Record details

Geographical name
    Čechy (Česko)
Article
    2D povodňový model Prahy a povodeň 8/2002
    50 let Velkolomu Čertovy schody
    80 let od památného nálezu křepického zlata
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    200 let od zaražení Ševčinského dolu na Březových Horách
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    About the nomenclature and the type locality of the elbaite: a historical review
    The acanthodian Machaeracanthus from the Lower Devonian Hunsrück Slate of the Hunsrück region (Germany)
    Acidification of groundwater and its impact on surface water: comparison of the small catchments in Norway and Czech Republic
    Acidifikace půd v Jizerských horách: výsledky vybraných projektů
    Acidifikace šumavských jezer - Černého a Čertova
    Acritarchs and prasinophytes of the Silurian-Devonian GSSP (Klonk, Barrandian area, Czech Republic)
    Actuoecology of the lake thecamoebians from the Šumava Mountains
    The adpression medullosan prepollen-producing organs, their prepollen and cuticles (Westphalian, Intrasudetic Basin, Czech Republic)
    Aishacrinidae, a new family of camerate crinoids from the Silurian of Bohemia, Czech Republic
    Akciová společnost pro výrobu radia a jiných kovů v letech 1921-1938
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Algerina gen. nov. (Bivalvia, Nepiomorphia) from the Silurian of the North Gondwana margin (Algeria), peri-Gondwanan Europe (France, Italy), Perunica (Prague Basin, Bohemia) and the Siberian Plate (Tajmyr Basin, Russia)
    Alkali feldspar megacryst growth: Geochemical modelling
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Alpská parageneze v jihočeském regionu
    Alteration processes in bentonite barrier within Mock-Up-CZ experiment
    Alumosilikáty, ilmenit, fluorapatit a šokový křemen u Lipna nad Vltavou
    Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou
    Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
    Amfibolity chýnovské pestré skupiny : 23-13 Tábor
    Amfibolity uranového ložiska Okrouhlá Radouň : 23-32 Kamenice nad Lipou
    Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví
    Ammonicrinus bulbosus sp. n. (col.) (Crinoidea, Flexibilia) from the Lower Devonian Koněprusy Limestone, Barrandian area (Czech Republic)
    Analysis of charred angiosperm woods from the Cenomanian of the Czech Republic
    Analysis of mutual positions of geodetic observation points situated on the Śnieżka Mountain based on GPS and total station technologies
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Analýza rostlinných zbytků z vrcholně středověkého příkopu z Telče
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    Anatas z křídových sedimentů kutnohorské Práchovny
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Andegavia simplex Pillet 1972, Sagittapeltis triangularis Kim 1997 und einige ähnliche Taxa (Scutelluidae; Trilobita; spätes Unterdevon): Morphologie, Systematik und geografische Verbreitung
    Anhang/Nachtrag : Briefwechsel Ferber/Arduino von 1772/1773
    Anisotropy of the uppermost crust in the region of Eger Rift
    Anomální vývoj uhelné sloje v předpolí lomu Vršany
    Anthropogenic impact on selected oxbow lakes in the Elbe River floodplain
    Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Kotliny Oświęcimskiej i Třeboňské pánvi (Trzebońskiej Panvi)
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Antropogenní ovlivnění přírody českých krkonošských jam
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Apatite fission track implications for timing of hydrothermal fluid flow in Tertiary volcanics of the Bohemian Massif
    Apatity z Čejova
    Apertural modifications in the Lower Devonian nautiloid Hercoceras (Cephalopoda, Oncocerida)
    Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aplikace MIKE SHE na povodí horní Jizery
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Aplikace pokročilých metod spektrální analýzy dálkového průzkumu Země pro posouzení stavu rekultivací po těžbě uhlí a kaolínu v karlovarsko-sokolovské aglomeraci
    La aportación del ingeniero de minas Casiano de Prado (1799-1866) a la teoría de la "Fauna Primordial" de Joachim Barrande (1799-1883)
    Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Aragonit z Měrunic
    An archaeogeophysical survey of Nižbor Castle, Czech Republic - some results
    Archeolog, geotechnik a stavebník
    Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu u kostela sv. Václava v Pněvicích (okr. Kutná Hora)
    Archivní fotografie dokumentující práci v Továrně na uranové barvy a radium v Jáchymově (St. Joachimsthal Uranfabrik)
    Arsenic-involved alteration of Zr-Th-REE accessory minerals from Hora Svaté Kateřiny granite stock, Czech Republic
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Asociace ostnokožců a miomeridních trilobitů kambria barrandienské oblasti
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Associations of Middle Cambrian miomerid trilobites of Barrandian area, Czech republic
    Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
    Atmospheric deposition in spruce forests in Bohemia - the filtering approach
    An atypical fauna in the Lower Devonian Hunsrück Slate of Germany
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    August 2002 flood in the Czech Republic: meteorological causes and hydrological response
    Aulacoseira hibschii (Reichelt) Houk comb. nov. (Bacillariophyceae, Centrales) from the type locality in Varnsdorf (Czech Republic)
    Až začnou kvést kytičky-
    Background, summary and aftermath of the 1548 minning law for the Schlackenwald tin mines, Bohemia
    Badatelské středisko Georgia Agricoly v Saské Kamenici
    Bájný vrch Kozákov
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Báňské zákonodárství ve Slavkovsko-krásenském revíru
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Barrandova skála - výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? : 12-42 Zbraslav
    Das Bavarikum - eine tektonische Einheit im südwestlichen Moldanubikum (Böhmische Masse)
    The Be-Ta-rich granite of Seiffen (eastern Erzgebirge, Germany) : accessory-mineral chemistry, composition, and age of a late-Variscan Li-F granite of A-type affinity
    Bedded cherts of the Přídolí Formation (Silurian) at Liščí lom quarry-Gaisler gallery and Čížovec quarry (Barrandian area, Czech Republic)
    Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks - evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks: evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Bílina-Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu"
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Biogeomorphic effects of trees on rock-mantled slopes: searching for dynamic equilibrium
    Biologická stabilita vody - BDOC
    Biomarkers from the Taxodiaceous conifer Sphenolepis pecinovensis Kvaček and resin from Bohemian Cenomanian
    Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Biostratigraphy of the Jince Formation (Middle Cambrian) in the Příbram-Jince Basin: historical review
    Biotite stability in peraluminous granitic melts: Compositional dependence and application to the generation of two-mica granites in the South Bohemian batholith (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)
    Blueschist-facies metamorphism in metasediments of the Krkonoše-Jizera Complex (Western Sudetes, northern Bohemian Massif)
    The Bohemian Cretaceous Basin from the crystalline basement to Quaternary: 3D modelling of the geological structure
    Bohemian Paradise Geopark
    Bohemian type bivalves Praeostrea bohemica Barrande, 1881 and Slavinka plicata (Barrande, 1881) from the Silurian and earliest Devonian of the Carnic Alps (Austria)
    Bohulibské rýžoviště (jílovský zlatonosný revír)
    Boionautilus gen. nov. from the Silurian of Europe and North Africa (Nautiloidea, Tarphycerida)
    Bolsovian Calamostachys incrassata (Němejc) emend. and its spores from the Kladno-Rakovník Basin of the Czech Republic
    Bone crackers and carcass accumulators in Central Bohemia - Late Pleistocene hyenas and their cave den and prey depot types
    Botanicko-geologická bibliografie Říčanské plošiny a Kutnohorské pahorkatiny
    Bottom to top lithosphere structure and evolution of western Eger Rift (Central Europe)
    Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957
    The brachiopod succession through the Silurian-Devonian boundary beds at Dnistrove, Podolia, Ukraine
    Bryozoan fauna from the Koněprusy Limestone (Pragian, Lower Devonian) of Zlatý Kůň near Koněprusy (Czech Republic)
    Břehová linie jezera Most
    Budvaricarpus, a new Normapolles producing flower from South Bohemia (Late Cretaceous, Czech Republic)
    The calcareous nannofossil record across the Late Cretaceous Turonian/Coniacian boundary, including new data from Germany, Poland, the Czech Republic and England
    Calcite concretions in Turonian marly silicites, Central Bohemia
    Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
    Camouflaged trilobites?
    Carbon isotope analysis (delta 13C) of Early to Middle Devonian carbonates from the Prague Syncline, the Carnic Alps, and the Montagne Noire (Czech Republic, Austria, and France)
    Carbon, oxygen and strontium isotope records of Devonian brachiopod shell calcite
    Carbonate microfacies and depositional environments of the Silurian-Devonian boundary strata in the Barrandian area (Czech Republic)
    Carbonatization of agate nodules from Permian andesites, Krkonoše Piedmont Basin
    Carboniferous ferns from the Bolsovian, Kladno Formation, Czech Republic
    Cementárenská výroba na Berounsku - minulost a budoucnost?
    Cenozoic paleotemperatures and leaf physiognomy - A European perspective
    CETS-CTS Teplá: the post-conference excursion guide : Mariánské Lázně Complex and its relations to neighbouring metamorphic units
    Chabazit z Černé v Pošumaví
    Chalcedon z Nové Vsi u Křemže
    Challenges in high-pressure granulite metamorphism in the era of pseudosections: reaction textures, compositional zoning and tectonic interpretation with examples from the Bohemian Massif
    Changes in acidic deposition on spruce forest ecosystems in the mountains of Bohemia
    Changes of runoff regime according to human impact on the landscape
    Character and dynamics of the floodplain of the Losenice stream, Bohemian Forest
    Characteristic sporomorphs of the Elaterates Province in the Cenomanian of Bohemia (Central Europe) - comparison with the Mid-Cretaceous of Egypt (northern East Africa)
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
    Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark Český ráj
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł
    Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
    Chebské vltavíny
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Chemical composition of atmospheric deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes in 1998-2012
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
    Chemické zpracování smolince v Jáchymově (uranová žluť - radium - yellow cake)
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Chemismus a oživení šumavských jezer na počátku 60-tých let
    The chemistry of amber - facts, findings and opinions
    Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification
    Chemistry of the Bohemian Forest streams affected by acidification and deforestation of the catchment
    Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998-2012
    Chemizmus podkrkonošských melafyrů a jejich horninotvorných minerálů
    Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
    Chemostratigraphy
    Chitinozoan implications in the palaeogeography of the East Moesia, Romania
    Chitinozoans in the Wenlock-Ludlow boundary beds of the East Baltic
    CHKO Labské pískovce
    Choceňské železo - stále záhadné
    The chondrinid land snail Granaria (Stylommatophora: Chondrinidae) in the Miocene of the Alpine Foreland: State of the art and taxonomic reassessment
    Chování nenasycených zemin
    Chráněná krajinná oblast Beskydy : fenomenální kousek Karpat
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    Cihlářské hlíny a cihelny na Horažďovicku
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Cínovec v Krušných horách - 630 let historie dolování
    CLAMP and CA proxy data from the Lower Miocene of North Bohemia
    Classification of the dynamics of water quality changes in the Elbe River basin
    Climate warming accelerates decrease of aluminum concentrations in acidified lakes
    Clinopyroxene from an alkali pyroxenite xenolith, Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif: crystal chemistry and structure
    Clinopyroxene from basaltic rocks of the Erzgebirge-Krušné hory Mts. - implications for modelling of the magnetic plumbing system
    Co nového v Úhrově?
    Co odhalila voda
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    Colour patterns in Early Devonian cephalopods from the Barrandian Area: Taphonomy and taxonomy
    Comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    A comment on 'Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology' by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853-1872
    Common gem opal: An investigation of micro- to nano-structure
    Comparative analysis of the floods in Prague (Czechia) and in Seville (Spain): seen from the geographical viewpoint
    Comparison of morphometric characteristics of cirques in the Bohemian Forest
    Comparison of saturated areas mapping methods in the Jizera Mountains, Czech Republic
    Comparison of the 1997 and 2000 West Bohemian swarms from the viewpoint of the location, source mechanism and space-time energy release
    Complementary description of Bathycheilus perplexus (Barrande, 1872) (Trilobita) from the Šárka Formation (Middle Ordovician, Prague Basin, Czech Republic)
    Complements to the anatomical knowledge of Cyclurus macrocephalus Reuss (Pisces, Actinopterygii) from the Eocene of Kučlín, Bohemia, Czech Republic
    Complete, early holaspid specimen of Metascutellum pustulatum (Trilobita) from the Dvorce-Prokop Limestone (Lower Devonian)
    Complex twinning, polytypism and disorder phenomena in the crystal structures of antimonpearceite and arsenpolybasite
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    Composition and origin of intermediate solid solutions in the system thorite-xenotime-zircon-coffinite
    Compositional trends in magmatic and hydrothermal silicates of the Petráčkova hora intrusive complex, Bohemian Massif - link between the magmatic processes and intrusion-related gold mineralization
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    Comprehensive geophysical research of the seismogenic western part of the Bohemian Massif
    The conifer Brachyphyllum squammosum from the Bohemian Cenomanian
    Connellit ze Studence u Jilemnice
    Conodont apatite delta18O record across the Ludlow Lau Event (Prague Basin, Czech Republic) indicates significant climatic cooling
    Constancy and variability of mineralogical and geochemical features of spinel peridotite xenoliths from the Eger Rift
    Continuous gas monitoring in the West Bohemian earthquake area, Czech Republic
    Contrasting chemical response to artificial acidification of five acidsensitive streams
    Contrasting metamorphic evolution of HP rocks in the Gföhl unit of the Kutná Hora Crystalline Complex and the Moldanubian zone in Austria
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Conulariids and Sphenothallus (Cnidaria, Medusozoa) from the Tonggao Formation (Lower Ordovician, China)
    Conventional and in situ geochronology of the Teplá Crystalline unit, Bohemian Massif : implications for the processes involving monazite formation
    Cordierit také projevem pozdně impaktní hydrotermální fáze?
    Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce : 23-21 Havlíčkův Brod
    Correlation of Mid-Cretaceous plant microfossils from the Raritan Formation of the Atlantic Coastal Plain with the Peruc-Korycany Formation of the Blansko Graben
    Covellin z Harrachova (Krkonoše)
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Cretaceous Bryozoa from Chrtníky (Bohemian Massif)
    Cretaceous Bryozoa in the work of Otomar P. Novák
    The crust-mantle transition zone (Moho) beneath the swarm-earthquake area Vogtland/NW-Bohemia in the light of diffrent seismic methods
    Crustal and uppermost mantle structure of the western part of the Bohemian Massif based on CELEBRATION 2000 experiment
    Crystal chemical relationships in the tourmaline group: Structural constraints on chemical variability
    The crystal structure and compositional range of mckinstryite
    The crystal structure of meurigite
    Crystal structure of natural orthorhombic Ag0,71Pb1,52Bi1,32Sb1,45S6, a lillianite homologue with N = 4; comparison with gustavite
    The crystal structure of near-end-member ferroaxinite from an iron-contaminated pegmatite at Malešov, Czech Republic
    Crystal structure of owyheeite, Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: refinement from powder synchrotron X-ray diffraction
    The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
    Cummingtonit v patrně kambrických plutonitech nejsevernějšího barrandienského proterozoika
    Čáslavsko - pozůstatky montánní činnosti : zpráva o stavu výzkumu
    Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000
    České granáty v českém skle
    České středohoří : Klenot stvořený ohněm, zvelebený pluhem
    Česko-polská spolupráce na hraničních vodách
    Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Předběžné výsledky
    Český ráj v rámci evropských geoparků UNESCO
    Český ráj ve světle nových poznatků
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2004
    Čištění důlních vod střední a východní části příbramského ložiska - uranové rudy
    Čtyřicetiny chráněné krajinné oblasti Český kras
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Dalmanitoidní a acastoidní trilobiti pražské pánve jako indikátory migrací fauny v rámci rheického oceánu
    Darrellhenryit, NaLiAl2Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, nový minerál ze skupiny turmalínu z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    Dating multiply overprinted Sn-mineralized granites - examples fro the Erzgebirge, Germany
    Dating the onset of Variscan crustal exhumation in the core of the Bohemian Massif: new U-Pb single zircon ages from the high-K calc-alkaline granodiorites of the Blatná suite, Central Bohemian Plutonic Complex
    Datolit z Vlastějovic
    Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
    Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
    Deciphering the petrogenesis of deeply buried granites: whole-rock geochemical constraints on the origin of largely undepleted felsic granulited from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Deckentektonik im Erzgebirge - von der Idee zur Umsetzung in die geologische Karte
    Decorative marbles from the Krkonoše-Jizera Terrane (Bohemian Massif, Czech Republic): provenance criteria
    Dědičné štoly v uhelném hornictví na Sokolovsku
    Deducing source rock lithology from detrital rutile geochemistry: an example from the Erzgebirge, Germany
    Deep drilling - a perspective of research into geodynamics of western part of the Eger Graben
    Deformační lamely v apatitu z Dobřejovic šokové?
    Deformační lamely v píseckých berylech
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    Delta13C record across the late Silurian Lau event: New data from middle palaeo-latitudes of northern peri-Gondwana (Prague Basin, Czech Republic)
    Deposition of lead in central Czech Republic, trends and impacts on the biogeochemical cycle
    Deset let lokality wolframitu v Jeřmanicích u Liberce
    Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
    Detailed study of the natural groundwater flow at the natural attenuation forecast test site by well logging
    Determination of different types of sediments in a river reservoir and computation of their volumes
    Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien area)
    The development of the Prague Basin as a part of a rift-basin system at the southern margin of the Rheic Ocean
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu : 13-31 Říčany, 22-14 Blatná, 22-21 Příbram, 22-23 Mirovice, 22-32 Strakonice
    Diagram hmotnostního zastoupení vrstev ve sloji a jeho využití k prognóze množství a kvality odbytové těžby při dobývání hnědého uhlí
    Diatom species composition in the sediment core of Plešné Lake (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Die digitale Geologische Karten GK 50 dig ung ihre Nutzung bei der Geologischen Landesaufnahme in Sachsen
    Dinosauři v Čechách - v jakém žili prostředí
    Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě
    Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
    Discinites cf. jongmansii Hirmer from the Carboniferous of the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
    Distribuce přirozených a antropogenních radionuklidů v půdách na listech 1 : 25 000 Turnov, Semily a Vrchlabí
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Diversification and biogeography of scolecodont-bearing polychaetes in the Ordovician
    Diverzita půd na vápencích Českého krasu: klasifikace půd a komparace klasifikačních systémů
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Dobrotivské souvrství (ordovik, stupeň dobrotiv) na Wilsonově nádraží v Praze (Česká republika)
    Dobývání kounovské sloje na Slánsku a Rakovnicku
    Dobývání rumělky (cinabaritu) u Bezdružic, jv. od Teplé v západních Čechách
    Dobývání rumělky, železné rudy a vápence v obci Jesenný, s. od Semil
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Dobývání žáruvzdorných jílovců
    Dodatek ke strukturnímu výzkumu Barrandovy skály (spodní devon, střední Čechy) : 12-42 Zbraslav
    Doklady o predaci na planktonu středního paleozoika
    Doklady pozdně glaciální remodelace povrchu na břehu jezera Švarcenberk
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí
    Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku
    Dolování v Nalžovských (Stříbrných) Horách
    Doly a hutě
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část I, Ovlivnění hydrologického cyklu Bíliny
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
    Dosud popsané taxony z paseckých břidlic a z jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve
    Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Rep.
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Dravci z prvohorních moří : detektivka stará 520 miliónů let: kdo zabíjel české trilobity?
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Dubové kmeny v holocenních usazeninách Labe: substrát pro zachování hmyzu, stop po jeho činnosti a stop exploatace dřevité hmoty dalšími organizmy
    Důchodcovské jeskyňářské vzpomínání
    Důl Slaný - šachta s nejkratší životností
    Důlní díla v Obřím dole v Peci pod Sněžkou
    Důlní dílo Kovárna zpřístupněné v Obřím dole v Krkonoších
    Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko)
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Dva roky skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska : exkurze č. 2 "Granitově horská"
    The dyke swarm of fractionated tourmaline bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
    Dynamics of sulfate oxygen isotopes in a spurce die-back affected catchment and at an unpolluted control site
    Dynamika průsaku vody do vodárenského přivaděče Bedřichov
    Early Devonian (Emsian) hyolith Ottomarites discors (Barrande, 1867) with colour pattern
    Early Miocene conifer macrofossils from the Most Basin (Czech Republic)
    Early Oligocene flora of Seifhennersdorf (Saxony)
    Early Oligocene insect fauna from Seifhennersdorf (Saxony, Germany)
    Early Palaeozoic palaeobiogeography and palaeoecology of stylophoran echinoderms
    Early Pragian conodont-based correlations between the Barrandian area and the Spanish Central Pyrenees
    Earthquake swarm - mantle fluid interaction in the western Eger (Ohře) rift area : Czech and German research activities of the last decade
    Earthquake swarms in continental rift zones - a comparison of selected cases in Americka, Africa and Europe
    Effect of acidification on atmospheric corrosion of structural metals in Europe
    The effect of N and P addition on vegetation in two deciduous forests on base-rich soil
    Effect of temperature on downward movement of 34S and 35S in isotopically labelled forest soils: seasonality in organic S cycling
    The effect of temperature on nitrogen transformations in mountain forest soils of Plešné, Černé, and Čertovo Lake watersheds
    Effects of altitude and tree species on delta34S of deposited sulphur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    Ekologické a ekonomické aspekty likvidace chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Emina skála kontra Bártlovka
    Emplacement mechanisms of the thrust sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
    Engineering seismology and geological aplications
    Entropy production on productive and non-productive surfaces
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    The Eocene and Early Oligocene floras of the Russian Plain and their relation to the palaeofloras of Central Europe
    Eocene vegetation patterns reconstructed from plant diversity - A global perspective
    Epizoda z historie báňského školství v zemích Koruny české
    Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
    Erratum to "New crinoids (col.) from the Zlíchovian limestone (Lower Devonian, Lower Emsian) of the Barrandian area (Czech Republic)" [J. Nat. Mus. (Prague), Natur. Hist. Ser., vol. 177 (2008-2009), p. 37-47]
    Erratum to: "Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif)" Journal of Geosciences 55: 251-278
    Erratum to "Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams" [J. foram. Res., vol. 37, no. 4 (2007), p. 287-299]
    Eruptive styles of monogenetic volcanism in the Levín Volcanic Complex - central part of the Krkonoše Piedmont Basin (Rotliegend / Autunian)
    Ervěnický koridor z pohledu důlního měřiče , báňského projektanta a vysokoškolského pedagoga - baňaře
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Eucalyptocrinites veles sp. n. (Crinoidea, Camerata) from the Silurian of Bohemia (Czech Republic)
    Eurytholia plates (Problematica) from the late Silurian of the Austrian Carnic Alps
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
    Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1.10.2005 až 1.10.2007
    Evidence of plant-arthropod interactions from the Lower Miocene of the Bílina Mine in northern Bohemia (Czech Republic)
    Evolution of Quaternary river terraces related to the uplift of the central part of the Bohemian Massif
    Evolution of rare-metal granitic magmas documented by quartz chemistry
    Exoskeletal architecture, hypostomal morphology and mode of life of Silurian and Lower Devonian dalmanitid trilobites
    Exoskeletal configurations and malformations in Cambrian and Ordovician agnostids: (Barrandian area, Czech Republic)
    Exoskeletal structures and ultrastructures in Lower Devonian dalmanitid trilobites of the Prague Basin (Czech Republic)
    An expanded non-Arrhenian model for silicate melt viscosity : a treatment for metaluminous, peraluminous and peralkaline liquids
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Extrabasinal plant assemblages in basin-margin strata: preliminary results from Newfoundland and the Czech Republic
    Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes
    Extreme P-, Bi-, Nb-, Sc-, U- and F-rich zircon from fractionated perphosphorous granites : the peraluminous Podlesí granite system, Czech Republic
    Extrémní hydrogeologická situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
    The fabric development and mode of flow in highly crystalline lava extrusions - combined field evidence and AMS analogue modeling data
    Facie koněpruských vápenců ve Velkolomu Čertovy schody (1994-1997)
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    "Fagotia-Faunen" und quadriglazialistisches stratigraphisches System des Pleistozäns im nördlichen Alpenvorland im Vergleich zu einigen klassischen Fundorten im Bereich der nordischen Vereisung Deutschlands
    The fairy tail about the "cave lions" Panthera leo spelalea (Goldfuss 1810) of Europe - Late Ice Age spotted hyenas and Ice Age steppe lions in conflicts lion killers and scavengers around Prague (Central Bohemia, Czech Republic)
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Farmakosiderit z Přebuzi v Krušných horách
    The fate and stability of peatland sulfur stores as determined through stable sulfur isotopes and a transplant experiment
    Faunistická odezva na změny v pražské pánvi během spodního a středního ordoviku
    Fe-Mn mineralizace z Křížového Buku, s. od Mlýnů u České Kamenice
    Fenomén Chlum u Ločenic
    Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska
    Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    Ferns of the Bohemian Cenomanian and their in situ spores
    Ferruginous crusts and cements in the northern part of Bohemian Cretaceous Basin: genetic implications from O and H isotopes
    Field trip guide, April 11, 2007 : manifestations of recent dynamics of the western part of the Eger (Ohře) Rift
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 1 : mofettes and CO2 emissions at the Hájek/Soos Natural Reserve
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 2 : seismic and geodynamic observatory of the Institute of Geophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Skalná near Cheb
    Field trip guide, April 11, 2007 : stop 3 (3-1 to 3-3) : surroundings of the Železná hůrka Hill (Eisenbühl)
    First colour-patterned strophomenide brachiopod from the earliest Devonian of Podolia, Ukraine
    First report on permineralized angiosperm wood from the Bohemian Cretaceous Basin (Cenomanian, Czech Republic): morphogenus Paraphyllanthoxylon, its species and familial affinity
    Die Flora von Bechlejovice bei Děčín : eine oligozäne vulkanische Flora und ihre Stellung im Florenkomplex Haselbach-Valeč sensu Kvaček & Walther 2001
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Fluid induced earthquakes : KTB experiments and Vogtlandt seismicity swarms?
    Fluide als Tracer für aktuell ablaufende geodynamische Prozesse unter dem westlichen Eger Rift
    Fluidtransport im tiefen Kristallin zwischen Fränkischer Linie und dem Eger-Graben? Eine Diskussion möglicher Antriebsmechanismen
    Fluvial sedimentation of sandy deposits of the Słupiec Formation (Middle Rotliegendes) near Nowa Ruda (Intra-Sudetic Basin, SW Poland)
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Foliage and seeds of malvalean plants from the Eocene of Europe
    Formy na perník s motivem trilobitů
    Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    Fosilní fauna třenického souvrství (ordovik, trenadok) u Cheznovic (jihozápadní část Barrandienu) : 12-34 Hořovice
    Fossil fruits of Reevesia (Malvaceae, subfam. Helicteroideae) and associated plant organs (seeds, foliage) from the Lower Miocene of North Bohemia (Czech Republic)
    The fossil history of Sloanea L. (Elaeocarpaceae) in Europe
    FOZO magmas in Lusatia and Lower Silesia : lower mantle signature in geochemistry of Central European asthenosphere
    Frič museum in Lázně Bělohrad
    The frog from Seifhennersdorf
    A further oncocerid nautiloid from the Upper Silurian of Southwest Sardinia
    Gas monitoring in the Nový Kostel swarm quake region, NW Bohemian, Czech Republic 2004-2007
    Gas monitoring in the swarm quake area of West Bohemia (Czech Republic) and the Vogtland (Germany)
    Gecko species Euleptes gallica Müller: A new information about its geographic and stratigraphic range
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Geneze, morfometrie, mineralogické složení a stratigrafická pozice výskytu sulfidických konkrecí na lokalitě Vršany
    Geochemical constraints of hydrothermal alterations of two-mica granites of the Moldanubian batholith at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic
    Geochemical signatures of Variscan eclogites from the Saxonian Erzgebirge, central Europe
    Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
    Geochemische und geoelektrische Untersuchungen im Nationalpark Sooser Moor (Schwarmbebengebiet Vogtlandt-NW Böhmen) als Beitrag zur Charakterisierung der Aktivität von magmatischen Fluiden
    Geochemistry and evolution of subcontinental lithospheric mantle in Central Europe: evidence from peridotite xenoliths of the Kozákov volcano, Czech Republic
    Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
    Geodynamické jevy v okolí Turnova : (mapový list měřítka 1:25000: 03-324 Turnov, 03-342 Rovensko pod Troskami)
    Geofyzikální indikace neznámého neovulkanického centra u Mariánských Lázní
    Geofyzikální indikace neznámých vulkanických center na Mělnicku : 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou
    Geografie kamenouhelné pánve a jejího okolí
    Geographic and temporal patterns in the late Neogene (12-3 Ma) aridification of Europe : the use of small mammals as paleoprecipitation proxies
    Geoinformatic assessment of extreme flood consequences - case study: flood in August 2002 in Central Europe
    Geological interpretation of a gravity low in the central part of the Lugian Unit (Czech Republic, Germany and Poland)
    Geologická exkurze do okolí Srbska a Svatého Jana pod Skalou
    Geologická exkurze do údolí Radotínského potoka
    Geologická interpretace geofyzikálního výzkumu na Labské louce
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geologické aspekty výskytu těžko rozpojitelných hornin na povrchovém lomu Bílina
    Geologické dějiny našeho regionu
    Geologické hodnoty Geoparku Český ráj
    Geologické mapování na Berounsku (CHKO Křivoklátsko a CHKO Český kras) v měřítku 1:25000
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologické střípky kolem proslulé brdské kóty 718,8
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní : 22-33 Kašperské Hory
    Geologický profil údolí Římovské přehrady
    Geologický profil údolím Římovské přehrady
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny
    Geologie a hydrologie Bartošovy pece a okolí
    Geologie
    Geologie Horažďovicka
    Geologie stanice metra Červený vrch v Praze
    Geologie středního Polabí : předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Die geologisch-tektonische Situation zwischen Zwickau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier unter besonderer Berücksichtigung der Tiefbohrung Oelsnitz GWM 1/03
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Geomorfologické poměry povodí Vůznice
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Geomorfologické změny v říčních nivách po srpnové povodni roku 2002
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány, Orlické hory
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány v Orlických horách
    Geomorfologicky zajímavé lokality severní části Žofínské hornatiny
    Geomorfologie horního povodí Zubřiny
    Geomorfologie pískovcového reliéfu vrchu Lada u Adršpachu
    Geomorphological information system: physical model and options of geomorphological analysis
    Geomorphology as a key to freshwater sulphate recovery: the SUNFLOW model
    Geopark Barrandien
    Geopark Český ráj
    Geophysical and soil gas monitoring methods for the characterization of CO2 degassing sites - What can we learn from natural analogues?
    Geophysical investigastion of volcanic centre in NW Bohemia
    Geophysical measurement of roads in Prague immediately after the floods in August 2002
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    Georgius Agricola (1494-1555) : 450 let od úmrtí
    Geosyntetika jako plnohodnotný stavební materiál
    Geotechnická databáze - další krok rozvoje geologické databanky
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    Geotechnický monitoring tunelu Slivenec včetně měření na definitivním ostění tunelu
    Geotectonic position of granulitic complex in South Bohemia (The Bohemian Massif)
    Geotermální pole v západní části krkonošsko-jizerského masivu - fikce nebo realita? : 03-14 Liberec
    Giant Mountains and pollenanalytical research: New results and interesting palaeobotanical findings
    Gigantická hvězdicovitá ichnofosilie spodnodevonského stáří z Cikánky u Radotína: objev a ztráta dosud jediného nálezu
    GIS aplikace pramenů a vrtů na ČHMÚ - pobočka Praha
    Die Glazialmorphologie des Schwarzen Sees im Šumava-Nationalpark. Ein Exkursionsbericht
    Global time scale and regional stratigraphic reference scales of Central and West Europe, East Europe, Tethys, South China, and North America as used in the Devonian-Carboniferous-Permian Correlation Chart 2003 (DCP 2003)
    Glossinotoechiidae (Braquiópodos uncinuloideos) del Devónico de la Cordillera Cantábrica (N de Espana)
    Gmelinit - vzácný zeolit našich vulkanitů
    Goethe und die Geologie - ein geotouristisches Nutzungskonzept zu den geologischen Betrachtungen in den Schriften Johann Wolfgang von Goethes
    Goethit, nový minerál pro Markovice
    Gold-bearing quartz veins of the Bělčice ore district, Bohemian Massif: evidence for incursion of metamorphic fluids into a granodiorite body and for isothermal mixing between two types of metamorphic fluids
    Goldenbergites gen. nov. a new genus of bisporangiate herbaceous lycophytes from the Radnice Member (Bolsovian) of the Radnice Basin (Czech Republic)
    Grafitická pararula z vrchu Mírovka : 23-21 Havlíčkův Brod
    Grain-scale processes in actively deforming magma mushes: New insights from electron backscatter diffraction (EBSD) analysis of biotite schlieren in the Jizera granite, Bohemian Massif
    Granátovce z jednotek na východním okraji Českého masivu
    "Granite tectonics" revisited: insights from comparison of K-feldspar shape-fabric, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and brittle fractures in the Jizera granite, Bohemian Massif
    Granitoidy a kontaktně metamorfované proterozoikum v oblasti Padrťských rybníků, jihozápadní Brdy : 22-12 Březnice
    Graptolite assemblages and stratigraphy of the lower Silurian Mrákotín Formation, Hlinsko Zone, NE interior of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Gravity modelling of the Krkonoše-Jizera Pluton
    The gross environmental phenomenon of the classical Pragian stage (hot lowstand)
    Gründung, Struktur and Entwicklung der mittelalterlichen Bergstadt Kutná Hora/Kuttenberg aus der Sicht der Archäologie, der Montanarchäologie und der Geschichte
    Harrachova jáma : odkrývání tajemné komnaty přírody
    Heterogeneity of the upper mantle beneath the neovolcanic zone of the Bohemian Massif : deformation and geochemistry of peridotite xenoliths
    The hexactinellid sponge Cyathophycus from the Lower Ordovician Klabava Formation on the Prague Basin, Czech Republic
    High-Ti basaltic rocks in the uplifted shoulder of the Ohre (Eger) Rift, western Bohemia/Saxony
    A highly diverse trilobite fauna with Avalonian affinities from the Middle Cambrian Acidusus atavus Zone (Drumian Stage) of Bornholm, Denmark
    Historic and present raw mineral exploration of the volcanic range in northwestern Bohemia
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historické důlní dílo na železo ve Vlhkém dole v Krkonoších
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Historický červený pigment caput mortum
    Historický přehled
    Historický přehled rozvoje hornictví v českém a saském Krušnohoří
    Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán
    Historický stříbrorudný revír Boží Dar u Jáchymova v Krušných horách
    Historie a současnost arboreta pod zámkem Jezeří
    Die Historie des Eisenerzbergbaus im Eisensteiner Hochtal im Böhmerwald
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Historie experimentálních povodí v Jizerských horách
    Historie hornictví ve městě Vejprty a jeho okolí
    Historie novoveského pegmatitu
    Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru
    Historie, současnost a perspektiva ložisek pyropu v severozápadních Čechách
    Historie zpracování mosteckého hnědého uhlí
    Hitorická těžba polymetalických rud u Pláničky na Klatovsku
    Hlavní otvírková díla na Krušné Hoře v 18. a 19. století a jejich technické vybavení
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Hnědé uhlí a udržitelný rozvoj
    Hnědé uhlí jako strategická surovina v primárních zdrojích výroby elektrické energie v ČR
    Hodnocení biodegradabilních organických látek v přírodních vodách
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení geomorfologické odolnosti hornin v Rokycanské kotlině
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování
    Hodnocení sezonality kulminačních průtoků v povodí Berounky
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Holamptocrinus argutus gen. et sp. n. (Crinoidea, col.) from the Lower Devonian (Dalejan) of the Barrandian area (Czech republic)
    Holocene reconstruction of lead deposition and vegetation cover as indicators of climate changes in Central Europe
    Horizontal channel development on the upper Jizera and the upper Vltava Rivers between 1938 and 2012
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornické muzeum Krásno (areál cínového dolu Vilém)
    Hornicko-geologický park Měděnec - unikátní historické báňské dílo Mědník
    Hornický památník na Jestřebích horách
    Hornický skanzen Mayrau
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Hořenec - ložisko červeného pigmentu
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
    Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
    Hydrogeochemistry of a deep gas-storage cavern, Czech Republic
    Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze : 12-24 Praha
    Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Hydrothermal veins linked with the Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction
    Hypermarket "Dlouhá míle" Praha-Ruzyně : návrh vyztužení zemních těles
    Hyperpotassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif) revisited
    Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Ichnofabric and substrate consistency in Upper Turonian carbonates of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    Illite 'crystallinity', maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamorphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic
    Ilmenit z Dlouhé Lhoty u Tábora
    Ilmenit z Golčova Jeníkova, 12 km jjv. od Čáslavi
    Ilmenit z křemenných čoček u Stradova
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Impact of some site dependent factors on GPS displacement monitoring
    The impact of the retention curve hysteresis on prediction of soil water dynamics
    The impact on the litho- and biofacial development of the Mid Devonian Kačaák [Kačák] Event in the Prague Basin, the Graz Palaeozoic and the Carnic Alps
    In-situ or tectonic origin of garnet peridotite, eclogite and granulite of the Bestvina unit at Kutna Hora (Bohemian Massif)?
    In situ pollen of Alnus kefersteinii (Goeppert) Unger (Betulales: Betulaceae) from the Oligocene of Bechlejovice, Czech Republic
    Incisor enamel microstructure and its implications to higher-level systematics of Eurasian Oligocene and Early Miocene hamsters (Rodentia)
    Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    The influence of deep mining damping on the processes in lithospere [lithosphere] and environment : Příbram uranium deposit after termination of mining
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    Informace obsažené v minerálech vulkanických hornin Geoparku Český ráj
    The Integrated Plant Record vegetation analysis of Early Miocene assemblages from the Most Basin (Czech Republic)
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Interakce bazaltoandezitických láv Levínského vulkanického komplexu (LVK) s vodním prostředím (autun, podkrkonošská pánev)
    The interesting geomorphological localities of the northern part of the Žofínská Mountains
    International intercomparison measurement of soil-gas radon concentration, of radon exhalation rate from building materials and of radon exhalation rate from the ground : Czech Republic, September 19-20, 2002
    Internetová databáze 40 ročníků Opera Corcontica - Sborníku vědeckých prací z Krkonošského národního parku
    Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic
    Interpretace vrstevnatých a usměrněných textur v granitech
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Interpretation of levelling measurements in the area of the Příbram uranium deposit after termination of mining
    Interpretation of the sediment record of Lake Mladotice (western Czech Republic) in relation to flood events and pre- to postcommunist change in land use
    Interpretation of volcanic products - one of the keys to palaeo-environmental reconstructions : excursion giude
    Intruzivní horniny v barrandienském proterozoiku okolí Plas : 11-42 Manětín, 12-31 Plasy
    Inventarizace některých geomorfologických forem v Českém ráji
    Inventarizační průzkumy reliktů blanické brázdy na Vlašimsku (perm, spodní autun) : 13-33 Benešov, 23-11 Vlašim
    The involvement of F, CO2, and As in the alteration of Zr-Th-REE-bearing accessory minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type granite, Czech Republic
    Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky : 03-34 Sobotka
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    Ion exchange in natural zeolites : a study on reaction mechanisms
    Is stoping a volumetrically significant pluton emplacement process? : discussion
    Isolated ossicles of the family Eospondylidae Spencer et Wright, 1966, in the Lower Devonian of Bohemia (Czech Republic) and correlation of the systematic position of eospondylid brittlestars (Echinodermata: Ophiuroidea: Oegophiurida)
    Isotope composition of tree rings of Norway spruce (Bohemian Forest, Central Europe) exposed to atmospheric pollution
    Isotopengeochemisches Monitoring - demonstriert am Beispiel von zwei Mineralquellen in Bad Brambach, Vogtland
    Jáchymovský uraninit a Marie Curie-Sklodowská
    Jak pokračuje odstraňování ekologických škod na severu Čech?
    Jak staré jsou voštiny v pískovcích?
    Jak způsobuje hydraulicky nevhodné koryto vodního toku povodeň
    Jako korálky na niti : horské růžencové toky
    Jaroslav Kraft and his studies of graptolites
    Je Kamencové jezero v Chomutově první zbytkovou jámou bezděčně sanovanou mokrou variantou?
    Jednoduchý model odhadu transportu plavenin
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech
    Jeskyně Krtola v Českém ráji
    Jeskyně Panama (č. 1823)
    Jevy spojené s odtáváním sněhové pokrývky v tundrové zóně Krkonoš
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeský grafit
    Jílovce cyprisového souvrství
    Jílovský zlatonosný revír - minulost a současnost
    Jincelites vogeli gen. et sp. nov. (Hyolitha) from the Cambrian of the Czech Republic (Příbram-Jince Basin, Teplá-Barrandian region)
    Jiří Škovíra šedesátiletý
    Jizera a povodně v Turnově
    Jizerské hory
    Jonassonite, Au(Bi,Pb)5S4, a new mineral species from Nagybörzsöny, Hungary
    Jsou barrandienské pikrity opravdu pikrity?
    Jubilující Břevnov očima hydrogeologa : 12-24 Praha
    K historii sledování slapových sil v důlních dílech
    K historii těžby antracitu u Brandova v Krušných horách
    K mineralogii Českého středohoří
    K mineralogii lokality Smolné Pece
    K poznatkům z dlouhodobých řad sledování povodňového režimu v povodí Vltavské kaskády
    K problematice názvů Jestřebohorských uhelných dolů
    K příčinám poruch staveb v centru města Kladna
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Kambrisches Rifting im Barrandium : geochemische Signaturen von klastischen Sedimenten und Vulkaniten
    Kámen z kolínské dlažby
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenné sekyrky od Jablonce nad Nisou
    Kapucínské skály
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Karbonské tropické pralesy
    Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek
    Karl-Hermann Scheumann (*1881 Metz - ?1964 Bad Hersfeld): před 100 lety zazářila petrografická nova na horním toku Ploučnice
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    Karlovarská umělecká mozaika
    Karlovarské prameny
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Karlovarský kraj a stará důlní díla, problémy pokračují
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Kartometrická analýza starých map českých zemí : mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria
    Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír)
    Kde byl korálový útes ve zlíchovském souvrství středočeského devonu? : 12-24 Praha, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Ke koncepci a působnosti Hornického učiliště v Příbrami
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien)
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Klimatické změny a vodní zdroje v povodí Vltavy : modely klimatických změn pro vodní zdroje k roku 2085
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika : 03-32 Jablonec nad Nisou
    Komorové odstřely a přípravná štola v Novém Bílém lomu na Tetíně
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Komplexní vyhodnocení jakosti vody řeky Berounky
    Konec hornické a začátek rekreační epochy spojeného lomu Medard - Libík na Sokolovsku
    Konečné řešení úložiště radioaktivního odpadu-Hostim
    Koněpruské jeskyně - jeskyně v korálovém útesu
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Konkrétní příklady využití georadaru při posuzování povodňových škod
    Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou : (03-322 Jablonec nad Nisou)
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace labských sedimentů a plavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Kořenové tvary - biogenní výplň jeskyní a skalních převisů pískovcového pseudokrasu
    Kosterní zbytky ježovek v silurských a devonských vápencích Českého krasu
    Krajina Fénix
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Krátká zpráva o záchranném sběru v západní části odkryvu příbřežní facie křídového moře v činném lomu v Plaňanech u Kouřimi
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    Krkonoše v době poledové - vegetace a krajina
    Krkonošské dolování. 16, Střelný prach
    Der Kruste/Mantel-Grenzbereich unter der Schwarmbebengebiet Vogtland/NW-Böhmen: Kombinierte seismische und petrologische Studien
    Kryogenní kopečky - pounus - ve Skandinávii a v Krkonoších
    Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou
    Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Křídové sedimenty na území listu 13-443 Chotěboř : 13-44 Hlinsko
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Geology and active geodynamics of the western Eger Rift area
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : introduction
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 6a-c
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 7a, b
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. stop 8
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : introduction
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 10
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 12
    Kufiri silurian-devonian dhe zonat graptolitike prane tij ne Muhurr (zona e Korabit)
    Kutnohorské pokusy s amalgamací v 16. století
    Kutnohorský ložiskový apendix
    Kuttenberg und Freiberg im späten Mittelalter. Zu den kontakten zwischen den beiden mitteleuropäischen Bergstädten in vorhussitischer Zeit
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Kvalita vody v Bílině a zdroje znečištění v jejím povodí
    Kvalita vody v řece Bílině
    Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe
    Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi : 13-32 Kolín
    Kvartérní a křídové sedimenty mezi velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi : (13-14 Nymburk)
    Kvartérní sedimenty na území listu 11-424 Dolní Bělá : 11-42 Manětín
    Kvartérní sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk) : 13-14 Nymburk
    Kvartérní terasy řeky Želivky
    Kyanit z fosilních náplavů od Kozohlod
    Laboratorní infiltračně výtokový experiment monitorovaný metodou magnetické rezonance
    Lacustrine fish faunas (Teleostei) from the Karpatian of the northern Alpine Molasse Basin, with a description of two new species of Prolebias SAUVAGE
    Late alpine silicification and associated mineralizations in the vicinity of Teplice, northwestern Bohemia, Czech Republic
    Late Carboniferous weathering and regolith at the Kudowa Trough, West Sudetes : palaeogeographic, palaeoclimatic and structural implications
    Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic)
    Late Cretaceous to Paleocene melilitic rocks of the Ohře/Eger Rift in northern Bohemia, Czech Republic: Insights into the initial stages of continental rifting
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
    Late Glacial and Holocene development of the vegetation in the Labe (Elbe) river flood-plain (Central Bohemia, Czech Republic)
    Late Glacial-Early Holocene transition recorded in the diatom content of three former lakes of different altitudes, Czech Republic
    Late Miocene volcanic activity in the České středohoří Mountains (Ohře/Eger Graben, northern Bohemia)
    The Late Ordovician ice house: impact winter or volcanic catastrophe?
    Late-orogenic extension in the Bohemian Massif: Petrostructural evidence in the Hlinsko region
    Late-orogenic Variscan magmatism: the case of quartz monzodiorite dykes from the Blanice Graben, southern Bohemia
    The Late Silurian entomozoid ostracod Richteria migrans: ontogeny, sexual dimorphism and lifestyle
    Late Turonian ophiuroids (Echinodermata) from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
    Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice
    Laumontit z kamenolomu Štíleček u Sedlčan
    Lavinový katastr a zimní situace na hřebenu české části Krkonoš v období 1998/99-2002/03
    Lead isotopes as a tool for tracing the contamination in soils and stream sediments affected by mining and smelting industry
    Ledové jevy na malých tocích
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Lesní požáry v miocénu sokolovské pánve
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Leucit chybí v severočeské neovulkanické oblasti
    Levels of heavy elements in plants - result of heavy metal remobilisation and plant-soil interaction
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Likvidace důlních děl ve sloji Josef na dole Marie v Královském Poříčí
    Likvidace hlavního důlního díla - těžní jáma Kateřina v Modlanech - použitím nezpevněné základky
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi 1 ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Limnologická studie Čertova jezera
    Limnologická studie největšího jezera české části Úpského rašeliniště v Krkonoších
    Lingulate and craniate brachiopods from the top of the Králův Dvůr Formation (latest Katian) and their contribution to palaeogeography
    Lingulate brachiopods from the Acanthopyge Limestone (Eifelian) of the Barrandian, Czech Republic
    Lingulate brachiopods from the Chýnice Limestone (upper Emsian, Barrandian; Czech Republic)
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Ljudi i okamenelosti
    Local seismicity at the Hronov-Poříčí Fault (Eastern Bohemia)
    Local variations of stress field orientation in the Czech-German border region determined from fluid-injection induced seismicity (KTB) and earthquake swarms (West Bohemia)
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Lom Lahošť u Duchcova
    Lom ve Studenci : okno do geologické minulosti Podkrkonoší
    Lomy Králodvorské cementárny na korekční surovinu
    Long stalked eocrinoids in the basal Middle Cambrian Kaili Biota, Taijiang County, Guizhou Province, China
    Long-term deformations of municipal landfill bodies and their effects on functional safety of superficial sealing
    Long-term development of cultural landscape in Central Bohemia as a co-evolution of human impacts and natural processes ; Outline of an interdisciplinary project
    Long-time monitoring of soil water content and apparent resistivity
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
    Lower and Middle Ordovician trilobite communities of the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic)
    Lower Ordovician cystoids (Rhombifera, Diploporita) from the Prague Basin (Czech Republic)
    Lower Wenlock Chitinozoa from the Bykoš locality (Silurian, Prague Basin, Barrandian area, Czech Republic)
    Ložiska uranu ve Stráži pod Ralskem
    Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic
    LREE distribution patterns in zoned alkali feldspar megacrysts from the Karkonosze pluton, Bohemian Massif - implications for parental magma composition
    Lví hlava
    Lze ještě objevit neznámý vulkán v Českém masívu? Geofyzikální inspirace
    Macroremains of cultural and wild plants from early medieval to early modern archaeological situations in the centre of Prague - areas of Pražský hrad (Prague castle) and of Malá Strana (Lesser Town)
    Mafic and felsic magma interaction in granites: the Hercynian Karkonosze pluton (Sudetes, Bohemian Massif)
    Mafic-intermediate granulites of the Lisov Masif, Southern Bohemia: middle crustal relics of a Late Devonian magmatic arc?
    Mafic-intermediate granulites of the Lišov Massif, Southern Bohemia: vestige of a Late Devonian magmatic arc?
    Mafic K, Mg-rich magmatic rocks from western Mühlviertel (Austria) and adjacent part of the Šumava Mts. (Czech Republic)
    Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov
    Magmatic fabrics and emplacement of the cone-sheet-bearing Knížecí Stolec durbachitic pluton (Moldanubian Unit, Bohemian Massif): implications for mid-crustal reworking of granulitic lower crust in the Central European Variscides
    Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    Magmatic stoping as an important emplacement mechanism of Variscan plutons : evidence from roof pendants in the Central Bohemian Plutonic Complex (Bohemian Massif)
    Magnetic fabric of the Cerinek stock (Moldanubian Plutonic Complex)
    Magnetická stavba říčanského granitu: záznam helikoidálního magmatického toku?
    Magnetické měření v oblasti Řípu : 02-43 Litoměřice, 12-21 Kralupy nad Vltavou
    Magnetostratigrafický výzkum vulkanického komplexu Úhošť (Doupovské hory)
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Maksymalne dobowe opady atmosferyczne w Karkonoszach w drugiej połowie XX wieku
    Malé Svatoňovice hornické : k udělení a křtu symbolů další obci na Trutnovsku
    Málo známá fakta o Joachimu Barrandovi (1799-1883)
    Málo známé krasové a pseudokrasové jevy Českého ráje
    Manifestation of crustal dynamics and kinematics in the western part of the Ohře/Eger Rift, Czech Republic
    Mantle wedge flow and emplacement to a granulitized crust - natural example from the Doubrava upper mantle rock in the Bohemian Massif
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    Mapping base cation deposition in Europe on a 10 x 20 km grid
    A marine delta18O record for the Devonian based on biogenic apatite
    Martina Cave (Bohemian Karst) - biostratigraphy of the entrance sediments
    Matematicko-statistická analýza tří vzájemně kolmých os délek A, B a C sulfidických konkrecí z lomu Vršany
    Maximální dosah kontinentálního zalednění na úpatí Ořešníku a Poledníku v severním svahu Jizerských hor
    Mechové jezírko v Krkonoších - fyzickogeografická studie
    Medardova kápě
    Medvědí jeskyně ve východních Krkonoších (Česká republika), předběžná zpráva
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Měkkýši pěti profilů ve sprašových závějích Českého krasu
    Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
    Melafyrové skály na Strážníku
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Melilite-bearing igneous rocks in the Bohemian Massif: occurrences in the western Ohře (Eger) Rift
    Měňany 3 - pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
    Mercury contamination of soils in vicinity of historical mining area
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Mesoforms of the relief in the northern part of the Novohradské Hory Mts.
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia - their petrology, geochemical character and possible petrogenesis
    Metal-contaminant leaching from lead smelter fly ash using pH-stat experiments
    Metasomatized zircon in equigranular granite from the Karkonosze Pluton, NE Bohemian Massif
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Metodika a hlavní výsledky řešení hydrogeologické problematiky v souvislosti s likvidací kladenských dolů
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Mezní rovnovážné stavy svahů na lomech a výsypkách
    Mezoreliéf a mikroreliéf pískovcových skalních měst a výchozů
    Microfacies of the Silurian-Devonian boundary interval in some sections in the Barrandian area (Czech Republic)
    Microflora in the Wettinquelle, a mineral spring with high gas content of a deep subsurface origin
    Micropalaeontological (palynological) records of the Ohře Rift Volcanosedimentary Complexes in Bohemia
    Microstructural analyse of orthogneisses from the north-eastern part of the Bystrzyca Mts., West Sudetes
    Mid-latitude Palaeogene floras of Eurasia bound to volcanic settings and palaeoclimatic events - experience obtained from the Far East of Russia (Sikhote-Alin´) and Central Europe (Bohemian Massif)
    The Middle Cambrian paradoxidid trilobite Hydrocephalus from Jämtland, central Sweden
    Middle Devonian dendroid graptolites from the Brilon Reef area (Rheinisches Schiefergebirge, Germany)
    The Middle Ordovician tergomyan mollusc Pygmaeoconus: an obligatory epibiont on hyolithids
    Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer
    Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk-Na Vrších u Kutné Hory : 13-322 Kolín
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
    Mineral inclusions in pyrope from garnet peridotites, Kolín area, central Czech Republic
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
    Mineralizace zkamenělých stromů severozápadních Čech
    Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
    Mineralogical controls on the distribution of trace elements in metasomatized peridotite enclaves from Planany, Czech Republic
    The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
    Mineralogical responses of metasomatic alteration of granitic rocks by As-rich fluids: the Zinnwald alkali-feldspar granite, Eastern Erzgebirge, Germany
    Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Mineralogické lokality v okolí Stříbra
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogy and chemistry of Fe-rich bentonite from the Lieskovec deposit (Central Slovakia)
    Mineralogy and geochemistry of restite enclaves in the peraluminous Lipnice granite, Moldanubian batholith, Czech Republic
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Mineralogy of the clay gouge on Prague fault
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály bazaltů Jáchymovska
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály mědi v melafyrech v Morcinově u Lomnice nad Popelkou
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerály z lomu Kobylí Hora u Prachatic
    Minulost, současnost a budoucnost těžby hnědého uhlí v severních Čechách
    Minute Silurian oncocerid nautiloids with unusual colour patterns
    Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
    Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul
    Mlýn v Kodě - přírodovědné, historické a technické aspekty
    The mode of flow and emplacement of a trachyte body of the České Středohoří Mts. studied by means of AMS and EBSD techniques
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Modelování erozních a sedimentačních procesů v malém povodí
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Moderní rekultivační metody Dolů Bílina a jejich aplikace na výsypce Radovesice
    Moho reflections from strong near quarry blasts: an example for the central Ore Mountains, Czech Republic
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Mokrsko gold deposit - a new type of gold mineralization in the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Molluscan succession from Holocene tufas in the Czech Karst (Czech Republic)
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    Monitoring Doupov - podle výpovědi měkkýšů
    Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
    Monitoring, modelling and study of environmental fate of persistent organic compounds in the Kosetice observatory, south Bohemia - the results of 14 years project
    Monitoring of atmospheric excess 14C around Paks nuclear power plant, Hungary
    Monitoring of slow slope processes: the case study Na Hradě (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Monitoring v povodí vodárenských nádrží Souš a Josefův Důl
    Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
    Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Morfometrické a strukturní vlastnosti reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Morfotektonická a strukturní analýza lužické tektonické zóny na území Geoparku Český ráj
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Morphological features of Protolepidodendron scharianum Krejčí (1880) ex Kräusel et Weyland, 1929 from the Givetian of the Czech Republic
    Morphological variability of the acritarch genera Adara Fombella 1977 and Eliasum Fombella 1977 in Cambrian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Morphology, taxonomy and distribution of the Cretaceous coral genus Preverastraea (Late Barremian-Cenomanian; Scleractinia)
    Morphotectonic effects in fault zones
    Morphotectonic features of late Pliocene to Recent tectonic activity in the area of the Cheb Basin and the adjacent Mariánské Lázn [i.e. Lázně] Fault (MLF), Czech Republic
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Možnosti řešení území Praha - Kunratice jih a obnovení protipovodňové a rekreační vodní nádrže "královský rybník"
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Možnosti vyjádření historického vývoje meandrů českého Labe a návrhy na jejich revitalizaci
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Multiphase cooling and exhumation of the Krkonoše Piedmont Basin during Mesozoic - Cenozoic basin inversion based on apatite fission track analysis
    Mury na Smědavské hoře 2010
    Muzeum zkamenělých stromů v Lounech
    Mystérium pražského zlomu (Barrandien)
    Mystery of the Prague Fault
    N isotope study of acidified forest soils in the Czech Republic
    Nabljudenija za tektoničeskimi mikrosmeščenijami v Jevrope v svjazi s zemletrjasenijami v Irane i Turcii v 1997 i 1999 gg.
    Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
    Nález berylu u Přední Výtoně na Českokrumlovsku
    Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Nález korundu (safíru) ve Vyšším Brodě
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
    Nález neobvykle zachovalé ichnofosilie křídového stáří z glaciálních uloženin severních Čech
    Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína
    Nález unikátního pegmatitu v Jablonci nad Nisou
    Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově
    Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
    Nálezy limonitu v Albeřické jeskyni
    Náplavový kužel na okraji pouštní pánve
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Národní park České Švýcarsko
    Národní park Šumava
    Naše nejstarší zpřístupněná jeskyně slaví 150 let od svého objevu
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Natural inactivation of phosphorus by aluminium in atmospherically acidified surface waters
    The nature and genesis of greisen stocks at Krásno, Slavkovský les area - western Bohemia, Czech Republic
    The nature of Cenozoic volcanic aktivity in northeastern Bohemia (Bohemian Paradise Geopark)
    Návrh nového geomorfologického členění Šumavy
    Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    Nd-Sr-Pb isotopic signatures of Neoproterozoic-Early Paleozoic siliciclastic rocks in response to changing geotectonic regimes: A case study from the Barrandian area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Nejstarší kutací pokusy na hnědé uhlí u Velkého Března
    Několik poznámek k původu a vývoji názvu Kutné Hory
    Několik poznámek ke geologickým exkurzím do Šáreckého údolí v Praze
    Několik poznámek ložiskového geologa ke sborníku "Těžba a zpracování drahých kovů: sídelní a archeologické aspekty"
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
    Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu
    Neogene-Recent magmatism and the geodynamics of rifting in Europe
    Neotectonic activity in the area of the Cheb Basin and along the Mariánské Lázně Fault, Czech Republic
    Neritic-pelagic correlation in the Lower Devonian of Europe and North Africa
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Neue Untersuchungen zu Araucaria Jussieu aus der europäischen Kreide
    Neues Moldavitmuseum in Český Krumlov/Böhmisch Krumau
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    Neuinterpretation seismohydrologischer Anomalien im Schwarmbebengebiet Oberes Vogtlandt/NW-Böhmen
    Nevěřil jsem, že jde o diamanty
    A new agnostid trilobite from the Skryje-Týřovice area (Middle Cambrian, Jince Formation, Barrandian area, Czech Republic)
    A new bivalve community from the lower Ludlow of the Prague Basin (Perunica, Bohemia)
    New cephalopod limestone horizon in the Ludlow (Gorstian, lower L. scanicus Biozone) of the Prague Basin (Bohemia, Perunica)
    New crinoids (col.) from the Zlíchovian limestone (Lower Devonian, Lower Emsian) of the Barrandian area (Czech Republic)
    New cycad foliage of Pseudoctenis babinensis from the Bohemian Cenomanian
    New data on Late Turonian crinoids from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    New delta13C data from mid palaeo-latitudes (Prague Basin) across the late Silurian Lau Event
    A new Early Devonian palaeozygopleurid gastropod from the Prague Basin (Bohemia) with notes on the phylogeny of the Loxonematoidea
    New finds of lizards (Reptilia, Sauria) from the Lower Miocene of Central Europe
    A new mastixioid florula from tektite-bearing deposits in South Bohemia, Czech Republic (Middle Miocene, Vrábče Member)
    New Middle Cambrian lingulate brachiopods from the Skryje-Týřovice area (Central Bohemia, Czech Republic)
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    New occurrence of the Ordovician eocrinoid Cardiocystes: Palaeogeographical and palaeoecological implications
    New records of teleosts from the Late Turonian (Late Cretaceous) of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)
    A new serpulid, Placostegus velimensis sp. nov., from the Lower Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin
    New Silurian nautiloids Phragmoceras Broderip, 1839, and Tubiferoceras Hedström, 1917, from the Prague Basin (Bohemia)
    A new turban-shaped gogiid eocrinoid from the Kaili Formation (Kaili Biota), Balang, Jianhe County, Guizhou Province, China
    Newly identified faults inside the volcanic complex of the České středohoří Mts., Ohře/Eger Graben, North Bohemia
    Neznámá krása červených stěn : skalní defilé v Klášterské Lhotě
    Neživá příroda Krkonoš
    Neživé Krkonoše aneb svědectví geologické sbírky Krkonošského muzea
    Nitrate pollution of a water resource - 15N and 18O study of infiltrated surface water
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Nitrogen isotopic evolution of carbonaceous matter during metamorphism : methodology and preliminary results
    Nomina dubia der Hippocardioidea (Mollusca; Rostroconchia)
    Note complémentaire sur ľichthyofaune oligocene de Seifhennersdorf (Saxe, Allemagne) et de Varnsdorf, Kundratice, Lbín, Skalice, Knížecí, etc. (Boheme, République tcheque) : pour Ortwin Schultz, a ľ occasion de son 65e anniversaire
    Nová batymetrická mapování glaciálních jezer na české straně Šumavy
    Nová halířská štola
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nová lokalita rutilu v okrese Tábor
    Nová lokalita zeolitů Rollberg u Kunratic u České Kamenice
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)
    Nově evidované středověké montánní aktivity na Kutnohorsku
    Nové geologické struktury ve VČS-východ
    Nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Nové mapy nejdůležitějších jeskyní Týnčanského krasu
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové mineralogické nálezy v okolí Vyššího Brodu
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové nálezy foraminifer v cenomanu okolí Loun
    Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku
    Nové nálezy rutilu a vltavínu u Týna nad Vltavou a Protivína
    Nové nálezy serpulidních červů (Serpulidae) z lokality Kaňk - Na Vrších u Kutné Hory
    Nové nálezy serpulidních červů z lokality Velim-Skalka : 13-32 Kolín
    Nové nálezy vltavínů na Bechyňsku
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Nové nálezy zeolitů na Zlatém a Stříbrném vrchu u Lísky u České Kamenice
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum : vítanovské souvrství : součást hlinecké zóny nebo samostatný celek? : 13-44 Hlinsko
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Nové poznatky o lamprofyrech středočeského plutonického komplexu a okolí
    Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Nové výskyty nejmladších sopečných produktů v Českém středohoří
    Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve
    Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy
    Novelties on Araucaria Juss. (Araucariaceae, Pinopsida) from the European Cretaceous
    Novelties on the Czech tertiary angiosperm wood focusing on the systematics affinity of ,Platanus-like' woods
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu
    Nový nález pseudomorfóz po chabazitu v Doubravicích u Jičína
    Nový nález rutilu ve Veselí nad Lužnicí
    Nový nález vltavínu u Milevska rozšiřuje pádové pole vltavínů k severu
    Nový pohled na zalednění Jeleního dolu
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    Nulté průvaly ryolitových vod v oblasti duchcovských dolů
    O "griquaitech" kutnohorského krystalinika
    O krupnych gidrotermal´nych mestoroždenijach urana
    O nálezu apatitu u Golčova Jeníkova
    O nálezu fosilního železa u Chocně
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    O takzvané polyteichové facii v bohdaleckém souvrství (ordovik, střední Čechy) : 12-24 Praha, 12-32 Zdice, 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    O těžbě vápenců v CHKO Český kras
    Obecné almandiny z Kolína-Zálabí
    Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
    Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku
    Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
    Occurrence of poeciliid fishes (Teleostei, Cyprinodontiformes) in the European Oligo-Miocene: the genus Paralebias nov. gen.
    Occurrence of the genus Aphanius Nardo (Cyprinodontid fishes) in the Lower Miocene of the Cheb Basin (Czech Republic), with additional notes on Prolebias egeranus Laube
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    Od olistostrom a tilloidů k perivulkanickým zemětřesným diamiktním psefitům v barrandienském neoproterozoiku
    Od značajnog rudnika srebra i urana St. Joachimsthal, odnosno Jáchymov, do Radonskih toplica u sasko-češkoj "Rudnoj Gori"
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti
    Odkrytí štoly Einigkeiter Tagstrecke v Jáchymově na podzim roku 2009
    Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků
    Oherský rift v severozápadních Čechách - argumenty pro a proti
    Oligocene-Miocene CO2 fluctuations, climatic and palaeofloristic trends inferred from fossil plant assemblages in central Europe
    Oligocene plant megafossils and environment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic)
    Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem
    On some computational methods for assessment of bank deformations on water reservoirs
    On the effect of lava viscosity on the magnetic fabric intensity in alkaline volcanic rocks
    On the fractionation of natural organic matter during water treatment
    One-dimensional qP-wave velocity model of the upper crust for the West Bohemia/Vogtland earthquake swarm region
    Ontogenesis of Tuzoia bispinosa (Arthropoda) from the Middle Cambrian Kaili Biota, Guizhou, China
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Opracování monokrystalů
    Oprámy u Kaznějova - příklad neřešené ekologické zátěže
    Optimisation of the coagulation process of surface water with high content of natural aluminium
    Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech : 12-12 Louny, 02-34 Bílina
    The Ordovician acritarch genus Coryphidium
    The Ordovician of the Condroz Inlier, Belgium: Trilobites from the southeastern margin of Avalonia
    Organic matter and fossil content in Serbian oil shales: Comparison with oil shales of Central Europe
    Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
    Orientované inkluze sillimanitu v křemenu v granitech melechovského masívu
    Origin of coexisting wüstite, Mg-Fe and REE phosphate minerals in graphite-bearing fluorapatite from the Rumburk granite
    Origin of monazite-xenotime-zircon-fluorapatite assemblages in the peraluminous Melechov granite massif, Czech Republic
    "Ortocerové" vápence Barrandienu - dekorační materiál a zdroj paleoekologických a tafonomických informací
    Osobnost Marie Curie-Sklodowské. Radium v chemii a technologii
    Otevření nové expozice "Život v době mamutů aneb diorama pleistocenní krajiny" v Muzeu Českého krasu
    Oustanding legibility of geo-ecological objects in the Giant Mountains
    Overview of macrofloras from the Most Basin (Czech Republic) and their phytostratigraphical correlation within Central and Boreal Europe
    Overview of the Early Miocene conifer macrofossils from the Most Basin, Czech Republic
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
    Padělky zkamenělin, jejich historie a význam
    Padesát let od hlavních objevů v Bozkovských jeskyních
    Palaeobotanical research of the Early Miocene deposits overlying the main coal seam (Libkovice and Lom Members) in the Most Basin (Czech Republic)
    Palaeoecology and palaeogeographic relations of the Silurian phragmoceratids (Nautiloidea, Cephalopoda) of the Prague Basin (Bohemia)
    Paleobotaničeskaja i litologičeskaja charakteristika srednedevonskych otloženij razreza Glubočepy (Češskaja respublika)
    Paleoekologický rozbor měkkýších faun almoviště jihozápadně od Tetína (Český kras) : 12-41 Beroun
    Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - preliminary stable isotope and fluid inclusion study
    Paleogeography and tectonic evolution of the Žernov-Nachod-Kudowa sedimentary area
    Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny
    Paleontologické lokality v porcelanitech severočeského terciéru a jejich současný stav
    Paleozoic volcanism of the Karkonosze Piedmont Basin: overview
    Palit-ähnliche Gesteine aus der Böhmerwaldscholle nördlich der Pfahlstörung bei Schwarzenberg (NW Mühlviertel, Oberösterreich)
    Palynologický výzkum v oblasti Polabí (česká křídová pánev, cenoman) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Palynologie cenomanských sedimentů z jižní části české křídové pánve (Poděbradsko)
    Palynology of the Bohemian part of the Intra-sudetic basin (Bashkirian-Kasimovian B), Czech Republic
    Palynomorph distribution and new palaeoenvironmental data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin)
    Palynomorphs, paleoenvironment and sequence stratigraphy in the boreholes of Cenomanian and Lower Turonian age from the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Paměť krajiny
    Paraconodont Westergaardodina in the Lower Ordovician of the Prague Basin, Czech Republic
    Parallelisms or relationship? Comparison of Late Carboniferous/Early Permian Archipolypods (Euphoberiida) with extant spined polydesmids (Diplopoda)
    Particulate air pollution in a small settlement: The effect of local heating
    Patelliconus Horný, 1961 and Mytoconula gen. n. (Mollusca, Tergomya) from the Ordovician of Perunica
    Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien) : 12-41 Beroun
    The pearceite-polybasite group of minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules
    Peat bog water chemistry
    Peelipilina, a new tergomyan mollusc from the Middle Ordovician of Bohemia (Czech Republic)
    Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
    Pennin z lomu Krty na Strakonicku
    Permeability and microporosity preferred orientation relation with microstructure in the three granite types
    Permeability and porosity of rocks and their relationship based on laboratory testing
    Permian brines formation in the Czech part of the Bohemian Massif - conceptual model, hydraulic parameters estimation
    Permineralized trunks of the Krkonoše-Piedmont Basin (Czech Republic)
    Permineralizovaná dřeva Podkrkonošské pánve
    Permo-Carboniferous subvolcanic rhyolitic dikes in the western Erzgebirge/Vogtlandt, Germany: a record of source heterogeneity of post-collisional felsic magmatism
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve : 03-34 Sobotka, 03-41 Semily, 03-42 Turnov, 03-43 Jičín
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 1. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrogenesis of mafic igneous rocks of the Cenozoic European Volcanic Province (CEVP) from the Rhön to the Eger-Graben
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
    Petrography and geochemistry of redwitzite suite from the Slavkovský les Mts. (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Petrology and geochemistry and K-Ar ages for Cenozoic tinguaites from the Ohře/Eger Rift (NW Bohemia)
    Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif
    Petrology and geochemistry of Variscan dykes from the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Czech Republic
    Petrology, geochemistry and zircon age for redwitzite at Abertamy, NW Bohemian Massif (Czech Republic): tracing the mantle component in Late Variscan intrusions
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Phanerozoic petroleum source rocks in the Barrandian
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Photochemical and biological degradation of allochtonous dissolved organic carbon and its impact on alkalinity production in acidified lakes
    Photochemical source of aluminum for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
    Pihelský vrch: jedna ze zeolitových lokalit Českolipska
    Pinkový tah v Harrachově
    Pískovcový ekofenomén Českého ráje
    Pískovcový fenomén Coloradské plošiny a Českého masivu
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů
    Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor
    Planets redefined: Pluto gets demoted
    Planktoničtí dendroidi - podvratné živly graptolitové taxonomie
    Plant-Arthropod associations from the Lower Miocene of the Most Basin in Northern Bohemia (Czech Republic): a preliminary report
    Platanoid staminate inflorescence and its associated foliage from the Bohemian Cenomanian (Czech Republic)
    Pleistocenní glacigenní a nivační modelace Jizerských hor
    Plešovice zircon - A new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis
    Ploučnice zdánlivě idylická
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Poběžovicko a Sepekov - nejvýznamnější české lokality hercynitu
    Počátky středního báňského školství v českých zemích
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna
    Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Podzemí u Vřídla
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Podzimní geologická exkurze strhla rekord v návštěvnosti
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Pokryvné útvary a půdy
    Pokusné plochy na výsypkových lokalitách severočeské pánve - dílčí výsledky výzkumu
    Pollen analyses from early and late medieval town of Prague
    The pollen analysis of the chosen quaternary localities from the Giant Mountains (Krkonoše)
    Pollen genus Eucommiidites: ultrastructure and affinities
    Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska
    Porambonites havliceki sp. nov., a new brachiopod from the Šárka Formation (Darriwilian) from Bohemia and its contribution to early history of the Porambonitidae
    Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe
    Porosity reduction in coarse detrital rocks along dike contacts : evidence from basaltic and phonolitic dikes
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Posouzení vlivu mocnosti stropu a výtěžnosti komory na složení zbytkových zásob v hnědouhelné sloji
    Postmagmatic hydrothermal activity and Sn-W vein mineralization at the contact of Tanvald granite near Liberec (Jizerské hory Mts., Czech Republic)
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
    Potassian hastingsite and potassichastingsite from garnet - hedenbergite skarn at Vlastějovice, Czech Republic
    Potassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Potential maar-diatreme volcano of Mýtina, Western Ohře/Eger Graben, Czech Republic: combined geophysical, geological, petrographical and petrochemical investigations
    The potential of fossil angiosperm wood to reconstruct the palaeoclimate in the Tertiary of Central Europe (Czech Republic, Germany)
    Povodeň na Dubské Bystřici v srpnu 2002
    Povodí Uhlířská: Infiltrační experimenty a neinvazivní snímkování půdních vzorků
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
    Povrchový průzkum pozůstatků montánní činnosti v bývalém politickém okrese Čáslav : zpráva o stavu výzkumu
    Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
    Poznámky k problému stáří horninových komplexů východní části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna
    Poznámky k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Pozoruhodné proměny lipnické žuly
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov
    Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany - Plzeň
    Prachovické kalcity
    Prague Old Town Square: sewerage coupling chamber. Application of geophysical methods in building structure diagnostics
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Pražská synforma (terminologická glosa)
    Pražské millerity
    Precise temperature monitoring in boreholes: evidence for oscillatory convection?. Part 1, Experiments and field data
    Precise temperature monitoring in boreholes: evidence for oscillatory convection?. Part II, Theory and interpretation
    Preface [Seifhennersdorf: A window on early Oligocene volcanic ecosystems]
    Preliminary outcomes of geomorphological research in the vicinity of the northwest part of the Pošumavský Zlom fault
    A preliminary report on Paracitellus eminens Dehm, 1950 (Aplodontidae, Ailuravinae, Rodentia, Mammalia) from the Early Miocene of NW Bohemia
    Presiometrické zkoušky ve velkých hloubkách
    The pressure-temperature path and the origin of phlogopite in spinel-garnet peridotites from the Blanský les massif of the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Prey deposits and den sites of the Upper Pleistocene hyena Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823) in horizontal and vertical caves of the Bohemian Karst (Czech Republic)
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Primitive gallery forest from the Intrasudetic basins (Duckmantian, Czech Republic)
    The principle of "Frozen Evolution" and its manifestation in the fossil record: the brachiopod genus Aegiromena Havlíček, 1961 (Upper Ordovician, Czech Republic)
    Problém trondhjemitů a zelených břidlic v Jílovském pásmu
    Problematic phosphatic plates from the Silurian-Early Devonian of Bohemia, Czech Republic
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Projektování báňských postupů aktivních lomů a projektování zbytkových jam po těžbě: vzájemné souvislosti a možnosti jejich racionálního využití
    Projevy vulkanických systémů sz. Čech v leteckých magnetických, gama spektrometrických a gravimetrických mapách
    Propadlina na turkaňském pásmu u Kutné Hory
    Propagace geologie v NP Šumava v projektech a programech pro veřejnost
    Prosecké podzemí
    Prosek a Hloubětín, nové poznatky z podrobného inženýrskogeologického mapování
    Provenance studies of building materials used at the gothic part of St. Vitu's Cathedral in Prague
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Průvodce expozicí "Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu" v Muzeu Českého krasu v Berouně
    Průvodce geologicko-paleontologickou expozicí Barrandienu v Muzeu Českého krasu v Berouně
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    První nález stopy po lezení trilobitů v příbramsko-jinecké pánvi (střední kambrium)
    První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve : 13-32 Kolín, 13-32 [i.e. 13-14] Nymburk, 13-41 Čáslav
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve : 02-32 Teplice, 12-12 Louny, 12-24 Praha, 12-14 Rakovník
    Předběžná zpráva o cirripedech (Thoracica, Scalpellidae) z příbojové lokality Velim - Skalka (svrchní cenoman-spodní turon, česká křídová pánev) : 13-32 Kolín
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Předběžné výsledky interdisciplinárního výzkumu zalednění v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Předběžné výsledky vrtu V 800 Střeleč (Geopark Český ráj, Čechy)
    Předběžné výsledky výzkumů glaciálních akumulačních forem v okolí jezera Laka (Šumava)
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku
    Přehled geologie chebské pánve
    Přehled vulkanismu podkrkonošské pánve
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Přírodní památka Černá Desná
    Přírodní tepelný potenciál v Podkrušnohoří
    Přirozená radioaktivita horninového podloží v oblasti Krkonošského národního parku
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan : 11-44 Nýřany
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
    Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Pseudoasterophyllites cretacea - herbaceous magnoliid angiosperm
    Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika
    Ptychopariid trilobites in the Middle Cambrian of Central Bohemia (taxonomy, biostratigraphy, synecology)
    Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Das quartäre Tephra-Tuff-Vorkommen von Mýtina (Südrand des westlichen Eger-Grabens/Tschechische Republik): Indikationen für Ausbruchs und Deformationsprozesse
    Radiation-induced defects in apophyllites. I., NH2 free radical in fluorapophyllite
    Radioaktivita v podzemní vodě a radonový index
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    Radionuklidy v sedimentech vodotečí vnitrosudetské uhelné pánve ovlivněné vypouštěním důlních vod
    Radiová horečka v Jáchymově na počátku 20. století
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic - status 2006
    Radon data standardization at reference sites in the Czech Republic
    Radon source determination by means of radon isotopes progeny measurement
    Raman spectroscopy as a tool for the non-destructive identification of organic minerals in the geological record
    Rapid accretion and differentiation of iron meteorite parent bodies inferred from 182Hf-182W chronometry and thermal modeling
    Rašeliništní jezera Česka
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Re-evaluation of the fossil angiosperm wood from the area of Kadaň (Oligocene of northwestern Bohemia, Czech Republic)
    Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí
    Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Recent movements along tectonic failures in the Západní Cave (Ještěd Ridge, Northern Bohemia)
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
    Recent tectonics in the Novy Kostel swarm quake region, NW Bohemia, Czech Republic (running DFG Projekt: Reuther/Peterek RE 461/7-1)
    Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
    Reconstructing post-Carboniferous history of the Krkonoše Piedmont Basin using detrital apatite fission-track data
    Reconstruction of Cordaites borassifolius (Sternberg) Unger (Cordaitales) from the Radnice Basin (Bolsovian, Czech Republic)
    Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosional rates estimation
    Reconstruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data - case studies
    Reconstruction of vegetation development in floodplain of the Litavka River in Holocene (Central Bohemia, Brdy Mts.)
    Regenerace chemismu vod v povodí Uhlířská a predikce vývoje do roku 2060 - možný návrat acidifikace jako důsledek růstu lesa
    Regional chemostratigraphic key horizons in the macrofossil-barren siliciclastic lower Miocene lacustrine sediments (Most Basin, Eger Graben, Czech Republic)
    Regional transfer factor in Central Bohemia (Czech Republic)
    Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice
    Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně : 01-44 Vejprty
    Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
    Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské "granátové" skály
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Rekultivační substráty v Chabařovicích : co dělat s půdou, aby v ní něco rostlo?
    Relationship between gold and scheelite mineralization in the core of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Reliéf a geomorfologie
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Remagnesation from the Bohemian Massif and determination of the primary remanence direction
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Remnants of Moldanubian HP-HT granulites in the eastern part of the Bavarian Forest (south-western Bohemian Massif)
    Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
    Reply to comment on "Geochemical heterogeneity and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the Hnevice site, Czech Republic": report published in Hydrogeology Journal (2007) 15: 961-976, by Barbora Topinkova, Kamil Nesetril, Josef Datel, Ondrej Nol, Petr Hosl
    Report on ferns of the Bohemian Cenomanian and their spores in situ
    Report on revision of macrofloral record from the late Palaeozoic continental basins of central and western Bohemia and from the intra Sudetic basin
    Reproductive organs and anatomical structures of Zeilleria zodrovii sp. nov. from the late Pennsylvanian of the Pilsen Basin, Czech Republic
    Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts.
    Response of drinking-water reservoir ecosystems to decreased acidic atmospheric deposition in SE Germany: signs of biological recovery
    Restoration of forest ecosystems in the Krkonoše National Park, Czech Republic
    Results of four years monitoring of displacements of rock blocks in the Krkonoše Mts.
    Results of integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory
    Results of two-years' seismo-hydrological monitoring in the area of the Hronov-Poříčí Fault Zone, Western Sudetes
    Retenční funkce Třeboňské rybniční soustavy
    Retention and accumulation of arsenic in ecosystems along the arsenic deposition gradient, Czech Republic
    A review of Silurian discinoid brachiopods from historical British localities
    Revision der Familie Hippocardiidae POJETA & RUNNEGAR, 1976 (Mollusca; Rostroconchia)
    Revision of Kettnerites Žebera, 1935 (Scolecodonta, Silurian of the Barrandian area, Czech Republic): preliminary results
    Revision of platanoid foliage from the Cretaceous of the Czech Republic
    Revision of Potamogeton fossils from the Most Basin and their palaeoecological significance (Early Miocene, Czech Republic)
    Revision of Silurian scolecodonts from the Barrandian area (Prague Basin, Czech Republic)
    Revision of the coniferous macrofossils from the Lower Miocene of the Most Basin
    Revision of the crystal structure of kettnerite CaBi[OFCO3]
    Revision of the cyprinids from the Early Oligocene of the České středohoří Mountains, and the phylogenetic relationships of Protothymallus LAUBE, 1901 (Teleostei, Cyprinidae, Gobioninae)
    Revisions of conodont biostratigraphy across the Silurian-Devonian boundary
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    Revitalizace potoka Borová
    Revitalizace suchého poldru Čihadla
    Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Revitalizační studie pro Tlustec
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Režim plavenin v povodí Želivky
    Rock-forming accessory minerals in the granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Rostlinné mikrofosilie z vrtu L7J Rokytnice
    Rozptýlené a drobné bodové zdroje znečištění vod v povodí vodárenské nádrže Želivka
    Rozsah pórovitosti - důležitá charakteristika sypkých zemin
    Rozsedlinová jeskyně v Polabí
    Rozšířený generel výstavby kolektorů v hl. městě Praze
    Rozvoj dolování uhlí na Kladensku ve 40. a 50. letech 19. století
    Rudní revír Březové Hory a jeho mezinárodní význam v 19. století
    Rulové slepence v lomovém kameni v Týně nad Vltavou
    Runoff hydrograph modelling in the vadose zone of the source areas in the basin of the Elbe
    Růst mladšího křemene na štěpných plochách kopírujících deformační lamely PDF šokových křemenů Čech
    Ryzí měď v achátu z lomu v Doubravici
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Řešení průvalů vod do dolů v minulém století ve vztahu k teplickým termálním pramenům
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Sabellidae and Serpulidae (Polychaeta, Canalipalpata) from the locality Kaňk - Na Vrších in Kutná Hora (Upper Cenomanian - Lower Turonian, Bohemian Cretaceous Basin - the Czech Republic)
    Sádrovce z Března u Chomutova
    Sádrovec z Března u Loun
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sanace následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž
    Sanace nestabilních objektů v Hřensku
    Sanace nestabilního skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Sanace zdroje termální vody v léčebném domě Beethoven
    Saponit z Těchlovic u Děčína
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän des Chomutov Beckens - 1. Chalicotheriidae (Mammalia, Perissodactyla)
    Die Säugetiere aus dem Untermiozän von Tuchořice in Nordwestböhmen. I., Die fossilen Nashörner (Mammalia, Rhinocerotidae)
    Sběry v králodvorských břidlicích v Praze-Radotíně (ordovik, Pražská pánev, Česká republika)
    Sbírkové amfiboly českých vulkanitů
    Scandinavian glaciations in the Bohemian Massif and Carpathian Foredeep and their relationship to the extraglacial areas
    Schwermetalle in Bachsedimenten der Kirnitzsch/Křnice [i.e. Křinice] (Ostsachsen/Nordböhmen)
    Sculpture variability in exoskeletons of conulariids on example of Metaconularia imperialis (Barrande, 1867) and Pseudoconularia grandissima (Barrande, 1867)
    Sea bass fish Morone sp. (Teleostei) from the north Bohemian Paleogene (Tertiary, Czech Republic)
    Sea-level change, carbon cycling and palaeoclimate during the Late Cenomanian of northwest Europe : integrated palaeoenvironmental analysis
    Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Sedimentární sekvence konce glaciálu a holocénu v centru Lysé nad Labem
    The sedimentological, paleontological and geochemical implications of the Basal Choteč event (Middle Devonian, Eifelian) in Prague Basin (Czech Republic)
    Sedimentology of the Lochkovian-Pragian boundary interval in the Lower Devonian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Seismic activity in West Bohemia from 2001-2006
    Seismic effects of the quarry blasts on the territory of Bohemia
    Seismicity in the Vogtland/Western Bohemia earthquake region between 1962 and 1998
    Selected landforms and their significance in the analysis of the slope origin in the Losenice River valley, Šumava Mts.
    Selected results of the geomorphological research in the Šumava mts. in 2005-2007
    Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Konopáč 26.-30. května 2008
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Sensitive high-resolution ion microprobe analysis of zircon reequilibrated by late magmatic fluids in a hybridized pluton
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
    Serpierit z Vrančic u Příbrami (střední Čechy)
    Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 1. : 12-24 Praha
    Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 2. : 12-24 Praha
    Sesuv svahu na místní komunikaci Loukov - Rybnice
    Shear wave velocities inferred from surface wave dispersion beneath the Příbram array in the Czech Republic
    Short note on a thorium-rich granite in the Three Corner Area (Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic and Germany
    Siliceous microfossils from the Oligocene tripoli-deposit of Seifhennersdorf
    Siliciclastic termination of the carbonate sequence: signal of Variscan orogeny
    Silicification of fossils in the Silurian and Devonian of the Barrandian, Czech Republic
    Silicification of quartz arenites overlain by volcaniclastic deposits: an alternative to silcrete formation
    Silicified wood from the Czech part of the Intra Sudetic Basin (Late Pennsylvanian, Bohemian Massif, Czech Republic): systematics, silicification and palaeoenvironment
    Silicified wood from the Permocarboniferous of Eastern Bohemia, its preservation and mode of fossilization - application of modern instrumental analytical methods
    Silicifikace korycanských vrstev v polické pánvi : 04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Sillimanit v paragenezi s biotitem na puklinách prachatického granulitu
    Silnice I/35, Hřebeč - sanace sesuvu 2006
    Silurian-Early Devonian cephalopod limestones, Prague Basin
    Silurian trilobites from Santanghu, Barkol, NE Xinjiang
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
    Skalické křemence a jejich vztah k nadložním vulkanickým horninám : 02-43 Litoměřice
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Skalní tvary v žulách karlovarského masivu
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Skrytá krása karlovarského vřídlovce
    Slavnostní otevření důlní expozice v Chrustenické šachtě
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Sledování kvality podzemní vody ve studánkách v Praze
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Sledování kvality vody a nasycených ploch na experimentálních povodích ČHMÚ, VUV T. G. M. a FSV ČVUT v Jizerských horách
    Sledování kvality vody v povodí Teplé
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Slope failures around the rock castle Drábské Světničky, Czech Republic
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
    Sm-Nd isotope and trace element study of Late Peroterozoic metabasalts ("spilites") from the Central Barrandian domain (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Small-scale fault-propagation fold in the hanging wall of the Tachlovice Fault
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Solenodonsaurus janenschi and the origin of amniotes
    Some monocot pollen taxa from the Lower Miocene basal coaly deposits of the Czech and Polish parts of the Żytawa (Zittau) Basin
    Some new scutelluid trilobites from the Praha Formation (Lower Devonian, Czech Republic)
    Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Současnost experimentálních povodí Jizerských hor
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Současný stav vltavínových lokalit na Chebsku
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-13 Rychnov nad Kněžnou
    Souhrnný pohled na historický vývoj a integraci uhelné výroby - propojení hnědouhelných lomů Šverma a Vršany
    Spaltspurenuntersuchungen zur postvarizischen [i.e. postvariszischen] thermotektonischen Entwicklung des sächsischen Grundgebirges
    Spatial and temporal variation of the soil moisture in a small catchment: monitoring and modelling
    Spatial distribution of potential planation surfaces in the Bohemian Forest (the Šumava Mts.)
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
    Specifické znečištění povrchových vod a sedimentů v povodí Klabavy
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: can remote sensing of foliage predict variation in soil C and N chemistry?
    Spectral mineral mapping utilizing high altitude and ground-based spectroradiometry: Case studies from Sokolov open-pit mine, Czech Republic, and Sechura desert, Peru
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO Český kras
    Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec : 13-32 Kolín
    Spodnoturonské foraminifery z lokality Chrtníky ve východních Čechách
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Spolupráce Severočeských dolů, a.s. s vědeckými pracovišti České republiky v oblasti pedologického a biologického výzkumu
    Sponge spicules and radiolarians from the Olešná Member of the Klabava Formation (Ordovician, Prague Basin, Czech Republic)
    Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím
    Srpnové povodně v roce 2002 na území Čech z pohledu meteorologa
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Stabilní izotopy v hydrologii povodí Uhlířská
    Stále záhadné deinotériá
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Stanovení přirozeného pozadí říčních sedimentů Bíliny pro kovy a metaloidy
    Stanovenie 226Ra využitím sorbentu MnO2 - PAN
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
    Stará důlní díla v bočních svazích lomu ČSA
    Stará Jímka lake - important former glacial lake in the Bohemian/Bavarian forest
    Stará Jímka lake - resources of information about Late Glacial and Holocene development of landscape, vegetation and lake biotope (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Staré hutnictví stříbra
    Staroholocenní pěnovec v Malém dolíku u Bílichova (Džbán, severozápadní Čechy) : 12-14 Rakovník
    Stáří fenitů od Hůrek v čisteckém masivu ve světle složení klastik v jejich předpolí, západní Čechy : 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    Sternbergites gen. nov., a new sub-arborescent isosporous compression lycopsid from the Pennsylvanian of the Czech Republic
    The stibian mustard gold from the Kriváň Au deposit, Tatry Mts., Slovak Republic
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích : kambrická exploze nepopiratelným faktem
    Sto let od založení dolu Hedvika - Československá armáda
    Stoletá povodeň na revitalizovaném potoce Borová
    Stopy po úderu blesku v pískovcích české křídové pánve
    Stopy po výrobě brusných kotoučů v Klokočských skalách u Turnova
    Strain fabric of the upper mantle rocks and their emplacement into high-pressure granulite in the Kutná hora crystalline complex, Bohemian massif
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Bílinsku
    Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Litoměřicku
    Stratigrafie proterozoika a paleozoika
    Stratigraphic correlation potential of magnetic susceptibility and gamma-ray spectrometric variations in calciturbiditic facies (Silurian-Devonian boundary, Prague Synclinorium, Czech Republic)
    Stratigraphic distribution of the class Hyolitha (Mollusca) in the Barrandian area (Czech Republic)
    Stratigraphically significant conodonts from the Lochkovian of the Požáry section (Barrandian area, Czechia)
    Stratigraphy and palaeoecology of the Cambrian genus Volborthella
    Stratotyp klabavského souvrství (ordovik pražské pánve): od biostratigrafie k litostratigrafii
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Die Stromatoporen des Devons und Silurs von Zentral-Böhmen (Tschechische Republik) und ihre Kommensalen
    Strontium isotopic signature in two forest catchments with contrasting lithology (Bohemian Massif, Central Europe)
    Structural evolution and U-Pb zircon dating of tonalite intrusions in the Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif: implications for tectonic evolution of the NE part of Variscan orogenic root
    Structural evolution of the Prague synform (Czech Republic) during Silurian times: An AMS, rock magnetism, and paleomagnetic study of the Svatý Jan pod Skalou dikes : consequences for the nappes emplacement
    Structural pattern, magnetic fabric, and geophysical signature of the post-collisional Plechý pluton, Moldanubian Unit, SW Bohemian Massif
    Structural position and metamorphism of peridotite and eclogite bodies within granulite in the Bestvina unit, Bohemian Massif
    Structure of the Prague Basin: The deformation diversity and its causes (the Czech Republic)
    Structures of the Earth´s crust and upper mantle beneath the Western Bohemian Massif derived from receiver functions
    Stručná historie dolu Hohe Tanne v Jáchymově
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Středověké dobývání v Kutné Hoře
    Střeva hyolita Nephrotheca sarkaensis (Novák, 1891) (Hyolitha, Orthothecida) ze středního ordoviku Pražské pánve (Barrandien, Česká republika)
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    The study of higher ash lignite composition on affinity and volatility of toxic elements and substances for energetic utilization
    Study of the upper crustal structure on the territory of Bohemia using seismic waves from quarry blasts
    Subduction-related shortening and differential exhumation in the Cadomian accretionary wedge : the Teplá-Barrandian unit, Bohemian Massif
    The subgenus Septenaria Regenhardt, 1961 (Polychaeta: Serpulidae) from Lower Turonian (Upper Cretaceous) nearshore facies of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
    Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases
    Subsurface structure of the volcanic centre of the České Středohoří Mountains, North Bohemia, determined by geophysical surveys
    Subtypen von Eisgarner Granit im Böhmerwald im Bereich des Dreiländerecks Österreich-Bayern-Tschechien: Auf der Suche nach einer grenzübergreifend konsistenten Gliederung und Namensgebung
    Sukcese fosilních asociací třenického souvrství (tremadoc, ordovik) u Holoubkova (pražská pánev)
    Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří
    Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Sulfur isotopes in 13 small catchments after 13 years of decreasing air pollution
    Sulphate sorption characteristics of the Bohemian Forest soils
    Sulphur isotope characteristics of two North Bohemian forest catchements
    Sulphur isotope dynamics in two mountaintop forest catchments in the Black Triangle, Central Europe
    Summary on the flora of the Klikov Formation
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Supplements and corrections of New index of the genera, subgenera, and species of Barrandian trilobites (Vaněk et Valíček, 2001, 2002)
    Surface of the crystalline basement in the Cheb Basin area
    Surface ozone measurements using the diffusive samplers in mountain forested areas of the Czech Republic
    Surovinový potenciál stavebních surovin Mělnicka a Litoměřicka ve vztahu k funkčnímu využití území
    Survey of a carbon dioxide pressure field in the Western Bohemia Spring Region
    Svahové deformace na území mapového listu 03-413 Semily
    Svrchní ordovik okolí Prahy 15-Dubče (beroun, záhořanské souvrství, pražská pánev, Česká republika)
    Svrchní turon na základě studia vápnitých nanofosílií v oblasti Českého ráje, česká křídová pánev (předběžné výsledky)
    Svrchnokřídové sedimenty transgredující na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře : 13-32 Kutná Hora
    Svrchnokřídové výchozy na Semické a Přerovské hůře u Lysé nad Labem (česká křídová pánev) : 13-13 Brandýs nad Labem
    Svrchnopaleozoické žilné horniny české části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v Podolském profilu : (12-24 Praha)
    Syntectonic Lower Ordovician migmatite and post-tectonic Upper Viséan syenite in the western limb of the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes: U-Pb SHRIMP data from zircons
    Systematic position and variability of the Devonian nautiloids Hercoceras and Ptenoceras from the Prague Basin (Czech Republic)
    A systematic revision of Selenopeltis (Trilobita: Odontopleuridae) with description of new material from the Ordovician Anti Atlas region, Morocco
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Škody po povodních v roce 2002 - lokalita Železná Ruda
    Špatné zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři
    Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite
    Štoly na železnou rudu na hradě Děvín u Hamru v severních Čechách
    Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu
    Tailing dams - practical problems of ageing
    Taphonomy and characteristic of Corynepteris angustissima (Sternberg) Němejc from volcanic ash of the Whetstone Horizon (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
    Taphonomy of the plant assemblage buried by tephra deposits of the Whetstone Horizon, Radnice Member (Bolsovian) in central and western Bohemia, Czech Republic
    Taxonomie und Systematik der Hippocaridoidea POJETA & RUNNEGAR, 1976 (n. superfam.) (Mollusca; Rostroconchia)
    Tectonic pattern of the Hronov-Poříčí Trough as seen from pole-dipole geoelectrical measurements
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Tectonic structure and seismic activity in West Bohemia swarm region
    Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika?
    Tektonické deformace trilobitů v barrandienském paleozoiku
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha
    Tektonika oblasti tzv. habartovského zlomu v sokolovské pánvi
    Temperature-dependent thermal expansivities of multicomponent natural melts between 993 and 1803 K
    The temporal and spatial distribution of rainfall intensity in urban watersheds
    Tempskya - druhohorní zkamenělý strom
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Tertiary flora and vegetation of the locality Přívlaky near Žatec (Most Basin)
    Tertiary macrofloras of the Bohemian Massif: a review with correlations within Boreal and Central Europe
    Textural evidence of magma decompression, devolatilization and disequilibrium quenching: an example from the Western Krušné hory/Erzgebirge granite pluton
    Textural relations and mineral compositions of retrogressed low-grade, high-pressure metabasites and phyllites around Krkonoše-Jizera Complex and near Kraslice in Krušné Hory Mts.
    Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)
    Těžba aragonitu a pálení vápna v Karlových Varech : cesta vřídlovce od vápna ke šperku
    Těžba uhlí a ochrana karlovarských termálních pramenů ve východní části sokolovské pánve
    Těžba uranu na Horažďovicku
    Těžba zlata na Manětínsku
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    Těžké kovy v drobných městských tocích a jejich význam
    Těžké minerály od Sudějova
    Thecamoebians from the Upper Vltava River (Šumava Mountains, Czech Republic): species composition of assemblages vs. environment in streams
    Thermal evolution and zircon ages for high-pressure granulites in the Eger crystalline complex, northern Bohemia, CSFR
    Thermal turnover, lower crustal flow and melt-related faulting: The Bohemian Massif in Carboniferous times
    Three metamorphic monazite generations in a high-pressure rock from the Bohemian Massif and the potentially important role of apatite in stimulating polyphase monazite growth along a PT loop
    Time succession of Cenozoic stress fields in the northern part of the Bohemian Massif
    Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory / Erzgebirge, Czech Republic : classic localities, new challenges
    Titanite-ilmenite-magnetite phase relations in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Tmavé výplně jílovitého prachovce v devonském paleokrasu: střední část Velkolomu Čertovy schody-východ, Koněprusy
    To the methodology of the tracing test and evaluation of results
    Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce
    Trace element chemistry and textures of low-temperature pyrites associated with shallow fossil subsurface geothermal discharge in the Eger Graben, northwestern Bohemia
    Trace element chemistry of low-temperature pyrites - an indicator of past changes in fluid chemistry and fluid migration paths (Eger Graben, Czech Republic)
    Tradice a současnost výroby olova a stříbra v Příbrami
    Transformace krajiny po lomové těžbě uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve : vybraná část přednášky, přednesená autory na sympóziu v Dněpropetrovsku ve dnech 15.-18. června 1999
    The transition from peraluminous to peralkaline granitic melts : evidence from melt inclusions and accessory minerals
    Transpression, strain partitioning, and Early Carboniferous kinematic switch along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary
    Tremadocian trilobites of the Prague Basin, Czech Republic
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
    Trends in water chemistry of acidified Bohemian lakes since 1984
    Trepostome and cryptostome bryozoans from the Koněprusy Limestone (Lower Devonian, Pragian) of Zlatý Kůň (Czech Republic)
    The trilobite Protostygina and the composition of the Styginidae, with two new genera
    Die Trilobitenfauna im Nebengestein des meta-alkalibasaltischen Lagerganges vom Wasenbachtal - Abbild unteschiedlicher mariner Lebensräume an der Wende Unter-/Mitteldevon in der südwestlichen Lahnmulde (Rheinisches Schiefergebirge)
    Trilobiti v obřadní síni berounské radnice
    Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphycerida) in the Middle Ordovician of the Prague Basin and its palaeobiogeographical significance
    Trogontherium cuvieri Fischer, 1809 (Rodentia, Mammalia) im mittelböhmischen Pleistozän
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav
    Turmalíny vlastějovických pegmatitů
    Tuzoia: Morphology and lifestyle of a large bivalved arthropod of the Cambrian seas
    Tvary georeliéfu vraclavské antiklinály
    Tvary reliéfu na permských sedimentech orlické pánve
    Tvorba a destrukce karbonátových kůr v okolí Radotínské cementárny
    Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava)
    Tvorba informačního systému
    Tvrdoměrná měření datovaných povrchů krkonošských žul
    Two conifers (Taxodiaceae) of the Bohemian Cenomanian (Czech Republic, Central Europe)
    Two contrasting single-aged peat-forming plant assemblages preserved in situ in the middle Westphalian volcanic ash bed, Czech Republic
    Two distinctive granite suites in the Southwestern Bohemian Massif: replay to F. Finger and M. René
    Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology
    Two-mica and biotite granites in the Weitra-Nové Hrady area, Austria-Czech Republic
    Two-mica granites of the Plechý (Plöckenstein) pluton in the Triple-Point Area (Trojmezí, Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic, and Germany
    Two Mississippian Caenogastropod limpets from Australia and their meaning for the ancestry of the Caenogastropoda
    Two new Carboniferous fertile sphenophylls and their spores from the Czech Republic
    Two remarkable Czech minerals from the collections of Natural Science Museum of the Ilmen State Reserve (South Ural, Russia)
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Účast žen v dolování v Horní Blatné v roce 1535
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Úhošť u Kadaně: petrologie, geochemie a vulkanologie
    Ukládání sněhu na závětrných svazích české strany Krkonoš (tundrová zóna)
    Ukončení projektu Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Ultrabasit : ein wiederentdecktes Originalmineral in der Baldauf-Sammlung
    Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor : 11-223 Kyselka
    Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
    UN/ECE ICP materials dose-response functions for the multi-pollutant situation
    Uncertainty of hydrological forecast due to inputting precipitation forecast and simple probabilistic approach for the Labe (Elbe) River catchment
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Unikátní nález zkamenělého stromu v Ohři
    Unikátní výskyt ortopyroxenitu u Bohouškovic nedaleko Křemže
    Unionoid bivalves from the Miocene Berzdorf Basin (eastern Germany): taxonomic remarks and implications for palaeoecology and palaeoclimatology
    Unsuccessful predation on Middle Paleozoic plankton: Shell injury and anomalies in Devonian dacryoconarid tentaculites
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst (Czech Republic), and its regional tectonic and geomorphologic relationships
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    Upper mantle xenoliths from the Pliocene Kozákov volcano (NE Bohemia): P-T-fO2 and geochemical constraints
    Upper Palaeozoic dyke rocks of the Bohemian part of the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit
    Upper Pleistocene Panthera leo spelaea (Goldfuss, 1810) skeleton remains from Praha-Podbaba and other lion finds from loess and river terrace sites in Central Bohemia (Czech Republic)
    Úprava důlních vod na ÚDV Svatava
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    The uraninite-pyrite association, a sensitive indicator of changes in paleofluid composition: an example from the Ohře (Eger) Graben, Bohemian Massif, Czech Republic
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranofán a torbernit z Kynžvartu u Mariánských Lázní
    Uranofán z ložiska uranových rud Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics
    Úroveň kontaminace starých sedimentových nánosů Vltavy v plavebním kanálu Praha-Podbaba
    Use of 15N and 18O isotopes to study supply and distribution of nitrate contamination in selected water sources in the Elbe basin
    The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic
    Use of Hf isotopes for tracing metamorphic processes
    Use of organic sediments of Stará jímka to study climatic changes during 15, 000 years (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Use of power by-products in CEZ, a. s., Power Plant Ledvice, Czech Republic
    Use of sulphur-35 to study rates of migration of atmospheric sulphate at Jezeri Catchment, Czech Republic
    Úvahy nad poznámkami P. Röhlicha k příkrovovému pojetí stavby pražského synklinoria
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi : 12-42 Zbraslav
    V čem se liší Klokočské skály od zbytku světa?
    Valentinagraptus a new genus of plectograptid graptoloid from the lower Ludlow (Silurian) of Barrandian, Bohemia
    Variabilita schránek některých silurských a devonských nautiloidů s poznámkami k jejich systematickému zařazení
    Variation of magma generation and mantle sources during continental rifting observed in Cenozoic lavas from the Eger Rift, Central Europe
    Variation of mantle sources and magma generation in Tertiary to Quaternary lavas from the Eger Rift
    Variations in the gas composition, the delta13C of methane and the Fe concentration at the Wettinquelle mineral spring, Bad Brambach (Germany) : interaction between earthquake swarm processes, fluids and microbiological activity
    Variolit ve vrtu Np-1 Nepasice ve východních Čechách : 13-24 Hradec Králové
    Variscan dome structure of the Karkonosze-Izera Block (NE Bohemian Massif)
    Variscan hydrothermal veins in the Prague synform (Barrandien area)
    Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun
    Die variszische Entwicklung auf Kartenblatt 16 Freistadt
    Die variszische Gebirgsbildung im Saxothuringikum - Abbildung der Kollision zwischen Gondwana und Laurussia
    Varying denudation and uplift pattern across the Elbe Fault System, East Germany
    Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral species from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech Republic
    Ve Stroužném žili a pracovali také horníci
    Vědeckotechnická konference Věda v praxi - likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři 1993-2008
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Vegetation history of Czech sandstone landscapes derived from peat profiles
    Vegetational changes and development dynamic on the example of the palyno-assemblages in the Cheb Basin, western part of the Ohře Rift, within 40.4 Ma to 1.8 Ma (summary stratigraphical profile from the western part of the Ohře Rift, Czech Republic - Palaeogene to Pliocene)
    Velká jezera ve zbytkových jamách po těžbě uhlí
    Velké podeformační krystaly zirkonů z granulitů Plešovic
    Velkostrojová technika na Dolech Nástup v Tušimicích
    Venkovní geologická expozice Písek - Flekačky
    VENTS 2007, meeting in Turnov-Sedmihorky, 15th-19th June 2007 : excursion guide - volcanic activity in the Karkonosze Piedmont Basin
    VENTS 2007, setkání v Turnově-Sedmihorkách, 15.-19. červan June 2007 [sic, 15.-19. červen 2007] : exkurzní průvodce - vulkanická aktivita v Podkrkonošské pánvi
    Vertically inhomogeneous models of the upper crustal structure in the West-Bohemian seismoactive region inferred from the CELEBRATION 2000 refraction data
    Vertikální sloupky v podpovrchových vrstvách fasetových krystalů
    Větrná abraze terciérních křemenců na Salesiově výšině u Oseka : 02-32 Teplice
    Vícerozměrná statistická analýza povodní na řece Sázavě v období 1961-2000
    Vlčí hora u Černošína - klasické naleziště augitu, amfibolu a olivínu
    Vlčí hora u Černošína a její místo v dějinách geologie a mineralogie Čech
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vliv lidského faktoru na ekonomiku těžební společnosti
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek
    Vliv sněhových poměrů na vybrané periglaciální tvary východních Krkonoš
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů : 11-21 Karlovy Vary
    Vliv tektonické a geologické stavby podloží na kolaps vulkanického komplexu - Radechovský sektorový kolaps, Doupovské hory
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Vltavínová lokalita Slavče u Trhových Svinů
    Vltavská kaskáda pod tlakem vody a událostí
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Vodní režim antropogenních půd
    Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Vltavy za rok 2002
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Vody
    Volcanic and riparian settings during the Late Eocene in North Bohemia
    Volcanic floras in the Palaeogene of Central Europe
    Volcanic infilling of S part of the Altenberg-Teplice Caldera; 700 m deep vertical profile through ignimbrites
    Vorerzgebirgs-Senke und Erzgebirge
    Vrtavá činnost hmyzu ve skalních městech Českého ráje
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Vulkanismus v okraji Doupovských hor - vulkanologická studie paleontologické lokality Dětaň : 11-24 Žlutice
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Vulkanologische Untersuchungen des spätpaläozoischen pyroklastisch-kohärenten Gangsystems bei Burkersdorf im Osterzgebirge/Sachsen
    Výběr nejzajímavějších mineralogických lokalit "bazaltů" České republiky
    Vybrané geologické lokality na listě 03-413 Semily
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny
    Vyceněné zuby Krušných hor
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Vyhodnocení hydrogramu povodně ze srpna 2002 ve stanici Koterov na Úslavě pomocí srážkoodtokového modelu
    Vyhodnocení kulminačních průtoků při povodni v srpnu 2002
    Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
    Vyjádření k ohlasu na článek "Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna"
    Vymetené údolí
    Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě
    Výprava ku Kleti
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
    Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku
    Výskyt ilmenitu u Týna nad Vltavou
    Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt kinzigitu u Ktiše
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
    Výskyt netrilobitových členovců v křemencích letenského souvrství v okolí Berouna
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Výskyt šokových křemenů v Českém masivu : 21-22 Holýšov, 21-44 Železná Ruda, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 03-31 Jablonec nad Nisou
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyt, těžba a zpracování žuly na Horažďovicku
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výskyt turmalínu u Senožat u Bechyně
    Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu
    Výskyty barytu na Teplicku
    Výskyty epidotu ve Vlastějovicích
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Výskyty kyanitu v chýnovské jednotce moldanubika
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
    Výskyty metanu na příbramském uranovém ložisku
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
    Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
    Výsledky magnetostratigrafického výzkumu Kozákova a jeho nejbližšího okolí
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výsledky strukturního modelování těles kuřavek
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Výsledky výzkumu mineralizace petrifikovaných dřev na lokalitě Nechranice
    Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
    Výstava "Kámen ze všech pohledů" v Muzeu Mladoboleslavska
    Výstavba distribučního centra D1 Logistic park Zděbrady West z pohledu inženýrské geologie a geotechniky
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití gamaspektrometrie pro výzkum draslíkem bohatých hornin v draslíkem chudých vulkanických komplexech - Doupovské hory, severozápadní Čechy
    Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využití metody IFIM pro bentické společenstvo
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část
    Vývěry léčivých radioaktivních vod v Janských Lázních-Těsném dole
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Vývoj povrchových tvarů v permských sedimentech severní části orlické pánve
    Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu
    Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
    Vývoj sedimentární výplně jednoho z iniciálních depocenter oherského riftu - Divoká rokle
    Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990-2000
    Vývoj vegetace na Úpském rašeliništi v holocénu
    Vývoj vydatnosti pramenů v Česko-saském Švýcarsku
    Vývoj vysokotlakého tavení: výsledek experimentu aplikovaného na felsický granulit kutnohorského krystalinika
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkumná a plánovací etapa návrhu ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce
    Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, centrum služeb, vědy a výzkumu
    Význam a postavení Brd v rámci Čech
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Význam těžby stříbra v dějinách Horního Slavkova
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav
    Vznik hodnot Českého ráje
    Vznik hrachovce
    Vznik hrachovce
    Vznik kroniky "Historie a budoucnost hnědouhelného hornictví v severozápadních Čechách"
    Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
    Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl)
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Vztah sněhové pokrývky a periglaciálních tvarů ve vybraných lokalitách východních Krkonoš
    Water content of granitic melts from Cornwall and Erzgebirge : a Raman spectroscopy study of melt inclusions
    Water quality changes in the Elbe river basin
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic
    Western Eger (Ohře) Rift - control of near-surface tectonics by mantle junction of paleoplates
    Westphalian volcanic activity south of the Teplice-Altenberg caldera, Central and Western Bohemian Basins
    Wiwaxia Walcott, 1911 and Dailyatia Bischoff, 1976 in Cambrian of Czech Republic
    X-ray nanotomography in fluid inclusions study
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie hlubinných dolů
    Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
    Za našimi nejmladšími sopkami
    Za nerosty do okolí Volyně u Strakonic
    Záchrana a prezentace hornických památek na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s.
    Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi Psephenus herricki (DeKay, 1844) (Coeloptera) z recentu Severní Ameriky : 12-41 Beroun
    Zahlazování uranové činnosti v lokalitě Mydlovary
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
    Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu
    Zajímavá oblast pískovcových jeskyní u Dvora Králové nad Labem
    Zajímavé skalní útvary v Českém středohoří
    Zajímavosti z Bečvár
    Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech
    Zakládání budovy akademie hraběte Straky v Praze
    Zakládání na zvláštních zeminách
    Základní charakteristika zkoumaného území Jizerských hor a Frýdlantska
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Základové a smíšené laviny ve vztahu k přemisťování svahovin a dynamice vegetace
    Zákonitosti prostorového rozmístění periglaciálních tvarů v Krkonoších nad alpínskou hranicí lesa
    Zamyšlení nad geodiverzitou
    Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice
    Zaniklý těžební areál U Všech Svatých na Horách Kutných
    Zapomenutá lokalita kvalitního grosuláru (hesonitu) Pohleď u Světlé nad Sázavou
    Zapomenutá zeolitová lokalita Eschlers-Bergel u Kunratic u České Kamenice
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Zatápění zbytkové jámy Chabařovice
    Zatížení Labe DDT
    Zavátá minulost Mostecka
    Záznam sedimentárních procesů v hrubozrných deltách Českého ráje
    Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zemědělství a voda
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor
    Zeolity příbramského polymetalického revíru
    Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska
    Zhodnocení Pravřídla jako průzkumného důlního díla a jeho vliv na termu
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zkrasovění mlčechvostského slepence
    Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním
    Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Změny biologické dostupnosti těžkých kovů v urbanizovaných tocích
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň
    Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii
    Zonálnost pňů Li-F granitu
    Zpracování dat o čerpání ryolitových vod statistickými metodami
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří
    Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu
    Zpráva o činnosti speleologického klubu ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2007-2008 v Českém krasu
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004-2006 v Českém krasu
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část
    Zpřístupnění proseckého podzemí
    Zpřístupnění středověkého dolu Mariahilf (Marie Pomocná) na Měděnci veřejnosti
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury
    Žďárky-Pstrążna Dome: a strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes)
    Žďárky-Pstrążna Dome: dextral strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes, Góry Stołowe Mts.)
    Žilná hornina starší než okolní granodiorit (sedlčanský felzit)
    Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách : 02-144 Petrovice, 02-233 Jílové
    Žilné roje v oblasti středočeského plutonického komplexu: látkové variace a vztahy k plutonitům
    Žilné roje v prostoru podzemního zásobníku plynu Háje (Příbramsko)
    Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy