Record details

Geographical name
    Čechy severozápadní (Česko)
Article
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie
    Amplitude spectra of seismograms recorded at equal epicentral distances from blast in NW Bohemia
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Cenozoic volcanism in the Bohemian Massif
    The correction to stratigraphy of the Cretaceous formation in the Ohře region
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    Discovery of fluid conduits in the seismically active Počátky-Plesná fault zone (western Eger Rift, Czech Republic) : results and hazard potential
    Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge)
    Ehemalige Lagerstätte Háj-Vápenný kopec (Stolzenhahn-Kalkberg), NE-Hang
    Ehemalige Lagerstätte Kovářská-vápenka (Schmiedeberg-Kalkofen; früher gelegentlich auch als Stolzenhahn bezeichnet)
    Ehemalige Lagerstätte Rájov (Reihen) - Vápenice/Dolní Vykmanov (Unter-Weigensdorf)
    Ehemalige Lagerstätte Vápenice u Moldavy (Kalkofen bei Moldau)
    Ehemalige Lagerstätte Vykmanov (Ober-Weigensdorf)
    Geochemical and mineralogical constraints of the Saxothuringian topaz granites origin
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Gravity response of igneous rocks in the northwestern part of the Bohemian Massif
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historische Lagerstätte Kalek (Kallich) - Rübenau/Obernatschung
    Historische Lagerstätte Místo (Platz) - Hasištejn und Volyně (Wohlau)
    Kalcit v Českém středohoří
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Krušné hory - smutné pohoří
    Kvantifikace externalit vznikajících těžbou a užitím hnědého uhlí
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemistry
    Marmorrelikte im Lagerstättenrevier Přísečnice - Měděnec-Mýtinka
    Marmorrelikte in den ehemaligen Skarnlagerstätten bei Černý Potok (Schwarzbach) östlich Vejprty (Weipert)
    Marmorrelikte Klášterecká Jeseň (Gesseln) - Údolíčko (Kleinthal)
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    The oldest known European Neogene girdled lizard fauna (Squamata, Cordylidae), with comments on Early Miocene immigration of African taxa
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Pseudojohannite from Jáchymov, Musonoi, and La Creusaz: A new member of the zippeite-group
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Specializovaná ochrana v územní působnosti Povodí Ohře, a.s.
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Vorkommen Bočský potok
    Vorkommen NW-Hang Vápenný kopec sowie Marmorvorkommen am Ohnivý vrch
    Vorkommen Vysoká sec (Hohe Hau)
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví