Record details

Geographical name
    Prášilské jezero (Klatovy)
Article
    Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)