Record details

Geographical name
    Ševětín
Article
    Geochemický výzkum ševětínského granodioritu (22-44 Hluboká n. Vltavou)
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu
    Pyroxene microgranodiorite dykes from the Ševětín structure, Czech Republic: mineralogical, chemical, and isotopic indication of a possible impact melt origin