Record details

Geographical name
    Česká Lípa
Article
    The actual state and possibilities of the airborne geophysics in the a.s. Geofyzika Brno (1994)
    Chemistry of Tertiary alkaline volcanics in the central-western part of the Bohemian Cretaceous Basin and the adjacent area
    Compression along faults: example from the Bohemian Cretaceous Basin
    Českolipsko
    Děčínská termální struktura a Lázně Svatého Josefa
    Depletirovannaja sublitosfernaja mantija pod Bogemskim massivom i Pannonskim bassejnom: novyje dannyje po sostavu i izotopii gelija mantijnych ksenolitov i vměščajuščich bazaľtov i problema suščestvovanija mantijnych pljumov v Centraľnoj Evrope
    Development of the Saxonian tectonics in the Česká Lípa region
    Geologické mapování na Českolipsku (02-42 Česká Lípa)
    Geology of occurrence of ferruginous sandstones in N Bohemia: famous localities revisited
    Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách (02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor, 02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Nález fragmentu lidského zubu z mezolitické vrstvy v České Lípě (02-42 Česká Lípa)
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Principal Directions and Asymmetrical Zoning of Cenozoic Volcanics in the Lužické hory Mts. and the Adjacent Area, N Bohemia
    Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Zum Mesolithikum den Sandsteingebieten Nordböhmens