Record details

Geographical name
    Řeka (Frýdek-Místek)
Article
    Glebokomorska sedymentacja silikoklastyczna warstw godulskich Karpat
    Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů