Record details

Geographical name
    Údraž (Písek, Písek)
Article
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Bohemia kratero
    Deformační lamely v píseckých berylech
    Niobový a tantalový rutil - hojné variety rutilu
    Růst mladšího křemene na štěpných plochách kopírujících deformační lamely PDF šokových křemenů Čech
    Současný stav některých známých lokalit v okolí Písku
    Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases