Record details

Geographical name
    Čechy střední (Česko)
Article
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    Aerosol sinter and the cave development
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Anomalous propagation of refracted waves beneath the Orlík water reservoir, Czech Republic
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Archeology in Prague and the research of environment
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Basal Emsian (Zlíchovian) event: Dark, graptolite-bearing interval close above the first occurrence of Po. dehiscens - 'Mramorka' quarry near Chýnice
    Calcareous tufa cascade at Svatý Jan pod Skalou
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Contribution of remote sensing analysis to the knowledge of neotectonic active structures in the central part of the Bohemian Karst
    Cretaceous: Cenomanian/Turonian events: transgressive tract of the Cenomanian-Turonian, anoxic event - Pecínov quarry near Nové Strašecí
    Destrukce skalních kůr na kvádrových pískovcích Kokořínska lesním požárem
    Distribution of PCBs in sediments of the Červený potok, stream contaminated by technical PCB mixtures Delor, Czech Republic
    Distributional patterns of Upper Berounian (Upper Caradocian) benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages - 'Loděnice-vineyard'
    Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku
    Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra
    First cryptostome bryozoan from the Silurian of Bohemia
    Fluorit z Vlastějovic
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Geologické zajímavosti v údolí Zábrdky (střední a severní Čechy)
    Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou : (13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Geomorphological mapping in the Southern part of "Veltrubský luh" natural reserve
    Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
    Hrabanovská Černava
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Hydrogeological investigation of the Siluro-Devonian core of the Barrandian basin
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova
    The Josef Regional Underground Research Centre (Josef URC)
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    Kačák (otomari) event - Hlubočepy in outskirts of Prague and sites in neighborhood of Karlštejn (W of Prague)
    Karbonáty v lomu Markovice
    Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie
    The Koněprusy Caves and the Golden Horse Hill
    'Late Homerian extinction event' (lundgreni Event) and subsequent recovery Wenlock/Ludlow boundary - Všeradice
    Late Ordovician (Hirnantian) glacioeustatic Event: initiation of a glacial period - Levín
    Loess gorge near Zeměchy
    Lower Devonian open-sea elevation of Koněprusy: evolution of reef facies
    Lower Devonian stromatoporoids from the northern Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina domain (Badajoz and Córdoba provinces, southern Spain)
    Lower Palaeozoic of the Barrandian area
    Luminescence analysis in speleology
    Makrosistema cefalopod : istoričeskij obzor, sovremennoje sostojanije i osnovnyje problemy. 2., Klassifikacija nautiloidnych cefalopod
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    New finds of Vadarocrinus vassa Prokop, 1984 (Crinoidea, Petalocrinidae) in the Koněprusy and Loděnice Limestones (Lower Devonian, Pragian) of the Barrandian area, Czech Republic
    Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu : (12-33 Plzeň)
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
    Parallel intergrowths in cronstedtite-1T: determination of the degree of disorder
    Pegmatity Vlastějovic
    Petaloporella (Cryptostomata, Bryozoa) from the Lower Devonian of central Bohemia
    Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Pískovcový fenomén Skalské tabule
    Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny
    Povrchové tvary v kambrických slepencích na Koníčku v Brdech
    Poznámky k taxonu Trilobites ferus Barrande, 1852 (Trilobita, Lichida) z motolského souvrství (wenlock, silur) od Lištice u Berouna (pražská pánev, Čechy) : (12-41 Beroun)
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Pre-conference field trip - elevator tectonics and magmatic activity along the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary (Bohemian Massif)
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Quaternary: Subboreal, the biggest Holocene catastrophe: tufa mound - "Svatý Jan pod Skalou", between Karlštejn und Beroun
    Radiotest-method and its application in the Bohemian Karst
    Revitalizace Boreckého potoka u Vlašimi
    Revitalizace Slupského potoka v Neustupově
    Revitalizace úseku Slupského potoka v Neustupově
    Rocky coast facies of the Cenomanian-Turonian boundary interval - Kněžívka of NW margin of Prague
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Shallow crustal structure of the Central Bohemian Pluton, Czech Republic, inferred from refraction measurements
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Silurské Pompeje na Kosově
    Skluzové textury v středočeském silurdevonu - ukazatel dynamiky mořského dna : 12-41 Beroun, 12-42 Zbraslav
    Statistical evaluation of conulariids of the Lower Palaeozoic of the Prague Basin
    Stručná historie dobývání uhlí na Kladensku
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    The study of gas migration in crystalline rock using injection tests
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Survival and recovery after the 'utilis extinction Event' - Litohlavy
    Tectonic study of caves in the Golden Horse Hill near Koněprusy (Bohemian Karst)
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    Umělý mokřad na Stříbrném potoce
    The utilization of geologic interpretation of cosmic photos in the central part of the Barrandien
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část I.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část II.
    Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko. Část III.
    Zahájí near Vrbka: important lowland pollen and archaeological site
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Zrychlené přetváření údolních niv malých toků ve středočeské oblasti v posledních deseti letech
    "Železné klády" - výjimečné skalní útvary v křídových pískovcích Ralské pahorkatiny