu
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
    Experimental determination of acceleration decay of seismic vibrations in the Bohemian Massif
    Experimental determination of the effect of H2O on the 410-km seismic discontinuity
    Experimental effects of surfactants on the production of stromatactis-shaped cavities in artificial carbonate sediments
    Explicit formula for the geoid-quasigeoid separation
    Exploration Boreholes
    Expozice Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Extent of groundwater flow area: estimation from spring yield and terrestrial heat flow
    Extrakce geotermální energie z pórovitých kolektorů
    Exuviation of the Genus Placoparia Hawle and Corda, 1847 (Trilobita, Ordovician, Prague Basin, Czech Republic)
    The fabric development and mode of flow in highly crystalline lava extrusions - combined field evidence and AMS analogue modeling data
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Facies against the global isotope control (C and O isotopes, Devonian reef margin, Moravia)
    Facies development, depositional settings and sequence stratigraphy across the Ordovician-Silurian boundary: a new perspective from the Barrandian area of the Czech Republic
    Facies of the Klabava Formation (?Tremadoc - Arenig) and their fossil content (Barrandian area, Czech Republic)
    Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: comparison of carbonate and salt karst
    Factors controlling the chemistry and mineralogy of selected soil types of the Czech Republic and Egypt
    "Fagotia-Faunen" und quadriglazialistisches stratigraphisches System des Pleistozäns im nördlichen Alpenvorland im Vergleich zu einigen klassischen Fundorten im Bereich der nordischen Vereisung Deutschlands
    Far-zone contributions to topographical effects in the Stokes-Helmert method of the geoid determination
    The fate and stability of peatland sulfur stores as determined through stable sulfur isotopes and a transplant experiment
    Fault tectonic of the Lusatian Massif (Czech part)
    Fault tectonics in the Czech part of the Lusatian granodiorite complex
    Faulted margins of the Eger Graben - contrasting histories
    Fauna a ichnofauna báze moravického souvrství jesenického kulmu (spodní karbon, Český masiv)
    Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev)
    Faunistická odezva na změny v pražské pánvi během spodního a středního ordoviku
    Fazies mariner Siliziklastika in der Oberkreide Mitteleuropas
    A feasibility of absolute gravity measurements in geodynamics
    Features of sandstone palaeorelief preserved: the Osek area, Miocene, Czech Republic
    Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska
    Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií
    Fereto soils at the southeastern margin of Bohemian massif - a mineralogical and geochemical characterization and its application in stratigraphy
    Ferruginous crusts and cements in the northern part of Bohemian Cretaceous Basin: genetic implications from O and H isotopes
    Fialová jeskyně na Chlumu
    Fialova sopka Putikov vršok v roku 1952 a súčasný stav jej poznania
    Field trip guide, April 11, 2007 : manifestations of recent dynamics of the western part of the Eger (Ohře) Rift
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 1 : mofettes and CO2 emissions at the Hájek/Soos Natural Reserve
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 2 : seismic and geodynamic observatory of the Institute of Geophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Skalná near Cheb
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
    A field trip to the famennian of the Moravian karst (ČSSR)
    Fifth Anniversary of GEOCHIM 2003/UNESCO "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 1-15, 2003
    Fiksizm i mobilizm s novoj točki zrenija
    Filicinae a ostatní vybrané rostlinné mikrofosilie z neogenních uloženin tropické oblasti Malajsie
    Findings of the organi [i.e. organic] sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    The first large geological map of Central and Eastern Europe (1815)
    First macroseismic map in Transalpine Europe (1810 Mór earthquake in the Pannonian Basin)
    First paleomagnetic results from the Oligocene sediments of the Silesian Nappe, Western Outer Carpathians
    First results of conical borehole strain gauge probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    First steps for monitoring on possibly active fault zone in East Rhodopes, Bulgaria
    Fixisti, mobilisti a Český masív
    Fizičeskije točky zrenija v tolkovanii geologičeskogo razvitija Zemli
    Floodplain and its delimitation
    Floras and vegetation of Tertiary fluvial sediments of Central and Northern Bohemia and their equivalents in deposits of the Most Basin (Czech Republic)
    Flow and fabric development during the diapiric rise of magma: AMS study on plaster models
    Flow and fabric development in dykes: studied by means of AMS analogue and numerical modeling
    Flowstone-like calcite in the andesite of Jarmuta Mt. - dating the Holocene tectonic activity in the vicinity of Szczawnica (Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland)
    Fluid inclusion study of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia
    Fluid inclusions and stable isotope study of quartz-tourmaline veins associated with beryl and emerald mineralization, Kafubu area, Zambia
    Fluid induced earthquakes : KTB experiments and Vogtlandt seismicity swarms?
    Fluide als Tracer für aktuell ablaufende geodynamische Prozesse unter dem westlichen Eger Rift
    Fluids and earthquake swarms in Western Bohemia region
    Fluidtransport im tiefen Kristallin zwischen Fränkischer Linie und dem Eger-Graben? Eine Diskussion möglicher Antriebsmechanismen
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Flyšové pásmo na styku Západných Karpát a Východných Álp
    Fold-and-thrust shortening in the western part of the Upper Silesian Coal Basin
    Foliage of a broad leaved conifer Dammarophyllum from the Cenomanian of Bohemia
    Foraminiferal assemblages as an indicator of foreland basin evolution (Carpathian Foredeep, Czech Republic)
    Foraminiferová společenstva z vrtu HV-5 Rybníček : 24-42 [i.e. 24-41] Vyškov
    Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniac-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
    Foraminifers and microbiostratigraphy of Central-Carpathian Paleogene of Bánovská kotlina depression
    FOREGS geochemical baseline mapping programme - a new European wide database and geochemical atlas
    Foreword to the special volume on geology of the Mongolian Altay
    Foreword to the thematic set on "Uranium: mineralogy, crystalography and geochemistry. A special issue honoring the 85th birthday of Jiří Čejka"
    Formacje metalogeniczne kenozoiku na obszarach platformowych i v alpejskich zapadliskach przedgórskich Europy i terenów przyleglych
    Formation of tabular plutons - results and implications of centrifuge modelling
    Forms of sub-slab depressurization systems used in the Czech Republic
    Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Die Forschungsbohrung Rittsteig - Geologischer Rahmen, Geologisches Profil und Geochemie
    Fosilizace koprolitů paryb nalézaných ve svrchnoturonských uloženinách odkrytých v lomu Úpohlavy (Česká republika)
    Fosilní obratlovci lokality Bacín
    Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera : 34-21 Hustopeče
    Fosilní půdy a přírodní nebezpečí v Nikaragui a Salvadoru
    Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy) : (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)
    The fossil larval fish Prorhodeus unionis Frič, 1900 from the nonmarine Cenomanian of Bohemia is inorganic
    Fossil vertebrates and paleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the Classical Karst, Slovenia: Pliocene of Črnotiče II site and Račiška pečina Cave
    Fossil vertebrates from karstic areas in Moravia with respect to the Moravian Karst, Czech Republic
    Fossil wood record of the Krkonose-piedmont and the Intra Sudetic Basins with respect to its systematical affinity
    Fotochemické procesy v přírodních vodách
    Fotografování v jeskyních
    Fotogrammetrické meranie dynamiky svahových pohybov
    Fotolineamenty a epicentra zemětřesení
    Fractionation of toxic trace elements in soils around Mo-Ni black shale-hosted mines, Zunyi region, southern China : environmental implications
    Fracture behaviour of the basalt fibre reinforced composites with polysiloxane-derived matrix
    Frakcionace vzácných zemin při zvětrávání hornin
    Fraktály do geologie
    Franz Wolf von Wolfinau - geolog a středoškolský profesor z Litoměřic
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863). Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der philosophischen Fakultät der Universität Wien
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche
    From Cadomian arc to Ordovician passive margin: geochemical records preserved in metasedimentary successions of the Orlica-Śnieżnik Dome in SW Poland
    Frost-riven cliffs and cryoplanation terraces in the Hostýnské vrchy Hills (east Moravia, Czech Republic)
    Frühpaläozoische Plutonite im Bereich des Neukirchen-Kdyně-Massivs
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
    The fundamental Variscan problem: high-temperature metamorphism at different depths and high-pressure metamorphism at different temperatures
    Funktion des Lednice-Tiefenbruchs am Rande der mitteleuropäischen epiherzynischen Platform
    Further evidences for slabs in the lower mantle
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov
    Fyzická geografie na Univerzitě Karlově v Praze
    G-Consult, spol.s.r.o
    Galerie slovenských pramenitových kráterů
    Gamma-ray and magnetic susceptibility correlation across a Frasnian carbonate platform and the search for "punctata" equivalents in stromatoporoid-coral limestone facies of Moravia
    Garnet peridotites in Eurasian high-pressure and ultrahigh-pressure terranes : a diversity of origins and thermal histories
    Garnet provenance in mixed first-cycle and poly-cycle heavy-mineral assemblages of the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians): constraints from chemical composition ang grain morphology
    Gas flux and tectonic structure in the Western Eger Rift, Karlovy Vary - Oberpfalz and Oberfranken, Bavaria
    Gas monitoring in the Nový Kostel swarm quake region, NW Bohemian, Czech Republic 2004-2007
    Gas monitoring in the swarm quake area of West Bohemia (Czech Republic) and the Vogtland (Germany)
    Gastropods
    Gejzírové stalagmity Hranického krasu ve světle nových poznatků
    Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
    Generacje mikrostruktur w łupkach ilasto-piaszczystych formacji andelskohorskiej (Sudety Wschodnie, Polska)
    Generalized average of signals (GAS) - a new method for detection of very weak waves in seismograms
    Genesis of Meso-Cenozoic sedimentary basins of Bohemian Massif in the Alpine-Carpathian foreland
    Genetické a formačné typy ortuťovej mineralizácie východného Slovenska
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Genetische Probleme der gebänderten Eisenerzlagerstätten: ein Beispiel aus der Tschechischen Republik
    Geneze komplexních struktur meridionálního a ekvatoriálního směru v OKR
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic : 25-33 Uherské Hradiště
    Geochautauqua v Calgary : 15. ročník zasedání severoamerických matematických geologů
    Geochemical constraints of hydrothermal alterations of two-mica granites of the Moldanubian batholith at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Geochemical drainage survey in the Central Slovakian neovolcanic mountains
    Geochemické typy žul Blatenského masívku v Krušných horách
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geochemický výzkum řečišťních sedimentů Broumovského výběžku
    Geochemie a petrologie barrandienských diabasových hornin
    Geochemische und geoelektrische Untersuchungen im Nationalpark Sooser Moor (Schwarmbebengebiet Vogtlandt-NW Böhmen) als Beitrag zur Charakterisierung der Aktivität von magmatischen Fluiden
    Geochemistry and evolution of subcontinental lithospheric mantle in Central Europe: evidence from peridotite xenoliths of the Kozákov volcano, Czech Republic
    Geochemistry and secular evolution of ground water
    Geochemistry of highly saline fluids in siliciclastic sequences: genetic implications for post-Variscan fluid flow in the Moravosilesian Palaeozoic of the Czech Republic
    GEOCHIM - CGS/UNESCO/SGA training course successfully finished in Czech Republic
    GEOCHIM Courses celebrate their 30th Anniversary: 1975-2005
    Geochronological constraints of Mesozoic and Tertiary reworking of Paleozoic basement units in SW Carpathians
    Geochronological investigations on the Neogene volcanism of the Tokaj mountains
    Geochronology of the crystalline basement of the Western Outer Carpathians' source areas - constraints from K/Ar dating of mica and Th-U-Pb chemical dating of monazite from the crystalline 'exotic' pebbles
    Geodetic and geophysical analyses of Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geodiverzita
    Geodiverzita ostrovů Réunion a Mauricius
    Geodynamic evolution and palaeogeography of the Polish Carpathians and adjacent areas during Neo-Cimmerian and preceding events (latest Triassic-earliest Cretaceous)
    Geodynamic evolution of the orogen: the West Carpathians and Ouachitas case study
    Geodynamic evolution of the Subsilesian realm
    Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
    Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Geodynamic network Karkonosze results of the 2001 and 2002 Campaigns
    Geodynamic studies in the Góry Stołowe National Park area
    Geodynamical investigations in the local network Śnieżnik Kłodzki
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geodynamics of ridges and development of carbonate platforms within the Outer Carpathian realm im Poland
    Geodynamics of the Králický Sněžník Mts.
    Geoecological imprints of slope deformations on habitats - case studies from the Western Carpathians (Czech Republic)
    Geoelectrical investigations in the Cheb Basin/W-Bohemia: An approach to evaluate the near-surface conductivity structure
    Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America : Managua, Nicaragua, December 5-8, 2005
    Geoethics in the family of geosciences
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Geofyikálny výskum Povážského Inovca a jeho aplikácia na geologickú stavbu
    Geofyzikálna interpretácia štruktúr východného Slovenska
    Geofyzikální a geologické rajonování
    Geofyzikální indikace neznámého neovulkanického centra u Mariánských Lázní
    Geofyzikální indikace neznámých vulkanických center na Mělnicku : 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras) : 25-14 Valašské Meziříčí
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Geofyzikální průzkum Karlova mostu
    Die "geognostische" Gliederung der Karpaten und Alpen durch BORN und FERBER (1770/71) als Grundlage der "Klassifikation der Gebirgsarten" von C.M. HAIDINGER (1785)
    Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Geographic and temporal patterns in the late Neogene (12-3 Ma) aridification of Europe : the use of small mammals as paleoprecipitation proxies
    Geographic information systems and decision support system for groundwater management
    Geoid determination through ellipsoidal stokes boundary-value problem by splitting its solution to the low-degree and the high-degree parts
    Geoinformační technologie pro podporu krizového řízení
    Geoinformatika: ano či ne?
    Geoinformatika: přirozený resultát globalizačního procesu v geovědách
    Geoinformation system of Czech Geological Survey - Geofond
    Geolog Charles Darwin : jak geologie objevila čas a biologie evoluci
    Geolog František Drahný, aneb, Na počátku byla kniha
    Geológia a tektonika juhozápadnej a severnej části kryštalinika Malých Karpát
    Geológia kryštalinika západných Karpát (výsledky, problémy, perspektívy)
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geological and geomorphological map of the Nicaraguan Volcanic chain
    Geological and thematic maps as a source of environment data
    Geological background - a brief geology of the Bohemian Massif
    Geological bedrock of the Czech Republic - the source of radon problems
    Geological constraints on the GPS and precice [i.e. precise] levelling measurements along the Diendorf-Čebín tectonic zone
    Geological density model of the Earth crust along the international DSS profile No. V
    Geological development, lithostratigraphy and petroleum potential of the Jurassic sediments in footwal of the Flysch belt and Carpathian Foredeep
    Geological evolution of the area of the Czech Republic
    Geological interpretation of a gravity low in the central part of the Lugian Unit (Czech Republic, Germany and Poland)
    Geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze and Muskau Arch Geopark as examples of cross-border cooperation of the national geological surveys of Poland, the Czech Republic and Germany
    Geological model of Early Sarmatian horizons of the underground gas storage Tvrdonice (Vienna Basin)
    The geological position, sedimentary record and composition of the Tylicz Conglomerate (Late Eocene-Oligocene): stratigraphical and paleogeographical implications (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians)
    Geological structure of the Czech Republic depicted by the new gravity and magnetic field images
    Geological structure of the Kohút zone of the veporides and specialized geological investigations
    Geological structure of the Myjavská pahorkatina (upland) and Čachtické Karpaty Mts.
    Geological study of natural hazards, área [i.e. area] of Estelí, Nicaragua
    Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
    Geologická exkurze do okolí Srbska a Svatého Jana pod Skalou
    Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
    Geologická interpretace kosmických snímků z oblasti dyjské klenby
    Geologická interpretace leteckých snímků ze západního ojraje třebíčského masívu
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geologická stavba a historie geologického výzkumu Brd
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geologická stavba a uránové zrudnenie pri Novoveskej Hute
    Geologická stavba a zlomové štruktúry stratovulkánov Vihorlatských vrchov
    Geologická stavba
    Geologická stavba mezozoika na ložisku Závod
    Geologická stavba Národního parku Podyjí - stručný přehled dosavadních výzkumů a představ
    Geologická stavba šumavského moldanubika
    Geologická stavba terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát
    Geologická stavba tuhárskeho mesozoika
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Geologické a hydrogeologické podmienky zvýšenia využitelnosti prameňov Slovenského krasu v suchých obdobiach
    Geologické a inženýrsko-geologické hodnocení oblasti Jezerka-Jezeří
    Geologické a naftovoložiskové zhodnotenie vrtu Smilno-1, severovývodné Slovensko
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Geologické a vulkanologické poměry Etny
    Geologické dějiny našeho regionu
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Geologické mapování na Berounsku (CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras) v měřítku 1:25000
    Geologické mapování v Jemenské lidové demokratické republice
    Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
    Geologické mapy : od papíru k informačnímu systému
    Geologické mapy vyšších měřítek - 1: 200 000, 1: 500 000
    Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
    Geologické podklady pro krajinotvorné programy
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologické poměry tunelu Klimkovice
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologické práce v kuvajtské poušti
    Geologické rozhraní mezi chomutovskou, mosteckou a ústeckou část severočeské hnědouhelné pánve
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Geologické zajímavosti centrální Austrálie
    Geologické zajímavosti USA
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Geologicko-geofyzikálne aspekty lokalizácie produktívneho hydrogeologického vrtu v Slovenskom krase
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologicko-tektonické pomery predtriasových útvarov Povážského Inovca a kryštalinika Kráľovej hole
    Geologicko-tektonické pomery v oblasti hrádze uvažovanej vodnej nádrže Slatinka
    Geologický a geomorfologický charakter krasu severozápadnej časti Jasovskej planiny
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geologický podklad a vývoj
    Geologický příběh se šťastným koncem: kvartér existuje!
    Geologický původ a vývoj Viktoriiných vodopádů
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
    Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologický vývoj území České republiky
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologický význam některých rozhraní interpretovaných z družicových snímků na západním Slovensku a východní Moravě
    Geologický záznam evoluce obyvatel mořského dna
    Geologie a budoucnost Země
    Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
    Geologie a litologie spodního miocénu na vrtu Nosislav-3
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geologie a volný čas
    Geologie
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Geologie Horažďovicka
    Geologie ložiska Ongon Chajrchan v MoLR
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Geologie modotínské oblasti a její perspektivy
    Geologie novoknínské oblasti
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Geologie pro všechny
    Geologie stanice metra Červený vrch v Praze
    Geologie středního Polabí : předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav : 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
    Die geologisch-tektonische Situation zwischen Zwickau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier unter besonderer Berücksichtigung der Tiefbohrung Oelsnitz GWM 1/03
    Geologové ČGS v Centrální Americe: nová data z vulkanické stratigrafie
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer West Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic
    Geology of Metapán volcanic field NW El Salvador
    Geology of the Nový Knín area
    Geology of the Ohře Rift region
    Geology of the south-western Bohemian Massif: Is the Pfahl Fault a terrane boundary?
    Geology, tectonic evolution and Late Palaeozoic magmatism of Sudetes - an overview
    Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European Variscides
    Geolólgia a prospekcia scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jaseni (vymedzenie perpektívnej zóny)
    Geomagnetic Pc3 pulsations during the total solar eclipse on Aug 11, 1999
    Geometry and sequence of thrusting in the Subalpine Molasse of western Austria and Bavaria
    GEOMIND (Geophysical Multilingual Internet Driven Information Service)
    Geomorfologia stożka Wilczej Poręby w Karkonoszach
    Geomorfológia Vikartovskej priekopy a susedných území
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách
    Geomorfologická transformace brachysynklinální elevace Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika)
    Geomorfologická transformace brachysynklinály Hodslavického Javorníku (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorfologické aspekty hlubokých svahových deformací na Vsetínsku : případová studie : Vaculov-Sedlo, Kobylská a Křížový vrch
    Geomorfologické aspekty monitoringu pohybů skalních bloků v pseudokrasových lokalitách Ostaš, Hejda a Kočičí skály
    Geomorfologické aspekty údolí řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a městskou částí Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorfologické mapování lokality Městiště
    Geomorfologické pomery Plešivskej planiny
    Geomorfologické poměry povodí Vůznice
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu
    Geomorfologické pomery Zemplínských vrchov
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace
    Geomorfologické unikáty Národního parku Podyjí
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologické vymezení hlavních úrovní krasovění v Javoříčském krasu s využitím metodiky GIS
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány, Orlické hory
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány v Orlických horách
    Geomorfologický výzkum polární oázy Machu Picchu, King George Island, Jižní Shetlandy, Antarktida
    Geomorfologicky zajímavé lokality severní části Žofínské hornatiny
    Geomorfologie a stáří vybraných svahových deformací Slezských Beskyd a Jablunkovské brázdy
    Geomorfologie horního povodí Zubřiny
    Geomorfologie pískovcového reliéfu vrchu Lada u Adršpachu
    Geomorfologie povodí horního toku Sázavy
    Geomorfologie, sesuvy a ostatní svahové pohyby
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
    Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine)
    Geomorphic evolution of mid-mountain drainage basins under changing human impacts, East Sudetes, SW Poland
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    Geomorphological and stratigraphic problems of loess series in Modřice near Brno (s. Moravia) : dedicated to the memory of Prof. Dr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc. (1909-1993), soil scientist and one of founders of the New Age Czech Quaternary Geology
    Geomorphological aspects of glaciation in the Oldřichov Highland, Northern Bohemia, Czechia
    Geomorphological aspects of late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 1
    Geomorphological aspects of slope deformations in the Outer Western Carpathians, Eastern Moravia, Czech Republic
    Geomorphological aspects of the late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 2
    Geomorphological conditions of the mine area Trojanovice in the Moravian-Silesian Carpathians, Czech Republic
    Geomorphological evolution of the Podgorski Karst, SW Slovenia: contribution of magnetostratgraphic research of the Črnotiče II site with Marifugia sp.
    Geomorphological information system: idea and options for practical implementation
    Geomorphological information system: physical model and options of geomorphological analysis
    The geomorphological map of Brno surroundings
    Geomorphological mapping in the Southern part of "Veltrubský luh" natural reserve
    Geomorphological research at Machu Picchu
    Geomorphological research in 2002 - International Seminar in Brno (Czech Republic)
    The geomorphological transformation of the Hodslavický Javorník brachysyncline (the Moravskoslezské Beskydy Mts., Czech Republic)
    "Geomorphology and Sustainability" of the 17th Joint International Geomorphology Conference (17-20 August 2004) in Glasgow, UK
    Geomorphology as a key to freshwater sulphate recovery: the SUNFLOW model
    Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town
    Geomorphology of the Diendorf Fault Area on the SE margin of the Bohemian Massif in SW Moravia and NE Austria
    Geomorphology of the Hodonín town surroundings
    Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
    Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
    GEONAS - geodynamic network of permanent GNSS stations within the Czech Republic
    Geopark as an agent of tourism sustainability
    Geopark Barrandien
    Geopark Barrandien otevřen
    Geopark Český ráj
    Geophysical characteristics of epikarst: case studies from Zagros Mts. (Iran) and the Koněprusy region (Czech Republic)
    Geophysical constraints and model of the "Saxothuringian and Rhenohercynian subductions - magmatic arc system" in NE France and SW Germany
    Geophysical cross-section through the Bogd fault system in the area of the Chandman rupture, SW Mongolia
    Geophysical evidence of a deep Weichselian permafrost in NE Poland
    Georeliéf vulkanického ostrova Madeira
    Georg Bruder - geolog a pedagog
    Geotechnické problémy Islandu
    II. Geotectonic background of origin of Western Carpathian sedimentary Basins
    Geotectonic position of granulitic complex in South Bohemia (The Bohemian Massif)
    Geotektonické etapy a jejich role ve vývoji a tvářnosti Země na příkladech z Československa
    Geotektonika
    Geotermálna energia na Slovensku
    Geotermální elektrárny v Mexiku
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    Geotermální vrty ve Švédsku
    Geotermický model a geodynamika Západných Karpát
    Geotermičeskije ocenki amplitud golocenovogo poteplenija v Jevrope
    Geothermal crustal models at some regions in Egypt
    Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce
    Glacial lake outburst floods in the area of Huarás, Cordillera Blanca, Peru
    Glaciation in the Cordillera Chila, Peru
    Die Glazialmorphologie des Schwarzen Sees im Šumava-Nationalpark. Ein Exkursionsbericht
    Głazy narzutowe rejonu Jesenika i Osoblahy (Republika Czeska)
    Global correlation of Late Cenozoic fluvial deposits (IGCP 449): proceedings of the inaugural meeting, Prague, April 21-24, 2001
    A global radioelement baseline
    Global time scale and regional stratigraphic reference scales of Central and West Europe, East Europe, Tethys, South China, and North America as used in the Devonian-Carboniferous-Permian Correlation Chart 2003 (DCP 2003)
    A global vertical reference frame based on four regional vertical datums
    Gneiss protolith ages and tectonic boundaries in the NE part of the Bohemian Massif (Fore-Sudetic Block, SW Poland)
    The Goethe collection of the Teplá monastery in Bohemia, Czech Republic - history and current inventory
    Goethe und die Geologie - ein geotouristisches Nutzungskonzept zu den geologischen Betrachtungen in den Schriften Johann Wolfgang von Goethes
    Die GOETHEsche Gesteinssammlung im Stift Tepl - Geschichte und aktuelle Bestandsaufnahme
    Golfe de Gascogne-Pyrénées Occidentales: un laboratoire naturel pour étudier les structures d´amincissements et leurs rôles lors de la réactivation?
    Grain-scale processes in actively deforming magma mushes: New insights from electron backscatter diffraction (EBSD) analysis of biotite schlieren in the Jizera granite, Bohemian Massif
    Granátový náhrdelník k životnímu jubileu
    Grand Canyon - světová učebnice stratigrafie
    "Granelli 1701" - pomoc rakouskému kolegovi
    The granite landscape of the Krumlovský les Forest, south Moravia an example of a variety of structural controls
    "Granite tectonics" revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitoidy tiského masivu : (11-24 Žlutice, 12-13 Jesenice)
    Granity izerskie: próba odtworzenia przeddeformacyjnej historii
    Graptolite assemblages and stratigraphy of the lower Silurian Mrákotín Formation, Hlinsko Zone, NE interior of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Gravimetrický průzkum Holštejnské jeskyně v Moravském krasu : (24-23 Protivanov)
    Gravimetry and seismotectonics - an example from the Bohemian Massif
    Gravitační rozpad hřbetu Čertova Mlýna (Moravskoslezské Beskydy) : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Gravitational spreading of the elevated mountain ridges in the Moravian-Silesian Beskids
    Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 region
    The gravity flow dynamics of submarine fan sedimentation in the Magura Basin of the Western Carpathians (Magura Nappe, Slovakia)
    Gravity maps of the Vienna Basin
    Gravity measurements in the Geodynamic Network Sudety
    Gravity measurements in the region of the geodynamic network HIGHLANDS (the Bohemian Massif)
    Gravity modelling of the Krkonoše-Jizera Pluton
    Gravity response of igneous rocks in the northwestern part of the Bohemian Massif
    The gross environmental phenomenon of the classical Pragian stage (hot lowstand)
    Ground penetrating radar profile measurements above the seismoactive area at the eastern margin of the Cheb Basin, Western Bohemia
    Groundwater flow in crystalline carbonates (Jeseniky Mts., Czech Rep.): Using stream thermometry and groundwater balance for catchment delineation
    Habsburgs Universitäten, Hochschulen und Akademien und deren Nachfolger auf Münzen und Medaillen
    Harrachova jáma : odkrývání tajemné komnaty přírody
    Havajské vulkány
    Heat flow in the upper-silesian coal basin : re-evaluation of data with special attention to the lithology
    Heat flow variation with depth in Poland: evidence from equilibrium temperature logs in 2.9-km-deep well Torun-1
    Heavy minerals and metallogenic model of territory
    Hercynian and Alpine brittle deformation of the Bruno-Vistulicum and its sedimentary cover units in the footwall of the Outer Western Carpathians (E part of the Czech Republic)
    Hercynian Cretaceous and "Plenus event"
    Herpetofauna středního pleistocénu mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Herzyniden und Varisziden in Polen
    Hiatuses between the base of the Pennsylvanian and the base of the Triassic in the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Hierarchie Äquidistanzen in planetaren Äquidistanz-Störungssystemen
    Hierarchy of inhomogeneity elements influencing transmissivity distribution in hard rocks
    High and low-frequency sea-level change and paleoceanographic events across the Cenomanian-Turonian boundary, Bohemia
    High bioproductivity at the Silurian/Devonian boundary - a global event?
    High-resolution, early Paleozoic (Ordovician-Silurian) time scales
    High resolution stratigraphy of the Jurassic-Cretaceous boundary interval in the Gresten Klippenbelt (Austria)
    Hindsight for the history of Quaternary mapping of the Czech Republic
    Histoplasma capsulatum - nebezpečí pro návštěvníky jeskyní střední Evropy?
    Historical climatic record from flood sediments deposited in the interior of Spirálka Cave, Czech republic
    Historical evolution of gully network on the foreland of the Biele/Bílé Karpaty Mts.
    Historical tephra-stratigraphy of the Cosigüina Volcano (western Nicaragua)
    Historická zemětřesení na starých rytinách
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Historicko-archeologický výzkum a restaurátorské práce v NPP Jeskyně Na Špičáku
    Historický přehled výzkumů goniatitové fauny drahanského a jesenického kulmu (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
    Historie geologických a paleontologických výzkumů svrchnojurských a spodnokřídových sedimentů na Štramberku
    History of the Pannonian basin and its margins in the Cenozoic
    History of trilobite research in Moravia
    Hlavné výsledky a smery geologickoprieskumnej činnosti v oblasti stredoslovenských neovulkanitov
    Hlavní regionální geologické jednotky ČSSR
    Hlavní strukturní rysy chebské terciérní oblasti
    Hloubka a hustotní charakteristika přechodu litosféra-astenosféra ve střední Evropě
    Hlubinná těžba kaolinu - Plzeňsko
    Hlubinné výzkumné vrty v kontinentální kůře a geologické transekty
    Hluboká svahová deformace na Kopcích u Lidečka: výsledky inventarizačního a geofyzikálního průzkumu : 25-32 Gottwaldov
    Hlubokovodní a mělkovodní vývoj spodního badenu na střední Moravě
    Hochplateaus: Das Tepla-Barrandium (Mitteleuropäische Varisciden)
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Hodnocení geofaktorů životního prostředí na území mapy 1:25000 list Ševětín 22-444
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení mikropuklinatosti vrtních jader z vrtu Potštát-1
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hodnocení oslabení horninového masívu pomocí veličiny "index masívu Im"
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín
    Hodnocení stabilitních poměrů na území Příhrazské vrchoviny : 03-34 Sobotka
    Hodnocení vlivu strukturních poměrů na vznik svahových deformací v regionálním měřítku
    Hodnotenie tepelno-energetického potenciálu geotermálnych zdrojov Slovenska
    Hofrat Dr.Tillfried Cernajsek - eine Laudatio
    The Hollabrunn-Mistelbach Formation (Upper Miocene, Pannonian) in the Alpine-Carpathian Foredeep and the Vienna Basin in Lower Austria - An example of a Coarse-grained fluvial system
    Hollefordský meteoritický kráter
    Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
    Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe
    Holocenní faunogeneze vs. dentální fenotyp hrabošů
    Holocenní malakofauna dejekčního kužele v "Šanově koutě" u Srbska (Český kras)
    Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka
    Horizontal and vertical displacements of the stations within the frame of the individual plates based on the ITRS 2000 reference system
    Horizontal channel development on the upper Jizera and the upper Vltava Rivers between 1938 and 2012
    Horizontal movements on deep faults in the proterozoic basement of Moravia (Czechoslovakia)
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Horizontální řezy Českým masívem
    Hornické naučné stezky (Výběr z dokumentace)
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    How many seismographs do we need to record ground motion at a station?
    How much can we trust some moment tensors or an attempt of seismic moment error estimation - 2 data reinterpretation, methodology improvement
    How much can we trust some moment tensors or an attempt of seismic moment error estimation
    How old are cave deposits abundant in Pleistocene fauna preserved in the Bone Passage in the Sloupsko-šošůvská Cave (Moravian Karst)
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    Hrabanovská Černava
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hranice bloků plášťové litosféry v západní části Českého masivu jako přívodní kanály mladého vulkanismu
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi na základě studia vápnitých nanofosilií : (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-34 Sobotka, 03-43 Jičín, 13-12 Kopidlno, 13-14 Nymburk, 13-21 Hořice, 13-22 Jaroměř, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín)
    Hranice graptolitových biozón v klabavském souvrství (ordovik pražské pánve) : (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice)
    Hranická propast očima geologů
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Huge contrasts of the lithospheric structure revealed by new generation seismic experiments in Central Europe
    Hugo Strunz pětadevadesátiletý
    Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
    Hydrochemický výzkum povrchových a skapových vod v severní části Moravského krasu
    Hydrogeochemistry of a deep gas-storage cavern, Czech Republic
    Hydrogeological investigation of the Siluro-Devonian core of the Barrandian basin
    A hydrogeological study of the northern parts of the La Libertad, San Salvador, and Cuscatlán Districts in El Salvador: a regional and integrated study
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Hydrogeologická problematika lokality Proboštov
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě : 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Hydrogeologické limity rozvoje města Brna
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
    Hydrogeologie a bezpečnost ukládání radioaktivních a nebezpečných průmyslových odpadů
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hydrogeology
    Hydrologické a hydrochemické výzkumy v jižní části Moravského krasu
    Hydrothermal alteration as a possible generation mechanism of earthquake swarms in West Bohemia/Vogtland?
    Hydrothermal veins linked with the Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
    Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic)
    The hypothesis on the Earth´s expansion in the light of space geodesy results
    The ichnological record across the Cretaceous/Tertiary boundary in turbiditic sediments at Uzgruň (Moravia, Czech Republic)
    Ichnology of the non-marine deposits of the Boskovice Basin (Carboniferous-Permian, Czech Republic)
    ICP spektrometrie v laboratořích ÚÚG
    Identification of magnetic minerals by scanning electron microscope and application of ferrofluid
    Identification of the Norht European platform below the eastern part of the Western Carpathian Flysch belt : abstract
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    IERS and its importance for global geodynamics
    IGCP 463 Workshop: Upper Cretaceous pelagic red beds - response to changes in the paleoclimate/paleoceanography - Bartin, Turkey, August 18-23, 2003
    The IGCP 497 Opening Meeting "The Gondwanan Margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif", Prague, September 17-25, 2004
    IGCP regional meetings
    Ignaz von Born - Andreas Stütz - Constant Prévost: Das erste Kapitel der Geohistorik in Österreich
    The Ilumetsa meteorite crater field, SE Estonia - results of the geophysical campaign
    Im memoriam RNDr. Jiřího Vaňka
    Impact of Early Holocene hunter-gatherers on vegetation derived from pollen diagrams and numerical methods: an example from Czech Republic
    Impact of some site dependent factors on GPS displacement monitoring
    Impact of Sumatra 2004 earthquake on geodynamic station GOPE (Czech Republic)
    The impact on the litho- and biofacial development of the Mid Devonian Kačaák [Kačák] Event in the Prague Basin, the Graz Palaeozoic and the Carnic Alps
    Impaktová struktura Alamo v USA : místo dopadu se nedochovalo, ale vše podstatné známe z okolních usazenin
    Importance of geomorphology in natural hazards and risks research
    Importance of geomorphology in the research of natural hazards and risks
    The importance of radiative heat transfer on superplumes in the lower mantle with the new post-perovskite phase change
    An important aquifer of Lower Badenian clastic sediments in Carpathian Foredeep
    In honour of the 70th birthday of Zlatko Kvaček
    In memoriam RNDr. Vladimíra Hoffmana
    In memory of Jaroslav Aichler
    Indentation pits: a product of incipient slip on joints with a mesotopography
    The index of hackle raggedness on joint fringes
    Index of the Devonian Correlation Table, 1996-2008
    Indicators of terrestrial ecosystems in the Karpatian Korneuburg Basin and the Badenian Grund Beds
    Indices for numerical characterization of the alteration processes of magnetic minerals taking place during investigation of temperature variation of magnetic susceptibility
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    Influence of mining seismicity on surface structures in areas with underground mining activity
    The influence of river network arrangement on values of geotectonic indices (on the example of the Oslava River basin)
    Influence of some WEBNET stations on location of earthquakes in West Bohemian subregions Nový Kostel and Lazy
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    Informace o 1. mezinárodní konferenci o profesionální geologii
    Informácie o prvých výsledkoch interpretácie kozmických snímok z flyšového pásma
    Informační zdroje pro pracovníky oboru - Geofond ČR
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Český geologický ústav (stručná informace)
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Geologická knihovna Přírodovědecké fakulty UK v Praze
    Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
    Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů
    Ing. Miroslav Michalíček, CSc. šedesátníkem
    Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
    Ing. Vlastimil Myslil, CSc. - 80 let
    Ing. Z. Pácal již není mezi námi
    Inhomogeneous harmonic plane waves in viscoelastic anisotropic media
    Initiation of the Antarctic geological research programme of the Czech Republic
    Inner carpathian neogene basins in relation to the deep structure
    Institutional fragmentation as an impediment to sustainable land-use in the Morava River floodplain
    An integrated stratigraphy of the Pannonian (Late Miocene) in the Vienna Basin
    Integrated stratigraphy of the Sarmatian (Upper Middle Miocene) in the western Central Paratethys
    Interactive seismic viewer "OP" - short review
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    The interesting geomorphological localities of the northern part of the Žofínská Mountains
    Intergranular corrosion, infiltrational kaolinization and epigenetically reddened limestones of the Bohemian Karst, and their influence on karst morphology
    The International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) Symposium on History of Geophysics : Prague and the Czech Republic, July 2-12, 2005
    International conference "State of Geomorphological Research in the Year 2008"
    International intercomparison measurement of soil-gas radon concentration, of radon exhalation rate from building materials and of radon exhalation rate from the ground : Czech Republic, September 19-20, 2002
    The 6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry (AIG-6)
    The International Workshop on the Petrogenesis of Granulites and Related Rocks, Náměšť nad Oslavou, Czech Republic, October 1-3, 2004
    Internet mapový server České geologické služby
    Internetová databáze 40 ročníků Opera Corcontica - Sborníku vědeckých prací z Krkonošského národního parku
    Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic
    Interpretace strukturně tektonických poměrů antiklinoria Třemešná-Vysoká a přilehlých synklinorií
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Interpretační modely fyzikálních projevů diskontinuit v horninových masívech
    Interpretation of the sediment record of Lake Mladotice (western Czech Republic) in relation to flood events and pre- to postcommunist change in land use
    Interpretation of volcanic products - one of the keys to palaeo-environmental reconstructions : excursion giude
    Intracrustal manifestations of the basalt layer in the development of the moravian block
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Introduction
    Introduction to geology and paleokarst history of the Moravian Karst
    Inventarizace některých geomorfologických forem v Českém ráji
    Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku
    Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun) : 13-33 Benešov, 23-11 Vlašim
    Inventory maps and modelling of slope movements using ArcView software
    Inversion of travel times obtained during active seismic refraction experiments CELEBRATION 2000, ALP 2002 and SUDETES 2003
    Inverted metamorphic zonation at the SE margin of the Bohemian Massif - result of Variscan progressive overthrusting
    Inverted strain zonation and large scale strain partitioning in middle crust during the nappe pile building
    Investigation of ground velocities during the rockbursts
    Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
    Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
    Investigation on stability of mountainous EUPOS sites' coordinates
    Investigations regarding Bear Cave massif (Lower Silesia) long-term stability
    Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky : 03-34 Sobotka
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    Inženýrskogeologický a geomechanický průzkum frenštátských polí v čs. části hornoslezské pánve
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Inženýrskogeologický průzkum deformací komunikace v Třinci - Vendryni
    Inžinierskogeologická analýza svahových pohybov v kotlinách Slovenska
    Inžinierskogeologické hodnotenie a prognózovanie geosystémov pre účely urbanizácie
    Inžinierskogeologické hodnotenie geosystémov z hľadiska ich využitia
    Inžinierskogeologické mapovanie na území SSR
    Inžinierskogeologický prieskum a rajonizácia pro výber stavenísk jadrovoenergetických zariadení
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    Ion exchange in natural zeolites : a study on reaction mechanisms
    Írán: čtyři prosolené expedice a kdo za to může
    Is stoping a volumetrically significant pluton emplacement process? : discussion
    The island Banjole : a type region of recent marine ecosystems on north Adriatic shelf
    Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands
    Isotopengeochemisches Monitoring - demonstriert am Beispiel von zwei Mineralquellen in Bad Brambach, Vogtland
    Isotopic 13C fractionation in soil as connected with microbial metabolism
    Isotopic composition (O, C, Sr, and Nd) and trace element ratios (Sr/Ca, Mg/Ca) of Miocene marine and brackish ostracods from North Alpine Foreland deposits (Germany and Austria) as indicators for palaeoclimate
    Isotopic signal of respired CO2 as a tool to study soil microbial metabolism
    Ivo Chlupáč sedmdesátiletý
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Izotopy uhlíku v organické hmotě svrchnokřídových sedimentů slezské jednotky
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? : 25-12 Hranice
    Jako korálky na niti : horské růžencové toky
    Jan Hus Bernard oslavil osmdesátku
    Jan Krejčí (28.2.1825 - 1.8.1887) - otec české geologie
    Jaromír Demek oceněný za celoživotní přínos k rozvoji katedry geografie na PřF UP v Olomouci
    Jaroslav Jiljí Jahn (1865-1934)
    Jaroslav Kraft and his studies of graptolites
    Jarošov - faunistická anomálie gravettských sídlišť
    Jaskinie granitowe w polskich Karkonoszach
    Jaskyňa Javorina
    Jaskyňa Pod Marvanom a Lubenická priepasť
    Jaskyňa Zbojnická diera
    Jaskyne "Drakov" na Slovensku
    Javoříčské jeskyně
    Jazigos de ouro associados a orogenia hercínica no Maciço da Boémia (República Checa)
    Je čas skutečně konstantou?
    Je dálkový průzkum použitelný při hydrogeologickém průzkumu mírného pásma?
    Je zemské magnetické pole působeno přílivem a odlivem?
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
    Jeskyně Charles Brewer : mamutí jeskyně v kvarcitech Guyanské vysočiny
    Jeskyně, člověk a krajina na příkladu neolitu a staršího eneolitu Západních Karpat
    Jeskyně Emine Bojir Chasar Nižnij : bohumínští speleologové na Krymu
    Jeskyně Humpleu, Rumunsko. Part IV, Legenda o gigadómech
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Jeskyně Na Špičáku
    Jeskyně Na Turoldu
    Jeskyně nad Kačákem
    Jeskyně Panama (č. 1823)
    Jeskyně V Dolech 1 - zajímavá jeskyně v opukách u České Třebové
    Jeskyně v Poniklé
    Jeskyně v údolí Říčky: Kůlnička, Liščí a Klímova
    Jeskyně Výpustek : pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně
    Jeskyně Výpustek vydává svá tajemství
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Ještě ke glaciálním refugiím
    Ještě ke krušnohorskému zlomu
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    Jiří Skalický - 70 let
    Jizerské hory
    Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika
    Joachim Barrande..."C´est ceque j´ai vu"...
    Johann Wolfgang von Goethe: "Brunnengast, geolog und Spaziergänger" - erdwissenschaftliche Beobachtungen in Böhmen
    Joint inversion of P receiver functions, Rayleigh and Love waves group velocities and gravity measurements in West Bohemia region
    Josef Emanuel Hibsch - man and scientist
    Jsou barrandienské pikrity opravdu pikrity?
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
    Jubileum Čeňka Zahálky
    Jubileum doc. ing. Josefa Neužila, CSc.
    Jubileum Dr. Drahomíry Březinové
    Jubileum profesora Františka Pošepného
    Jubileum profesora Jiřího Krupičky
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    Jubileuszowe 10. Seminarium Współczesna geodynamika Sudetów i obszarów przyległych - Szklarska Poręba, 5-7.11.2009
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    Julie Moschelesová - korespondence Williamu Morrisi Davisovi
    Jungtertiäre und quatäre Tektonik im Fichtelgenirge und angrenzendem westlichen Egerer Becken
    The Jurassic floor of the Bohemian Massif in Moravia - geology and paleogeography
    Jurassic paleogeography of the Pieniny and Outer Carpathian basins
    Jurská vápencová bradla karpatského flyše: tektonické šupiny nebo olistolity?
    The k-2 rupture model parametric study: example of the 1999 Athens earthquake
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K 75letému životnímu jubileu PhDr. Ladislava Jangla
    K 85. narozeninám Ing. Vlastimila Myslila, CSc.
    K 85. životnímu výročí PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K 90. narozeninám pana Ing. Jaromíra Pelze
    K-Ar evidence for a Mesozoic thermal event superimposed on burial diagenesis of the Upper Silesia Coal Basin
    K čemu je fuzzy logika při odhadu extrémních povodní
    K dalšímu zkvalitňování výuky geologie v rámci okresu
    K dutinovému zvětrávání krystalických břidlic : příklady z chráněných území Korsiky a severní Moravy
    K existenci neotektonicky aktivních linií v centru Českého krasu
    K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka
    K jubileu RNDr. Olgy Nekvasilové CSc.
    K metalogenezi sulfidických ložisek železnohorské oblasti
    K nedožitým sedmdesátinám Prof. Ing. Otakara Kumpery, DrSc.
    K odhadu objemu bludných balvanů
    K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    K osmdesátinám RNDr. Radvana Horného, CSc.
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    K otázkám vývoje cenomanu a spodního turonu v Podkrušnohoří
    K problematice tak zvaných meteoritových kráterů
    K problematice tak zvaných meteoritových kráterů
    K problematike konglomeratov srednemoravskogo i severomoravskogo paleozoja
    K problému příkrovové stavby v evroských variscidách, zvláště na Moravě
    K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc.
    K sedmdesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K sedmdesátinám RNDr. Mojmíra Eliáše, CSc.
    K sedmdesátým narozeninám Zdeňka Doubka
    K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    K stému výročí narození Dr. Josefa Soukupa
    K stému výročí narození Jaroslava Kokty
    K šedesátinám Ing. Jaroslava Paška, Csc.
    K šedesátinám Ing. Tomáše Jarchovského, Csc.
    K šedesátinám Josefa Sekyry
    K šedesátinám RNDr. Jaromíra Juny, Csc.
    K šedesátým narozeninám prof. Ing. Mirko Vaněčka, DrSc.
    K tektonické analýze orogenů
    K tektonické stavbě karbonu plzeňské pánve
    K výpočtu parametrů větrových vln
    K životnímu jubileu Astridy Kupkové
    K životnímu jubileu Dr. Aleny Špačkové
    K životnímu jubileu dr. Olgy Nekvasilové
    K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc.
    K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Eduarda Kočárka, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Vladimíra Šreina, CSc.
    K/Ar dating of Neogene volcanic rocks in surroundings of Uherský Brod, Moravia
    Kačák (otomari) event - Hlubočepy in outskirts of Prague and sites in neighborhood of Karlštejn (W of Prague)
    Kadomskie podloże Luzyc
    Kambrické slepence jako substrát kozlovického granodioritu a přilehlého moldanubika (SZ od Kasejovic)
    Kambrisches Rifting im Barrandium : geochemische Signaturen von klastischen Sedimenten und Vulkaniten
    Kamenec v Orlických horách
    Kaňony
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Kapradiny českého cenomanu a jejich spory in situ : předběžná zpráva
    Kapucínské skály
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Karbonské arkózy, variské granitoidy a subsekventní vulkanismus
    Karel Hinterlechner a Radim Kettner : k 110 výročí narození Radima Kettnera
    Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy
    Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Karpat - stupeň regionální stratigrafické škály Centrální Paratethydy a jeho problematika
    Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové
    Karst phenomena in the Rychlebské Mts. and their tectonic setting (Czech Republic)
    Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech
    Katalog moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu? : 12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Kde dnes znamená včera : jihosibiřské refugium doby ledové
    Kdo byl RNDr. Eduard Kočárek st., CSc.?
    Když na Marsu sněží, je i Marťanům úzko : divné počasí marťanských pólů
    Ke genezi specifických forem aerosolových sintrů vyskytujících se ve středních patrech Koněpruských jeskyní
    Ke geologii proterozoika jv. křídla Barrandienu
    Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Pólnocno-Zachodnich
    Kinematic model of the tectonic development of the Carpathians and Alps in Cenozoic times
    Kinematický obraz niektorých štruktúr severného veporika vo vzťahu k formovaniu krížňanského príkrovu
    Kinematics of fold-thrust and nappe deformations in Variscan accretion wedge - Moravosilesian Zone, Bohemian Massif
    Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien)
    Klenba Cerovej vrchoviny - mladá štruktúra na južnom Slovensku
    Klima v posledním glaciálu
    Kníže biologů - fenomén Darwin
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Kolik přibývá Zemi "na váze"?
    Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953)
    Komořanské jezero Lake
    The komplexation of mercury by humic acids
    Komplexná charakteristika horninových masívov
    Komplexní způsob řešení geomechaniky ve slánské oblasti
    Konečně... aneb co vše nám vypověděly sedimenty na výchoze "Lanovka" (Tišnov-Předklášteří)
    Koněpruské jeskyně - jeskyně v korálovém útesu
    Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie
    Konference o sesuvech při dopravních stavbách
    Konferencja pt. Georóżnorodność Karkonoszy dla rozwoju regionu - Szklarska Poręba, 10.09.2010
    Konfrontacja zdjecia satelitarnego z mapą geplogiczną Karkonoszy i gór Izerskich; próba interpretacji tektoniky dysjunktywnej
    Kongres sedimentologů v Tunisu
    Konjugierte Scherzonen in der südlichen Böhmischen Masse: variszische und alpidische kinematische Entwicklungen, Projekt S4713
    Konodontová biostratigrafie vápenců přechodního (ludmírovského) vývoje na území konicko-mladečského pruhu, Drahanská vrchovina
    Konodontová fauna svrchního tournai a spodního visé v Mokré u Brna
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Korálová jeskyně č. 2 ve vitošovském vápencovém lomu - nálezová zpráva
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Korelace litologicky kontrastních hornin v kutnohorsko-svratecké oblasti : (13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
    Korelace symetrie u rodiny krystalografické bodové grupy C3
    Korelácia mikrofloristických asociácií brakickej a sladkovodnej molasy z Bavorska s mikroflórou neogénu centrálnej paratetýdnej oblasti
    Kornati - pohoří v moři
    Kornati a Telašcica
    Korytové sedimenty a geomorfologické procesy vysokogradientových toků ve flyši Moravskoslezských Beskyd
    Korytovo-nivné geosystémy a riečna krajina: prieskum a hodnotenie
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Kosmické katastrofy ve vývoji Země. Dokončení
    Kosmické katastrofy ve vývoji Země. Dokončení
    Kouzlo slepeného kamení
    Krajina - známá neznámá. 1., Krajinná typologie
    Krajina - známá neznámá. 2., Procesy v krajině
    Krajina - známá neznámá. 3., Funkce krajiny a prostorové metody
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 1. část, Charakter, ráz a identita krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 3. část, Obraz krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 4. část, Cíle a limity ochrany krajinného rázu
    Krajinou Triglavského národního parku
    Kras Revúckej vrchoviny
    Kras Zoborskej lesostepi
    Krasová krajina ako špecifický prírodný ekosystém
    Krasové jevy stradnej časti horehronského krasu
    Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice) : 34-12 Pohořelice
    Krátký pohled na geologii Somalilandu
    Die Kreide der Elbtalzone
    Kremenia - přírodní unikát středního Slovenska
    Kreslič a kreslíř? Corda a Mánes
    Kritike pri la nove proponita hemia klasado de vulkanajoj (TAS)
    Krkonoše a Jizerské hory očima hydrogeologa a vodohospodáře
    Krkonošský národní park
    Der Kruste/Mantel-Grenzbereich unter der Schwarmbebengebiet Vogtland/NW-Böhmen: Kombinierte seismische und petrologische Studien
    Krušné hory - smutné pohoří
    Krušné hory vyžadují komplexní pohled
    Krušnohorský batolit z pohledu některých současných genetických názorů
    Krušnohorský pluton a jeho interpretace
    Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru
    Kryogenní kopečky - pounus - ve Skandinávii a v Krkonoších
    Kryogenní tvary v eklogitech ve vrcholové části Krušných hor
    Kryopediment v údolí Litavy východně od Bučovic, Středomoravské Karpaty : 24-441 Bučovice
    Kryopedimente - wichtige Reliefformen der rezenten und pleistozänen Permafrostgebiete
    Kryštalinikum západných Karpát z hľadiska novších štruktúrno-tektonických poznatkov
    Křemencový kras venezuelské Guyany : speleologická výprava do nitra stolové hory Roraimy
    Křemenný val u Mlýnů pod Choustníkem
    Křepice
    Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury : (13-14 Nymburk)
    Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř : 13-44 Hlinsko
    Křídové sedimenty u Havlíčkova Brodu
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Geology and active geodynamics of the western Eger Rift area
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : introduction
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 6a-c
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. Stop 9
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : introduction
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 10
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 12
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area. Stop 11
    Kufiri silurian-devonian dhe zonat graptolitike prane tij ne Muhurr (zona e Korabit)
    Kunia priepasť - 203 m. hľbkový rekord v Slovenskom Krase
    Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu
    Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi : (13-14 Nymburk)
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko : (12-44 Týnec nad Sázavou)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou : (22-21 Příbram)
    Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany : (22-22 Sedlčany)
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá : 11-42 Manětín
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
    Kvartérní sedimenty v okolí vulkánu Guazapa, centrální Salvador
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) : 13-14 Nymburk
    Kystra
    Laboratorní měření vyzvané polarizace anizotropních hornin
    Laboratory simulation of regelation cycle
    Laboratory testing of the capilarry barrier
    Labský důl Valley
    Lada u Adršpachu
    Lahar pri Zolnej
    Lake Baikal climatic record between 310 and 50 ky BP; Interplay between diatoms, watershed weathering and orbital forcing
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990-2007
    "Landsatové" lineamenty a hlavní poruchové zóny v části Československa, analyzované za pomoci modelu planetárních ekvidistančních poruchových systémů
    Landscape character assessment (case study of the Hustopeče cadastral area, South Moravia, Czech Republic)
    Landslide dams in the northern part of Czech Flysch Carpathians: geomorphic evidence and imprints
    Landslide database for modelling and landslide map production
    Landslide modelling for natural risk/hazard assessment with GIS
    Landslide of sandstone blocks with the surface of sliding running on the layer of underlying claystones - one of type slope deformation model in Carpathian flysch
    Landslide susceptibility modeling : a case study on Fruška gora mountain, Serbia
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Large ground warming in the Canadian Arctic inferred from inversions of temperature logs
    Large-scale fold architecture of the Stronie formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Laser ablation ICP-MS - a new dating tool in Earth science
    Laserové snímání krajiny jako zdroj přesných třírozměrných vstupních dat do GIS
    Last Glacial paleoenvironments of the West Carpathians in the light of fossil malacofauna
    Late Carboniferous tectono-sedimentary evolution and related terrestrial biotic changes on the North Variscan and Appalachian forelands, and adjacent paralic and continental basins
    Late Carboniferous weathering and regolith at the Kudowa Trough, West Sudetes : palaeogeographic, palaeoclimatic and structural implications
    Late Cenozoic rifting in the mediterranean mobile belt as related to geodynamics
    Late Cretaceous Basin inversion at the northern border of the Bohemian Massif
    A late Cretaceous contamination episode of the European-Mediterranean mantle
    Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Late Cretaceous intra-Austroalpine collisional events as evidenced in the Veporic and Gemeric terranes in Slovakia
    Late Devonian-earliest Mississippian glaciation in Gondwanaland and its biogeographic consequences
    Late Devonian stratigraphy and global events at Boulongour Reservoir (Uygur Autonomous Region, Xinjiang, China)
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    'Late Homerian extinction event' (lundgreni Event) and subsequent recovery Wenlock/Ludlow boundary - Všeradice
    Late Jurassic-Early Cretaceous microplankton abundance, Milankovitch cycles, and implications for upwelling and Cretaceous climates
    Late Jurassic to Early Miocene tectonic evolution and palaeogeography of the Western Outer Carpathians
    Late Jurassic to Early Miocene tectono-sedimentary evolution of the Magura Basin (Western Carpathians)
    Late Miocene climate in the circum-Alpine realm - a quantitative analysis of terrestrial palaeofloras
    Late Miocene to Early Pliocene vegetation of southern Europe (7-4 Ma) as reflected in the megafossil plant record
    Late Miocene "washhouse" climate in Europe
    Late Moscovian terrestrial biotas and palaeoenvironments of Variscan Euramerica
    Late neogene volcanic floras of the Carpathian-Pannonian region, their relation to the intrazonal associations and implications to biostratigraphy
    Late Neoproterozoic and Lower Ordovician magmatic events in the western Bohemian Massif (Bayerischer Wald, Germany) - preliminary results from SHRIMP dating
    Late Ordovician (Hirnantian) glacioeustatic Event: initiation of a glacial period - Levín
    The Late Ordovician ice house: impact winter or volcanic catastrophe?
    Late-orogenic extension in the Bohemian Massif: Petrostructural evidence in the Hlinsko region
    Late-orogenic Variscan magmatism: the case of quartz monzodiorite dykes from the Blanice Graben, southern Bohemia
    Late Permian-Liassic Megasequence AP6
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
    Late Pleistocene in the Vosges and the Krkonoše Mountains: correlation of cosmogenic 10Be exposure ages
    Late Quaternary loess-paleosol successions in southern Siberia : implications for northern hemispheric climatic teleconnections
    Late Sarmatian sediments (Skalica Formation) of the Vienna Basin northeastern margin
    Late Tertiary and Quaternary tectonic evolution of volcanic regions in the central El Salvador
    Late Tithonian-Early Turonian Megasequence AP8
    Late Toarcian-Early Tithonian (Mid-Late Jurassic) Megasequence AP7
    A Late Tournaisian synmetamorphic folding and thrusting event in the eastern Variscan foreland: 40Ar/39Ar evidence from the phyllites of the Wolsztyn-Leszno High, western Poland
    Late Turonian-Danian Megasequence AP9
    Late variscan tectonomagmatic activity in Western Europe and surrounding areas: the Mid-Permian Episode
    Late Variscan uplift of Southern Bohemian Massif deduced from paleomagnetic data
    Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
    Laterale Änderungen entlang der Alpin-Karpatischen Überschiebungsfront im Bereich der Waschberg-Zdanice Einheit (Österreich-Tschechien)
    Latest Eocene-Recent Megasequence AP11
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Lausitzer Moldavite und ihre Fundschichten
    Lead isotopic invastigations of Galenas of the Fluor-Barytic Lead association Halsbrücke (Ore mountains, GDR)
    Das Leben von Georgius Agricola (1494-1555)
    Ledové doby na Marsu
    Legenda podrobných geomorfologických map : digitální formát
    Leksikoneto de la feldspatoid - havaj vulkanajoj
    Leopold-von-Buch-Plakette awarded to Dr. Stanislav Vrána
    Lepidolit na Hradisku u Rožné
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy : 23-23 Jihlava
    Levels of heavy elements in plants - result of heavy metal remobilisation and plant-soil interaction
    Life of Kašpar Maria Sternberg
    Ligurian ocean crustal suture beneath the West Carpathians from deep seismic reflection profiling
    Limits of global change of the cosmological environment since the origin of the Earth
    Limits of numerical paleostress analysis
    Lineárne a nelineárne rozhrania Západných Karpát, identifikované pomocou kozmických snímok
    Lineární eroze v povodí Manětínského potoka
    Lineární struktury čs. části Českého masívu podle geofyzikálních indikací
    Links between the structure of the mantle lithosphere and morphology of the Cheb Basin (Eger Rift, central Europe)
    List of publications by Milan Burša
    Lithium isotope fractionation in the terrestrial planets
    Litho- and biostratigraphy of the Lower and Middle Miocene sediments of the Vienna basin (NE part) on the basis of calcareous nannoplankton and foraminifers
    Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
    Lithological, biofacial and geochemical characterization of the lower cretaceous pelagic carbonate sequence of mt. Butkov (Manín unit, western Carpathians)
    Lithospheric structure of the Carpathian Mountains, Pannonian basin and Eastern Alps based on seismic data
    Lithospheric thermal regimes in Europe
    Litofaciálna charakteristika jury Braniska a západnej časti Čiernej hory
    Litofaciální vývoj křídových uloženin v Praze a okolí
    Litológia malcovského súvrstvia (magurská jednotka)
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Litologicko-sedimentologický a paleotektonický charakter Borinskej jednotky v Malých Karpatoch
    Litologiczno-strukturalne uwarunkowania rzeźby Sudetów
    Litologie a karotážní obraz spodního miocénu na střední Moravě
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Local determination of weak anisotropy parameters from walkaway VSP qP-wave data in the Java Sea region
    Local geodynamic network Karkonosze - the results of three years of measurements and first interpretation
    Local seismicity at the Hronov-Poříčí Fault (Eastern Bohemia)
    Local variations of stress field orientation in the Czech-German border region determined from fluid-injection induced seismicity (KTB) and earthquake swarms (West Bohemia)
    Lochkovian/Pragian GSSP revisited: evidence about conodont taxa and their stratigraphic distribution
    Loess gorge near Zeměchy
    The loess of the Podyjí National Park (Moravia, Czech Republic)
    Loess research in Eurasia: new aspects in geochronology
    Long-term changes and trends in precipitation input to Czech landscapes
    Long-term deformations of municipal landfill bodies and their effects on functional safety of superficial sealing
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava River Basin
    Long-term variations in the second sectorial stokes harmonics on the basis of TOPEX/POSEIDON altimetry between 1993 and 2000
    Long-wavelength character of subducted slabs in the lower mantle
    Lovci mamutů na Donu : kde žili a jak
    Lovec trilobitů v prvohorních mořích : Otomar Pravoslav Novák, žák a pokračovatel Barrandův
    Lovětínská rokle
    Low-field variation of magnetic susceptibility measured by the KLY-4S Kappabridge and KLF-4A Magnetic Susceptibility Meter: accuracy and interpretational programme
    Lower Badenian biostratigraphy and paleoecology: a case study from the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Lower Badenian clastics in the Moravian Gate from the viewpoint of mapping geologist
    Lower Cretaceous sequences of the Manín Unit (Butkov Quarry, Strážovské vrchy Mts, Western Carpathians) - integrated biostratigraphy and sequence stratigraphy
    Lower crustal channel flow in hot orogens in space and time exemplified by the Variscan eastern margin
    Lower Devonian open-sea elevation of Koněprusy: evolution of reef facies
    Lower Miocene of the Hustopeče Gate
    Lower Ordovician cystoids (Rhombifera, Diploporita) from the Prague Basin (Czech Republic)
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    The Lower Vltava River Pluton : a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia
    Lower/Middle Badenian foraminiferal associations from the Vienna Basin (Slovak part) and Carpathian Foredeep: Biostratigraphy and paleoecology
    Ložiska palív - vzťah k hlbinej stavbe panónskej panvy a karpatského oblúka
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Ložisková prognóza střední části provincie Wollega, soc. Etiopie
    Lu-Hf geochronology and trace element distribution in garnet: Implications for uplift and exhumation of ultra-high pressure granulites in the Sudetes, SW Poland
    Ludlowská chitinozoa na lokalitě "Na Požárech" (silur, pražská pánev, Barrandien)
    Luminescence analysis in speleology
    The Lusatian Granodiorite Complex (northern margin of Bohemian Massif) - Cadomian peraluminous plutonism
    Lze ještě objevit neznámý vulkán v Českém masívu? Geofyzikální inspirace
    MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition
    Magické hranice a vliv lesních požárů na stav korálových útesů
    Magma-mixing in the genesis of Hercynian calc-alkaline granitoids: an integrated petrographic and geochemical study of the Sázava intrusion, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knížecí Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
    Magmatism and metamorphism in the Zagros Suture
    Magnetic anisotropy and natural radioactivity in West Carpathian granites
    Magnetic anisotropy of clayey and silty members of Tetriary flysch from the Silesian and Skole nappes (Outer Carpathians)
    Magnetic anisotropy of the Silesian nappe (Western Outer Carpathians)
    Magnetic anomalies on the tree trunks
    Magnetic fabric and ductile deformation differences between the Magura and Krosno groups of thrust sheets of the Flysch Belt of the West Carpathians and their tectonic implications
    Magnetic fabric in Inner West Carpathian rocks and its post-Cretaceous rearrangements
    Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
    Magnetická stavba granitických a mezozoických hornín Veľkej Fatry - implikácia na hercýnsky a alpínsky vývoj
    Magnetické měření v oblasti Řípu : 02-43 Litoměřice, 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Magnetický a gravimetrický průzkum tělesa ambifol-biotitického dioritu na Uhlířském vrchu u Sokolova (karlovarský pluton, Slavkovský les) : (11-23 Sokolov)
    Magnetoclimalology: Teleconnection between the Siberian loess record and North Atlantic Heinrich events
    Magnetostratigrafia jaskynných sedimentov a speleogenéza Moldavskej a Jasovskej jaskyne
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory)
    Magnetostratigraphy and fold tests from Račiška pečina and Pečina v Borštu caves (Classical Karst, Slovenia)
    Magnetostratigraphy of cave sediments : application and limits
    Magnezity a ich význam pre naše národné hospodárstvo
    Main advance directions and maximum extent of Elsterian ice sheet in the eastern part of the Šluknov Hilly Land, Northern Bohemia, Czechia
    Main directions of the fractures in the limestone and granite quarries along the Sudetic Marginal fault near Vápenná village, NE Bohemian Massif, Czech Republic
    Main features of the neotectonic evolution of the Pamirs-Thyan-Shan and the Karakoram-Himalayas mountain ranges
    Main stages of structural evolution of the Magura Nappe, West Carpathians, Poland
    Malakostratigrafický výzkum pěnovců na Pivném potoce v Bílých Karpatech : (35-12 Strání)
    The Malé Karpaty Mts. - constituent of the transitional segment between the Carpathians and Alps; important tectonic window of the Alpides
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Manifestation of crustal dynamics and kinematics in the western part of the Ohře/Eger Rift, Czech Republic
    Mantle lithosphere control of crustal tectonics and magmatism of the western Ohře (Eger) Rift
    Mantle wedge flow and emplacement to a granulitized crust - natural example from the Doubrava upper mantle rock in the Bohemian Massif
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Mapová dokumentace Amatérské jeskyně
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Mapování morfologie dna koryta řeky Moravy na lokalitách Kvasice a Bělov : 25-31 Kroměříž
    Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
    Maps of natural landscape types and land use in the Czech Republic : (at the scale of 1:500.000) : as a basic contribution to functional maps of Landscape Use in Central Europe
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
    Mapy komplexného inžinierskogeologického rajónovania územia
    Mapy prognóz vývoja svahových porúch medzi Hlohovcom a Sereďou
    Mapy tektoniczne zamiast regionalizacji tektonicznej Polski
    Margancevyje sklopenija i ich otnošenije k železomargancevym konkrecijam
    A marine delta18O record for the Devonian based on biogenic apatite
    Martin Chovan
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    Mass balance of nutrients and major solutes in the Plešné watershed-lake ecosystem in the 2001 hydrological year
    Matematická geologie a hornická Příbram
    Matematická geologie na hornické Příbrami 1987 - rekordy a otazníky
    Mathematical modelling of tektite formation
    Matrix pseudospectral method for elastic tides modeling of planetary bodies
    Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    The mechanical properties for sandstone rock samples in dynamic uniaxial cyclical loading
    Mechanics of creation of the planetary equidistant rupture systems
    Mechanics of Variscan Orogeny: A modern view on orogenic research : special meeting of French and Czech Geological Societies, dedicated to Philippe Matte, September 13-15th 2007, Orléans
    Mechanics of Variscan orogeny: A modern view on orogenic research
    Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování
    Mechové jezírko v Krkonoších - fyzickogeografická studie
    Medaile Ernsta Macha
    Mediánní masívy - problémy a otazníky
    Medvědí jeskyně ve východních Krkonoších (Česká republika), předběžná zpráva
    Meet the new student representative on the SGA Council
    The 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Teplá, Czech Republic, April 11-14, 2007
    The 8th meeting of the Czech Tectonic Studies Group and the 1st meeting of the Central European Tectonics Group, Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-37, 2003
    The 7th meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Żelazno, Poland, May 9-12, 2002
    Megareefs in Middle Devonian supergreenhouse climates
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
    Melafyrové skály na Strážníku
    Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie
    Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
    The meritorious cooperation of Josef Emanuel Hibsch with the museums in Ústí nad Labem and Vienna
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Mesoforms of the relief in the northern part of the Novohradské Hory Mts.
    The metabasite bodies of the Moldanubian Zone in Lower Austria: geochemistry and zircon ages
    Metabazyty warstw andelohorskich strefy morawsko-śląskiej w Górach Opawskich: pozycja litotektoniczna, petrografia, przemiany metamorficzne
    Metallic and industrial rocks and minerals
    Metalogenéza Vihorlatu vo vzťahu k vulkanickým štruktúram
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Metamorfní vývoj Českého masívu
    Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje
    Metamorfóza údolních niv po povodni v červenci 1997 na horní Moravě
    Metamorphic development of the Iraqi Zagris ophiolite zone
    Metamorphic event in the continental crust development
    Metamorphic zonation and anomalously hot geothermal gradient of the Silesian domain: an interplay between Devonian rifting and Carboniferous collision
    Metamorphism of pelitic rocks and metamorphic zones in sw part of western Tatra Mts. crystalline complexes
    Meteoritenkrater und Tektite : Zeugnisse katastrophaler kosmischer Ereignisse in der Erdgeschichte
    Meteoritický kráter v Arizoně
    Meteoritový kráter ve Finsku
    Methodic analysis of data obtained by monitoring micro-tectonic movements with TM-51 crack gauges in the Polish Sudeten
    Methods of well logging used for borehole correlation in the granite stock, Podlesí granite, Bohemian Massif
    Metodika stanovovania prognóz nerastných surovín s aplikáciou na východoslovenské neovulkanity
    Metody moderní sedimentologie
    Metody paleontologického výzkumu v jeskynních sedimentech
    Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
    Mezinárodní konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Mezinárodní rok planety Země 2008
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Mezinárodní seminář Současný stav geomorfologických výzkumů
    Mezinárodní seminář Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002
    Mezinárodní speleologický kongres opět v České republice
    11. mezinárodní speleologický kongres v Číně
    Mezoformy pískovcového reliéfu ve střední části Křešovské kotliny
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Mezozoikum severnej časti Braniska
    Mg- and Fe-metasomatism from Gemer-Vepor Contact Zone
    Mgr. Petr Chabr není
    Micro-deformation monitoring of active tectonic structures in W Slovenia
    Microfacies of the Silurian-Devonian boundary interval in some sections in the Barrandian area (Czech Republic)
    Microflora in the Wettinquelle, a mineral spring with high gas content of a deep subsurface origin
    Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
    Microstructural and mineralogical evidence for limited involvement of magma mixing in the petrogenesis of a Hercynian high-K calc-alkaline intrusion: the Kozárovice granodiorite, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Microstructural record of an orogen-parallel extension in the Vepor Unit, West Carpathians
    A Middle and Late Cambrian age for the Booley Bay Formation, County Wexford, Ireland: New acritarch data and its implications
    Middle and Late Miocene spatial temperature patterns and gradients in Europe - preliminary results based on palaeobotanical climate reconstructions
    Middle Miocene birds of Františkovy Lázně, Bohemia
    Middle Palaeocene-Eocene Megasequence AP10
    Mikroanalýzy koncentrátů těžkých minerálů
    Mikroanalýzy porézních vulkanických skel: metodická doporučení vyplývající z výsledků prvních analýz
    Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň
    Mikromorfologická analýza exoskletonů konulárií (svrchní kambrium-pennsylvan)
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
    Mikropaleontologie a rybí fauna podrohovcových vrstev u Litenčic : 24-42 Kojetín
    Mikroprvky v horninách a půdách Tachovska
    Mikroskopické houby v jeskyních České republiky a Slovenska
    Milan Burša and the concept of fundamental constants
    Milion let jezera
    Miloš Suk sedmdesátníkem
    Mineralassoziationen in den Schlicken einiger böhmischer Flüsse
    Mineralog a petrograf František Němec - stoleté výročí narození
    Mineralog J. H. Bernard oslavil 85. narozeniny
    Mineralog Radomír Sládek
    Mineralogical and geochemical characterics of Ferreto soils and their application in stratigraphy
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Mineralogické postřehy z Kamčatky
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Mineralogičeskij i mikrostrukturnyj sostav očen´ tjaželych počv ČSSR
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie lokality Žichov
    Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm)
    Minerals Reserves
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Miocén a morfotektonika údolí Jihlavy
    Miocene Central Paratethys stratigraphy - current status and future directions
    Miocene depositional systems and sequence stratigraphy of the Vienna Basin
    Miocene development of the Carpathian arc and Pannonian Basin: subduction driven interaction of the Alps, Dinarides and Balkan lithospheric blocks
    Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys
    Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
    Miroslav Váně osmdesátníkem
    Miskovické závrty
    Mit Trilobitenaugen gesehen: Paläontologische Sammler im späten 19. Jahrhundert und ihre Beziehungen zur Universität Wien
    Die Mitteleuropäische Kristallinzone - ein Überblick zu den Fakten
    Mixing of metamorphic and surficial fluids during the uplift of the Hercynian upper crust: consequences for gold deposition
    Mladá maarová struktura na Podbořansku : (11-22 Kadaň, 12-11 Žatec)
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Mladý vulkanismus českého masívu. část 2
    Mladý vulkanismus českého masívu. část 3
    Mladý vulkanismus českého masívu. část 4
    Mladý vulkanismus Českého masívu (strukturně geologická a vulkanická studie)
    Mladý vulkanismus českého masívu (strukturně geologická a vulkanologická studie). část 5
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    Mobilní geoinformační technologie v geomorfologickém mapování
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v česlé části hornoslezské pánve
    The mode of flow and emplacement of a trachyte body of the České Středohoří Mts. studied by means of AMS and EBSD techniques
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modelling of rapidly rotating thermal convenction using vorticity and vector potential
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Modelling of the conductance distribution at the eastern margin of the European Hercynides
    Modelling of the velocity distribution along profile KII using ray methods
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH
    Modely exploatace minerálních vod ve zřídelních oblastech
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Moderní přístup k mapovému fondu v odborném archivu ČGS
    Moho reflections from strong near quarry blasts: an example for the central Ore Mountains, Czech Republic
    Moje vzpomínky na docenta Pavla Povondru
    Moje vzpomínky na Ing. A. Kašpárka
    Mojmír Hrádek (60)
    Mojmír Opletal oslavil své pětašedesátiny
    Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku
    Molasse basins and volcanic activity in west Carpathian Neogene : its evolution and geodynamic character
    Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Moldavites in S Bohemia as a geological object and a hobby
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    Monitoring mikropohybov v jaskyniach západného Slovenska
    Monitoring, modelling and study of environmental fate of persistent organic compounds in the Kosetice observatory, south Bohemia - the results of 14 years project
    Monitoring of air-ground temperature coupling and examples of shallow subsurface warming in Slovenia
    Monitoring of atmospheric excess 14C around Paks nuclear power plant, Hungary
    Monitoring of recent tectonic activity in Italy
    Monitoring of slow slope processes: the case study Na Hradě (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Monitoring of strain accumulation along active faults in the Eastern Gulf of Corinth: instruments and network SETUP
    Monitoring tektonických pohybov v dobrovodskej zlomovej zóne
    Montanisticko-geologická nadace a její činnost v Jeseníkách
    Montánní motivy na petrografické mapě Chebska F.A. Reusse
    Montánní vosk z bituminózních vápenců v Barrandienu
    Monument Valley Navajo Tribal Park
    Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
    The Moravian Karst - the cradle of karst research in Central Europe : a brief overview and foreword to the next contributions
    The Moravian Karst Protected Landscape Area
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Moravskoslezské paleozoikum - variský akreční klín
    More evidence on Neoproterozoic terranes in Southern Poland and southeastern Romania
    Morfológia a genéza Augustovej jaskyne
    Morfologické a geofyzikální projevy extenze ve vrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Morfologie a mechanismus vzniku polštářových láv
    Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
    Morfometrické a strukturní vlastnosti reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Morfometrie povodí jako predispoziční faktor vzniku blokovobahenních proudů
    Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy)
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Morfostrukturní charakteristika moravské části Západních Karpat ve vztahu k Českému masívu
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
    Morfoštruktúry podložia východoslovenských neovulkanitov a ich vzťah k magmatizmu a metalogenéze
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Morfotektonické rysy reliéfu v povodí Horní Jihlavy
    Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika)
    Morphology of crenulation cleavage in NW limb of the Teplá-Barrandian proterozoic
    Morphometric analysis of fold sets
    Morphometric analysis of single folds
    Morphostructural analysis and geomorphological development of the Nedvědička River valley near Pernštejn
    Morphostructural analysis of the Bohutický les Upland in the south Moravia
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
    Morphotectonic effects in fault zones
    Morphotectonic evidence for chronodynamics of uplift in the East Nepal Himalaya
    Morphotectonic features of late Pliocene to Recent tectonic activity in the area of the Cheb Basin and the adjacent Mariánské Lázn [i.e. Lázně] Fault (MLF), Czech Republic
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present-day tectonic movements
    Morphotectonics of SE margin of the Bohemian Cretaceous Basin, two half-grabens and their surroundings north of Brno (Moravia)
    The morphotectonics of the eastern marginal slope of the Ropice-range (The Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Mořské pláže na hřebenech hor
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Motions and deformations of tectonic plates inferred from the ITRF 2005
    Moulting in the Ordovician dalmanitid and acastid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic)
    Možnosti a výsledky biospeleologických výzkumů
    Možnosti a výsledky záchranných archeologických výzkumů ve speleologických lokalitách
    Možnosti geologických výzkumů v aplikované speleologii
    Možnosti interpretace transkurentních systémů v Západních Karpatech
    The Mšeno-Roudnice basin : problems of reconstruction of fossil stream pattern (Central Bohemian Coal Basins, Czech Republic)
    Mt. Králický Sněžník (Czech Republic): landforms and problem of Pleistocene glaciation
    Mud volcanoes in the Khar Argalantyn Nuruu, NW Gobi Altay, Mongolia as manifestation of recent seismic activity
    The muddy bottom of Lake Pannon - a challenge for dreissenid settlement (Late Miocene; Bivalvia)
    MUDr. et RNDr. h. c. Mauric Remeš - lékař, paleontolog, moravský přírodovědec
    A multidisciplinary study of the locality Dětaň (Oligocene, Doupovské hory Mts. volcanic complex, Czech Republic)
    Multimediální výukové texty inženýrské geologie
    Multiphase cooling and exhumation of the Krkonoše Piedmont Basin during Mesozoic - Cenozoic basin inversion based on apatite fission track analysis
    Multiple magmatic fabrics in episodically emplaced granites intranstensional setting: tectonic model based on AMS study and numerical modeling
    The Muráň gneisses - the Kohút crystalline complex, the Western Carpathians
    Mury na Smědavské hoře 2010
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Mury v kulminační části Moravskoslezských Beskyd: předběžné výsledky geomorfologických a sedimentologických analýz
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Mystérium pražského zlomu (Barrandien)
    Mystery of the Prague Fault
    N isotope study of acidified forest soils in the Czech Republic
    Na březích Dunajce
    Nabljudenija za tektoničeskimi mikrosmeščenijami v Jevrope v svjazi s zemletrjasenijami v Irane i Turcii v 1997 i 1999 gg.
    Náčrt hlbinnej stavby Západných Karpát
    Náčrt rozvoja geotermálnej energie v Slovenskej socialistiskej republike
    Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko - Morava)
    Najdlhší jaskynný systém
    Nález inkluze s vysokou hustotou fluid CO2 v zirkonu z kvartérních fluviálních štěrkopísků u Hulína : 25-31 Kroměříž
    Nález meteoritů chondritů u Brna
    Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi
    Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína
    Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    The nannofossil chalk layers in the Early Oligocene Šitbořice Member in Velké Němčice (The Menilitic Formation, Ždánice Unit, south Moravia): orbitally forced changes in paleoproductivity
    Nanoplankton wapienny górnokredowych facji pelagicznych jednostki podśląskiej polskich Karpat fliszowych
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy
    Náplavový kužel na okraji pouštní pánve
    Národní park Banff
    Národní park Canaima
    Národní park Canaima ve Venezuele
    Národní park České Švýcarsko
    Národní park Fiordland
    Národní park Hinchinbrook Island
    Národní park Podyjí
    Národní park Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
    Národní park Šumava
    Národní parky Bryce a Zion
    Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně
    Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
    Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
    Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Nasunięcie i uskok przesuwczy na granicy między kotliną Jeleniogórską a pogórzem Karkonoskim
    Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
    Násunová tektonika v jižní části Moravského krasu
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Náš zlatej Jirko, nikdy nezapomeneme
    Naše nejstarší zpřístupněná jeskyně slaví 150 let od svého objevu
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    National report of the Czech Republic
    Natur- und Geotopschutz vs. Tourismus und Geotourismus in Nationalparken
    Natural hazards and risks : the view from the junction of natural and social sciences
    Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic)
    The nature and genesis of greisen stocks at Krásno, Slavkovský les area - western Bohemia, Czech Republic
    The nature of the lower crust and litospheric upper mantle of Variscan Europe - evidence from xenoliths, granitoids and sediments
    Naturforschung im Spielfeld der Wissenschaftspolitik im Vormärz: die Beziehungen der k.k. Hofnaturalienkabinette in Wien zur Gesellschaft des Vaterländischen Museums in Böhmen
    Náučný chodník - ideálna trasa pre geologickú či kombinovanú exkurziu
    Návrh banky údajov fyzikálnych a mechanických vlastností zemín
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Návrh nového geomorfologického členění Šumavy
    Návrh nového pedogeografického členění území Česka
    Návrh nového stratigrafického členění severočeského terciéru
    Návrh společného tektonického členění alpsko-karpatského orogénu
    Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve
    Nd-Sr-Pb isotopic signatures of Neoproterozoic-Early Paleozoic siliciclastic rocks in response to changing geotectonic regimes: A case study from the Barrandian area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Nedožité osmdesátiny prof. Václava Havleny, DrSc.
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    Nejstarší mapa jeskyně Výpustek z roku 1807 od Antonína Loly vypátrána
    Největší jeskyně světa
    Největší podzemní bludiště
    Několik postřehů z cesty po Itálii očima mineraloga
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Několik poznámek ke geologickým exkurzím do Šáreckého údolí v Praze
    Několik příkladů rozboru a použití planetárních ekvidistančních modelů pro prospekční účely
    Nekonvenční metody úpravy nerostných surovin
    Nekotoryje rezuľtaty izučenija Brunii s točki zrenija poznanija jugo-vostočnoj okrainy cenraľno-jevropejskoj epivariskoj platformy
    Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje
    Některé charakteristiky tektonických jevů v limnických sedimentech a metodické přístupy k jejich řešení na příkladu Plzeňské pánve
    Některé méně známé důkazy o vyspělosti hornictví na území dnešní České a Slovenské republiky
    Některé nové výsledky v tektonickém výzkumu paleozoika jesenického bloku
    Některé problémy geologického průzkumu ve vztahu přesnosti a spolehlivosti získaných údajů
    Některé problémy interpretace hlubinné stavby zemské kůry v Českém masívu
    Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu
    Některé zkušenosti z výzkumu extrakce a využívání geotermální energie ze suchých hornin
    Němčice I
    Německá geologická společnost ocenila vědeckou práci RNDr. Stanislava Vrány
    Není osmdesátník jako osmdesátník: k narozeninám Arnošta Dudka
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Neogene lake systems of Central and South-Eastern Europe: Faunal diversity, gradients and interrelations
    Neogene-Recent magmatism and the geodynamics of rifting in Europe
    Neogene Tektonik und Reliefentwicklung im östlichen Fichtelgebirge
    Neogene vegetation and climatic reconstructions : introduction
    Neolitický rondel v Mašovicích : kvartérní a paleopedologické výzkumy
    Neoproterozoic-Early Paleozoic evolution of peri-Gondwanan terranes: implications for Laurentia-Gondwana connections
    Neoproterozoic granites in the Upper Silesia massif of Bruno-Vistulicum, S Poland: U-Pb SHRIMP evidence
    Neoproterozoic granulite-facies metamorphism and igneous activity in the western part of the Kaoko belt, NW Namibia
    Neoproterozoic igneous complex emplaced along major tectonic boundary in the Kaoko Belt (NW Namibia): ion probe and LA-ICP-MS dating of magmatic and metamorphic zircons
    Neotectonic activity in the area of the Cheb Basin and along the Mariánské Lázně Fault, Czech Republic
    Neotectonic aspect of the Intrasudetic Shear Zone
    Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
    Neotectonics of the Polish Carpathians in the light of geomorphic studies : a state of the art
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonik und aktive Krustenspannungen am Ostrand des Eger Beckens (NW-Böhmen) in der Schwarmbebenregion von Nový Kostel, Tschechien
    Neotektonika Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    Neritic-pelagic correlation in the Lower Devonian of Europe and North Africa
    Neue Einblicke in ein altes Gebirge - die variscide Kruste in Mitteleuropa
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    Neuinterpretation seismohydrologischer Anomalien im Schwarmbebengebiet Oberes Vogtlandt/NW-Böhmen
    Neutronographische Analyse des Quarzteilgefüges eines Stengelgneises aus der reitzenheiner Rotgneisstruktur (Erzgebirge)
    Nevápnitá dinoflageláta spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy)
    A new account on the Upper Jurassic srratigraphy and ammonites of the Czorstyn succession, Pieniny klippen belt, Poland
    New approach to garnet redistribution during aeolian transport
    New biostratigraphic data from Ostravice river channel reservation (Outer Western Carpathians)
    New cephalopod limestone horizon in the Ludlow (Gorstian, lower L. scanicus Biozone) of the Prague Basin (Bohemia, Perunica)
    A new conodont zonation of the Pragian Stage (Lower Devonian) in the stratotype area (Barrandian, central Bohemia)
    New constraints on the lithium isotope compositions of the Moon and terrestrial planets
    New data on the Annulata Events in the Moravian Karst (Famennian, Czech Republic)
    New data on the Neoproterozoic-Cambrian geotectonic setting of the Teplá-Barrandian volcano-sedimentary successions: geochemistry, U-Pb zircon ages, and provenance (Bohemian Massif, Czech Republic)
    New delta13C data from mid palaeo-latitudes (Prague Basin) across the late Silurian Lau Event
    New distinctive miospore species from the Namurian of the Upper Silesia Coal Basin, Poland
    New findings on the geomorphology of Moravia
    New foraminiferal data on the age of Stramberk-type limestones, Polish Carpathians
    New genus (Superbirhyncha gen.n.) for a rhynchonellid (Brachiopoda) from the Alpine Upper Triassic
    The new geological 1:150000-scale map of the Bavarian Forest
    New geothermobarometry data from the Gory Sowie Block and the Orlica-Snieznik Dome, Sudetes
    New gravity map of Carpathians
    New insights into aggregation and conformational behaviour of humic substances: application of high resolution ultrasonic spectroscopy
    New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
    New knowledge of the development of the Petřkovice Member in the south of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    New local seismological network in southern Bohemia
    A new magnetostratigraphic framework for the Lower Miocene (Burdigalian/Ottnangian, Karpatian) in the North Alpine Foreland Basin
    New palaeomagnetic data from the Palaeozoic carbonates of the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): evidence for a timing and origin of the late Variscan remagnetization
    New radon diagnostics methods for indoor application
    New seismo-tectonic activity near Zakopane (Poland) - events recorded by broad-band stations operated by IPE
    New stratigraphic subdivision of the Tertiary in the Sokolov Basin in Northwestern Bohemia
    The new structural model of the Pavlov Hills (Western Carpathians, Czech Republic)
    New trends in speleology
    New ways of dissemination and delivery of geoscience information to society
    Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia
    News from joint Prague-Freiberg student chapter
    News from the joit Prague-Freiberg SGA Student Chapter
    Neznámá krása červených stěn : skalní defilé v Klášterské Lhotě
    Neživá příroda Krkonoš
    Neživé Krkonoše aneb svědectví geologické sbírky Krkonošského muzea
    Niekoľko poučení z globálnej tektoniky, postupne ustálených a použiteľných v podmienkách Karpát
    Niekol'ko poznámok k odkryvu pri Markušovciach
    Niektoré nové poznatky o hlubinnej stavbe podunajskej panvy
    Nivní uloženiny Dyje u Micmanic : 34-13 Dyjákovice
    "Noemova archa" pod Araratem : pohled geologa
    Non-linearity in multidirectional P-wave velocity: confining pressure behaviour based on real 3D laboratory measurements, and its mathematical approximation
    Non-parametric approximation used to analysis of PSInSARtm data of Upper Silesian Coal Basin, Poland
    The Nördlinger Ries Astrobleme in the Euro-African Rift System: facts and inferences
    Normal density earth models
    North Bohemian volcanics as lifelong love - In memory of Lubomír Kopecký
    Northern (Slovak) part of the Danube Basin: tectonics, crustal and lithospheric dynamics
    Northern Vienna Basin history: Depositional systems within the Miocene time framework
    Nosislav-3 borehole
    Nosislav
    Note to remote control of GPS observatory using GSM modem
    Notes on global quasistatic changes in the ocean-atmosphere system
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Nová data o mořských hvězdicích (Echinodermata) svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve
    Nová éra objavovania zeme
    Nová jeskyně v Krkonoších
    Nová lokalita zimoviště letounů v jeskyni vitošovského krasu
    Nová teorie