Record details

Geographical name
    Hora Svaté Kateřiny (Most, Litvínov)
Article
    Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Deducing source rock lithology from detrital rutile geochemistry: an example from the Erzgebirge, Germany
    Evolution of rare-metal granitic magmas documented by quartz chemistry
    Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách
    Hora svaté Kateřiny, její hornická minulost a budoucnost
    The impact of seismic events on thermal springs
    Indicie Sn-W-mineralizace v jádře kateřinohorské klenby
    The involvement of F, CO2, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
    Laser ablation ICPMS dating of zircons in Erzgebirge orthogneisses: evidence for Early Cambrian and Early Ordovician granitic plutonism in the western Bohemian Massif
    Monitoring of earthquakes and hydro-parameters of healing springs in the West Bohemia spa region
    Pre-Varisan and Variscan structural evolution of the Catherine dome, Erzgebirge, Bohemian Massif
    Přehled geomorfologických výzkumů střední části Krušných hor
    Skarns of the central part of the Krušné hory Mts. - mineralogy, geochemistry and their implications for the skarn origin
    Staré hutnictví stříbra
    Superposition of Variscan ductile deformation on pre-Variscan mantled gneiss dome
    Superposition of Variscan ductile shear deformation on pre-Variscan mantled gneiss structure (Catherine dome, Erzgebirge, Bohemian massif)
    Vliv seismických dějů na činnost lázeňských pramenů
    Zur Disskusion der Ortho- und Paragneise im Erzgebirge