Record details

Geographical name
    Česká Ves (Jeseník, Jeseník)
Article
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu