Record details

Geographical name
    České Švýcarsko (Česko)
Article
    Effect of fire on Hg pools in soils of forested ecosystem
    Schwermetalle in Bachsedimenten der Kirnitzsch/Křnice [i.e. Křinice] (Ostsachsen/Nordböhmen)
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
    Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách
    Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka
    Vývoj vydatnosti pramenů v Česko-saském Švýcarsku
    XI Międzynarodowe Sympozjum nt. Pseudokrasu - Saupsdorf, Saska Szwajcaria, Niemcy, 12-16.05.2010
    Za jeskyněmi do našich národních parků