Record details

Geographical name
    Českomoravská vrchovina
Article
    Geomorfologicky výrazné údolí Janského potoka
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice : (23-22 Žďár nad Sázavou, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí)