Record details

Geographical name
    Čilistov
Article
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy