Record details

Geographical name
    Česko
Article
    "... osmdesátiny s uranem" - Jiří Čejka jubilující
    +RNDr. Stanislav Hurník, CSc.
    1st European Conference on Landslides
    2. sjezd České geologické společnosti
    2 významné osobnosti v hornictví úzce spolupracující s naším svazem oslavily významné životní jubileum
    3-D investigation of rock fabrics by deformation measurement, ultrasonic sounding, neutron diffraction and petrographic image analysis
    4th Traditional International Colloquium on Geomechanics and Geophysics, Ostravice, June 7 - 8, 2012
    6. česko-polská konference se konala ve dnech 11. až 13. října 2006 v Ostravě
    6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry (AIG-6)
    7. Europejska Konferencja Paleobotaniczno-Palinologiczna - Praga, Czechy 6-11.09.2006
    The 9th Czech-Polish-Slovak Palaeontological Conference
    10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres Ostrava 2009
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. I. část
    10. setkání hornických měst 16.9.2006 Příbram. II. část
    22.6.2006 zemřela Ananda Gabašová
    28. Medzinárodný geologický kongres
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    46. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    50 let Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
    50 years of geological cooperation with the Czech Republic and the Slovak Republic - the Austrian point of view
    55 years of the Institute of Hydrodynamics of the AS CR, v. v. i.
    70th birthday of Oldřich Fejfar
    75 let Jaroslava Haka
    75 let Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    100 let od narození profesora Josefa Vachtla
    100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní
    100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
    130 let od narození akademika Josefa Kratochvíla
    140 let průmyslové těžby kamene na Skutečsku a Hlinecku
    150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího
    160 let od narození Františka Šafránka
    160 let od narození Jana Vratislava Želízka
    160 let od přijetí Obecného horního zákona
    Acceptable means for the creation of financial reserve for reutilization of the landscape post opencast mining
    Accessory minerals as fingerprints for the thermal history and geochronology of the Caledonian Rumburk granite
    The acid metavolcanic rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome (Sudetes): their origin and tectono-metamorphic evolution
    Acidification potential of deposition in Norway spruce forests in Finland and the Czech Republic during the 1990´s
    The acritarch genus Veryhachium Deunff 1954: taxonomic evaluation and first appearance
    Acritarchs from the Abbaye de Villers and Tribotte formations in their type section of the Thyle valley (Middle Ordovician, Brabant Massif, Belgium) and their stratigraphic implications
    Activities of the Czech Geological Survey in Central America
    Addendum (1) zu Basse & Weddige (2004): Typen-Katalog der Trilobiten-Sammlung des Naturmuseums und Forschungsinstituts Senckenberg : Typen und Typoide des Senckenberg-Museums, Nr. 87
    Adsorption properties of iron riched clays
    Airborne gamma-ray spectrometric mapping of the radioactive pollution in the Czech Republic
    Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek : aktualizace?
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group
    Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek - CN" k určování přímého odtoku z malého povodí
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    Alexander Josef Bernard (1859-1912): sto let od úmrtí
    Alois Král zemřel před 30 lety
    Alois Zátopek (1907-1985)
    Alternativní varianta zvýšení zásoby vody využitelné pro vodárenské účely v ČR
    Aluminium complex in coal
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Amatérský průzkum opuštěného historického podzemí
    Ambient air quality and deposition trends in the Czech Republic
    Amfiboly
    Amplitude spectra of surface waves generated by shot-hole explosions
    Analysis of short-period Rayleigh waves recorded in the Bohemian Massif area during CELEBRATION 2000 experiment
    Analysis of vertical movements detected by radar interferometry in urban areas
    Analytical partial derivatives of the phase- and group velocities for Rayleigh waves propagating in a layer on a half-space
    Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení
    Anisodon sp. (Mammalia, Perissodactyla, Chalicotheriidae) from the Turolian of Dorn-Dürkheim 1 (Rheinhessen, Germany): morphology, phylogeny, and palaeoecology of the latest chalicothere in Central Europe
    Anisotropy of seismic waves in the uppermost part of the Earth crust
    The 25th anniversary of the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
    Anomální geomagnetická pole vnitřního původu při východním okraji Českého masívu
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization
    Anteil der Böhmischen Forscher an der geologischer Erfoschung von Tirol - Franz Pošepný (1836-1895)
    Anton Seidel (1865-1942) - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Děčína
    Antonín Frič - urputný vědec a gentleman
    Antropogenní jezera Česka
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Application of geophysical methods for checking the condition of Czech railway tracks
    Application of geophysical methods in the study of landslide movements, taking into account geological conditions in the Sudety Mountains
    Application of newly developed rotational sensor for monitoring of mining induced seismic events in the Karvina region
    Application of the engineering-geological conditions in land-use plans in the Petrvald Region (Czech Republic)
    Arnoštovi k osmdesátinám
    Artificial stone used by restoration of historical buildings
    Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste
    Ashes as an agent for cement-lime based solidification/stabilization of the hazardous waste
    Asterolepis ornata Eichwald, 1840 (Placodermi) ve sbírkách České geologické služby
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    August Emanuel Reuss und sein familiäres Umfeld
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    The Bavarian phase of the Variscan orogeny: Relations between migmatites and granites and potential causes for crustal melting
    Bazalt? Bazalt!
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Behaviour of sulfur isotopes in the atmosphere, forest soils and mosses across Europe
    Die Beziehung des Böhmischen Paläobotanikers Kaspar Maria Graf Sternberg (1761-1834) zu Tirol
    Bezpieczeństwo dostaw gazu do krajów Grupy Wyszehradzkiej i państw nadbałtyckich
    Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc.
    Bibliografie Petra Jakeše
    Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 2001
    Bibliography of prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Biodegradace těkavých chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a v zeminách
    Biodiverzita a geodiverzita
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Biogenní přepracování povodňových sedimentů v Praze - geologická specifika městské aglomerace
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Biografický slovník pracovníků v geologii - pokračování
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Bolewski až Botwinkina
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování) - Boule až Bowerbank
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii a příbuzných oborech (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biografický slovník pracovníků v geologii (pokračování)
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
    Biostratigraphical research in caves - its scope in karstogenetic studies in ČSSR
    Bipolar thrusting and orogen parallel extension as a result from Early Carboniferous indentation tectonics: The Bohemian Massif
    Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc.
    Bleskové povodně : hrozba krátkodobých srážek velké intenzity
    Bohemia kratero
    Bohemian mineralogy in the early 19th century : the Vaterländisches Museum in Böhmen
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Brachiopod Gyrosoria Cooper, 1973 - a comparative palaeoecological, stratigraphical and taxonomical study
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Budujte s námi Svět geologie - aneb prezentace české geologie na internetu
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Bylo, nebylo-
    Bývalý geolog - současný malíř
    The Cadomian Orogen: Neoproterozoic to Early Cambrian crustal growth and orogenic zoning along the northwestern periphery of the West African Craton
    Cadomian, Variscan and Alpine imprints in the Bohemian Massif
    Can instrumental analysis and imaging help to extract paleoenvironmental information from silicified stems?
    Carbon, nitrogen and sulfur isotope profiles through peat bogs: environmental implications
    Carboniferous and Permian noeggerathialean plants and their spores; preliminary report
    Carl Ferdinand Peters (1825-1881) und sein Wirken in Wien
    The catastrophic flood in February/March 1784 - a natural disaster of European scope
    The causal link between HP-HT metamorphism and ultrapotassic magmatism in collisional orogens: case study from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Celebration of the career contribution of Stanislav Vrána
    Celkové hodnocení emisí fosforu a dusíku do povrchových vod
    Cenozoic convergence history of the Bohemian Massif and Central Western Carpathians
    Center of Earth's Dynamics Research in the years 2005-2010
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
    Chaniella, a new lower Tremadocian (Ordovician) brachiopod from northwestern Argentina and its phylogenetic relationships within basal rhynchonelliforms
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
    Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby
    Chattiaspis? budili: a new Dalmanitidae species from Marocco; Upper Ordovician (Lower Katian)
    Chemical and mineralogical signatures of gold formed in oxidizing chloride hydrothermal systems and their significance within populations of placer gold grains collected during reconnaissance
    Die Chorda dorsalis bei Branchiosauriern aus dem Permokarbon und möglicher Sexualdimorphismus
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chrysoberyl-sillimanite association from the Roncadeira pegmatite, Borborema Province, Brazil: implications for gemstone exploration
    Cinklipskombit ZnFe23+(PO4)2(OH)2 - novyj mineral
    Citlivé oblasti
    CityNet - společný evropský vědecký projekt o nakládání s vodami v urbanizovaných územích
    Clasts of Variscan rocks within the Kořenec and Račice conglomerates (Rhenohercynicum, Bohemian Massif), Th-U-total Pb evidence from an electron microprobe monazite study
    Clay minerals including related phyllosilicates: interdisciplinary research and inward integration
    Co jsou dioxiny?
    Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách
    Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů?
    CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic
    Coaptative devices, enrollment, and life habits in Paralejurus, a particular case in scutelluid trilobites
    Comment on Dörr and Zulauf: Elevator tectonics and orogenic collapse of a Tibetan-style plateau in the European Variscides: the role of the Bohemian shear zone. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) (2010) 99: 299-325
    Comment on the correlation between magnetostratigraphy and the evolution of Microtus (Arvicolidae, Rodentia, Mammalia) during the Early and early Middle Pleistocene
    Comments on the GSSP for the basal Emsian stage boundary: the need for its redefinition
    Comparative tectonofractography: fracturing in 19 jointing provinces, experimental results, fracture mechanics considerations and province classification
    Comparison of detailed in situ assessment of radon risk and classification based on radon risk maps
    A comparison of exposure due to Chernobyl accident and radon exposure in the Czech Republic
    A comparison of pecopterids from several European localities and Canada (Asturian-Stephanian)
    Comparison of the relative comparator and k0 neutron activation analysis techniques for the determination of trace-element concentrations in pyrite
    Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Consequences of incorrect design and unqualified realization on reliability and effectiveness of radon reduction measures
    Constraining the metamorphic conditions of high-grade meta-igneous rocks in the Moldanubian of the Bohemian Massif
    Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
    Continental crust at mantle depths: key minerals and microstructures
    The continuum between Cadomian orogenesis and opening of the Rheic Ocean: Constraints from LA-ICP-MS U-Pb zircon dating and analysis of plate-tectonic setting (Saxo-Thuringian zone, northeastern Bohemian Massif, Germany)
    Contribution of Czech Scientists to the geological exploration of the Tyrol area - František Pošepný (1836-1895)
    Contribution of the N.E.W.S. project supported by the cities of Brno and Utrecht to the geology of Léon in Nicaragua
    Contribution to the methodology of climatic regionalization of the Czech Republic
    Cooling history of high-pressure granulites from Bohemian Massif derived from retrograde zoning in garnets
    Critical load of heavy metals in soils calculated from mass balance in small watersheds
    Critical loads and dynamic modelling to assess european areas at risk of acidification and eutrophication
    Critical time, critical load and target load to reach harmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
    Cross-border radon index map 1 : 100 000 Lausitz - Karkonosze - Jizera region (northern part of the Bohemian massif)
    Crustal structure of the NE Bohemian Massif (Sudetes) - A teleseismic receiver function study
    Cryptosporidium a Giardia - přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee (USA)
    Crystal structure of argentopyrite, AgFe2S3, and its relationship with cubanite
    Crystallographic and chemical constraints on the nature of the proustite-pyrargyrite solid-solution series
    Current induced seismicity in the Paskov mine field (Ostrava region)
    Cystosporites and Cappasporites-bearing lycopsid fructifications and their parent plants from the Bohemian coalfields, Czech Republic
    Czech environmental and engineering geophysics
    Czech permanent GPS observatories for geodynamic investigations of the Bohemian Massif operated by the Institute of Rock Structure and Mechanics, Prague
    Czech pollen database (PALYCZ)
    Czeski geolog - profesor Pavel Bosák nowym członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
    Česká hydrologická služba
    Česká hydrologická služba
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    České hornictví v současnosti
    České stříbro po Bílé hoře
    Český kráter
    Český ráj první geopark UNESCO v nových zemích EU
    Činnost mineralogické sekce Společnosti národního muzea v období 2005-2006
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    Čisté uhelné technologie (Clean Coal Technologies)
    Čištění důlních vod
    Další zdroj dat identifikace potenciálně kontaminovaných a kontaminovaných míst v ČR
    Data processing of GNSS observations of the GEONAS network - effects of extreme meteorological conditions
    Data transmission from seismic stations via network AGNES using GSM-GPRS technology
    Databáze horninových výbrusů v České geologické službě
    Death of super-continents and birth of oceans heralded by discrete A-type granite igneous events: the case of the Variscan-Alpine Europe
    Deciphering prograde paths from migmatites and implications for exhumation models
    The deep crustal and upper mantle structure the Bohemian Massif as seen by receiver functions
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou
    Deformation analysis of the upper part of the Earth crust in the Śnieżnik Massif (Polish and Czech sides between 1993 and 2003)
    Dějiny hydrogeologie v ČR
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Den horníků na poštovních známkách Československé a České republiky po roce 1945
    Depletirovannaja sublitosfernaja mantija pod Bogemskim massivom i Pannonskim bassejnom: novyje dannyje po sostavu i izotopii gelija mantijnych ksenolitov i vměščajuščich bazaľtov i problema suščestvovanija mantijnych pljumov v Centraľnoj Evrope
    Deset let od smrti RNDr. Miroslava Mášky
    Deset let od ukončení archivní edice geofyzikálních map České republiky 1 : 50 000
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
    Determination of SiO2 Raman spectrum indicating the transformation from coesite to quartz in Gföhl migmatitic gneisses in the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Detrital tourmaline as an indicator of source rock lithology: an example from the Ropianka and Menilite formation (Skole nappe, Polish Flysch Carpathians)
    Detritus from Variscan lower crust in Rotliegend sandstones of the Intra-Sudetic Basin, SW Poland revealed by detrital high-pyrope garnet
    Development of petroarchaeology in the Czech Republic after the 3rd Seminar in Bulgarian Plovdiv
    The development of sprayed clay technology with respect to deep repositories for radioactive waste
    The Devonian brachiopod collections of Portugal - a palaeontological heritage
    Digital archive of the Czech Geological Survey - Geofond
    Digitální dokumentace veřejnosti přístupných jeskyní ČR
    Disastrous floods in Central Europe at the end of July 1897 and the lessons learnt
    Diskuse interpretace izotopů Sr a Nd v moldanubických amfibolitech a mramorech
    Disposal of radioactive waste in rock caverns: situation in the Czech republic
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    The distribution of meteoric Cl-36 in precipitation across Europe in spring 2007
    Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
    Distribution of zinc and its role in the stabilization of spinel in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Diversita a rozšíření pancířníků (Acari: Oribatida) v jeskyních České republiky
    The diversity and geodynamic significance of Late Cambrian (ca. 500 Ma) felsic anorogenic magmatism in the northern part of the Bohemian Massif: A review based on Sm-Nd isotope and geochemical data
    Division of Carboniferous lycospores
    Divočina ve světle paleoekologických poznatků : za co vlastně může člověk
    Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
    Do extant nearest relatives of thermophile European Cenozoic plant elements reliably reflect climatic signal?
    Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog
    Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. (*9.4.1940-+10.1.2007)
    Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc.
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. - na okraj k jeho letošním osmdesátinám
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem
    Dokumentace speleologických objektů v České republice
    Dopady Mnichovské dohody na české hornictví v období druhé republiky a následné okupace
    Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice
    Dosažení evropského rekordu hloubky březohorského dolu Anna v roce 1941
    Dr. František Patočka : November 29, 1951 - July 12, 2004
    Dr. Jan Munzar (60)
    Dr. Ludmila Slavíková - badatelka s odvážnou duší : Ludmila Slavíková-Kaplanová (1890-1943)
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Drinking water supply in the Czech Republic
    Drobné tvary na povrchu pískovcových skal : hříčka přírody i cenný typ geologického záznamu
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Druhy a způsob užívání báňskoprávních předpisů v českých zemích ve 13. až 19. století
    Duktilní zlomová tektonika Českého masívu - geofyzikální problematika
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
    Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině
    Dvě výročí geologa Františka Pošepného
    Dvousté výročí turnovského dobrodruha
    Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
    E. Suess v souvislostech se zeměmi Koruny české
    EAG lecture tour 2013
    Earliest Pragian (Early Devonian) corals and stromatoporoids from reefal settings in the Cantabrian Zone (N Spain)
    Early evolution of phyllocarid arthropods: phylogeny and systematics of Cambrian-Devonian archaeostracans
    The early history of mineralogy at the Vienna University : some remarks concerning the studies of Franz Zippe (1791-1863)
    Early Normapolles evolution in the Upper Cretaceous, Cenomanian and Turonian, in France and the Czech Republic
    The Early Permian Branchiosaurids (Amphibia) of Sardinia (Italy): systematic palaeontology, palaeoecology, biostratigraphy and palaeobiogeographic problems
    Early Variscan strike-slip displacements in central Europe
    Earthquake hazard for the Czech Republic corrected on local geology effects
    Earthquakes in the Czech Republic since 2000
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    The effect of As-Sb substitution in the Raman spectra of tetrahedrite-tennantite and pyrargyrite-proustite solid solutions
    Effect of cyanobacterial growth on biotite surfaces under laboratory nutrient-limited conditions
    Effect of fire on Hg pools in soils of forested ecosystem
    Effects of chemical composition and temperature on transport properties of silica-rich glasses and melts
    Egidius Leopold Hanke - poštmistr a sběratel minerálů Českého středohoří
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Ekologické aspekty - neopomenutelný faktor v ekonomice využívání nerostných surovin
    Ekologické rámce protipovodňových opatření
    Ekologický dohled nad těžbou
    Ekologie - móda nebo potřeba?
    Ekosystémové služby - nový pohled na užívání a ochranu vod
    The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
    Elevator tectonics and orogenic collapse of a Tibetan-style plateau in the European Variscides: the role of the Bohemian shear zone
    Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpessional tectonics - Discussion
    Environment quality in the Czech Republic at the regional level (evaluation of the results from Košetice observatory)
    Environmental radioactivity of natural and man-made sources in the Czech Republic
    Epilogue
    Erozní mapa ČR a její využití
    Essai de description d´algues nouvelles paléozoiques
    Estimation of long-term trends in the tropospheric 14CO2 activity concentration
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    ETR en mar-sedimentoj
    Eucommiidites: ultrastructure and affinities
    Eudialyt ve fonolitu libyjské Sahary
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Evaluation and utilisation of lignite deposits of the Czech Republic
    The evaluation of precision and trueness of some water analysis procedures in the laboratories of Czech Geological Survey
    Evaluation of rock massif during application of New Austrian Tunnelling Method (NATM) in fault zones of Mrázovka tunnel in Prague
    Evidence for organic cycling of anthropogenic sulfur in forested catchments: S isotope mass balances for 13 sites spanning a 10-fold pollution gradient
    Evidence odběrů a vypouštění vody a vodohospodářská bilance
    Evoljucija v devone bioraznoobrazija radioljarij s dvumja poristymi sferami i odnoj osnovnoj igloj
    Evolution and paleogeography of Eospirifer (Spiriferida, Brachiopoda) in Late Ordovician and Silurian
    Evolution of community composition in several carnivore palaeoguilds from the European Pleistocene: the role of interspecific competition
    Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie
    Evropské normy v geotechnice v posledních 15 letech
    Evropské státy uhlí nezatracují : náš rozhovor s poslancem Evropského parlamentu JUDr. Richardem Falbrem
    Experience with the Czech approach to preventive measures against radon - analysis of failures
    Experimental determination of acceleration decay of seismic vibrations in the Bohemian Massif
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    Extensive regional decrease of nitrate in central-European mountain streamwater
    Extent of groundwater flow area: estimation from spring yield and terrestrial heat flow
    Extreme droughts in central Europe in the preinstrumental period
    Extrémní povodně v době mrazů
    Fakta a mýty kolem povodní
    Faunal dynamics across the Silurian-Devonian positive isotope excursions (d13C, d18O) in Podolia, Ukraine: Comparative analysis of the Ireviken and Klonk events
    A feasibility of absolute gravity measurements in geodynamics
    Findings of the organi [i.e. organic] sediments investigation at the geological mapping in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
    First record of Trogontherium cuvieri (Mammalia, Rodentia) from the middle Pleistocene of Poland and review of the species
    Floods in central Europe after the exceedingly severe winter season 1829/1830
    Flotation of river-born sediment from the old ecological load of Černý příkop in Ostrava, Czech Republic
    Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Fluorescein uranin detection by TV cameras
    Fluorine-rich hibschite from silicocarbonatite, Afrikanda complex, Russia: crystal chemistry and conditions of crystallization
    Foreword to the thematic set on "Granitic pegmatites: mineralogy and evolution (a special issue honoring the 60th birthday of Prof. Milan Novák)"
    Foreword to the thematic set on "Uranium: mineralogy, crystalography and geochemistry. A special issue honoring the 85th birthday of Jiří Čejka"
    Formation and role of gel fractions in the corrosion layer of zirconium cladding as the first-stage protection of the nuclear power plant fuel
    Formation of tabular plutons - results and implications of centrifuge modelling
    Forms of sub-slab depressurization systems used in the Czech Republic
    Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova
    Fosilní savec s jedovými zuby
    Fossil wood record of the Krkonose-piedmont and the Intra Sudetic Basins with respect to its systematical affinity
    František Slavík 1876-1957
    Franz Wolf von Wolfinau - geolog a středoškolský profesor z Litoměřic
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863) : böhmischer Erdwissenschafter als Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der Universität Wien
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863). Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der philosophischen Fakultät der Universität Wien
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic
    Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche
    The fundamental Variscan problem: high-temperature metamorphism at different depths and high-pressure metamorphism at different temperatures
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Fyzická geografie na Univerzitě Karlově v Praze
    G-Consult, spol.s.r.o
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Garnet-kyanite granulites: metamorphic or igneous rocks?
    Garnet provenance in mixed first-cycle and poly-cycle heavy-mineral assemblages of the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians): constraints from chemical composition ang grain morphology
    Gastropods and tergomyans from the Upper Ordovician (Viru-Harju) of the Fagelsang area, Scania, southern Sweden
    Genetic classification of lakes in the Czech Republic
    The genus Coelopus Etallon, 1861 (Brachyura: Glaessneropsoidea: Longodromitidae) with new species
    GEOCHIM Courses celebrate their 30th Anniversary: 1975-2005
    Geoconservation in the Czech Republic
    Geodetické podklady pro vyhodnocení povodně v červenci 1997
    Geodiverzita
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Geofyzikální a geologické rajonování
    Geofyzikální ústav AV ČR
    Geografické podmínky vzniku povodní
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Geoinformation system of Czech Geological Survey - Geofond
    Geological evolution of the area of the Czech Republic
    Geologické mapy : od papíru k informačnímu systému
    Geologický vývoj území České republiky
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Geology, tectonic evolution and Late Palaeozoic magmatism of Sudetes - an overview
    Geomorfologické aspekty monitoringu pohybů skalních bloků v pseudokrasových lokalitách Ostaš, Hejda a Kočičí skály
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu
    Geomorfologické typy vodních toků a jejich využití pro revitalizace
    Geomorfologie povodí horního toku Sázavy
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorphological aspects of late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 1
    Geomorphological aspects of the late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 2
    GEONAS - geodynamic network of permanent GNSS stations within the Czech Republic
    Geopark as an agent of tourism sustainability
    Georg Bruder - geolog a pedagog
    Geostatistická klasifikace dynamiky změn kvality vody v povodí Labe
    Geothermobarometry of high-grade metamorphic rocks: examples from the Moldanubian of the Bohemian Massif
    Geotrasa Sudetská, geologicko-turistický průvodce
    Geralinura carbonaria (Arachnida; Uropygi) from Mazon Creek, Illinois, USA, and the origin of subchelate pedipalps in whip scorpions
    Glimerit - neobvyklá surovina šumavských kameníků
    A global radioelement baseline
    Gneiss protolith ages and tectonic boundaries in the NE part of the Bohemian Massif (Fore-Sudetic Block, SW Poland)
    The Goethe collection of the Teplá monastery in Bohemia, Czech Republic - history and current inventory
    Die GOETHEsche Gesteinssammlung im Stift Tepl - Geschichte und aktuelle Bestandsaufnahme
    Granátový náhrdelník k životnímu jubileu
    Granulity Českého masivu: jak, z čeho a kdy vznikly?
    Gravimetry and seismotectonics - an example from the Bohemian Massif
    Gravitational effect of distant Earth relief within the territory of former Czechoslovakia
    Gravity anomaly map of the CELEBRATION 2000 region
    Gravity measurements in the Geodynamic Network Sudety
    Gravity measurements in the region of the geodynamic network HIGHLANDS (the Bohemian Massif)
    Habsburgs Universitäten, Hochschulen und Akademien und deren Nachfolger auf Münzen und Medaillen
    The Hawley Medal for 2012 to Bronislava Lalinská-Voleková, Juraj Majzlan, Tomáš Klimko, Martin Chovan, Gabriela Kučerová, Jana Michňová, Róbert Hovorič, Jörg Göttlicher, and Ralph Steininger
    Hematit-magnetitové zrudnění v poličském krystaliniku : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Hercynian Cretaceous and "Plenus event"
    Hierarchy of inhomogeneity elements influencing transmissivity distribution in hard rocks
    High- to ultra-high pressure partial melting in orogenic belts: Implications for the formation of felsic granulites from the Bohemian Massif
    High-pressure granulites of the Bohemian Massif: recent advances and open questions
    High resolution temperature monitoring in a borehole, detection of the deterministic signals in noisy environment
    Hindsight for the history of Quaternary mapping of the Czech Republic
    Histoplasma capsulatum - nebezpečí pro návštěvníky jeskyní střední Evropy?
    Historical floods in Bohemia and Moravia on the example of the year 1598
    Historical pathways in geographic and archaeological studies
    Historický vývoj státní báňské správy od středověku do konce 19. století
    Historie a současnost Institutu hornického inženýrství a bezpečnosti. O výuce hornických disciplín na historickém území českých zemí
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách I
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách (pokračování)
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Hliník - stříbro z hlíny
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    Hornické motivy v české mumismatice : od horního regálu, přes počátek ražby mincí až k hornickým motivům na českých (československých) mincích a medailích
    Hornické naučné stezky (Výběr z dokumentace)
    Hornina jako stavební konstrukce : kotvy a injektáže v podzemí
    The hour of birth in palaeobotany with Schlotheim, Sternberg and Brongniart
    How many ways of Calamospora origin are?
    How old maps are used to investigate modern environmental issues in the Czech Republic
    Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků a rozlivů
    Hydroekologické hodnocení toků
    Hydroekologický informační systém Výzkumného ústavu vodohospodářského
    Hydrogeologická charakteristika nejbližšího okolí Strahovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace 2005
    Hydrogeologická rajonizace České republiky
    Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná
    Hydrogeologie a právní systém
    Hydrogeology in the Czech Republic
    Hydrological consequences of the climatic changes
    Hydrological research in experimental and representative catchments in Czech Republic and Slovak Republic
    Hydrologické charakteristiky režimu podzemních vod
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    Hydrologický výskum v experimentálnych a reprezentatívnyh povodiach Českej a Slovenskej republiky
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Hydrothermal evolution of gold-bearing pyrite and arsenopyrite from different types of gold deposits
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    Hyolith localities of Zagora region (Morocco), Upper Fezouata Formation (Lower Ordovician)
    Iberirhynchiidae nueva familia de rinconélidos ancistrorhynchoideos (braquiópodos) del Ordovício Medio al Devónico Inferior de Euroamérica y Gondwana
    ICP IM activities, monitoring sites and available data
    The IGCP 497 Opening Meeting "The Gondwanan Margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif", Prague, September 17-25, 2004
    Ignaz von Born - Andreas Stütz - Constant Prévost: Das erste Kapitel der Geohistorik in Österreich
    Im memoriam RNDr. Jiřího Vaňka
    Impact of Early Holocene hunter-gatherers on vegetation derived from pollen diagrams and numerical methods: an example from Czech Republic
    Impact of Sumatra 2004 earthquake on geodynamic station GOPE (Czech Republic)
    Importance of geomorphology in the research of natural hazards and risks
    In honour of the 70th birthday of Zlatko Kvaček
    In memoriam doc. RNDr. Václav Zajíček, CSc.
    In memoriam RNDr. Jiří Vaněk (*4.2.1939-?7.10.2005)
    In memory of Jaroslav Aichler
    Indications of a major Neolithic trade route? An archaeometric geochemical and Sr, Pb isotope study on amphibolitic raw material from present day Europe
    Infiltration of silicate melts in to [p.e. into] the continental crust: microstructural, thermodynamic and geochemical approach
    Theinfluence of geological bedrock on the soil gas and indoor radon concentrations measured on Quaternary sediments - first statistical approach
    The influence of large-scale climatic patterns on precipitation, temperature, and discharge in Czech river basins
    The influence of observation protocols on reported values of Rn in soil air
    Influence of slope deformations on morphology of drainage dividing parts : introduction
    Influence of temperature changes on the Vladislav Hall vault
    Informační zdroje pro pracovníky oboru - Geofond ČR
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Český geologický ústav (stručná informace)
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Geologická knihovna Přírodovědecké fakulty UK v Praze
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. geotechnická databáze a Zárubova knihovna
    Information portal - new dimension in geoscience data delivery
    Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
    Ing. Jiří Kališ, CSc. Sedemdesiatpäťročný
    Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů
    Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
    Ing. Z. Pácal již není mezi námi
    Die Innovation von Melbourne: eine fossile Pflanze - ein Name : Die Teildisziplinen der Paläeobotanik forschen gemeinsam am "whole-plant concept" für fossile Landpflanzen
    Instrument for monitoring spectral acceleration on response seismic ground motion
    Integrated environmental impact of heavy metals on soil-water systems as exemplified by the biogeochemical behaviour of lead
    Integrovaný registr znečišťování
    International conference "State of Geomorphological Research in the Year 2008"
    Internet mapový server České geologické služby
    Interpretation of the last-glacial vegetation of eastern-central Europe using modern analogues from southern Siberia
    Interpretation of whole-rock geochemical data in igneous geochemistry : introducing Geochemical Data Toolkit (GCDkit)
    Inversion of travel times obtained during active seismic refraction experiments CELEBRATION 2000, ALP 2002 and SUDETES 2003
    Inverted strain zonation and large scale strain partitioning in middle crust during the nappe pile building
    Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
    Investigation on stability of mountainous EUPOS sites' coordinates
    Inženýrskogeologické posuzování památkových objektů pod vlivem geologických a antropogenních rizik (část 1.)
    Is fractal dynamics of movements on unstable rock slopes anticipating their catastrophic collapse?
    Islandský Lakagígar před 230 lety
    Isopollen maps for the Czech Republic
    Isotopic 13C fractionation in soil as connected with microbial metabolism
    Isotopic composition of ground water in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin within territories of Poland and Czech Republic
    Isotopic composition of salt efflorescence from the non-carbonate arenites exposed in rock cities of the Bohemian Cretaceous basin (Czech Republic)
    Ivo Chlupáč sedmdesátiletý
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    Jak se u nás mají revitalizace?
    Jakost pitné vody v ČR
    Jakost vody v ČR : komplexní monitoring
    Jan Hus Bernard oslavil osmdesátku
    Jan Krejčí (28.2.1825 - 1.8.1887) - otec české geologie
    Jaromír Demek oceněný za celoživotní přínos k rozvoji katedry geografie na PřF UP v Olomouci
    Jaroslav Jiljí Jahn (1865-1934)
    Je budoucnost inženýrské geologie temně fialová?
    Je čas skutečně konstantou?
    Jednotná evidence speleologických objektů
    Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
    Jeskyně V Dolech 1 - zajímavá jeskyně v opukách u České Třebové
    Ještě k novému stavebnímu zákonu
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    Joachim Barrande..."C´est ceque j´ai vu"...
    Josef Klvaňa 1857-1919
    Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
    Jubiläumssymposium für Prof. Zlatko Kvaček
    Jubileum Čeňka Zahálky
    Jubileum doc. ing. Josefa Neužila, CSc.
    Jubileum Dr. Drahomíry Březinové
    Jubileum profesora Františka Pošepného
    Jubileum profesora Jiřího Krupičky
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    Jubileuszowe 10. Seminarium Współczesna geodynamika Sudetów i obszarów przyległych - Szklarska Poręba, 5-7.11.2009
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    Julie Moschelesová - korespondence Williamu Morrisi Davisovi
    K 85. narozeninám Ing. Vlastimila Myslila, CSc.
    K 85. životnímu výročí PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K 90. narozeninám pana Ing. Jaromíra Pelze
    K čemu je fuzzy logika při odhadu extrémních povodní
    K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
    K jubileu klasika naší přírodovědy Vojena Ložka
    K jubileu RNDr. Olgy Nekvasilové CSc.
    K lokalizaci stříbrnorudné hutě ve Starých Horách u Jihlavy
    K některým otázkám Václava Štefana
    K některým problémům současného horního práva
    K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    K osmdesátinám Ing. Mojmíra Krautera
    K osmdesátinám RNDr. Radvana Horného, CSc.
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    K otázce vlivu podélného sklonu toku na zrnitostní složení materiálu dna
    K problematice režimu napjatých zvodní
    K půlkulatým narozeninám prof. Dr. Zdeňka Pouby, DrSc.
    K sedmdesátým narozeninám Zdeňka Doubka
    K stému výročí narození Dr. Josefa Soukupa
    K výpočtu parametrů větrových vln
    K vývoji ústředních úřadů pro správu hornictví v letech 1945-1969
    K životnímu jubileu Astridy Kupkové
    K životnímu jubileu dr. Olgy Nekvasilové
    K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc.
    K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Eduarda Kočárka, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc.
    Kaly v ČR, přehledy a trendy
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu
    Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 3, Die miozänen Vertreter der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea)
    Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 4, Die eo- und oligozänen Vertreter der Gattung Triptychia, nebst Bemerkungen zur Ökologie und geo- bzw. stratigraphischen Verbreitung der Filholiidae sowie zur Evolution der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea)
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby
    Kartografické a geoinformatické chyby v územních plánech
    Kartometrická analýza starých map českých zemí : mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria
    Katastrofální povodeň na Rychnovsku - červenec 1998
    Kdo byl RNDr. Eduard Kočárek st., CSc.?
    Když ozon škodí : aneb Je v našich horách zdrávo?
    Když se svět třese
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Knowledge of the Carboniferous and Permian actinopterygian fishes of the Bohemian Massif - 100 years after Antonín Frič
    Kolik je významných vrstev pražské opuky?
    Koncepcia základnej hydrogeologickej mapy ČSSR 1 : 200.000
    Konference Hydrologie malého povodí 2014
    Konference "Hydrologie půdy v malém povodí"
    Konference s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2008"
    Konjugierte Scherzonen in der südlichen Böhmischen Masse: variszische und alpidische kinematische Entwicklungen, Projekt S4713
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Korytovo-nivné geosystémy a riečna krajina: prieskum a hodnotenie
    Kouzlo slepeného kamení
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 1. část, Charakter, ráz a identita krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 2. část, Proměnlivost krajinného rázu - typické a rozlišující znaky
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 3. část, Obraz krajiny
    Krajinný ráz a jeho ochrana. 4. část, Cíle a limity ochrany krajinného rázu
    Krajiny Václava Cílka
    Krátke pôsobenie I.A. Borna a F. Pošepného v Banskej Štiavnici
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Kreslič a kreslíř? Corda a Mánes
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Krupkait - povstání z popela
    Křídové sedimenty u Havlíčkova Brodu
    Křišťál, záhněda a růženín s šokovými lamelami v Moldanubiku, také projevy ultrazvuku?
    Kvalita povrchových vod v České Republice : splníme podmínky evropské směrnice?
    Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky: modelová situace českého venkova
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Laboratory research of possibilities of CO2 application for increasing the recovery of hydrocarbon deposits
    Laboratory simulation of regelation cycle
    Laboratory testing of the capilarry barrier
    Laboratoř silikátové chemie
    Laboruntersuchungen der Gastrocknung mit Hilfe von Adsorption und Absorption
    Ladislav Marek 1928-1995 - in memoriam
    Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
    Lakes and water reservoirs in the Czech Republic
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990-2007
    Landslide database for modelling and landslide map production
    Late Cretaceous nautilid beaks from near-shore/shallow water deposits of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    The late Eifelian rhynchonellid (brachiopod) genus Isopoma Torley, 1934, and Isipomidae n. fam.
    Late Paleozoic post-collisional magmatism and metal resource potential of the Erzgebirge-Krušné hory (NW rim of the Bohemian massif)
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
    Late Pleistocene in the Vosges and the Krkonoše Mountains: correlation of cosmogenic 10Be exposure ages
    A Late Pleistocene wolverine Gulo gulo (Linné, 1758) skeleton from the Sloup Cave in the Moravian Karst, Czech Republic
    The late-stage miniflood of Ca in granitic pegmatites: an open-system acid-reflux model involving plagioclase in the exocontact
    Lead and its isotopic analysis in bark pocket as anthropogenic indicator of atmospheric inputs to landscape
    Lead isotope ratios in tree bark pockets: An indicator of past air pollution in the Czech Republic
    Legal conditions of oil and gas reservoir exploration and production on the territory of the Czech Republic
    Legenda podrobných geomorfologických map : digitální formát
    Leopold-von-Buch-Plakette awarded to Dr. Stanislav Vrána
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnicko-hydrologický výzkum v beskydských experimentálních povodích
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Lesy v globálním koloběhu uhlíku : jak dalece jsou významným hráčem?
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
    Life of Kašpar Maria Sternberg
    Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik
    Limitations in drainage area determination by analysis of chemical composition of heavy minerals in stream sediments: Provenance of sediments from the Bílý potok stream, Czech Republic
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    List of publications by Milan Burša
    List of publications of Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    Lithospheric structure of the Carpathian Mountains, Pannonian basin and Eastern Alps based on seismic data
    Litologická predispozice, morfologie a rozmístění strukturních půd alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Litologiczno-strukturalne uwarunkowania rzeźby Sudetów
    Litologie bazálních křídových sedimentů a inženýrskogeologické poměry ve stavební jámě pro hotel u Strahovského kláštera v Praze
    Local structure of iron in tectites and natural glass: An insight through X-ray absorption fine structure spectroscopy
    Lochkovian conodonts from Podolia, Ukraine, and their stratigraphic significance
    Lokalita žezlového křemene Mirotínek u Horního Města
    Long-term changes and trends in precipitation input to Czech landscapes
    Long-term positional monitoring of station VYHL of the Sněžník Network
    Low-temperature calorimetric and magnetic data for natural end-members of the axinite group
    The Lower Vltava River Pluton : a semi-hidden intrusive complex in Neoproterozoic at the northern outskirts of Prague, Central Bohemia
    Ložiska vápenců a cementářských surovin v chráněných krajinných oblastech
    Lze berylium odstranit z vody filtrací přes polovypálený dolomit Semidol?
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Machaeracanthus goujeti n. sp. (Acanthodii) from the Lower Devonian of Spain and northwest France, with special reference to spine histology
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Magnetická susceptibilita granitů a její petrologický význam
    Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model
    The main fish communities of the limnic Permian and Carboniferous basins of the Czech Republic
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek
    The mammalian assemblage of Mazan (Vaucluse, France) and its position in the Early Oligocene European palaeobiogeography
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR jako nástroj pro dodržování zásad správné zemědělské praxe
    Mapping seismic anisotropy of mantle lithosphere: Bohemian Massif (central Europe) as Variscan assembly of micro-plates
    Maps of natural landscape types and land use in the Czech Republic : (at the scale of 1:500.000) : as a basic contribution to functional maps of Landscape Use in Central Europe
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
    A Marrella-like arthropod from the Cambrian of Australia: A new link between "Orsten"-type and Burgess Shale assemblages
    Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    Mechanics of Variscan Orogeny: A modern view on orogenic research : special meeting of French and Czech Geological Societies, dedicated to Philippe Matte, September 13-15th 2007, Orléans
    Mechanics of Variscan orogeny: A modern view on orogenic research
    Mechanika zemin v akci
    Mechanism of rigid overlaying of carboniferous strata failure in face mining in the case of a multiseams deposit
    Mechanismus vmístění fonolitových pňů v okolí Bíliny, srovnání terénních měření, analogového a termálního modelování
    Medium-range order in disordered K-feldspars by multinuclear NMR
    Medový poklad i okno do pravěku
    The 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group and 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Teplá, Czech Republic, April 11-14, 2007
    The 8th meeting of the Czech Tectonic Studies Group and the 1st meeting of the Central European Tectonics Group, Hrubá Skála Chateau, Czech Republic, April 24-37, 2003
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Mesozoic and Cenozoic squamates of Europe
    Mestorožděnija urana s novym tipom černevoj mineralizacii: fosfatnym
    Metagranites from the Svratka Crystalline Complex
    Meteoritenkrater und Tektite : Zeugnisse katastrophaler kosmischer Ereignisse in der Erdgeschichte
    Meteorologické příčiny povodní v srpnu 2002
    Metodika ocenění nákladů na výrobu chemického koncentrátu ve výpočtu zásob
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    Metody výzkumu vodních komunikací a jejich použití v OKR
    Mezinárodní konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Mezinárodní konference TRILO 2012 - velká pocta pro Českou republiku
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Mezinárodní rok planety Země 2008
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Mezinárodní speleologický kongres opět v České republice
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    Mgr. Petr Chabr není
    Microbial assemblages microboring experiments - substrate selectivity
    Microlite and tantalite in the LCT granitic pegmatites of La Canalita, Navasfrías Sn-W District, Salamanca, Spain
    A Middle and Late Cambrian age for the Booley Bay Formation, County Wexford, Ireland: New acritarch data and its implications
    Middle Cambrian gogiid echinoderms from Northeast Spain: Taxonomy, palaeoecology, and palaeogeographic implications
    The Middle Eocene flora of Csordakút (N Hungary)
    Middle Ordovician harknessellid brachiopods (Dalmanellidina) from the Mediterranean margin of Gondwana
    Mikroskopické houby v jeskyních České republiky a Slovenska
    Milan Burša and the concept of fundamental constants
    Mineral chemistry and genesis of Zr, Th, U, Nb, Pb, P, Ce and F enriched peralkaline granites of El-Sibai shear zone, Central Eastern Desert, Egypt
    Mineral stability of Fe-rich bentonite in the Mock-Up-CZ experiment
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum
    Mineralog a petrograf František Němec - stoleté výročí narození
    Mineralog J. H. Bernard oslavil 85. narozeniny
    Mineralog Radomír Sládek
    The minerals causing degradation of concrete and their formation processes
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    The mining of the polymetalic ore in Dolni Slezsko in 13th-17th century
    Minulost a budoucnost báňského středního školství
    Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys
    Miroslav Váně osmdesátníkem
    Mit Trilobitenaugen gesehen: Paläontologische Sammler im späten 19. Jahrhundert und ihre Beziehungen zur Universität Wien
    Die Mitteleuropäische Kristallinzone - ein Überblick zu den Fakten
    Mobile sensor of rotational movement for seismology
    The mobility of zinc and its role in stabilization of spinel-bearing mineral assemblages in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    A model of rock mass fracturing ahead of the longwall face as a consequence of intensity of exploitation
    Modelling of the conductance distribution at the eastern margin of the European Hercynides
    Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v ČR
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Moderní přístup k mapovému fondu v odborném archivu ČGS
    Modification of the radon concentration field in the soil by placing a house into the soil profile
    Moje vzpomínky na docenta Pavla Povondru
    Moje vzpomínky na Ing. A. Kašpárka
    Mojmír Hrádek (60)
    Mojmír Opletal oslavil své pětašedesátiny
    Moldanubian granulites
    Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Monitoring of permanent GPS stations at the Sudety Mountains
    Monitoring ve vodním hospodářství v rezortu MZe
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti ochrany životního prostředí
    Monitorování podzemních vod
    Monitorování podzemních vod
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Morphology and systematics of the anomalocaridid arthropod Hurdia from the Middle Cambrian of British Columbia and Utah
    Morphotectonics of SE margin of the Bohemian Cretaceous Basin, two half-grabens and their surroundings north of Brno (Moravia)
    Mössbauer parameters of iron in sulfate minerals : What lurks in the Martian roks and soils? Investigations of sulfates, phosphates and perchlorates
    Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí
    Možnosti analýzy kombinovaných krizových rizik
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie
    Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody
    MUDr. et RNDr. h. c. Mauric Remeš - lékař, paleontolog, moravský přírodovědec
    MUDr. Martin Bohatý šedesátiletý
    Multimediální výukové texty inženýrské geologie
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    My father and the monk - in praise of venerable men
    Na rozlúčku s akademikom Vladimírom Pokorným (12.6.1922 - 21.7.1989)
    Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí IRM a měnové reformy krále Václava II.
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy
    Nástroje na podporu rozhodování při optimalizaci režimu jímání a ochrany vodních zdrojů podzemních vod
    Náš zlatej Jirko, nikdy nezapomeneme
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    Natura 2000 a vodní hospodářství
    Natural carbonaceous adsorbents, fulvic acids and polycyclic aromatic hydrocarbons - relationships, adsorption and molecular modelling
    Natural hazards and risks : the view from the junction of natural and social sciences
    Naturforschung im Spielfeld der Wissenschaftspolitik im Vormärz: die Beziehungen der k.k. Hofnaturalienkabinette in Wien zur Gesellschaft des Vaterländischen Museums in Böhmen
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Návrh nového pedogeografického členění území Česka
    Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
    Navrhování vrtů pro tepelná čerpadla a existující hydrogeologická rizika
    Ne každý bludný kámen je skutečně bludný
    Nebezpečné ledové situace na našich tocích
    Nedožité osmdesátiny prof. Václava Havleny, DrSc.
    Negranitické pegmatity - přehled výzkumů
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Nejmladší minulost přírody, Vojen Ložek a něco z glaciálu
    Několik poznámek k legislativě a metodice geologického průzkumu
    Několik poznámek k vyčíslení hodnoty krajiny a dopady těžby na tuto hodnotu
    Několik poznámek ke správnému citování díla I. Hawleho a A.J.C. Cordy Prodrom einer Monographie der böhmischen Trilobiten (1847) v české a světové paleontologické literatuře
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Některé méně známé důkazy o vyspělosti hornictví na území dnešní České a Slovenské republiky
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Německá geologická společnost ocenila vědeckou práci RNDr. Stanislava Vrány
    Není osmdesátník jako osmdesátník: k narozeninám Arnošta Dudka
    Neobvyklé výskyty berylu v České republice
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Neotectonic aspect of the Intrasudetic Shear Zone
    Nerostné suroviny v zahraničním obchodě ČR
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    New and revised occurrences of rhynchonelliformean brachiopods from the middle Cambrian of the Iberian Chains, NE Spain
    New Carboniferous insects from the limnic and paralic basins in the Czech Republic (Insecta: Palaeodictyoptera, Paoliida, Archaeorthoptera)
    A new classification for some Jurassic Brachyura (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Homolodromioidea): families Goniodromitidae Beurlen, 1932 and Tanidromitidae new family
    New classification of the genus Cordaites from the Carboniferous and Permian of the Bohemian Massif, based on cuticle micromorphology
    New data on the osteology of the actinopterygian fish Amblypterus and the relationship between Amblypterus and Paramblypterus
    New European records and first evidence of epidermal structures of Sloanea L. from the Italian Oligocene - revised type and original material of Principi 1916
    New experimental device for a continuous soil gas radon variations monitoring
    New insights into aggregation and conformational behaviour of humic substances: application of high resolution ultrasonic spectroscopy
    A new lobster Paraclytia valashtensis (Crustacea, Decapoda, Nephropidae) from the Late Cretaceous of the central Alborz Range, Iran
    New Pliocene localities with micromammals from the Czech Republic: a preliminary report
    New radon diagnostics methods for indoor application
    New seismo-tectonic activity near Zakopane (Poland) - events recorded by broad-band stations operated by IPE
    New trends in speleology
    New trilobites from Upper Ordovician of Elkaid Errami (Morocco)
    New ways of dissemination and delivery of geoscience information to society
    Nigerit a högbomit - blízcí příbuzní spinelu
    Niobium-tantalum oxide minerals in granitic and pegmatitic rocks: textural and compositional evidences of magmatic fractionation versus metasomatic processes
    No. 354 - Economic super accumulations of metals in lithosphere (1995-1999)
    No. 405 - Anthropogenic impact on weathering processes (1996-2000)
    No. 405 - Anthropogenic impacts on weathering processes (1996-2000)
    No. 428 - Climate and borehole (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002)
    No. 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field (1998-2002) OET in 2003
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Nominee for AAPG treasurer 2014-2016
    North Bohemian volcanics as lifelong love - In memory of Lubomír Kopecký
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Nové geomorfologické členění České republiky
    Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru
    Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
    Nové postupy úpravy vody
    Nové trendy geografického výzkumu jezer v Česku
    Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy
    Nové výsledky získané při korelaci tepelného toku s mocností zemské kůry na území Československa a v jeho nejbližším okolí
    Novinky v Technických podmínkách na geotechnický průzkum pro tunely TP 76-C
    Nový problém: globální cyklus dusíku : ten třetí vzadu
    Nový stavební zákon a geologie a nejen inženýrská
    Nový stavební zákon a geologie, nejen inženýrská
    Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
    Novyje vidy sledov soskablivanija na fosforitovoj gaľke iz cenomana Anglii
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy
    O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století
    O minerálech berylia ve skarnech
    O zaměření a práci České limnologické společnosti
    Obětní mísy i Krkavčí lázeň
    Obor & osobnost: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., hydrogeologie
    Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe
    Obzor stratigrafičeskogo rasprostranenija permskich Grylloblattida (Insecta) s opisaniem novych taksonov
    Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa)
    Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve
    Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy
    Ochrana podzemních vod a jejich vlastnictví
    Ochrana podzemních vod České republiky v evropském kontextu
    Ochrana podzemních vod před znečištěním a risiková analysa
    Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod - ano či ne?
    Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou
    Odbornost v hydrogeologii a její uplatňování
    Odešel Doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc.
    Odešel doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc., geograf, karsolog a plukovník v.v.
    Odešel Jiří Hlávka
    Odešel Josef Veselý
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc.
    Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc.
    Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada
    Odešel RNDr. Mojmír Eliáš, CSc. (1.7.1932 - 23.9.2002)
    Odešel sběratel minerálů Zdeněk Němec
    Odešla RNDr. Eva Fediuková, CSc.
    Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách
    Odlišný pohled na obsah titulního listu Kutnohorského kancionálu (graduálu)
    Odolen Kodym (1898-1963)
    Odpověď Ing. Václavu Rybaříkovi
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení
    Odvodnění urbanizovaných území
    Odvrácená tvář půdy
    Ohlédnutí za Ing. Josefem Zajícem Csc.
    Ohlédnutí za minulými deseti hydrogeologickými konferencemi
    The oldest available fossil arachnid name
    The oldest stylophoran echinoderm: a new Ceratocystis from the Middle Cambrian of Germany
    On the crystal-chemistry of a near-endmember triplite, Mn2+2(PO4)F, from the Codera Valley (Sondrio Province, Central Alps, Italy)
    On the research into figure and dynamics of the Earth, Moon, and planets
    Ongoing passive seismic experiments unravel deep lithosphere structure of the Bohemian Massif
    Opustili nás: doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc.
    Opustili nás: docent RNDr. Ján Jetel, CSc. 1935-2005
    Opustili nás: p.g. Věra Tišnovská
    Opustili nás: RNDr. Zdeněk Pištora
    Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky
    The Ordovician of Central Europe in a new stratigraphical context
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
    Origin of felsic migmatites by ductile shearing and melt infiltration
    The origin of melanophlogite, a clathrate mineral, in natrocarbonatite lava at Oldoinyo Lengai, Tanzania
    Origin of ramparts in the Úpská and Harrachova jáma cirques and the Mezikotlí valley, the High Sudetes
    Origin of sulphate efflorescence from sandstone of the Bohemian Cretaceous Basin
    The Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, in 2002 and 12 years later
    Osmdesáté výročí Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Osmdesátiny prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    Osmdesátiny Vladimíra Calábka
    OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace
    Ostracods in the Palaeozoic?
    Over the death of the Dr. J. Čadek, CSc. on the eve of his 60th birthday
    Oxid uhličitý a horninový masiv
    Ozone deposition to a coniferous and deciduous forest in the Czech Republic
    Padesát let od úmrtí významného českého geologa a mineraloga Odolena Kodyma (1893-1963)
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    Pádová pole tektitů očima sběratele
    PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý
    Palaeofloristics of Middle Pennsylvanian lyginopteridaleans in Variscan Euramerica
    Palaeofloristics of Middle Pennsylvanian medullosaleans in Variscan Euramerica
    Palaeogeographic distribution of Ordovician hyoliths
    Palentiella palentina n.g. n.sp. (braquiópodo Camarotoechioidea) del Eifeliense Superior de la región Palentina (Cordillera Cantábrica Oriental, N de Espana)
    Paleomagnetic geotraverse from Southern Alps to Thuringian Forest and its tectonic significance
    Paleozoic lake faunas: Establishing aquatic life on land
    Palynological characteristics of palaeoecological changes during the Cenomanian transgression
    Palynological investigation of the basal Tertiary sediments (Paleogene) in western Bohemia and their correlation with the Carpathian region
    Pan Ing. Vok Malínský, CSc.
    Pan profesor Josef Staněk oslavil 85 let
    Paprskoploutvé ryby permokarbonských limnických pánví Českého masivu
    Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
    PASSEQ 2006-2008: Passive seismic experiment in Trans-European Suture Zone
    Passive seismic experiment mosaic - a pilot study of mantle lithosphere anisotropy of the Bohemian Massif
    Pavel Linhart sedmdesátníkem
    Pavlu Rousovi k šedesátinám
    Pegmatit "U Tří pramenů"
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Permian climate development in the northern peri-Tethys area - The Lodeve basin, French Massif Central, compared in a European and global context
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    The Permotriassic branchiosaurid Tungussogyrinus Efremov, 1939 (Temnospondyli, Dissorophoidea) from Siberia restudied
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Pesticidy v pitných vodách
    Pětaosmdesátiny prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc.
    Petr Jakeš - badatel-popularizátor
    Petr Jakeš a výzkum mimozemských hornin
    Petra Jakeše jsem si opravdu moc vážil
    PhDr. Jiří Majer, CSc. (25.11.1922 - 3.2.2008)
    Philosophy of a new general geomorphological map of the Czech Republic 1 : 500,000
    Phlogopite/matrix, clinopyroxene/matrix and clinopyroxene/phlogopite trace-element partitioning in a calc-alkaline lamprophyre: new constrains from the Křižanovice minette dyke (Bohemian Massif)
    Phylogenetic and biogeographic analysis of deiphonine trilobites
    Physical changes in slope deformation massif
    Pískovcové varhany u Jonsdorfu
    Plate-tectonic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region
    Plaveniny jako produkt a indikátor vodní eroze půdy v geograficky rozdílných podmínkách České republiky
    The Plio-Pleistocene record of Hypolagus (Lagomorpha, Leporidae) from the Czech and Slovak Republics with comments on systematics and classification of the genus
    Plynofikace a její vliv na životní prostředí
    Po stopách českých dinosaurů
    Po stopách skrytých refugií
    Pocta Jiřímu Krupičkovi
    Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Počítačový program hodnocení upravitelnosti nerostných surovin
    Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí
    Podíl Ministerstva životního prostředí na vzdorování svahovým deformacím: Informace o dosavadním průběhu podprogramu ISPROFIN 215124
    Podněty pro úpravy toků ve vztahu k maximálním průtokům
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní vody a organizace a.s. Povodí
    Podzemní vody a skládky odpadů
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Pojetí morfostrukturní analýzy reliéfu v pracech českých a slovenských geomorfologů
    Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej
    Polymetalická huť v nástěnné malbě na hradě Žirovnici
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Possibilities of application of geophysical methods in the investigations performed for the line structures
    Possibilities of the computer processing of the palaeontological data
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Possible ways to Radon Map of Europe - from input data to result
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
    Potřeba aktualizace navrhování revitalizačních opatření ve vodohospodářském plánování
    Použití entropie při studiu nestejnorodosti geografických jevů
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Povodeň v srpnu 2002 v České republice
    Povodeň z července 1997 v jímacím území vodního zdroje Březová nad Svitavou
    Povodně a klimatické změny
    Povodně a sucho 2013 : krajina jako základ řešení
    Pozemský impaktní původ tektitů
    Poznámka k přepočtům raně novověkých kovnatostí stříbrných rud v Kutné Hoře
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Poznatky předsedy NGK ČSSR
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Pozoruhodné výchozy hornin v Jestřebích horách
    Pracovní jubileum Ing. E. Hanslíka, CSc.
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Prameny k dějinám hornických a geologických věd v Archivu VŠB-TU Ostrava
    Právní prostředky ochrany geologického dědictví
    Právní zajištění povinnosti sanací a rekultivací území dotčených těžbou
    Pražské geotechnické dny 2002
    Pražské geotechnické dny 2003
    Pražské Geotechnické dny
    Pražské přírodní parky čtvrtstoleté
    Pre-variská paleogeografie Českého masivu
    Preliminary site movements in the GPS WEST SUDETEN network
    Present-day seismicity of the South-Eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    Present land use changes in the Czech cultural landscape: driving forces and environmental consequences
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Problematika památkové ochrany archeologických stop montánní činnosti; příklad Čáslavska
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika zajištění jakosti vzorkovacích prací při vyhodnocování stavu znečištění horninového prostředí a podzemní vody
    Problemy korelacji stratygraficznych kenozoiku południowej Opolszczyzny
    Produkce a využití kalů z ČOV
    Proetid trilobites from the Lower Devonian (Pragian) Ihandar Formation, Anti-Atlas, Morocco
    Prof. Dr. Bohuslav Fojt, CSc., *22.11.1929
    Prof. Dr. František Němejc, DrSc. : corresponding member of the Czechoslovak Academy of Sciences : founder of the modern Czech and Slovak palaeobotanical school
    Prof. Ing. Dr. Ladislav Votruba, DrSc. : 6.5.1914 - 1.10.2002
    Prof. Ing. Dr.h.c. Pavel Gabriel, DrSc. 75-ročný
    Prof. Ing. Jeroným Pražský, DrSc., pedagog VŠB v Ostravě a odborník v oborech hlubinného a průzkumného vrtání
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Prof. Ing. Josef Hojdar, dr.h.c. : *6.9.1919 ? 28.10.2000
    Prof. Ing. Miloslav Dopita, DrSc. se dožívá osmdesáti let
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. sedmdesátníkem
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. (znova) jubiluje
    Prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc.
    Prof. Ing. Peter Fečko, CSc., päťdesiatročný : greetings to 50th jubilee
    Prof. Jiří Grygárek osmdesátníkem
    Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., dr.h.c., sedmdesátníkem
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. osmdesátníkem
    Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (*29. červenec 1925 Praha - +6. srpen 2008 Praha)
    Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942)
    Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc. - osobnost české hydrogeologie
    Profesor Dr. Jiří Krupička oslavil své devadesáté páté narozeniny
    Profesor Jan Kašpar (1908-1984)
    Profesor Mirko Vaněček, ložiskový geolog, ekonom nerostných surovin a kamarád, osmdesátníkem
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Profesor RNDr. Jan Kutina, CSc., zemřel
    Profesor RNDr. Jan Kutina, DrSc., zemřel
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor Robert Klutschak (1823-1903) - znalec Českého středohoří
    Professor Burša and quasigeoid determination in Czechoslovakia
    Professor Milan Burša octogenarian
    Professor Musil - 75
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Professor Zlatko Kvaček's seventieth
    Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat
    Project 428 - Past climate change inferred from the analysis of the underground temperature field
    Project 429 - Organics in major environmental issues
    Project No. 469 - Variscan terrestrial biotas and palaeoenvironments : Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan Foreland and adjacent intramontane basins
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Prokletý minerál - "uran"
    Propustnost závalového prostoru stěnového porubu
    Prostorové rozšíření periglaciálních jevů alpinského bezlesí Vysokých Sudet
    Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Prubířství a prubířská keramika
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Průzkumné metody v hydrogeologii
    Předběžná souhrnná zpráva o hydrometeorologické situaci při povodni v srpnu 2002 : 2. verze, v Praze 29.8.2002
    Předběžné hydrologické vyhodnocení povodní v červenci 1997
    Předběžné zhodnocení režimu podzemních vod v roce 1999
    Předčasná geologická úmrtí
    Předpovídání povodní v České republice
    Předváleční exulanti Moschelesová a Steiner
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Přetvořené turmalíny moldanubika
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Příroda pracuje zadarmo : technické, nebo přírodní rekultivace?
    Přírodní kámen pro první etapu opravy Karlova mostu
    Přírodní skla
    Přírodní tektitové glyptiky
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu
    Psaronie, královny permokarbonu : aneb kapradiny trochu jinak
    Pseudotachylites of the Złoty Stok-Skrzynka tectonic zone, Śnieżnikmetamorphic, Sudetes
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2009
    Půda a abnormální klimatické jevy : půda má obrovskou schopnost zmírňovat abnormální klimatické jevy
    Půdy a dlouhodobé změny využití ploch Česka
    Pyroxeny a amfiboly
    The quality of meteorological observations and tropospheric delay from EPN/IGS permanent stations located in the Sudety Mountains and in the adjacent areas
    Quartz c-axis fabrics in constrictionally strained orthogneisses: implications for the evolution of the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes, Poland
    Quasigeoids for the territory of the Czech Republic
    Radim Nováček, RNDr., docent, profesor in memoriam Univerzity Karlovy v Praze : *21.03.1905, popraven v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen 13.02.1942
    Radioactivity of rocks of the Bohemian Massif
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
    Radiocarbon in the air of Central Europe: Long-term investigations
    Radiogenic characteristics of rock environment in show caves
    Radionuclides as tracers of erosion rates and metals dynamics in soils
    Radon database - the statistical evaluation
    Radon in soil gas - investigation and data standardization at radon reference sites, Czech Republic
    Radon in soil gas concentration and gamma spectrometry in situ - dependencies
    Radon profile across the main granitoid bodies of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radon Programme in the Czech Republic - experience and further research
    Radon protective and remedial measures in the Czech Republic
    Radon risk research in the Czech Republic
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Raman spectra of isolated and interconnected pyramidal XS3 groups (X = Sb,Bi) in stibnite, bismuthinite, kermesite, stephanite and bournonite
    Rare myodocopid ostracods from the Lower Cretaceous (Albian) strata of Vértes Foreland (NW-Hungary)
    Rate of weathering estimated from monitoring of small catchments and PROFILE modeling
    Raznoobrazije sostava turmalinov i ich chimičeskaja klassifikacija na osnove metoda RHA
    Rebilance výhradních ložisek nerostných surovin ČR
    Rebilance zásob podzemních vod
    Recent tectonic stress field investigations in Poland: a state of the art
    Recentní aktivita strukturních půd ve Vysokých Sudetech
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Registr komunálních zdrojů znečištění
    Registr významných geologických lokalit
    Rekonstrukce zděných přehrad
    Relacje metodyczne i wiekowe pomiędzy analizą trakową a potasowo-argonową na przykładzie masywu Karkonoszy i jego osłony
    The relationship of the Bohemian palaeoboanist Kaspar Maria Count Sternberg (1761-1838) to Tyrol
    Relationships between magnetic and structural fabrics revealed by Variscan basement rocks subjected to heterogeneous deformation - a case study from the Kłodzko Metamorphic Complex, Central Sudetes, Poland
    Relationships between magnetic susceptibility of limestones and sea level change ("direct relationship and major crises on the earth")
    Relationships of eclogites and garnet peridotite with felsic granulite in the Bohemian Massif
    Relative reactivation and kinematic potential analysis of some faults in the NE part of the Bohemian Massif
    Reliability of GPS data for geodynamic studies. Case study: Sudeten area, the Bohemian Massif
    Reliability of the new method for assessing the radon risk - gas permeability classification
    Remarks on Turonian microbiostratigraphy in the Tethyan and Boreal realms
    Reminiscence of professor Zdeněk Weiss
    Removal of phosphorus in constructed wetlands with sub-surface horizontal flow in the Czech Republic
    Replay to W. Franke on Dörr and Zulauf elevator tectonics and orogenic collapse of a Tibetan-style plateau in the European Variscides: the role of the Bohemian shear zone
    Report by the IGCP Secretary for 1992
    Report by the IGCP Secretary for 1995
    Report by the IGCP Secretary for 1997
    Report of the geomorphological conference of the Czech Association of Geomorphologists in Šlapanice
    Report of the IGCP Secretary for 1998
    Report on "Accessory Minerals as Petrogenetic Indicators": The joint 15th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland and the 2nd Central-European Mineralogical Conference at Szklarska Poręba, September 10-14, 2008
    Reproductive structures of Cretaceous Matoniaceae - new genus Konijnenburgia
    Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases
    A review of the Carboniferous colonisation of non-marine environments by ostracods
    Review of the crust-lithosphere research in the Carpathians
    Revision of the Carboniferous genus Rhodeites Němejc from European and American localities
    Revision of the supposed Triassic, in fact Silurian genus Triadophyllum Weissermel, 1925 (Anthozoa, Rugosa)
    A revision of the Tonnoidea (Caenogastropoda, Gastropoda) from the Miocene Paratethys and their palaeobiogeographic implications
    Revision und Ontogenie des Trilobiten Drevermannia schmidti Richter, 1913 aus dem Oberdevon des Bergischen Landes
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků : dokončení z minulého čísla
    Revitalizace, renaturace a ekologicky zaměřená správa vodních toků
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizační úpravy potočních koryt
    Režim podzemních vod s volnou hladinou
    RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození
    RNDr. Cyril Belej
    RNDr. František Skřivánek pětasedmdesátiletý
    RNDr. Jan Luna (13.3.1943 - 2.5.2011)
    RNDr. Jindřich Vodička, CSc. (22.9.1921-12.12.2006)
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    RNDr. Oldřich Praus, DrSc. : *8.5.1929 v Doudlebech nad Orlicí +17.5.2006 v Praze
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    RNDr. Václav Houša, CSc. sedmdesátníkem
    RNDr. Václav Novák šedesátiletý
    RNDr. Václav Pesl, CSc. ?
    RNDr. Vilibald Kakos sedmdesátníkem
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osemdesiatročný
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., osmdesátníkem
    Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem
    Rôle des magmas dans ľexhumation des racines orogéniques: ľexemple de la terminaison NE de la chaîne varisque
    The role of geomorphology in the landscape-ecological research
    The role of melt infiltration in the formation of migmatitic orthogneiss
    Rozhovor s Radkem Mikulášem
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Strakou
    Rozloučení s RNDr. Jiřím Šindelářem, CSc.
    Rozloučili jsme se ...
    Rozvoj GIS v oblasti vodního hospodářství
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Rozvojové a útlumové tendence v dějinách českého rudného hornictví
    RSDr. Jaroslav Bílek - životopis a soupis prací
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudolf Dvořák a jeho sbírka minerálů
    Rudolf Šrámek-Hušek 1907-1962
    Růst cen nerostných surovin - fikce nebo realita?
    Rynek ropy naftowej w krajach Grupy Wyszechradzkiej i Państwach Nadbałtyckich
    Sanace kontaminovaných zvodní. 1., Předpoklady a postup řešení
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Sanace sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč a jeho komplexní monitoring
    Sanace starých a zabezpečení nových skládek
    Satellite altimetry in the Center of Earth Dynamics Research
    The Saxo-Danubian Granite Belt: magmatic response to post-collisional delamination of mantle lithosphere below the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen)
    Saxothuringian provenance of suspected terranes in the Central Sudetes, Bohemian Massif: zircon evidence of a recycled subducted slab
    Sběr a výzkum klastů
    Sběratel MUDr. Petr Jiřík
    Schovaný plyn : podzemní zásobníky zemního plynu
    Sedmdesátiny RNDr. Petra Morávka
    Sedmdesátník RNDr. Dušan Kopa
    Seismic activity in the Czech Republic in 2007
    Seismic activity in the Czech Republic in 2008
    Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data
    Seismic profiles for attenuation acceleration measurement
    Seismic velocity anisotropy - measurement and application
    Seismo-tectonic activity in the NE part of the Bohemian Massif - new records in the period 2004-2005
    Selected aspects of raw materials extraction in the Czech Republic in 1990-2006, impacts of economic transformation and environmental consequences
    Selected bibliography of dr. Stanislav Vrána
    Selected changes in exploitation and mining of mineral resources in the Czech Republic in the period 1993-2005
    Seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení 10
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení V"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Sequence stratigraphy of the lower Upper Cretaceous Elbtal Group (Cenomanian-Turonian of Saxony, Germany)
    Sestavení syntetických map potenciální zranitelnosti
    Setkání českých a slovenských hydrologů
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Sezónní dynamika teplot vzduchu v Kateřinské jeskyni
    Siklrety z vrchu Žďár (Strašická vrchovina)
    Die Situation des böhmischen Bergbaus im Vormärz
    Skály v chráněných územích Králického a Kladského Sněžníku
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    Slavikite - Revision of chemical composition and crystal structure
    Sledování chemicko-technologických vlastností uhelných zásob v etapách průzkumu, otvírky a těžby černouhelných ložisek
    Sloučeniny aktivního chloru a jejich monitoring v hydrosféře České republiky
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Služby ČGS v 21.století
    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/51/ES a její zavádění v ČR
    Some mineral resources in Nicaragua
    Some peculiar rugose coral taxa from Upper Serpukhovian strata of the Czech Republic
    Současná oprava Karlova mostu - pohled z opačné strany
    Současné a budoucí postavení České republiky v zajišťování zdrojů nerostných surovin
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Současnost a budoucnost české hydrogeologie
    Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004 a další perspektivy
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Současný vývoj Státní energetické koncepce
    Sources of lead pollution in Central Europe over the past 200 years
    The Spačice eclogite revisited
    Spatial analysis of damage caused by strong winds and gales in the Czech lands since ad 1500
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků
    Specifický druh zátěže životního prostředí - důlní díla bez právního nástupce
    Sphalerite composition and ore genesis at the Tumurtijn-ovoo Fe-Mn-Zn skarn deposit, Mongolia
    Spinely
    Spinely v historických špercích
    Spinophyllum Wedekind, 1922 (Anthozoa, Rugosa), in the Lower Givetian (Devonian) of the Bohemian Massif
    Spodumen LiAlSi2O6 - jedinečný pyroxen
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
    Spolupráce Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci a občanského sdružení Natura Opava
    Sprayed clay technology for the deep repository of high-level radioactive waste
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Stabilizace a solidifikace, aneb, Jak zneškodnit nebezpečné odpady
    Stable isotope ratios of chemically separated carbon forms in 210Pb-dated peat monoliths: Role of temperature and wetness
    Stanislav Němec sedmdesátníkem
    Stanovenie významných radionuklidov v machoch z okolia jadrovej elektrárne Temelín
    Staronový fenomén geoparků
    Statické zajištění sakrálních staveb na poddolovaném území
    Statistical characteristics and trends of mean annual and monthly discharges of Czech rivers in the period 1961-2005
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Stav trofie našich vodních zdrojů na mapách
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 1. část
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 2. část
    Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Stratigraphic and palaeogeographic distribution of the Ordovician eocrinoid Ascocystites Barrande, 1887 (Echinodermata, Blastozoa)
    Stream water recovery in the Czech Republic? - Results from the GEOMON network of catchments
    Stronciem bohatý aragonit z porfyrického pikritu od Hončovy hůrky u Příbora
    Structural and metamorphic record of exhumation of the thickened lower crust in the hot orogenic root (NE Moldanubian domain, Bohemian Massif)
    Structural and stress analysis in mining practice in the Upper Silesian Coal Basin
    Structural continuity and multiple alternative stable states in Middle Pleistocene European mammalian communities
    A structural reinterpretation of the enigmatic Carboniferous miospore Pteroretis Felix et Burbridge 1961 emend. nov.
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní půdy Vysokých Sudet - morfometrická charakteristika a časové zařazení
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Strukturovaný přístup k odhadu produkce povrchového odtoku z území a předpovědní systém povodňové ohroženosti
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I., Vstupní úvaha
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II., Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI., Osudy bezlesí v dnešní době
    Study of the effect of moisture content and bending rate on the fracture toughness of rocks
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 1. : Ekologie evropských měkkýšů ve světle současných poznatků
    Substrát, půda, vegetace a měkkýši. 2. : Svědectví měkkýšů o historii naší přírody a krajiny
    Sulfur retention in various compartments of forest ecosystems along a pollution gradient
    Surovinový potenciál zlata České republiky
    Suroviny a hornická činnost
    Suroviny využívané k výrobě broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Čech
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Světový summit "FORUM RIO + 5" a jeho význam pro Českou republiku
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice ´95
    Syndrom urbanizovaných toků a nový pohled na revitalizaci městských toků
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    The systematic and palaeoecological value of foliage anatomy in Late Palaeozoic medullosalean seed-plants
    Systematic problems of some genera in the superfamily Globotruncanacea Brotzen, 1942
    Šedesát let Vojena Ložka
    Šokový křemen v českém kráteru
    Taje hornické krajiny I
    Taje hornické krajiny II
    Taje hornické krajiny III
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Technology, craft and industry
    Tectonic evolution of the late Cretaceous Nysa Kłodzka Graben, Sudetes, SW Poland
    Tectonics of the Upper Nysa Kłodzka Graben, the Sudetes
    Tektity typu Muong Nong a jejich výskyt mezi vltavíny
    Temperature conditions of coal formation
    Temperature effects on one bay of St Vitus' Cathedral
    Temperature regime of patterned ground in the High Sudetes
    Temporal chemical instability and space variability of groundwater in granite
    Teorie možnosti v hydrologii a vodním hospodářství
    The Tepla-Barrandian 'Elevator': A key element for reconstructing orogenic processes in the Variscan internides
    Teplo z nitra Země : možnosti využívání geotermální energie v ČR
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Tertiary vegetation of Europe and its dynamics and climatic signal - new approaches in botany of the past
    Těsnicí vlastnosti základkových směsí
    Testing global geopotential models through comparison of a local quasi-geoid model with GPS/leveling data
    The testing of loaded bentonites in connection with deep repository engineered barrier
    Testing of two-stage model as a mechanism of the lower crust exhumation in the Bohemian massif during the Variscan Orogeny (Czech Republic)
    Těžba fluorit-barytových ložisek v ČR
    Těžba uhlí v České republice a v Evropské unii
    Těžba uranu na historickém území Moravy a Slezska
    Těžba zlata v historii českých zemí
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Těžká ztráta české vědy o vulkanitech
    Theoretical and empirical relations between permeability and porosity
    Thermochronology of the west Sudetes (Bohemian Massif): Rapid and repeated eduction in the eastern Variscides, Poland and Czech Republic
    Third International Workshop on Ichnotaxonomy (WIT-III) : Prague and Jevičko, Czech Republic, September 4-9, 2006
    Thoron concentration measurement in soil air
    Timing of ultra-high pressure metamorphism in the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes
    Titan - bájná síla bohů
    To celebrate the 80th birthday of the outstanding scientist: Professor RNDr. Blanka Pacltová, CSc.
    To research of pseudokarst : (5th Pseudokarst Symposium with International participation)
    Toky jako recipienty odpadních vod - dnes a zítra
    TOP GEO Group CZ spol.s.r.o
    Topography of the Marginal Sudetic Fault in the Rychlebské hory (Mts.) and geomorphological aspects of epiplatform orogenesis in the NE part of the Bohemian Massif
    Topography of the Variscan orogen in Europe: failed-not collapsed
    Toxické riziko znečištění povrchových vod
    Trace element geochemistry by laser ablation ICP-MS of micas associated with Ta mineralization in the Tanco pegmatite, Manitoba, Canada
    Traditional decorative and building stones of the Czech Republic presented by a new public database
    TRANSCAT system prototype for water management decision support
    Transects across the geological units of the Western Carpathians and interpretation (seismic, gravity, magnetoteluric)
    Transfer factor and ineffective measures against radon
    Transfer factor: can the parameter be used to predict the indoor radon concentration in an individual house?
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
    Transmission and continuosly recorded data from remote GPS permanent stations to IRSM central unit
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Trend assessment of deposition, throughfall and runoff water chemistry at the ICP-IM station Kosetice, Czech Republic
    Trendy ve vývoji odtoku v povodí Otavy
    TRILO 2012: horké novinky z prvohor
    Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájů
    Trvale udržitelný rozvoj a vodní hospodářství
    Třebíč nerostopisná
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
    Two new trace fossils in the Czechoslovak Carpathian flysch - result of the activity of eel-like fish (Anquilliformes)
    Udělení ceny Akademika Quido Záruby za rok 2012
    11. Uhelně geologická konference se konala v květnu 2008 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů : oxid uhličitý může pomáhat těžit metan
    Uhlí, koks a brikety v roce 2006
    Uhlí, ropa, zemní plyn - světové a naše zásoby, těžba, spotřeba a výhledy
    Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění
    An ultra-high-pressure metamorphic condition and isothermal decompression path obtained from a garnet-pyroxenite in the Horní Bory granulite of the Bohemian Massif
    Uncertainty analysis of a dual-continuum model used to simulate subsurface hillslope runoff involving oxygen-18 as natural tracer
    Unijne programy współpracy transgranicznej Polski
    Univ. prof. RNDr. Bohuš Fojt, CSc. osmdesátníkem
    Univerzita Karlova ztratila vynikajícího vědce Petra Jakeše
    Unusually preserved Metaconularia manni (Roy, 1935) from the Silurian of Iowa, and the systematics of the genus
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách České republiky
    Uranium activates in karst regions
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Uranové hornictví v České republice
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    The use of biological methods in studies of karst
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    Use of the gamma spectrometry method in houses with high concentration of radon
    Uskutečnil se již 52. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice
    Utilization of alternative fuels in the fluidized-bed boilers
    Utilization of blower door method in radon problematic
    Utilization of coal in the Czech Republic review overlook
    The utilization of radioactive indicators in the study of underground water movement
    Utilization of the waste and its mixtures in the technical land reclamation
    Úvahy kutnohorského patriota nad knihou Kutnohorská iluminace
    Úvahy o výrobě a využívání olova v Evropě v letech 1250 až 1860
    Územní ochrana - vrchol pyramidy
    V suterénu Vulkánovy dílny : podivuhodný svět sopečných jeskyní
    Václav Káš (1899-1978)
    Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks
    Values of rainfall erosivity factor for the Czech Republic
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
    The Variscan Belt in the Bohemian Massif
    A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution from structural and metamorphic record of the Stronie Formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland
    The Variscan orogeny in the Saxo-Thuringian zone - Heterogenous overprint of Cadomian/Palaeozoic Peri-Gondwana crust
    Vegetation and landscape of W Carpathians (Slovakia, E Moravia) in the second half of Last Glacial period
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - a few words of introduction
    VENTS 2007 Turnov-Sedmihorky - pár slov na úvod
    Vepsáno do půdy
    Verification the attenuation relations for seismic waves in the Bohemian Massif
    Vertical extrusion and horizontal channel flow of orogenic lower crust: key exhumation mechanisms in large hot orogens?
    Vertical extrusion and horizontal spreading of orogenic lower crust: a key exhumation mechanism in large hot orogens
    Vertikální stratifikace chlorovaných uhlovodíků - zkušenosti z praxe
    Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2 ? 9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite
    Vestiges of Cadomian back-arc environments in the Nové Město belt and the western part of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    VIII Spotkanie Środkowoeuropejskiej Grupy Badań Tektonicznych (CETeG) - Mąchocice Kapitulne, 22-25.04.2010
    Vivianit ze Zlatkova
    Vize portálu české geologie
    Vklad češskich geologov v geologičeskom issledovanii Tirolja - František Pošepny (1836-1895)
    Vlastivědný badatel Hermann Gustav Mader
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv borovice kleče (Pinus mugo) na strukturní půdy české části Vysokých Sudet
    Vliv délky simulací na predikční meze čáry překročení maximálních průtoků
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vliv klimatických změn na hydrologický režim povodí Jizery podle regionálních klimatických scénářů
    Vliv klimatogenních faktorů na stabilitu přirozených a antropogenních svahů
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
    Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
    Vliv vodních nádrží na životní prostředí
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
    Vltavíny a tektity - jejich naleziště a vznik
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Vodní elektrárny
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vodohospodářská bilance jakosti povrchových vod
    Vodohospodářských 50 let aneb čas hydrogeologii
    Vodohospodářských 50 let aneb dlouhodobé plánování
    Vodohospodářských 50 let aneb vodní právo
    Vodohospodářských 50 let aneb vodohospodářské elegie
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Volba péče o chráněná území
    Volcaniclastic rocks of the Upper Silesian Basin (Czech Rpublic and Poland): State of the art
    Vřetenatka česká (Alinda biplicata bohemica)
    Vřetenovka zaměněná (Cochlodina commutata)
    Všechno je jinak : "centrální paradigma" kvartérní paleoekologie v troskách?
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Výhodnost uhlí jako domácí strategické suroviny pro pokrytí energetické potřeby státu - ekonomický a sociální efekt
    Výpočet napětí generovaných topografií terénu a hustotními nehomogenitami na profilu KP III (Zakopane - Salgótarján)
    140. výročí narození MUDr. a RNDr. h. c. Mořice Remeše (21.7.1867 - 19.7.1959)
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží
    Výskyty berylu v Sudetách. 1. část
    Výskyty berylu v Sudetách. 2. část
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Výsledky 1. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst
    Výsledky 70-letého pozorování podzemní vody ve vrtu V-12 v jímacím území brněnského vodovodu
    Výsledky monitoringu mikroskopických hub ve zpřístupněných jeskyních České republiky
    Výstava "Kameny z okolí i z dálek" v Čelákovicích
    Výuka geologických oborů na vysokých školách
    Výuka horního odboru VŠB Ostrava do vzniku Hornické fakulty
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití laserového skenování v geotechnice
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Využití opuštěných děl pro vědecké účely
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Využívání tuzemského nerostného bohatství - jeden ze základních předpokladů konkurenceschopnosti ČR
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
    Výzkum eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku v České republice
    Výzkum krasových sedimentů
    Výzkum svahových pohybů v Národím parku Podyjí
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 4. část
    Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i., Centrum výzkumu ochrany půdy a vody
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    Význam a efektivní využití domácího uhlí
    Význam Česloslovenské společnosti pro růst krystalů jako profesního sdružení
    Význam malých vodních nádrží pro životní prostředí
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi
    Význam prací Břetislava Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR - dokončení
    Význam různých surovinových typů stavebního kamene v ČR
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Významné jubileum RNDr. A. Pfeiferové
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrCs.
    Významné životní jubileum prof. Ing. Karla Nacházela, DrSc. (nar. 11. 11. 1934)
    Významné životní jubileum prof. RNDr. Blanky Pacltové, CSc.
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Vznik horních měst
    Vznik ledových povodní
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie
    Vzpomínka
    Vzpomínka
    Vzpomínka na doc. RNDr. Jana Šrámka, CSc.
    Vzpomínka na Doc. RNDr. Josefa Sekyru , CSc., čestného občana Nového Města nad Metují, polárního badatele
    Vzpomínka na docenta Pavla Povondru a společné studium turmalínů
    Vzpomínka na Ing. Adolfa Malechu, CSc.
    Vzpomínka na Ing. Jaroslava Aichlera
    Vzpomínka na Ing. Stanislava Čurdu, CSc.
    Vzpomínka na ing. Václava Nováka
    Vzpomínka na Jindřicha Hořelicu
    Vzpomínka na Jiřího Jelena
    Vzpomínka na Miroslava Váněho
    Vzpomínka na paní doc. Ing. Jarmilu Müllerovou, CSc. (8.5. 1935-25.8. 2013)
    Vzpomínka na Prof. Ing. Ivana Trávníčka , CSc.
    Vzpomínka na Prof. Vladimíra Boušku, DrSc.
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na profesora Jana Šilara
    Vzpomínka na profesora RNDr. Jana Oswalda
    Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
    Vzpomínka na RNDr. Jana Kováříka
    Vzpomínka na RNDr. Jaroslava Václa (1931-2009)
    Vzpomínka na RNDr. Ludvíka Odehnala
    Vzpomínka na Šárku Neumannovou (rozenou Značkovskou) : *12.8. 1942 - ?29.5.2008
    Vzpomínka na Vratislava Korduleho
    Vzpomínka na Zdeňka Rotha
    Vzpomínky na dávná dramata : krátery po dopadu meteoritů vyprávějí o historii Země
    Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. : ke stému výročí narození
    Vzpomínky na Sylvestra Máchu
    Wall painting damage by salts: causes and mechanisms
    Water management in the Czech Republic at the beginning of 21st century
    Water quality changes and its trends in the Czech Republic
    Werk und Bedeutung Georgius AGRICOLAs - zum 450. Todestag des sächsischen Gelehrten
    Das wissenschaftliche Erbe von Gustav Tschermak-Seysenegg (1836-1927): Eine Zusammenstellung biographischer Daten seiner Doktoranden
    Works and significance of Georgius Agricola - 450 years since the death of this Saxonian scientist
    Wprowadzenie do problematyki petroarcheologii
    X and Q band EPR studies of paramagnetic centres in natural and heated tourmaline
    The youngest trigonotarbid Permotarbus schuberti n. gen., n. sp. from the Permian Petrified Forest of Chemnitz in Germany
    Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky
    Z čeho vlastně jsou vápence Českého krasu? aneb RNDr. Rudolf Prokop, CSc. šedesátníkem
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie vltavínových šperků
    Za Čestmírem Nekovaříkem
    Za doc. RNDr. Josefem Sekyrou, CSc.
    Za doc. RNDr. Vladimírem Kuděláskem, CSc.
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"
    Za ing. Janem Bradnou
    Za Ing. Jaroslavem Aichlerem, CSc.
    Za jeskyněmi do našich národních parků
    Za Karlem Valochem (*15. dubna 1920 v Brně - ?16. února 2013 v Brně)
    Za Pavlem Čtyrokým
    Za profesorem Adolfem Paterou
    Za profesorem Václavem Králem
    Za promovaným pedagogem Zdeňkem Mejzlíkem
    Za přítelem Vladimírem Svobodou
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Základní inventarizace emisí metanu v ČR
    Zákon o ochraně přírody a krajiny po patnácti letech
    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví : připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
    Zamyšlení nad vývojem podnikání v hydrogeologii za posledních deset let
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - odpowiedź
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - polemika
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów
    Zasedání Sítě evropských geoparků v Českém ráji
    Záznam eklogitové facie v chemicky zonálních granátech felsických granulitů moldanubické zóny
    Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození
    Zdeněk Johan oslavil sedmdesátiny
    Zdeněk Pouba pětaosmdesátníkem
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy : ad Vesmír 92, 450, 2013/7-8
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy : ad Vesmír 92, 450, 2013/7-8
    Zemětřesení v Čechách a sesuvy půdy
    Zemětřesení v Česku a proč je sledujeme
    Zemní pyramidy s granátovou čepičkou : eroze tvůrkyní reliéfu
    Zemřel Antonín Kašpárek (11. září 1925 - 20. března 2013)
    Zemřel František Peštál, významný sběratel minerálů v Třebíči
    Zemřel Ing. Jiří Komínek, CSc.
    Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.
    Zemřel Miroslav Váně
    Zemřel prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Karel Müller, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Ladislav Žáček, DrSc.
    Zemřel prof. Ing. Martin Vavro, DrSc.
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel RNDr. František Valín, CSc.
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Lubomír Malý
    Zemřel RNDr. Petr Batík
    Zemřel vysokoškolský pedagog PaeDr. Václav Pavlíček (*25. 6. 1946 - ?4. 8. 2012)
    Zemské bloky se pohybují i u nás
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zjawisko "zachowania w ukryciu" skamieniałości - przegląd i przykłady z górnego dewonu Polski
    Zkušenosti a současný stav problematiky likvidace a zajišťování starých důlních děl v organizacích Energie-stavební a báňská a.s. a Eurogas a.s.
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách
    Zkušenosti z aplikace programu revitalizace říčních systémů
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent
    Zlatá stoka třeboňská jako kulturní technická památka světového významu
    Zlatko Kvaček our teacher and colleague
    Změna klimatu a její důsledky pro vodní hospodářství
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka
    Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009
    Změny v horním právu v roce 2008
    Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?
    Znečištění řek klesá - ale je tu stále a vyvíjí se
    Zneškodňování látek ohrožujících životní prostředí
    Zoned REE-enriched dravite from a granitic pegmatite in Forshammar, Bergslagen province, Sweden: an EMPA, XRD and LA-ICP-MS Study
    Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonografii, dokumentech i neprokázaných představách
    Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08
    Zranitelné oblasti
    Zródła współczesnych naprężeń tektonicznych w Europie Środkowej w świetle modelowań elementami skończonymi
    Ztráta české geologické společnosti
    Ztráta České speleologické společnosti - Vladimír Stárka
    Zvrásněná tvář země
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
    Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps
    Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika
    Živé zlomy : pohyb v zemské kůře
    Život a doba geologa RNDr. Josefa Svobody
    Život šutrům zaslíbený - k pětaosmdesátinám petrografa profesora Ferryho Fediuka
    Životní cesta prof. Jana Šilara
    Životní jubileum blahopřání k 80. narozeninám
    Životní jubileum ing. Vladimíra Petrovského
    Životní jubileum p.g. Petry Burdové
    Životní jubileum prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc., dr. h. c.
    Životní jubileum RNDr. Tadeáše Czudka, DrSc.
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana
    Životnost průmyslových zásob nerostných surovin v ČR