Record details

Conspectus category
    691
Article
    Anthropogenic origin of salt crusts on sandstone sculptures of Prague's Charles Bridge (Czech Republic): Evidence of mineralogy and stable isotope geochemistry
    Cihlářská názvoslovná příručka
    Dolomit a jeho využití pro hnojení pro výpal na vápno
    Exposure programme on atmospheric corrosion effects of acidifying pollutants in tropical and subtropical climates
    Hydration products of GGBS in Portland cement concrete
    Jílovce cyprisového souvrství
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Ke genezi žáruvzdorných vazných jílů "blautonů" na Skalensku
    Konglomerátované mramorové dlažební desky z polycementových bloků
    Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
    The minerals causing degradation of concrete and their formation processes
    Náhrada přírodního těženého kameniva do betonů kamenivem drceným : některé poznatky z modelovacích zkoušek drcení kameniva
    Optimalizace poloprovozních zkoušek cihlářských surovin
    Podmínky vzniku ettringitu a thaumasitu v betonových konstrukcích
    Predbežné výsledky prieskumu kameniva na biely a farebný betón
    Rozvoj tuniské materiálové základny pro výstavbu
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Soupisy československých lomů a stavebních hmot
    Stavební a dekorační kameny Národního divadla
    Studium velkomoravských sakrálních staveb na základě mikroskopických rozborů malt a omítek
    Surovinová základňa kameňa v neovulkanitech stredného Slovenska a Cerovej vrchoviny
    Štěrkopísky a cihlářské suroviny východních Čech
    UN/ECE ICP materials dose-response functions for the multi-pollutant situation
    Vyhľadávanie ložísk štrkopieskov na neúrodných pôdach
    Výpal a hydratace dolomitického vápna
    Výroba kameniva v jihomoravském kraji před dvaceti lety a v současnosti
    Využití jemných flotačních odpadů úpravny Březové Hory pro výrobu vápennopískových cihel
    Využití některých zpevněných zemin pro cihlářskou výrobu
    Využití odpadů z těžby a úpravy uhlí v OKR pro výrobu stavebních hmot a v inženýrském stavitelství
    Význam geologicko-technologických faktorů při vyhledávání a využívání ložisek cihlářských surovin v ČSR
    Vznik alkalické reakce v betonové podlaze
    Zabezpečovanie potrieb stavebníctva vo Východoslovenskom kraji