Record details

Geographical name
    Ivančice (Brno-venkov)
Article
    Bentonite Deposit with High Montmorillonite Content near Ivančice
    Brněnské postbadenské šterky - omyly a mystifikace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Changes in the composition of the European snake fauna during the Early Miocene and at the Early/Middle Miocene transition
    Geochemistry of volcaniclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep
    Intercalation of Na-montmorillonite with tetraalkyl-(aryl) ammonium cations
    Interpretační nesrovnalosti ve stratigrafii posledního glaciálu (24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Introduction into the Project "Stability Relations of Supporting Systems of Bridges and Tunnels in Stress Fields of Zones of Gravitational Spreading"
    Ion exchange reactions of zinc and cadmium with Na-montmorillonite
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Lower Miocene bentonites of the Carpathian Foredeep in south Moravia (Czechoslovakia)
    Lower Miocene Volcanoclastics in South Moravia and Lower Austria
    Nález boidního hada (Serpentes; Boidae) z miocénu u Ivančic (jižní Morava, 24-34, Ivančice)
    Pádová pole vltavínů
    Sorpční vlastnosti přírodních bentonitů
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Vltavínové šterky v oblasti západně od Ivančic na Moravě
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodníc části Českého masívu
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Vývoj kenozoické hadí fauny Evropy
    Zoopaleontologie limnického permokarbonu boskovické brázdy: současný stav výzkumu