Record details

Geographical name
    Kobylá nad Vidnavkou (Jeseník, Jeseník)
Article
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové