Record details

Conspectus category
    620.9
Article
    Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste
    Bezpieczeństwo dostaw gazu do krajów Grupy Wyszehradzkiej i państw nadbałtyckich
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Čisté uhelné technologie (Clean Coal Technologies)
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
    Energetika Austrálie
    Evropská a slovenská energetická politika
    Formation and role of gel fractions in the corrosion layer of zirconium cladding as the first-stage protection of the nuclear power plant fuel
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geotermální elektrárny v Mexiku
    Geotermální energie v Peru
    Geotermální energie v severní Kalifornii
    Geothermal energy of the Ohře Rift region
    Geothermal potential in the area at the ridge of the Ore Mountains (Krušné hory)
    Hořlavý led: spásný energetický zdroj budoucnosti nebo globální ekologická apokalypsa?
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Některé zkušenosti z výzkumu extrakce a využívání geotermální energie ze suchých hornin
    Die Ostslowakei und ihre perspektiven Möglichkeiten für den Bau geothermaler Kraftwerke
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Plynofikace a její vliv na životní prostředí
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Rozhodovacia analýza pri výbere najvhodnejšej alternatívy usporiadania objektov PVE Malá Vieska
    Rynek ropy naftowej w krajach Grupy Wyszechradzkiej i Państwach Nadbałtyckich
    Schovaný plyn : podzemní zásobníky zemního plynu
    Slovenské geotermálne zdroje
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Strateški vidiki oskrbe centralne in jugovzhodne Evrope z električno energijo z oceno vloge premoga ter premogovnih tehnologij
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Teplo z nitra Země : možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Úloha hnědého uhlí v palivoenergetické bilanci ČSSR
    Utilization of alternative fuels in the fluidized-bed boilers
    Utilization of coal in the Czech Republic review overlook
    Vodní elektrárny
    Volcanic caldera of Los Azufres, source of alternative electrical energy
    Výběr stavenišť jaderně energetických staveb z hlediska geologických a inženýrsko-geologických průzkumů
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Výhledy zdrojů energie
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Využití tepelné energie důlních vod
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    Význam uhlí v palivoenergetickém komplexu budoucnosti
    Za racionálnější využívání paliv a energie
    Zemské a odpadní teplo na rudných dolech
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo