Record details

Geographical name
    Čechy jihozápadní (Česko)
Article
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    The coarse fluvial sediments in a mid-mountain valley - distribution, parameters and significance
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts.
    Diffusion-controlled high-T decompression reactions in felsic granulites of southern Bohemia
    Geochemical classification of Variscan granitoids in the Moldanubicum (Czech Republic, Austria)
    Geology of the south-western Bohemian Massif: Is the Pfahl Fault a terrane boundary?
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Když ozon škodí : aneb Je v našich horách zdrávo?
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály okolí Čachrova
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest
    Peat bogs influence on runoff processes : case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    The structural record of Variscan evolution of the Křišťanov granulite massif in relation to the emplacement of durbachitic Knížecí Stolec pluton (Moldanubian Zone)
    The Teplá-Barrandean block in Devonian and Early Carboniferous times: Ski Resort or Beach Club?
    Thecamoebians from recent lake sediments from the Šumava Mts, Czech Republic
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic metasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    The windthrows in Šumava Mts. caused by Kyrill hurricane and terrain features
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Wollastonit z Nezdic na Šumavě
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zur Verbreitung des Eisgarner Granittyps im Bayerischen Wald