Record details

Geographical name
    Świder (řeka) (Polsko)
Article
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)