Record details

Geographical name
    Kochánov (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
Article
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod