Record details

Geographical name
    Česká Rybná
Article
    Ložisko chemického barytu v Bohousové u Vamberka