Record details

Geographical name
    Žacléř (Trutnov)
Article
    The 87Rb-86Sr isotope geochemistry of the blueschist and greenschist metavolcanics of the Rýchory Mts. crystalline complex, West Sudetes, Bohemian Massif
    Carboniferous alethopterids of the Karviná and Žacléř Formations (Czech Republic)
    Cuticles of Cordaites from the Westphalian, Stephanian and Autunian of the Bohemian Massif (Czech Republic) (a preliminary study)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku (03-42 Žacléř)
    Fytopaleontologický výzkum na Žacléřsku v lomech č.2, 3, 4 (03-42 Žacléř)
    The geochemical correlation of the East Krkonoše Complex metabasites (West Sudetes, Czech Republic and Poland) - relation to the Cambrian-Ordovician northern Gondwana breakup: A review
    The Intra-Sudetic Basin - a Record of Sedimentary and Volcanic Processes in Late - to Post-Orogenic Tectonic Setting
    Kde sbírat zkamenělé rostliny v Podkrkonoší?
    Metabasic rocks of the Rudawy Janowickie and Lasocki Range - their significance in the study of metamorphic evolution of the East Karkonosze Complex (West Sudetes, NE Bohemian Massif)
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 2000
    Paprskoploutvá ryba, Sphaerolepis (Trissolepididae, Actinopetrygii) ve vnitrosudetské pánvi (03-42 Trutnov)
    Petrologic recognition of coal seams of the Lower Silesian Coal Basin
    Příležitostný odkryv lampertických vrstev žacléřského souvrstí a jejich fosilní flóra (03-42 Trutnov)
    Zhodnocení původně nebilancovaných zásob černouhelného souvrství žacléřských vrstev těžených lomových způsobem