Record details

Geographical name
    Amazonka (povodí)
Article
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací