Record details

Geographical name
    Amatérská jeskyně (Česko)
Article
    Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu
    Mapová dokumentace Amatérské jeskyně
    Největší podzemní bludiště
    Speleopotápěčský průzkum v Nové Amatérské jeskyni
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Výzkum Amatérské jeskyně versus její ochrana