Record details

Geographical name
    Moravskoslezské Beskydy-Smrk
Article
    Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
    Morfologické a geofyzikální projevy extenze ve vrcholové partii Smrku (1276 m) v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Morfometrie povodí jako predispoziční faktor vzniku blokovobahenních proudů
    Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí