Record details

Geographical name
    Vejvanov (Rokycany, Rokycany)
Article
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku