Record details

Geographical name
    Čistá
Article
    The Čistá-Jesenice pluton in western Bohemia : geochemistry, geology, petrophysics and ore potential
    Ložiska barytu Otěvěky a Čistá v čisteckém masivu
    Polyphase intrusion of the Čistá stock (the Bohemian Massif) in relation to the regional tectonics
    Structural study of the Čistá massif
    Výsledky petrologicko-vulkanologického výzkumu bazaltoidů v tiské části čistecko-jesenického plutonu
    Výsledky vyhledávacího průzkumu na Mo-rudy u Hůrek
    Žilné horniny appinitového typu v sz. části Barrandienu (12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice)