Record details

Geographical name
    Služín (Prostějov, Prostějov)
Article
    Ophiomorpha isp. - první nález fosilní stopy ze Služína (karpatská předhlubeň)
    Poznámky ke geologickému vývoji severozápadní části Hornomoravského úvalu : 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov
    Relikty báňských prací na Kosíři