Record details

Geographical name
    Český Brod (Kolín, Český Brod)
Article
    Uhlí na Českobrodsku : Po stopách dolování kamenného uhlí na Českobrodsku
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách