Record details

Geographical name
    Českomoravská vrchovina (Česko)
Article
    Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Geologické a geomorfologické hodnoty údolí Hodonínky
    Gravity measurements in the region of the geodynamic network HIGHLANDS (the Bohemian Massif)
    Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
    Kvalita povrchových vod v povodí řeky Šlapanky: modelová situace českého venkova
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Morphostructural analysis of the Bohutický les Upland in the south Moravia
    Origin of monazite-xenotime-zircon-fluorapatite assemblages in the peraluminous Melechov granite massif, Czech Republic
    Pegmatit "U Tří pramenů"
    Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí
    Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
    Rock-forming accessory minerals in the granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Vliv neotektonické aktivity moravské zlomové zóny na vývoj údolní sítě na středním toku Svratky
    Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
    Vysoká skála v údolí Hodonínky
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice