Record details

Geographical name
    České středohoří
Article
    Albin Benedikt Castelli: froman Exilian Descendantto a Renowned Mining Administrator of Coal Mines in his Homeland
    AMS Fabric of Acid Alkaline Volcanics and Implications to Flow Mechanisns and Emplacement Mode: Examples from České Středohoří Mts. - North Bohemia
    Analysis of water effect on slope stability in clayey rocks
    Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
    CHKO České středohoří - oblast postižená těžbou kamene
    Contrasting Flow Fabrics of Phonolite and Trachyte Domes and Implication to their Emplecement Mode: Example from České Středohoří Mts. - North Bohemia
    The České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry
    Debris flows and lahars in the volcanic area of the České středohoří Mts.
    Digital elevation model of the crystalline basement, NW Bohemia
    Effect of Elemental Composition of Fe-Ti Oxides on their Thermomagnetic Curves
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts.
    Fe-Ti Oxides in selectes Volcanic Rocks of the České Středohoří Mts
    Felix Cornu (1882-1909): Staggering Career of a Mineralogist, the Founder of Colloidal Chemistry in Geology
    Foreword
    Franz Wolf von Wolfinau - geolog a středoškolský profesor z Litoměřic
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
    Geologie sesuvné lokality Čeřeniště a jejího okolí (02-41 Ústí nad Labem)
    Geology of the Ohře Rift region
    The Influence of Climate on the České Středohoří Mts. Slope Deformations - Data Analysis since the 18th Century
    Late Eocene landscape, ecosystems and climate in northern Bohemia with particular reference to the locality of Kučlín near Bílina
    Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Nová Hornicko-geologická expozice v Kadani
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
    Perspektivní lokality pyropu v severozápadních Čechách
    Phonolite rocks in Northern Bohemia and their deposit investigation
    Phonolitic and trachytic rocks in the České středohoří Mts., North Bohemia : petrology and geochemistry
    The present state of some mineralogical localities of the České středohoří Mts.
    Prof. Dr. Josef Emanuel Hibsch the Son of the České Středohoří Mts. and a Leading European Geologist of his Time
    Prof. Josef Emanuel Hibsch (1852-1940)
    Proposal of lithostratigraphy for the České středohoří Mts. volcanics
    Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
    Přehled geologických poměrů na území listu 02-324 Teplice
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Reconstruction of vegetation and landscape development during the volcanic activity in the České středohoří Mountains
    Rozptýlené valouny, slepencovité pískovce a křemence při jihovýchodním okraji Českého středohoří (02-41 Litoměřice, 02-42 Česká Lípa)
    Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů (02-41 Ústí nad Labem)
    Skalní výchozy neovulkanitů v Českém středohoří
    Současný stav některých lokalit zeolitů v Českém středohoří
    The source of Cenozoic volcanism in the České středohoří Mts., Bohemian Massif
    Tectonic controls on the emplacement of the dyke swarm in the volcanic centre of the České středohoří Mts., Bohemia : preliminary report on a running research project
    Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská Hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteristics
    Two contrasting alkaline volcanic series in North Bohemia
    Volcanosedimentary complex of the České středohoří Mts. and Doupovské hory Mts. in palynological record
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43)
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Zeolites of the České středohoří Mts., Czech Republic
    Zeolity Českolipska