Record details

Geographical name
    Važec (Slovensko)
Article
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně