Record details

Conspectus category
    624
Article
    Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Crossrail: Historie projektu a zkušenosti spojené s numerickým modelováním v londýnských jílech
    Earthquake hazard for the Czech Republic corrected on local geology effects
    Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
    Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Hornina jako stavební konstrukce : kotvy a injektáže v podzemí
    Inženýrsko-geologický průzkum pro stavbu dálničního mostu v Bagdádu
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Kontroly hutnění násypu a podloží objektu JE Dukovany
    Landslide risk in the city of Zlín
    Novinky v Technických podmínkách na geotechnický průzkum pro tunely TP 76-C
    Obnova zaplaveného území v Nizozemí
    Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada
    Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě
    Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat
    Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha
    Přírodní kámen pro první etapu opravy Karlova mostu
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
    Rozšířený generel výstavby kolektorů v hl. městě Praze
    Sanačné práce na Spišskom hrade
    Schovaný plyn : podzemní zásobníky zemního plynu
    Seismic event location in the vicinity of the underground gas storage Háje-Příbram
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Stabilisation of reservoir banks using an "armoured earth structure"
    Stabilita hlušinové sypaniny v čase
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Stochastický výpočet stability skalního svahu
    Stress and dedformation [i.e. deformation] states in structures and structural elements using coupled modelling
    Stress and deformation states in underground structures using coupled modelling
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    Vodní dílo Žermanice - prognóza vývoje chování přehradních bloků
    Výuka geologických oborů na vysokých školách
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách