Record details

Geographical name
    Pohled (Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod)
Article
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru