Record details

Geographical name
    Číměř
Article
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu