Record details

Geographical name
    Mariánská skála (Ústí nad Labem, Česko)
Article
    Fluorine-rich hibschite from silicocarbonatite, Afrikanda complex, Russia: crystal chemistry and conditions of crystallization
    Hibschit (hydrogrosulár) z kamenolomu na Mariánské hoře v Ústí nad Labem
    Kalcit v Českém středohoří
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues