Record details

Geographical name
    Čechy západní
Article
    Authigenic smythite and pyrrhotite in the upper part of the Sokolov Formation (the Sokolov Basin, Czechoslovakia)
    Crystal chemistry of biotites from granitoids Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Geochemically Anomalous Black Shales of the Western Bohemian Upper Proterozoic
    Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
    Látková bilance metamorfózy proterozoických polštářových láv západních Čech
    Origin of Fe-Ooides: Problems and Consequences