Record details

Geographical name
    Řepín (Mělník, Mělník)
Article
    Reconstruction of nitrate pollution of water resources using 15N and 18O data - case studies
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)