Record details

Geographical name
    Podyjí
Article
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 34-13 Šatov, 33-24 Hnanice)
    Recent allophane coatings from the karst and pseudokarst caves
    Vodohospodářské problémy Národního parku Podyjí