Record details

Geographical name
    Vejprnice (Plzeň-sever)
Article
    Geochemie slojí ložiska černého uhlí Vejprnice v plzeňské pánvi
    Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment (11-444 Nýřany)