Record details

Geographical name
    Řečice (Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě)
Article
    Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika
    Možnosti aplikace modelu plošného znečištění v povodí Svratky
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě